‘Wat de farma-industrie en ook de vaccin-producenten willen, is zoveel mogelijk van hun producten verkopen.’

In een van de reacties op dit artikel werd mij verweten dat ik me niet zou realiseren dat de producent eerst zelf zijn vaccin moet onderzoeken om het geregistreerd te krijgen.

Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus.

(Vanaf het begin van mijn studie geneeskunde las ik alles wat ik kon lezen over mijn vak, maar ook over aanverwante onderwerpen. Dat doe ik nog steeds, al was het maar omdat ik erg graag lees, en tot o…) https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus

Dat is een terechte constatering, maar wat de commentator vergeet is dat er nergens verplicht is gesteld dat een producent zèlf dit onderzoek moet opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren. Er is geen enkele wet- of regelgeving die verbiedt dat het fase-III onderzoek uitgevoerd wordt door onafhankelijke onderzoekers, die niet betaald worden door de producent van het vaccin of medicijn dat geregistreerd moet worden. 

We weten al heel lang dat onderzoek uitgevoerd door de farma-industrie minder betrouwbaar is dan onafhankelijk onderzoek. Daarover is genoeg literatuur beschikbaar en dat heb ik ook als referentie opgevoerd.

Een goed begin is het boek van Dick Bijl: “Het Pillenprobleem“.

Dit artikel heb ik als referentie opgegeven: jamanetwork.com/journals/jama/…

Maar er zijn er legio: 

Industry Funding of Clinical Trials: Benefit or Bias?

{Clinical trials are the primary means to evaluate the efficacy and safety of new drugs and other medical technologies. When published in peer-reviewed journals, the results of these studies not only p…)

Wederom van Dick Bijl en van Hans van der Linde, toen de laatste wetenschappelijke principes nog wel belangrijk vond. 

Hoe taalgebruik de wetenschap vertroebelt

(Uit financieel belang proberen medicijnfabrikanten uitkomsten van onderzoek te beïnvloeden. Onder meer door misleidend taalgebruik, betogen Hans van der Linde en Dick Bijl. Zij laten zien hoe negatiev…)

Wat de farma-industrie en ook de vaccin-producenten willen, is zoveel mogelijk van hun producten verkopen.

Deze bedrijven zijn commerciële instellingen en willen zoveel mogelijk winst maken, iets dat vele overheden faciliteren door bijvoorbeeld een gunstig belastingsklimaat. En dat is wat de farma-industrie en vaccin-industrie dan ook heel goed doet, inclusief een omvangrijke PR-afdeling die de te verkopen producten in een zo gunstig mogelijk daglicht moet proberen te stellen. En daarvoor hebben ze een aantal ’technieken & methoden’ die ze steeds opnieuw gebruiken om hun producten in een goed daglicht te stellen.

Die zal ik hieronder nog eens kort in beeld brengen zodat iedereen kan zien hoe deze industrie dat doet: Een van de eerste manieren is het selecteren van de onderzoeksgroep van deelnemers aan het onderzoek.

Wat gunstig is, is een groep selecteren waarbij de kans op vervelende bijwerkingen minimaal is. En dus selecteerde men bij dit onderzoek van het Pfizer/BioNTech vaccin voor het grootste deel (zo’n 60%) mensen tussen de 18 en 55 jaar, en sloot men ook bij het overige deel voor een groot deel de mensen met onderliggende aandoeningen uit van deelname. Dit zijn de mensen die het minst te vrezen hebben van het SARS-CoV-2 virus, en die weinig te verwachten hebben van een vaccin. Het zijn niet de ouden van dagen, of de mensen met meerdere ernstige onderliggende aandoeningen. Deze deelnemers aan het onderzoek hebben verreweg de kleinste kans om ernstige of levensbedreigende bijwerkingen van het vaccin te ondervinden. Dan het selecteren van de uitkomstmaten:

Marcel Levi wees hier in een van zijn columns al eens op:

Alles staat of valt met relevante, betrouwbare en controleerbare uitkomstmaten.

Count the bodies – Marcel Levi

(Tijdens mijn opleiding kregen we bezoek van de beroemde Engelse internist Tony Mitchell. In de discussies over de mogelijke effectiviteit van een behandeling benadrukte hij de voor de patiënt relevant…)

Ik zal hier nogmaals de uitkomstmaten van het onderzoek naar effectiviteit en werkzaamheid van het Pfizer/BioNTech laten zien: “COVID-19 werd gedefinieerd als het optreden van één van de volgende symptomen: koorts, nieuw opgetreden hoesten, nieuw opgetreden kortademigheid of een een toename van kortademigheid…” “… koude rillingen, nieuw opgetreden spierpijn of een toename van spierpijn, verlies van geur of smaak, keelpijn, diarree of braken, gecombineerd met een positieve uitslag op de RT-PCR, afgenomen binnen vier dagen voor of na het optreden van dit symptoom.” Het venijn zit hem natuurlijk in de hoeveelheid en ernst van symptomen en vooral ook in “nieuw opgetreden of toename” van symptomen.

