Updates vanaf 23-10-2020 Kennisbank Covid-19

De meest recente aanvullingen sinds 22-10-2020 op de pagina Kennisbank Dossier Covid-19. Gezien de enorme hoeveelheid data op de desbetreffende Kennisbank pagina, houden we hier een logboek bij van alle sinds de laatste gepubliceerde update toegevoegde informatie voor een ieder die reeds op de hoogte is van de bestaande informatie op de Kennisbank pagina.

Afbeelding door Pete Linforth van Pixabay

PCR-Gate: discussie rondom bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de ct-PCR testen voor het vinden van besmettingen.

Het hele Coronabeleid en daaraan verbonden verstrekkende maatregelen met ingrijpende consequenties voor individuen, bedrijven en samenleving wordt grotendeels bepaald door de zogeheten ct-PCR test. Deze wordt op grote schaal gebruikt om bij mensen vast te stellen of zij wel of niet besmet zouden zijn met het SARS-COVID-19 virus, wat uiteindelijk COVID-19 veroorzaakt. De test wordt gebruikt om het reproductiegetal mee vast te stellen en of mensen thuis moeten blijven. Echter, over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze testen is nogal wat te doen en niet zo vanzelfsprekende “gouden standaard” als wat er vanuit de regering wordt voorgehouden.

Belangrijk om te weten is dat een positieve PCR test:

  • alleen de aanwezigheid van virusdeeltjes aantoont
  • NIET één op één gelijk staat aan een actieve besmetting
  • kan betekenen dat er sprake is van oud, inactief virusmateriaal
  • afhankelijk van de gebruikte drempelwaarde tot hogere “vals positieve” uitslagen leidt (en dus geen besmetting)

Een positieve PCR-test betekent dus niet per definitie dat iemand besmet is, en ook niet dat iemand besmettelijk is (in onderstaande videoclip hoort u de uitleg van Jaap van Dissel van het RIVM). Over de nauwkeurigheid om hieruit daadwerkelijk besmettingen en besmettelijken af te leiden wordt stevig discussie gevoerd.

Daarnaast is dat er vanuit de regering en in de media de termen besmettingen en besmettelijken te pas en te onpas worden toegepast, terwijl er dus in de meeste gevallen “positieve PCR testuitslagen” worden bedoeld. Omdat dit in de publieke beeldvorming dus een onjuiste indruk wekt, heeft vooral onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga hier veel over gesproken in de Tweede Kamer. In onderstaande filmpje treft u een compilatie aan die een goede indruk geven van hoe hiermee wordt omgegaan. Met name de uitspraak van premier Rutte is hierbij opvallend.

Video: PCR testen zijn niet hetzelfde als besmettingen

Van Haga: “Tot mijn verbazing gebruikt de minister president het woord besmettingen en tot overmaat van ramp ook nog besmettelijken. …. Maar ik vind het toch wel vervelend dat er gesproken wordt over besmettelijken, terwijl het gaat over positieve PCR testen. …. Er is echt een wezenlijk verschil. …. Begrijpt de minister het verschil tussen positieve PCR testen, besmettingen en besmettelijken?”

Premier Rutte: “Ja. Absoluut.”

Jaap van Dissel – RIVM: “Een positieve PCR-test betekent dat je genetisch materiaal aantoont. Maar niet per definitie dat je levend virus aantoont. En dus ook niet per definitie dat je levend virus aantoont waar iemand ziek van [is].”

Minister de Jonge vindt dat er meer dan zuiver het onderscheid tussen positieve PCR-testen, besmettingen en besmettelijken meer dan duidelijk is in de communicatie en raadt daarom de motie van Van Haga af voor het juiste gebruikt van de term PCR testen. Oordeel zelf in onderstaande compilatie in hoeverre men de term besmettingen gebruikt.

Credits voor de videocompilatie komen toe aan Facebook pagina Meldpunt Nederland.

Over de zin en onzin van de PCR-test worden in dit hoofdstuk nog zeer veel bronnen toegevoegd. Om alvast een beter inzicht te krijgen in wat er zoal aan kritiek is op de PCR test, bekijk alvast het artikel van Dr. Mike Yeadon, hoofd wetenschapper van farmaceut Pfizer.

Huisarts Felix van der Wissel wil meer aandacht voor niet-Coronapatiënten

“Van der Wissel ziet al jarenlang de ziekenhuizen in het najaar volstromen en heeft daardoor als huisarts problemen met het doorverwijzen van zijn patiënten. ‘Dat betekent dat het hele kabinetsbeleid van de afgelopen jaren ervoor heeft gezorgd dat die zorg eigenlijk niet de aandacht heeft gekregen die het verdient.’

‘En nu moeten we in een keer voor al mijn collega’s zorgen die het niet aan kunnen, maar dat is een politieke keuze’, stelt de dokter. Hij verwacht nu dan ook een duidelijke visie van het kabinet over hoe iedereen die zorg nodig heeft tijdens de coronacrisis die zorg ook echt kan krijgen. ‘Het mag niet zo zijn dat iemand met corona meer aandacht krijgt dan mijn patiënt met kanker.’ “

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/huisarts-reageert-op-persmoment-corona/ | Reservelink: https://archive.vn/cx8U6

Video van Meldpunt Nederland, Bron: Hart van Nederland

Onderzoek: nauwelijks besmettingen in de buitenlucht

Dit artikel dateert al van mei 2020, maar het kan geen kwaad dit onder de aandacht te blijven brengen, daar een hoop maatregelen nog steeds gelden en worden gehandhaaft voor buiten, terwijl er dus al lang geleden is vastgesteld dat besmettingen in de buitenlucht verwaarloosbaar zijn.

” ‘Maar dat het virus buiten minder verspreidt, is zeker waar. Het kan er verwaaien en je hebt er zonlicht met uv-straling die het virus inactiveert.’

‘….in de normale buitenwereld gaat het je echt niet lukken het virus over te dragen. Er is gewoon geen bewijs dat dit soort respiratoire virussen in de buitenlucht kunnen worden overgedragen op een manier die ook maar enigszins relevant is voor de epidemie.’ “

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/onderzoek-nauwelijks-kans-op-besmetting-in-buitenlucht~b28c006b/ | Reservelink: https://archive.vn/Lep4W

Volkskrant: Beddentekort is niet nieuw, de aandachte ervoor wél

“Nu weet iedereen die in de zorg werkt dat gebrek aan bedden en personeel geen nieuw of zeldzaam verschijnsel is. Elk griepseizoen is er hetzelfde euvel. Huisartsen die als huis-aan-huisverkopers hun patiënten proberen te slijten. Specialisten (in opleiding) die voor patiënten op de spoedeisende hulp alle ziekenhuizen in de regio afbellen om een vrij bed te vinden. Afdelingen die vol liggen omdat patiënten niet kunnen worden ‘uitgeplaatst’. Dat kan zijn: naar huis met thuiszorg (overbelast) of naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum (ook vol). …

… Corona toont het grote publiek de zwakke plekken van onze gezondheidszorg. Maar die plekken zaten er al. Ook zonder corona stevenen we af op een situatie waarin de gezondheidszorg de vraag niet meer aankan. Waarin de zorgfile eindigt in een kettingbotsing. Hoewel er meer personeel in de zorg is gaan werken, kiezen ieder jaar 100 duizend medewerkers voor een baan buiten de zorg. Bovendien mogen we de zorgsnelweg niet verbreden. De zorgkosten mogen tenslotte niet stijgen.”

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/beddentekort-is-niet-nieuw-de-aandacht-ervoor-wel~ba596333/ | Reservelink: https://archive.vn/flQWs

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...