Updates vanaf 01-02-2021 Kennisbank Covid-19

De meest recente aanvullingen sinds 01-02-2021 op de pagina Kennisbank Dossier Covid-19, het centrale verzamelarchief en kennisbank voor de verslaglegging van belangrijkste artikelen, berichten, documentatie, video’s, bronnen en data ter ondersteuning van voorlichting over Coronabeleid scepsis en verspreiding van bewustwording van een realistisch perspectief.

Gezien de enorme hoeveelheid data op de desbetreffende Kennisbank pagina, houden we hier een logboek bij van alle sinds de laatste gepubliceerde update toegevoegde informatie voor een ieder die reeds op de hoogte is van de reeds eerder gepubliceerde informatie op de Kennisbank pagina.

Afbeelding door Pete Linforth van Pixabay

27-02-2021

Raad van Europa adviseert TEGEN vaccinatiedwang en tegen discriminatie van ongevaccineerden

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (dit is niet hetzelfde als de EU overigens) heeft op 27 januari 2021 Resolutie 2361 aangenomen onder de titel “Covid-19 vaccins: ethische, juridische and practische overwegingen”. Dit betreft adviezen aan lidstaten. Hierin lezen we 2 artikelen aangaande vaccinatieverplichting en discriminatie tegen ongevaccineerden:

7.3.1. Ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als ze dat zelf niet willen;


7.3.2 ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is ingeënt, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of omdat hij niet wil worden ingeënt;

Het is wellicht zaak om politici en bestuurders te wijzen op deze aanbevelingen van de Raad van Europa. De Parlementaire Vergadering heeft weliswaar geen beslissingsbevoegdheid.

Bron: https://pace.coe.int/en/files/29004/html | Reservelink: https://archive.vn/h7BX2

Het terugtrekkingsverzoek voor het onderzoek waar de PCR testen op gebaseerd zijn werd afgewezen

Het Corman Drosten Review betrof een terugtrekkingsverzoek bij Eurosurveillance aangaande het onderzoek waarop de PCR testen zijn gebaseerd, in verband met een aantal gevonden tekortkomingen, zoals beschreven door de groep wetenschappers, op initiatief van dr. Pieter Borger. Naast de tekortkomingen, had men bedenkingen bij de peer-reviews en de ultrasnelle publicatie. Dit verzoek was reeds 27 november 2020 ingediend. De reactie van Eurosurveillance kwam pas op 4 februari 2021, waarin het terugtrekkingsverzoek werd afgewezen. In de reactie stelde men dat het peer-review proces in orde was en dat men achter de publicatie blijft staan. Zonder overigens inhoudelijk op de kritiekpunten van de groep wetenschappers in te gaan.

Reactie Eurosurveillance: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.5.2102041 | Reservelink: https://archive.vn/SxjXM

Reactie door de indienders:

Please note: We will respond to the public announcement & to the letter by Eurosurveillance to the authors (not public yet) very soon.

Spoiler: A gigantic scandal & not acceptable. The antithesis of transparency & scientific dialogue.

Bron: https://cormandrostenreview.com/eurosurveillance-response/ | Reservelink: https://archive.vn/cnSyD

Noot van de redactie: wij rapporteren enkel de voortgang en inhoudelijke beweringen door de indieners van het terugtrekkingsverzoek van de Cormen Drosten Paper. De redactie kan niet de wetenschappelijke validiteit van de inhoud beoordelen. Wij raden lezers ook aan om de gedane beweringen niet klakkeloos als waarheid aan te nemen.

WHO wijziging richtlijn aangaande PCR testen en stellen van diagnoses

Hoewel het nooit zal worden toegegeven, in de periode dat er gewacht werd op de reactie van Eurosurveillance op het terugtrekkingsverzoek, werd 2x bij de WHO de richtlijnen/protocollen omtrent de PCR test (stilletjes) aangepast, op belangrijke punten waar de indieners van het terugtrekkingsverzoek o.a. kritiek hadden, zoals het hoge aantal fout-positieve testuitslagen bij een hoge “Ct waarde” en bij lage prevalentie van het virus (het virus komt relatief weinig voor). Maar ook dat de PCR testuitslag op zichzelf geen diagnose is, maar altijd in samenhang met andere omstandigheden dient te worden genomen om een diagnose te stellen. Een positieve PCR test op zichzelf staand is dus geen diagnose van een actieve besmetting of besmettelijkheid.