Voor een groot deel van deze symptomen geldt dat ze niet nauwkeurig te kwantificeren zijn. En de studie vermeldt niet hoeveel symptomen de deelnemers aan het onderzoek hadden, en hoe ernstig de symptomen waren. Dat geeft erg veel ruimte voor interpretatie van de onderzoekers. Om een voorbeeld te geven, ‘een toename van kortademigheid’ zou in combinatie met een positieve PCR-test voldoende zijn voor de diagnose COVID-19, evenals de combinatie van eenmaal diarree met een positieve uitslag op de PCR op het SARS-Cov-2 virus. Men verdedigt deze uitkomstmaten door te stellen als men wel relevante en harde uitkomstmaten had genomen, dat men een veel grotere studie had moeten doen.

Dat is echter een drogreden. Als men deelnemers had geselecteerd met een veel hogere kans op ernstige COVID-19, zoals bijvoorbeeld alle mensen boven de 60 jaar, had men wel degeljk harde en betrouwbare uitkomstmaten kunnen nemen. Uitkomstmaten zoals ziekenhuisopname, opname op de intensive-care en sterfte, uitkomstmaten die er toe doen. Nu lees ik toch net dat @pjvanerp waarachtig geprobeerd heeft om iets wetenschappelijk inhoudelijks in te brengen.

Ik kan er wel om lachen, want het is wel een erg treurig en lachwekkende poging om mijn artikel te ondergraven. Het laat maar weer eens zien hoe Van Erp vertrouwt op zijn onmetelijke genialiteit, en hij blijkbaar van mening is dat hij voor zijn God gegeven inzichten helemaal geen wetenschappelijke gegevens nodig heeft.

Ik hoef echter geen PCR-expert te zijn om te kunnen lezen.  thelancet.com/journals/lanmi…

Deze studie laat zien, dat de periode dat mensen intact virus uitscheiden, beperkt blijft tot een periode van maximaal tien dagen, maar dat de RT-PCR tot twee-en-een-halve maand positieve uitslagen kan geven. 

SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis

(Although SARS-CoV-2 RNA shedding in respiratory and stool samples can be prolonged, duration of viable virus is relatively short-lived. SARS-CoV-2 titres in the upper respiratory tract peak in the fir…)

Deze stelling van Pepijn naar aanleiding van deze referentie is zo mogelijk nog potsierlijker:

Hij stelt namelijk dat er geen enkele patiënt was die tegelijkertijd een positieve PCR op het SARS-CoV-2 virus had met een ander virus.Wat Pepijn echter vergeet, is dat er maar 5 mensen een positieve uitslag op het SARS-CoV-2 virus hadden.

En ook dat er wel degelijk ook 6 mensen waren die gelijkertijd positief testen op twee virussen. En zowaar een die positief testte op een ‘normale’ variant van het coronavirus en het humaan metapneumovirus.

Blijkbaar gaat onze geniale Pepijn er van uit dat het SARS-CoV-2 virus zo’n uitzonderlijk virus is… …dat het nooit samen kan gaan met een ander virus, in tegenstelling tot de onderzochte virussen in deze studie. En dat gebaseerd op een studie met in totaal 50 mensen, 52 samples, 5 mensen met een positieve PCR op het SARS-CoV-2 virus en 6 mensen die op twee verschillende virussen positief testten.

Dat ziet @pjvanerp als ‘wetenschappelijk inhoudelijke discussie’.. 😂😂😂👍👍👍 Een studie die ik aanhaalde als ‘Proof of Principle’ dat mensen die verdacht worden van COVID-19 regelmatig positief testten op andere respiratoire ziekteverwekkers.

Nice try, Pepijn. Ga nu maar weer verder met je wiskundige blokkendoos. Wetenschap is niet aan jou besteedt. Nu terug naar de studie naar het Pfizer/BioNTech vaccin:

Als gezegd, de definitie van ‘COVID-19′ was ruim omschreven, gebaseerd op slechts een symptoom, en een positieve uitslag op de PCR op het SARS-CoV-2 virus. Waarbij ik nu duidelijk heb gemaakt dat de RT-PCR lang positieve uitslagen kan blijven geven, veel langer dan de periode van ongeveer 10 dagen dat patiënten intact virus bij zich dragen, wel tot twee-en-halve-maand. Ik laat nog even buiten beschouwing dat inmiddels meer dan eens is bewezen dat de RT-PCR ook ’technisch’ de nodige fout-positieve uitslagen genereert.

