Wetenschappers verklaren: “Gerichte bescherming” als alternatief voor desastreuze, internationale Coronabeleid; Nederlandse vertaling

Verklaring opgesteld door meer dan 10.000 uitvoerende medici en medische en publieke gezondheidswetenschappers: oproep om verbeterde inzichten in de corona pandemie te vertalen naar beleid dat hier beter op aansluit in plaats van door te gaan met de huidige maatregelen die een disproportioneel fysiek en mentaal schadelijke impact op gezondheid en samenleving hebben.

In dit artikel volgt de Nederlandse vertaling, alsmede de oproep deze verklaring te tekenen. Al deze professionals steken immers hun nek uit, want zoals we weten wordt ervoor uitkomen enige andere zienswijze te hebben, tegenwoordig hard afgestraft binnen de beroepsgroepen en op sociale media. Deze zeer effectieve onderdrukking van enig tegengeluid heeft er tot op heden toe geleid dat inderdaad zeer weinig professionals zich durfden uit te spreken. Als je het dus eens bent met de inhoud, dan het vriendelijke verzoek om ook te tekenen.

Aanpak van gerichte bescherming in plaats van desastreuze, schadelijke lockdown maatregelen

Op 4 oktober 2020 stelden 3 professoren in Great Barrington, Verenigde Staten een verklaring op, medegetekend door nog zo’n 35 andere wetenschappers en medici, waarin zij opriepen aan overheden wereldwijd om de desastreuze gevolgen van de huidige disproportionele maatregelen in te dammen door te kiezen voor een andere strategie, de Gefocuste Bescherming. Dit omdat er nu meer bekend is over het virus, wat de huidige maatregelen niet meer rechtvaardigt en dus een andere aanpak vereist.

Getekend door meer dan 10.000 andere medici en wetenschappers

Meer dan 10.000 andere medici en wetenschappers hebben deze verklaring inmiddels ook ondertekend, tezamen met bijna 100.000 mensen uit het algemene publiek. Doelstelling is een einde te maken aan de ravage die de huidige maatregelen betekenen voor met name het overgrote deel van de wereldbevolking die relatief zeer weinig risico loopt, maar we buitenproportionele schade ondervindt.

Hoewel er maar een puntje van de ijsberg van alle schadelijke gevolgen worden aangestipt in deze verklaring en dus nog zeer veel andere schadelijke gevolgen niet benoemd, is de verklaring denk ik wel van aanzienlijk belang en zou het gezonde verstand rondom de Coronamaatregelen Crisis weer enigszins terug kunnen brengen en voor een belangrijk deel het normale leven voor de meeste mensen terugbrengen, terwijl die mensen die bovengemiddeld risico lopen, evengoed bescherming geboden kan worden.

Wereldwijd perspectief maar ook op Nederland van toepassing

Weliswaar is deze verklaring opgesteld vanuit een wereldwijd perspectief, desalniettemin is de verklaring ook vrijwel geheel op Nederland van toepassing.

Vanwege het belang van deze verklaring, heb ik deze in zijn geheel vertaald, met een link naar het origineel en het dringende verzoek deze ook te ondertekenen. Vooral Nederlandse medische professionals zou ik ook willen oproepen om te tekenen en te delen onder andere kritische collega’s, opdat Nederland en de rest van de wereld uit deze waanzin bevrijd kan worden.

De Great Barrington Verklaring (Nederlandse vertaling)

{update: Er is inmiddels op de originele website ook een officiële Nederlandse vertaling beschikbaar: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-nederlands/ }

“Als infectieziekte epidemiologen en publieke gezondheidswetenschappers hebben we ernstige zorgen over de schadelijke fysieke en mentale gezondheidsconsequenties van het overheersende COVID-19 beleid, en bevelen wij een aanpak aan die we de Gerichte Bescherming noemen.

Komend van zowel links als rechts, en van rond de hele wereld, hebben we onze carrières toegeweid aan het beschermen van mensen. De huidige lockdown maatregelen zijn slopende effecten op de volksgezondheid aan het produceren op de korte en lange termijn. De resultaten (om een paar te noemen), omvatten lagere kindervaccinatie aantallen, verslechterende hart- en vaatziekten uitkomsten, verminderde kanker onderzoeken en verslechterende mentale gezondheid – leidend to grotere oversterfte in de jaren die komen, met de werkende klasse en jonge deelgenoten van de samenleving die de zwaarste lasten moeten dragen. Studenten uit school houden is een groffe onrechtvaardigheid.

Deze maatregelen in stand houden tot er een vaccin beschikbaar is, zal onrepareerbare schade aanrichten, met de minderbedeelden als disproportioneel beschadigd.