De 2e alert (gepubliceerd op 20 januari 2021, toevalligerwijs ook de dag van de inauguratie van Joe Biden, terwijl datering al van een week eerder is) van de WHO zegt het volgende:

Doel van deze kennisgeving: informatie verduidelijken die eerder door de WHO is verstrekt. Deze kennisgeving vervangt de WHO-informatieve kennisgeving voor gebruikers van in vitro diagnostische medische hulpmiddelen (IVD) 2020/05 versie 1, uitgegeven op 14 december 2020.


Beschrijving van het probleem: de WHO vraagt ​​gebruikers om de gebruiksaanwijzing (IFU) te volgen bij het interpreteren van resultaten voor monsters die zijn getest met de PCR-methodologie.


Gebruikers van IVD’s moeten de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en opvolgen om te bepalen of handmatige aanpassing van de PCR-positiviteitsdrempel wordt aanbevolen door de fabrikant.


WHO-richtlijnen Diagnostische tests voor SARS-CoV-2 stellen dat een zorgvuldige interpretatie van zwakke positieve resultaten nodig is (1). De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om het virus te detecteren, is omgekeerd evenredig met de virale lading van de patiënt. Als de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.


De WHO herinnert IVD-gebruikers eraan dat de prevalentie van ziekten de voorspellende waarde van testresultaten verandert; naarmate de prevalentie van ziekten afneemt, neemt het risico op vals-positieve reacties toe (2). Dit betekent dat de kans dat een persoon met een positief resultaat (SARS-CoV-2 gedetecteerd) echt besmet is met SARS-CoV-2 afneemt naarmate de prevalentie afneemt, ongeacht de geclaimde specificiteit.


De meeste PCR-tests zijn geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose, daarom moeten zorgverleners elk resultaat overwegen in combinatie met de timing van de monsterneming, het type specimen, de specifieke kenmerken van de test, klinische observaties, patiëntgeschiedenis, bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie.

Bron: https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 | Reservelink: https://archive.vn/fY1CY

Van Haga: Verlenging lockdown is ramp voor Nederland

Beschrijving bij video: “De lockdown duurt weer een maand langer. VVD en CDA willen de avondklok verlengen en hebben geen oog voor Nederlanders die niet op de IC liggen. Nederlanders die hun leven nu kapot zien gaan. Wybren van Haga pleit opnieuw voor beleid gebaseerd op verstand in plaats van angst.” gepubliceerd op : 4 feb 2021

Youtubelink: https://youtu.be/8RWaaZ7f1cY

Documentaire: Covid, Tango and The Lagom Way – AANRADER!!

Prachtige documentaire, gepubliceerd op 30 jan 2021, over de Zweedse aanpak van het Coronavirus, waarbij burgerrechten wél grotendeels gerespecteerd worden en men niet gezwicht is voor enorme internationale en media druk om tot lockdowns over te gaan en de meeste maatregelen vrijwillig van aard zijn.

Beschrijving bij de video:

Gevangen in een lockdown tussen de twee uitersten van coronavirusontkenners en lockdown-orthodoxie, is Nye geïntrigeerd door de Zweedse aanpak: geen lockdown, geen schoolsluitingen, geen maskers. Ze slaagt erin om een exclusief interview te krijgen met Chief Epidemioloog Anders Tegnell, wiens ijzeren vastberadenheid om niet te bezwijken onder de druk van de reguliere media – onder andere tangodansen is toegestaan in Stockholm!

