‘Worden we als soort zwakker?’ Een gesprek met Daan de Wit