Ook daarvoor hoef ik geen PCR-expert te zijn maar alleen maar kunnen lezen:

False-positive COVID-19 results: hidden problems and costs

(RT-PCR tests to detect severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) RNA are the operational gold standard for detecting COVID-19 disease in clinical practice. RT-PCR assays in the UK h…)

Maar zelfs als ik er vanuit ga dat alle mensen met een positieve RT-PCR uitslag werkelijk in aanraking met het virus zijn gekomen, is het aannemelijk dat in twee maanden tijd er mensen zullen zijn, die nog wel een positieve uitslag op het SARS-CoV-2 virus hebben… …maar in werkelijkheid een andere ziekteverwekker de oorzaak van hun klachten is, zeker gezien de minimale en weinig scherp begrensde klachten en symptomen die werd gezien als bewijs voor “COVID-19”. Om terug te komen bij het begin:

De farmaceutische industrie is gebaat bij weinig scherp omschreven uitkomstmaten die veel ruimte geven voor interpretatie en soms ook manipulatie. Dat is een bekend en veel beschreven fenomeen dat ook bij de studie naar het Pfizer/BioNTech ten volle is benut. 

Een derde klassieke marketingtruc die de farmaceutische industrie toepast is het gebruik van de relatieve risicoreductie in plaats van de absolute risicoreductie. Het meest eenvoudige voorbeeld, een gedachtenexperiment:

Als ik 1000 mensen een jaar behandel met een nieuw medicijn en ik geef 1000 mensen een placebo… En na een jaar zijn er 2 mensen in de placebogroep overleden en 1 in de behandelde groep… Dan is de ‘relatieve risicoreductie’ 50% (van 2 naar 1) en de absolute risicoreductie 0.1% (van 0.2% naar 0.1%).

Het eerste getal is natuurlijk veel indrukwekkender dan het tweede. Dit is iets dat steeds weer terugkeert…

Relative Risk and Absolute Risk: Definition and Examples – Statistics How To

(The relative risk of something happening is where you compare the odds for two groups against each other. Definition, examples. Free help forum.)

En natuurlijk deden ook de producenten van het Pfizer/BioNTech dit.

De relatieve risicoreductie was 90%, de absolute risicoreductie 0.04% (van 0.43% naar 0.039%)

Een kinderarts rekende het voor. 

Covid-19 vaccine candidate is unimpressive: NNTV is around 256

Het is belangrijker om je te realiseren, dat een relatieve risicoreductie van 90% indrukwekkend lijkt, maar bij dergelijke hele kleine waarden van de absolute risicoreductie….nog volledig het gevolg kunnen zijn van statistische ruis, en dat pas bij veel later, en bij veel hogere waarden van de absolute risicoreductie deze betrouwbaar geschat kan worden. 

En de volgende truc is, dat als je nu de placebogroep vaccineert, dat daar nooit meer een betrouwbare schatting voor zal komen… Dezelfde truc die bij de toelating van het vaccin tegen influenza ook is toegepast. En natuurlijk is, last but surely not least, de PR-machine die zijn werk doet.

Er is geen enkel persbericht van de vaccin-producenten die een absolute risicoreductie vermelde, alleen de relatieve risicoreductie werd benoemd. Werkt deze strategie? Absoluut!

Marc Bonten, Marion Koopmans en ook Armand Girbes en vele anderen, zeker ook politici, struikelden bijna over hun woorden om te wereld te laten weten hoe goed dit nieuw wel niet was. Zonder enige terughoudendheid, enkel en alleen op basis van een persbericht van de vaccin-producent zelf.

Zo werkt ‘wetenschap’ in Nederland.

Auteur naar wie volledige credits gaan: Neuroloog @hommel_b, te volgen op Twitter. Tevens publiceert hij een uitstekend eigen(wijze) blog met een scherp randje en een kritische blik op medische wetenschap, medische journalistiek, politiek in volksgezondheid en coronabeleid, welke wij van harte aanbevelen: https://www.janbhommel.com/. Bovenstaand artikel is overgenomen van een van zijn uitgebreide, leerzame threads op Twitter.

Bekijk oorspronkelijke thread: https://threadreaderapp.com/thread/1343601800012771328?refresh=1609293763 | Archieflink: https://archive.vn/oK51A

Gebruikte afbeelding door Gerd Altmann van Pixabay

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...