Claudia Nye is een door BAFTA genomineerde filmmaker. Nye, teruggebracht naar documentaires in het belang van de toekomst van haar kinderen, reist van het VK naar Zweden om meer te weten te komen over hun unieke Covid-19-strategie.

Ze is ook een gediplomeerd relatieadviseur, die ze de afgelopen tien jaar heeft beoefend. Ze reisde met fotojournalist Sean Spencer naar Stockholm en samen maakten ze deze documentaire.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/BaY3aeUetwTn/| Youtubelink: https://youtu.be/Ri_yU_gHLcA

(bij de youtubelink kun je via CC en instellingen Nederlandse automatisch gegenereerde ondertitels activeren indien gewenst)

‘Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken’

Dit artikel verscheen op 9 februari en gaat over de bewuste angstcampagne die de Duitse overheid ontwikkelde om de bevolking angst aan te jagen, zodat ze repressieve maatregelen zou gaan accepteren:

De e-mails dateren van maart en april 2020, toen Duitsland in de eerste lockdown zat. Seehofer maakte zich zorgen over te snelle versoepelingen en gaf zijn staatssecretaris Markus Kerber de opdracht om met een plan te komen om draagvlak te creëren voor strengere maatregelen.

Kerber stuurde aan verschillende wetenschappers, universiteiten en onderzoeksinstituten een e-mail waarin onder meer werd gevraagd om een worstcasescenario om “mentaal en planmatig” grip op de situatie te krijgen. Dat zou helpen om “maatregelen van preventieve en repressieve aard” te kunnen plannen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2367971-duits-ministerie-schakelde-wetenschappers-in-om-corona-angst-op-te-wekken.html | Reservelink: https://archive.vn/16t8H

Huisartsenzorg Drenthe enthousiast over nieuw behandelplan corona

Huisartsenzorg Drenthe is blij met het akkoord van de medisch-ethische toetsingscommissie voor het coronabehandelplan van Jan Scherpenisse en Marcel de Vijlder uit Valthermond. Daarmee kunnen veertien huisartsenpraktijken aan de slag met dit protocol. ….

“Voor de patiënten is dit heel erg belangrijk, omdat je probeert in een eerdere fase te behandelen en waarschijnlijk voorkomt dat het erger wordt. De patiënt kan thuis blijven, dus je wacht niet tot het erger wordt en dat diegene naar het ziekenhuis moet. Op deze manier hopen we de ziekenhuizen te ontlasten”, vertelt Schaart.

Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167342/Huisartsenzorg-Drenthe-enthousiast-over-nieuw-behandelplan-corona | Reservelink: https://archive.vn/TEtIC

Motie Van Haga/Baudet over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen onmiddelijk beëindigen – VERWORPEN

Deze motie werd ingediend op 24 februari 2021. Uit de stemmingsuitslag blijkt onmiskenbaar dat FvD de enige partij is in de 2e Kamer die alle vrijheidsbeperkende maatregelen wil opheffen. De motie luidt als volgt:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om kwetsbaren op vrijwillige basis gericht te
beschermen, de zorgcapaciteit uit te breiden en alle vrijheidsbeperkende
coronamaatregelen onmiddellijk te beëindigen,


en gaat over tot de orde van de dag.
Van Haga
Baudet

Bron

Motie van het lid Wilders over bewerkstelligen dat de terrassen weer open mogen – VERWORPEN

Onderstaande motie, ook ingediend op 24 feb 2021, werd verworpen:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat de kans op besmetting met corona in de buitenlucht
nagenoeg nihil is;


verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de terrassen weer open mogen,


en gaat over tot de orde van de dag.
Wilders

Bron

Motie Van Haga (FVD)/ Kuzu (DENK) over alle RIVM modellen openbaar maken

Tot voor kort is er weinig transparantie geweest over hoe RIVM haar modellen opstelt, waarvan de uitkomsten leiden tot verstrekkende maatregelen. Deze motie van 24 jan 2021 dient daar meer inzage in te verkrijgen:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


verzoekt de regering, om alle RIVM-modellen openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga
Kuzu

Bron

18-02-2021

UPDATE: ‘Er is een plan waardoor Nederland weer open kan!‘ – Herstel-NL

We hebben de tekst bij de update van het het item (gepubliceerd onder 17-02-2021) over Herstel-NL opnieuw aangevuld, met artikelen over kritiek en het weerwoord daarop. Zie verderop hieronder.

