Verstokte VVD stemmende ondernemers wakeup call: ongebruikelijke portie gezond verstand tijdens APB over de keiharde realiteit van huidige kabinet

 • “Ik ben ondernemer, één van de weinigen in deze Kamer en ik kan u vertellen, het is niet meer vol te houden. En de enige tweede golf die ik u voorspel is een golf aan faillisementen.”
 • “Sinds een aantal jaren is er geen enkel respect meer voor de kleine zelfstandige die 80 uur per week keihard werkt, producten maakt, klanten werft, anderen werk verschaft en zijn of haar eigen pensioen regelt via beleggingen.”
 • “…niet het Coronavirus, maar de MAATREGELEN van het kabinet bleken te leiden tot een sociale, culturele en economische implosie van ons land. De ravage is compleet. We kwamen terecht in een dystopische samenleving…”
 • “Ik zie een enorme angstcultuur die wordt gevoed door de machthebbers en kritiekloze media die hierin meegaan. En een sluipende vrijheidsberoving door een steeds machtiger wordende overheid die tot achter de voordeur in onze levens binnendringt.”
 • Naar aanleiding van de enorme twijfels die bestaan over de daadwerkelijke betrouwbaarheid (en daarmee bruikbaarheid ervan voor beleid en maatregelen) van de PCR testen, heeft Van Haga samen met Baudet van Forum voor Democratie een motie ingediend met het verzoek om dit door onafhankelijk onderzoek uit te laten sluiten. De motie werd echter wonderlijk genoeg door de Tweede Kamer afgewezen.

Voor veel ondernemers, ZZP-ers en andere MKB-ers is een stem voor de VVD min of meer een automatisme, daar deze partij van oudsher gezien wordt als dé partij voor Ondernemend Nederland. Echter het is wellicht verstandig om deze vrijwel automatische stemkeuze eens serieus te heroverwegen nu de balans wordt opgemaakt van 10 jaar Rutte kabinetten, waarin de VVD altijd een dominante rol logischerwijs heeft gespeeld.

Natuurlijk dienen behalve de ondernemers ook alle andere kiezers die gewend zijn op één van de “kartelpartijen” te stemmen, van onderstaande toespraak kennis te nemen. De tijden zijn veranderd en de doelen en motivaties van huidige partijen van de gevestigde orde lijken ook andere vormen te hebben aangenomen en dit werd door een kritisch Kamerlid aan de kaak gesteld tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Een zeer verhelderende uiteenzetting door het onafhankelijke Kamerlid (en ex-VVD-er) Van Haga (momenteel verbonden aan Forum voor Democratie) zou menig ondernemer in Nederland wakker kunnen schudden met de vraag: Is de VVD nog wel zo’n geschikte partij waarin het belang van de ondernemende middenstand daadwerkelijk wordt behartigt? Uit zijn betoog volgt de sterke suggestie dat zij (en met hen eigenlijk alle andere Nederlanders) een stevige herevaluatie zouden moeten maken voor de komende verkiezingen, daar dit, aldus Van Hage, consequenties voor de toekomst van Nederland, onze economie en vrijheden zal hebben indien de huidige gevestigde partijen het voor het zeggen blijven houden.

Daarom plaatsen wij in dit artikel (zie verderop) het integrale transcript van Van Haga’s spreekbeurt in de Tweede Kamer, d.d. 16-09-2021.

Van Haga/Baudet motie voor onafhankelijk onderzoek betrouwbaarheid PCR testen afgewezen door Tweede Kamer

Hierin komt onder andere ook, zoals Van Haga het omschrijft, het enorme geblunder rond de bedenkelijke interpretatie van PCR testuitslagen, welke een aanzienlijke foutenmarge zouden hebben en dus niet 1 op 1 als besmettingen zouden mogen worden geïnterpreteerd. Hetgeen nu dus wel gebeurt in de RIVM-cijfers en waar de huidige restrictieve maatregelen en beleid op worden gebaseerd met alle “catastrofale consequenties” van dien.

