Verscheurd leiderschap CDA tekenend voor bredere politieke zoektocht naar nieuwe bestuurscultuur.