Nieuwe Spoedwet Avondklok: “Tijdelijke” wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 – AANGENOMEN

Dit was de grote rel die 16 februari 2021 ontstond, nadat een rechter in een zaak van Viruswaarheid dat de avondklok per direct moest worden opgeheven, omdat de juridische basis en de bijzondere wet (WBBG) die hiervoor was aangewend niet juist was in de ogen van de rechter. Vervolgens ging het demissionaire kabinet in hoger beroep tegen deze beslissing, maar diende ook nog even voor de zekerheid een nieuwe Spoedwet in tijdens het Tweede Kamerreces voor het geval het hoger beroep niet zou slagen.

De wet kreeg deze macabere titel, die een stuk breder klinkt dan alleen avondklok, wat wellicht impliceert dat “niet vertoeven in de buitenlucht” ook 24/7 kan zijn. Voor meer context hoe dit alles in elkaar stak, verwijs ik o.a. naar dit artikel, maar ook Henk Krol vatte in 6 minuten het hele debakel van stuitend machtsmisbruik vast. In dit fragment legt ook Van Haga onder andere uit, wat in de eerste plaats de redenen waren voor de rechter om de avondklok ongeldig te verklaren.

Hoewel een paar oppositiepartijen zich kranig hebben verweerd tegen deze nieuwe “avondklok” spoedwet, werd deze alsnog aangenomen. Opvallend is dat wederom linkse oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks ook mee doen aan deze zeer controversiële wet ingediend door het demissionaire kabinet, terwijl het vooral de SP was die het ondemocratische functioneren van Kabinet Rutte aan de kaak had gesteld, wat zelfs leidde tot de val van dit kabinet. Opmerkelijk dat zulke partijen en met name de SP, ditzelfde kabinet in notabene demissionaire status faciliteren met zulke ernstige inperkingen van grondrechten van hun achterban.

Bron

Motie van de leden Krol en Van Haga over de Kamer vooraf betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten – VERWORPEN

Wat ook sterk opvalt is dat de Tweede Kamer keer op keer afstand doet van haar fundamentele bevoegdheid om de regering te controleren, wat notabene haar kerntaak is. Zo zag de Tweede Kamer bij het aannemen van de “Tijdelijke” Spoedwet Covid-19 geen noodzaak om beslissende bevoegdheid te behouden over verlenging van deze spoedwet, waardoor deze beslissing volledig bij het kabinet ligt bij elke verlenging.

Zo ook onderstaande meer dan redelijke motie waarin verzocht werd om op zijn minst de Kamer vooraf te betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten, ingediend door Krol (Lijst Krol) en Van Haga (FVD). Ook hier liet een meerderheid van de 2e Kamer het volledig afweten.

Lees hier de inhoud van de welhaast vanzelfsprekende motie:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
spreekt uit dat bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten,
zoals gedwongen opnamen, de Kamer vooraf altijd wordt betrokken, ook
al is er een wettelijke basis voor de maatregel, om het democratisch
proces maximaal te benutten en om het draagvlak in de maatschappij te
behouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Krol
Van Haga

Zie hier de stemmingsuitslag:

Bron

17-02-2021

Het vaccin van Moderna tegen het SARS-CoV-2-virus – kritische beschouwing

Dit betreft, in navolging op de beschouwing van het Pfizer vaccin, wederom een analyse door de kritische arts dr. Jan Bonte.

De studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Moderna werd op 30 december gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) (1). Deze studie toont grote gelijkenissen met de studie naar de werkzaamheid en effectiviteit van het vaccin van Pfizer/BioNTech, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. In zijn algemeenheid maakt de studie van Moderna een betere indruk dan de studie van Pfizer/BioNTech, zoals ik hieronder zal bespreken…..

….De techniek die gebruikt wordt bij dit vaccin van Moderna is dezelfde techniek als van het vaccin van Pfizer/BioNTech……

….Ondertussen proberen de diverse vaccinproducenten ons gerust te stellen met de verzekering dat hun vaccin ook beschermd tegen deze nieuwe varianten van het SARS-CoV-2 virus, waarvan we overigens nog maar het topje kennen, aangezien slechts van een klein deel van de besmettingen de volgorde van het RNA van het virus in kaart wordt gebracht (sequencen) wordt om te bepalen om welke variant het gaat. Dit gerustelling van de vaccinproducenten is gebaseerd op serologische studies met sera van maximaal enkele tientallen gevaccineerde mensen (21) en apen (22)….

…..Ik hoop wederom dat het mijn pessimisme en niet mijn realisme is die mij doen denken dat het niet de wetenschappelijke argumenten waren om voor deze strategie te kiezen, maar zuiver politieke en commerciële motieven, versterkt door een overmaat aan zelfvertrouwen in de eigen kennis en kunde en een tekort aan bescheidenheid en terughoudendheid bij vele vermeende deskundigen. Dat in de wetenschap dat er nog nooit een effectief vaccin werd ontwikkeld voor een respiratoir overgedragen RNA-virus, en nu vele beleidsmakers, bestuurders en politici – volstrekt niet gehinderd door zelfs maar de minste kennis van zaken – roepen dat het doel No-COVID zou moeten zijn.

Ik hoop maar dat dit massale vaccinatie-experiment goed afloopt. Maar ik ben er allerminst gerust op.

Lees de volledige en zeer inhoudelijke verhandeling in het uitgebreide artikel hier: https://www.janbhommel.com/post/het-vaccin-van-moderna-tegen-het-sars-cov-2-virus | Reservelink: https://archive.vn/51T1m

UPDATE: Platform Herstel-NL wil debat over een route naar Risicogestuurd Beleid en uit de lockdown tunnelvisie

Er is een plan waardoor Nederland weer open kan!

HERSTEL-NL is een initiatief en campagne van prominente professionals om tot beter coronabeleid te komen. Hun doel is coronabeleid met maatregelen die onze samenleving minder schade doen. De groep omschrijft zichzelf als volgt:

Wij zijn een groep professionals van onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers die zich grote zorgen maken over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor Nederland. Wij denken dat een beter beleid mogelijk is en dat alternatieven beter moeten worden bekeken.

Een aantal bekende namen van deskundigen die deelnemen aan dit initiatief: Ira Helsloot, Robin Fransman en Bo van der Rhee.

Zij hebben eigenlijk 3 verzoeken aan de beleidsmakers:

 1. Reken risicogestuurd beleid door.
 2. Hanteer bij deze doorrekening een gebalanceerd en transparant afwegingskader.
 3. Houd bij het finale besluit over beleid de onderliggende waarden in het oog.

Paar fragmenten van de website:

Bij aanvang van de Covid-19 pandemie was het coronabeleid van het kabinet gericht op het beschermen van kwetsbaren en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Echter, de afgelopen maanden lijkt het beleid steeds meer gericht geraakt op het weren van het virus bij alle Nederlanders. Het succes van dit beleid wordt daarmee onder meer gemeten aan het aantal positieve PCR-test uitslagen per dag.

Deze aanpak veroorzaakt grote materiële en immateriële schade aan onze samenleving. Bovendien heeft het beleid er vooralsnog niet voor gezorgd dat het aantal positieve uitslagen is gedaald naar een voor het kabinet acceptabel niveau. Het coronavirus zal ons de komende maanden waarschijnlijk niet verlaten. Er volgt een patstelling. Strenger beleid is niet haalbaar, los van de vraag of het de verdere verspreiding van het virus vermindert. Versoepelen kan anderzijds ook niet, want dan lopen de besmettingen weer op. Het beleid zit daarmee vast. De enige redelijke oplossing is het opbouwen van voldoende immuniteit. ….