Ten einde duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke betrouwbaarheid (en daarmee bruikbaarheid) van de PCR testen, heeft Van Haga samen met Forum voor Democratie een motie (downloadlink) ingediend met het verzoek om dit door onafhankelijk onderzoek uit te laten sluiten. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft opvallenderwijs tégen deze motie gestemd en daarmee reist de vraag: als de desbetreffende partijen werkelijk geloven dat de PCR testen betrouwbare gegevens leveren om het huidige beleid daarop te baseren en rechtvaardigen, zouden zij dan niet juist vóór deze motie gestemd moeten hebben om voor eens en voor altijd met een bevestigend onderzoeksresultaat in de hand het nut bewezen te hebben en verdere kritiek op PCR testresultaten in de kiem te smoren?

De wonderlijke uitslag van de stemming over deze motie, let u ook even goed op welke partijen voor en tegen gestemd hebben:

Bron: Meldpunt Nederland

De conclusie lijkt daarmee dat men dus zelf óók weinig vertrouwen in die testen heeft, wat dus eigenlijk nog meer reden geeft om dit onderzoek juist wel te verlangen. Deze alleszins terechte vraag en twijfel blijft dus vooralsnog staan.

Transcript betoog Wybren van Haga in Tweede Kamer

“Vorig jaar was de Nederlandse politiek als het strijkorkest op de de Titanic dat vrolijk speelde vlak voordat het schip op een ijsberg knalde. Geert Wilders hield een ontroerend verhaald over het feit dat hij zijn vrijheid kwijt was en dat hij het slachtoffer was van een politiek proces. Inmiddels weten we dat de werkelijkheid nog veel erger is. En ook ik wil vanaf deze plek mijn steun aan kameraad Wilders uitspreken in zijn strijd tegen deze vorm van corruptie. En ik vind het echt weerzinwekkend dat 16 jaar beveiliging vandaag door sommigen wordt gezien als het bewijs van een goed functionerende rechtsstaat.

Vorig jaar hield Klaas Dijkhof [VVD] een sociaal verhaal over Philips als representant van het zorgzame bedrijfsleven. Inmiddels weten we dat het bedrijfsleven in Nederland volkomen aan het infuus hangt. En vorig jaar hield Thierry Baudet een filosofisch verhaal over hoe mooi Nederland is en hoeveel gevaar ons mooie land loopt als we niet een aantal fundamentele keuzes maken. En inmiddels weten we hoe groot de ravage is als het bestuur van het land de verkeerde keuzes maakt.

Op de eerste pagina van de Macro Economische Verkenning schreeuwt de Corona angst je tegemoet. 5% krimp in 2021 en bij een fabelachtig tweedegolfscenario zelfs 10% krimp. Hoe bang moeten wij wel niet worden?

Corona was de gamechanger

Corona was de gamechanger in het afgelopen jaar en dat was meteen de lakmoesproef van dit kabinet. Iedereen kan op de winkel passen, maar bij een oorlog of een crisis wordt meteen duidelijk of de juiste mensen aan het roer staan. En toen in maart de ziekenhuizen volstroomden was er sprake van een onduidelijke situatie. En het was te rechtvaardigen dat er op dat moment bepaalde maatregelen werden genomen.

Er valt heel wat af te dingen op de voorbereiding, op de reactiesnelheid, op de paniekerige schoolsluiting, op het gebrek aan beschermingsmiddelen, op het gebrek aan testmateriaal en op de tegenstrijdige berichtgeving over groepsimmuniteit. Maar dat er maatregelen genomen werden kan niemand het kabinet kwalijk nemen. Dus complimenten daarvoor.

Maar een aantal maanden later bleek alles toch anders. Er bleken 6.200 mensen te zijn gestorven in plaats van de verwachte honderdduizenden. En de 1,5 meter maatregel bleek arbitrair en zinloos. En buiten vindt nauwelijks besmetting plaats. En PCR-testen blijken wel 30% fout positieven te geven. En waarom past het kabinet met deze kennis haar beleid niet niet aan?

We kwamen terecht in een dystopische samenleving

Want niet het Coronavirus, maar de MAATREGELEN van het kabinet bleken te leiden tot een sociale, culturele en economische implosie van ons land. De ravage is compleet. We kwamen terecht in een dystopische samenleving met allerlei vreemde tegenstrijdigheden.

 • Een Black Lives Matter demonstratie werd toegejuicht, terwijl anti-corona demonstraties keihard werden neergeslagen.
 • Er werden miljarden euro’s overgemaakt naar Europa in plaats van naar onze militairen, onze politieagenten, onze onderwijzers en onze verpleegkundigen.
 • En nog erger, kankerpatiënten en hartpatiënten gingen dood, omdat coronapatiënten voorrang hadden.