Gelukkig is onze kennis over het virus groeiende. We weten dat de kwetsbaarheid om te sterven van COVID-19 meer dan duizend maal hoger is bij de ouderen en zwakkeren dan bij de jongeren. Inderdaad, voor kinderen is COVID-19 minder gevaarlijk dan vele andere bedreigingen, inclusief influenza.

Als immuniteit zich opbouwt binnen de bevolking, daalt het risico op infectie voor allen – inclusief de kwetsbaren. We weten dat alle bevolkingen uiteindelijk groepsimmuniteit zullen bereiken – oftewel, het punt dat het aantal nieuwe infecties stabiliseert – en dat dit kan worden ondersteund door (maar niet afhankelijk is van) een vaccin. Ons doel zou daarom moeten zijn om sterfte en sociale schade te minimaliseren tot we groepsimmuniteit bereiken.

De aanpak met de meeste compassie die een balans nadert tussen de risico’s en voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit, is toestaan dat diegenen die een minimaal risico op sterven lopen hun leven op normale wijze te leven zodat zij door natuurlijke infectie groepsimmuniteit opbouwen, terwijl tegelijkertijd diegenen die het hoogste risico lopen beter beschermd worden. Dit noemen we Gerichte Bescherming.

Het vaststellen van maatregelen om de kwetsbaren te beschermen zouden het centrale doel van publieke gezondheidsreacties aangaande COVID-19 moeten zijn. Bij wijze van voorbeeld, verzorgingshuizen zouden medewerkers moeten inzetten die al immuniteit hebben gekregen en het frequent doen van PCR testen bij andere medewerkers en alle bezoekers. Het rouleren van medewerkers zou geminimaliseerd kunnen worden. Gepensioneerden die thuis wonen zouden boodschappen en andere noodzakelijkheden thuisbezorgd moeten krijgen. Wanneer mogelijk, zouden zij familieleden buiten moeten ontmoeten, liever dan binnen. Een uitgebreide en gedetailleerde lijst van maatregelen, inclusief benaderingen voor multi-generatie huishoudens, kunnen worden geïmplementeerd, en het is goed binnen de reikwijdte en vermogen van publieke gezondheidsprofessionals. 

Zij die niet kwetsbaar zijn, zouden onmiddellijk moeten worden toegestaan om hun leven weer te hervatten als normaal. Eenvoudige hygiëne maatregelen, zoals handen wassen en thuisblijven bij ziekte, zouden toegepast moeten worden door iedereen om de drempel van groepsimmuniteit te verlagen. Scholen en universiteiten zouden open moeten gaan voor persoonlijk onderwijs. Buitenschoolse activiteiten, zoals sport, zouden hervat moeten worden. Jong volwassenen met laag risico zouden als normaal moeten werken, in plaats van vanuit huis. Restaurants en andere zaken zouden weer moeten openen [als normaal]. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten zouden weer hervat moeten worden. Mensen die een hoger risico lopen mogen hieraan deelnemen indien zij dit wensen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet, verleend aan de kwetsbaren door diegenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd.

Op 4 oktober 2020, deze verklaring was geschreven en getekend in Great Barrington, Verenigde Staten, door:

Dr. Martin Kulldorff, hoogleraar geneeskunde aan de Harvard Universiteit, een biostatisticus en epidemioloog met expertise in het detecteren en monitoren van infectieziekte uitbraken en vaccin veiligheidsevaluaties.

Dr. Sunetra Gupta, Hoogleraar aan de Oxford Universiteit, een epidemioloog met expertise in immunologie, vaccin ontwikkeling en wiskundige modellen van infectieziekten.

Dr. Jay Bhattacharya, Hoogleraar aan de Stanford Universiteit, een arts, epidemioloog, gezondheidseconoom, en volksgezondheid beleidsexpert, focussend op infectieziekten en kwetsbare bevolkingen.”

Lijst met mede-ondertekenaars, originele tekst en formulier om te ondertekenen

Voor de originele tekst en lijst met 35 andere mede-ondertekenaars met medische en/of wetenschappelijke achtergrond, verwijs ik graag naar de website waarop deze gepubliceerd is: https://gbdeclaration.org/. Tevens kan op deze pagina de verklaring ondertekend worden (zowel medisch professionals en wetenschappers als algemeen publiek). Ook vind je op de website videos met uitleg over de verklaring door de opstellers.

Deel dit artikel (of de originele link) zoveel mogelijk met het verzoek om te tekenen, met name medisch professionals en wetenschappers.

Mocht de link om een of andere reden niet (meer) werken, hierbij de archieflink (snapshot).

Archieflink voor Nederlandse vertaling: https://archive.vn/mQmaH

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...