Gelukkig is er een alternatief denkbaar: risicogestuurd beleid. Het is bekend welke groepen risico lopen op ernstige Covid-19: mensen boven de 70 en mensen met ernstige onderliggende aandoeningen, zoals ernstige obesitas, chronische longproblemen, diabetes en hartkwalen. In deze groep vinden nagenoeg alle overlijdensgevallen plaats en het grootste deel van de zorgbelasting. Deze groep noemen wij de Covid-vatbaren. Ons risicogestuurd beleid is er op gericht besmettingen onder de Covid-vatbaren zo veel mogelijk te voorkomen. En dat zij wel optimaal verzorgd worden als zij toch ziek worden.

Met dit beleid stellen wij voor zelfbescherming en zelf-isolatie maximaal te faciliteren met een speciale ziektewet en financiële hulp voor veilig vervoer en huisvesting; door safe zones en safe times in te richten; en mensen die niet kunnen zelf-isoleren met maximale beschermingsmaatregelen te ondersteunen.

Besluitvorming zou volgens deze groep ook met de volgende onderliggende waarden rekening moeten houden:

 • Behandel alle levens gelijkwaardig (Gezondheid is meer dan louter de afwezigheid van corona. De gezondheidsschade die mensen oplopen als gevolg van de maatregelen of als gevolg van uitstel van reguliere zorg, is even onwenselijk als de gezondheidsschade van Covid-19.)
 • Bescherm dat wat het leven waardevol maakt
 • Repareer de ongelijkheid die door coronabeleid ontstaat
 • Faciliteer een gebalanceerd en transparant politiek en publiek debat

Bekijk de website voor de volledige redevoering en de lijst met deelnemers (de tekst is overigens gebaseerd op de inmiddels verouderde versie van de website, waarnaar de reservelinks verwijzen).

https://www.herstel-nl.nl/ | Reservelink | Reservelink van FAQ (met links naar artikelen die het concept verder uitwerken)

Hier een reservelink van de vernieuwde website versie.

Onder andere door middel van (reclame)campagnes wil men aandacht vragen voor hun alternatieve plan. De campagneslogan is: “Er is een plan waarmee Nederland weer open kan.” Eerste posters zijn al te vinden in Amsterdam:

In het AD verscheen dit artikel, een interview met één van de initiatiefnemers Coen Teuling: https://www.ad.nl/binnenland/plan-prominenten-voor-openen-samenleving-rivm-heeft-onterecht-angst-aangewakkerd~ae774a36/ | Reservelink: https://archive.vn/3u1z8

Kritiek op het plan van verschillende kanten; en artikelen met beargumenteerd weerwoord daarop

Sinds de publieksbrede lancering van de campagne is al vanuit meerdere hoeken kritiek ontstaan, waaronder dit artikel in het AD, waar in de titel al flink de toon wordt gezet: Medisch experts maken gehakt van plan Herstel-NL: ‘Absurd, gaan we bejaarden in een reservaat stoppen?’, wat al duidelijk aangeeft dat men het plan niet goed heeft begrepen. Wetenschapsjournalist Vicki van Lommel schreef echter een weerwoord, wat zij met sterke argumenten en goede onderbouwing verwoordde. Onder andere lezen we:

“Met de campagne ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan’ wil een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, wetenschappers, psychiaters en hoogleraren, die zich verenigd hebben onder het initiatief Herstel-NL, bij alle mensen in Nederland hun plan onder de aandacht brengen waarmee ze Nederland willen heropenen, terwijl men oog blijft houden voor álle gezondheidsaspecten in iemands leven en waarbij iedereen in Nederland tot zijn recht komt. 