Het kabinet volhardt in de keiharde maatregelen terwijl de schade voor de samenleving ondraaglijk is en statistisch gezien is de coronacrisis gewoon voorbij. En tóch is de Minister van VWS bezig met een zinloze app en een ondemocratische spoedwet. En als kers op de taart een vaccin dat ons nooit zal kunnen beschermen tegen alle bekende mutaties van COVID-19.

Samen met kameraad Baudet heb ik tientallen moties ingediend om deze minister op andere gedachten te brengen. Over PCR-testen, de 1,5 meter maatregel, regionale differentiatie, over ventilatie en over het zo snel mogelijk terug gaan naar normaal. Maar er gebeurt helemaal niets. Terwijl er technisch gezien reden genoeg is om mensen hun leven weer terug te geven.

Wat mij betreft is de PCR-gate de grootste blunder van deze eeuw. Met catastrofale consequenties.

En deze hele onwerkelijke situatie is gebaseerd op positieve PCR-testen. Ik heb hier ontzettend vaak vragen over gesteld, maar ik krijg helemaal nooit antwoord. Dus hierbij nogmaals: Is de minister het met mij eens dat de PCR-test een grote foutmarge heeft bij het aantonen van een coronabesmetting? En is de minister het met mij eens dat als dit waar is, de cijfers van het RIVM simpelweg misleidend zijn en de grondslag voor al die coronamaatregelen wegvallen? Wat mij betreft is de PCR-gate de grootste blunder van deze eeuw. Met catastrofale consequenties.

Jongeren en studenten worden behandeld als kleuters

Ik wil toch een paar groepen apart noemen. Ten eerste de jongeren en de studenten. Jongeren worden überhaubt niet ziek van corona, maar zitten nu te vereenzamen achter hun computerscherm. Fysiek onderwijs is essentieel en online onderwijs is een inferieure vervanging. Het kabinet heeft het lef om studenten als kleuters te behandelen door een avondklok en alcoholverbod in te stellen. Studentenverenigingen zijn de facto net zo doodgeslagen als het bier dat niet meer geschonken mag worden. En waar is de tijd dat studenten op zo’n moment het Maagdenhuis gingen bezetten?

Kabinet lijkt niet te beseffen dat een half miljoen mensen in de evenementenbranche werken

En dan de evenementenbranch. Nederland is de absolute nummer één in de entertainmentindustrie. We hebben de beste dj’s ter wereld en de hele wereld kijkt met bewondering naar ons. Niet alleen DJ Tiësto, maar ook JeBroer, Outsiders, DJ LaFuente, Bizzy, Lange Frans en nog vele anderen. Maar niet lang meer, want deze hele industrie gaat kapot en komt nooit meer terug. En wat het kabinet niet lijkt te beseffen is dat in deze industrie een half miljoen mensen werken. Geluidstechnici, cameramensen, podiumbouwers, beveiligers, tentenbouwers, artiesten in discotheken, de horeca en op festivals. Ze staan op de rand van faillisement.

Het middel is erger dan de kwaal en corona is statistisch gezien helemaal voorbij

En nogmaals, het is niet meer nodig, want corona is statistisch gezien helemaal voorbij. En in andere Europese landen kan het allemaal wél, dus waarom hier niet? Het middel is erger dan de kwaal, maar ik vrees dat deze kaalslag pas stopt na de verkiezingen van 17 maart 2021. En ik mag aannemen dat Nederland dit kabinet dan afrekent op deze corona-gate.

Sinds een aantal jaren is er geen enkel respect meer voor de kleine zelfstandige

Na PFAS [poly- en perfluoroalkylstoffen], stikstof, corona, CO2, klimaatakkoord, DGA-taks en andere jaloeziebelastingen is het bijna niet meer van ons bedrijfsleven te verwachten dat zij de moed er nog inhouden. Sinds een aantal jaren is er geen enkel respect meer voor de kleine zelfstandige die 80 uur per week keihard werkt, producten maakt, klanten werft, anderen werk verschaft en zijn of haar eigen pensioen regelt via beleggingen.

En nu zien we dat 2 miljoen ondernemers over hun pensioen in box 3 zelfs 11,36% extra belasting gaan betalen. En met de toegenomen WOZ-waarde is dit voor een gepensioneerde slager die zijn eigen winkel verhuurt zelfs bijna 40% geworden. En waarom belasten we niet gewoon het werkelijke rendement in box 3?

