Door zonder enige onderbouwing en op onderbuikgevoelens voedselbeleid te gaan maken is pas echt een gevaarlijk experiment dat grenzen overschrijdt.

#voedselzekerheid #trotsopdenederlandseboer

Voor het voeden van 17 miljoen inwoners in Nederland hebben we 3,4 miljoen ha landbouwgrond nodig. Nederlands heeft 1,7 miljoen ha….En dan willen partijen als Groenlinks, D66, en Partij voor de Dieren meer grond invullen met wensnatuur, polders “teruggeven”, dijken doorsteken, meer wolven importeren en planten ondervoeden en het recht op medicijnen ontzeggen!

Laten we zuinig zijn op onze landbouwgrond en laten we het gebruiken om de alsmaar groeiende bevolking te voeden. De Nederlandse landbouwsector staat in top 5 van meest duurzame voedselsystemen in de wereld.

De januari-editie (pdf) van het Dutch Dairyman Board Magazine van DDB.nu schrijft hierover:

De gigantische overproductie van de Nederlandse landbouwsector, die
vervolgens op de wereldmarkt afgezet moet worden, wordt vaak genoemd
door voorstanders van kringlooplandbouw en in de duurzaamheidsdiscussie om aan te tonen dat we onze ecologische grenzen overschrijden.

Het is het mantra van ‘vriend van de sector’ Tjeerd de Groot, maar zelfs
vertegenwoordigers van de Rabobank bemoeien zich hier inmiddels
mee en verkondigen de grootste onzin aangaande de exportpositie
van de Nederlandse landbouw. Waarbij men de indruk wil wekken
dat er niet te ontkomen is aan een halvering van de veestapel en
een vermindering van de landbouwproductie om Nederland weer
duurzaam te maken en in balans met de kringloop. De Farm-to-Fork
strategie binnen de Green Deal is ontsproten aan dezelfde apekool.
Terwijl ook de huidige Minister van landbouw, Schouten, zich aan deze
onzin schuldig maakt.

Het artikel gaat in op de feiten waarom er nu al veel te weinig hectares landbouwgrond beschikbaar is om 17 miljoen Nederlanders te voeden. Al zouden we stoppen met alle export, is er nog niet genoeg om alle Nederlanders te voeden. En “door de nu al forse
import, verandert er met een halvering van de veestapel niets aan
onze landgebruik-voetafdruk. “

De auteur stelt dat het juist efficiënter zou zijn om ervoor te zorgen dat we wél volledig zelfvoorzienend zijn. En uit het oogpunt van nationale veiligheid, lijkt mij dit ook een zinvol streven. In 2020 werden al diverse internationale voedseldistributieketens verstoord en besloten landen hun export te beperken. Afhankelijk zijn van het buitenland voor de voedselvoorziening kan bij een volgende wereldcrisis zomaar tot afschuwelijke rampscenario’s leiden en de bevolking in een ernstige, kwetsbare positie.

Ondertussen worden allerlei door bureaucraten en allerlei andere papieren tijgers met niet-onderbouwde luchtkastelen het landbouwbeleid schade aan gedaan en wordt onze voedsel zelfvoorziening verder bedreigt, op basis van misleiding.

“Aantoonbaar worden we door Haagse beleidsmakers
misleid. Kringlooplandbouw, de Farm-to-Fork- strategie en
biodiversiteitsstrategie worden inmiddels geïmplementeerd in ons
landbouwbeleid. Zonder dat daar een deugdelijke onderbouwing aan
ten grondslag ligt. Sterker nog: een effectbeoordeling met betrekking
tot de economische gevolgen van de strategieën van de Europese
Commissie, ontbreekt tot nu toe totaal.”

Lees het volledige artikel Dé Exportnatie in het Dutch Dairy Board Magazine op DDB.nu (PDF). (pagina 11) | Reservelink

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...