Onze boeren worden van hun land gejaagd en bouwers kunnen niet meer bouwen vanwege de allesverstikkende regels die ons door deeltijd ambtenaren door de strot worden geduwd.

De belastingen zijn ongelofelijk hoog en regeldruk buitensporig

De belastingen zijn in Nederland ongelofelijk hoog. De regeldruk was al buitensporig, maar door Corona is het totaal onbegrijpelijk geworden. Zo werd een Halloweenproject van het bedrijf 50:Herz in Amsterdam verboden door de GGD vanwege een anti gil maatregel. Om gek van te worden.

Is het niet mogelijk om in elk geval voor bedrijven tot 50 FTE [voltijd werknemers] een aantal regels te schrappen? Geen ISO certificaat, geen ondernemingsraad, geen cliëntenraad, geen twee jaar doorbetalen bij ziekte, geen tijdverslindende re-integratietrajecten, maar gewoon weer ondernemen. Ik ben ondernemer, één van de weinigen in deze Kamer en ik kan u vertellen, het is niet meer vol te houden. En de enige tweede golf die ik u voorspel is een golf aan faillisementen.

Energietransitie: de ingenieur die klimaatminister is, lijkt vergeten te zijn wat hij in Delft heeft geleerd

Dan nog een paar woorden over de energietransitie. Zaterdagavond zag ik op het NOS journaal minister Ollongren iets heel verstandigs zeggen: ‘We moeten geen weilanden vol leggen met zonnepanelen, en als je toch een zonnepaneel wil, dan leg je dat maar op je dak, want dat kost geen ruimte.’ Proficiat. En wat mij betreft zonder subsidie. Maar helaas gaat minister Ollongren hier niet over. Daar gaat namelijk ingenieur Wiebes over, de minister van Klimaat, die vergeten lijkt te zijn wat hij in Delft heeft geleerd. Daarom een paar vragen aan ingenieur Wiebes.

 • Heeft hij inmiddels spijt van de miljarden subsidies voor het verbranden van biomassa? De uitstoot van CO2 en fijnstof is hoger dan bij een kolencentrale, maar omdat de EU-regels biomassa als ‘duurzaam’ kwalificeerde, bent u meegegaan in deze kafkaeske fantasie.
 • En wat gaat u doen om dit technisch onverantwoorde beleid terug te draaien?
 • Nederland moest van ingenieur Wiebes van het aardgas af, terwijl methaan de schoonste fossiele brandstof is. In 2019 kwam 0,9% van onze energieproductie van zonne-energie en 1,83% van windenergie. Volkomen verwaarloosbaar dus. Is ingenieur Wiebes het met mij eens dat als we van het gas afgaan, dit slechts betekent dat we ‘vieze’ energie moeten importeren uit Polen of Rusland?
 • En hoe gaat ingenieur Wiebes het vraaggestuurde electriciteitsnet afstemmen op de aanbodgestuurde zonne- en windenergie? Bij vollast aanbod van zonne- en windenergie worden de basiscentrales van het net gedrukt en neemt het rendement af en is het netto resultaat van deze politieke luchtfietserij negatief. Wat is uw oplossing?
 • Een zonne-akker van 10 hectare [ongeveer 15 voetbalvelden] levert 5000 MWh per jaar. De Eemshavencentrale [kolencentrale] levert 1560 Mega Watt en deze centrale levert dus in 3,5 uur evenveel energie als deze gigantische dode zonne-akker in een jaar. Is ingenieur Wiebes het met mij eens dat zonne-akkers per direct verboden moeten worden?

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis

Tot slot. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. De ravage van de coronacrisis is enorm. Een coronacrisis die alleen een crisis is geworden door de maatregelen van dit kabinet. Ik zie een enorme angstcultuur die wordt gevoed door de machthebbers en kritiekloze media die hierin meegaan. En een sluipende vrijheidsberoving door een steeds machtiger wordende overheid die tot achter de voordeur in onze levens binnendringt.

Ik heb de hoop opgegeven dat dit kabinet nog iets voor onze vrijheid gaat betekenen. Mijn hoop is gevestigd op de verkiezingen van 17 maart 2021. Dank u wel, voorzitter.”

Hieronder kun je ook de hele toespraak op video bekijken:

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...