Ze willen kwetsbaren meer mogelijkheden aanreiken, zodat zij het recht herkrijgen de keuzes te maken waarvan zijzelf denken dat deze hen de meeste bescherming biedt. Ze willen plekken en tijdsvensters scheppen, waarin meer bescherming aan kwetsbaren wordt geboden, zodat zij onderdeel blijven van de samenleving. En als laatste willen ze per 1 maart mensen weer de mogelijkheid bieden hun normale leven op te pakken, waarbij kwetsbaren zowel de bescherming wordt geboden die zij zelf nodig achten als dat ze op een veilige manier mee kunnen blijven doen in de samenleving en waarbij alleen sprake is van testen als er ook daadwerkelijk klachten zijn, zodat de betrouwbaarheid van het testen toeneemt. Daarbij kan degene die zich daarbij veiliger voelt, zich nog steeds laten vaccineren, maar stelt het initiatief tevens dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van corona. Daarmee doet het plan recht aan het feit dat de overgrote meerderheid van de mensen in staat is tot eigen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag. Zo kan meer lokale organisatievrijheid ervoor zorgen dat iedereen gezien en recht gedaan wordt….

… Alleen deze medische experts hebben de heilige graal in handen en van de bevolking wordt blinde volgzaamheid geëist. Op wie niet in de pas loopt, zal genadeloos karaktermoord worden gepleegd, met een gewillige media en overheid aan hun zijde. Een algehele goede gezondheid voor 17 miljoen mensen is bij dergelijke pseudowetenschap kansloos.

Een smeercampagne waaraan nu Hertstel-NL wordt blootgesteld, staat geheel niet op zichzelf. Dergelijke praktijken worden al jaren toegepast ter misleiding van de publieke opinie….

…Als Nederland daadwerkelijk een vrij land is, zoals de medische experts in het AD claimen, dan hebben 17 miljoen mensen het recht om onbevooroordeeld kennis te nemen van het Herstel-NL plan, dit openlijk te bediscussiëren met elkaar en op basis daarvan een mening te vormen, zonder dat welke experts of wie dan ook de bevolking reeds daarover een bepaalde mening opdringt. Lees het plan en vorm vervolgens zelf je oordeel, al dan niet na discussie met elkaar. Dat is ieders recht!”

Lees het volledige artikel, daar het haar volledige argumentatie bevat, zodat een beter begrip ontstaat over de afwegingen: https://groningerkrant.nl/opinie/nederland-per-1-maart-open/ | Reservelink: https://archive.vn/1x3I6

Nog opmerkelijker is dat er zelfs vanuit de pro-vrijheid beweging er groepen bestaan die zeer wantrouwend staan tegenover dit plan. Maar hier gaat het denk ik vooral over misverstanden over de intentie en uitwerking. Eén van de centrale argumenten is dat het plan in hun ogen nog teveel uitgaat van het killervirus narratief, waar deze groep nu juist doorheen wil breken.

In onderstaand artikel wordt uitgelegd waar die twijfels van de pro-vrijheid mensen uit bestaan en de auteur van het artikel, ondernemer en Youtuber Jorn Luka, probeert zijn visie te geven hoe vervolgens met die zorgen en skepsis om te gaan, in de wetenschap dat hij zelf ook tot de skeptici behoort vooralsnog. Ook zeer aanbevolen om te lezen. Het originele artikel lijkt van zijn eigen website te zijn verdwenen echter, maar gelukkig hebben we nog archieflinks, welke ik hieronder plaats omdat zijn gezichtspunt uitstekend de essentie omschrijft:

Ik begrijp dus de kritiek. Maar ik denk dat het superbelangrijk is dat we niet uit het oog verliezen dat dit soort initiatieven het meeste impact hebben als het draagvlak zo groot mogelijk is. Hoe groter namelijk het draagvlak voor een initiatief met een oplossing die haaks staat op de koers van de overheid, des te steviger de kritiek tégen dat beleid. Dit plan is in mijn ogen dan ook zo opgesteld, dat het voor zo veel mogelijk mensen comfortabel voelt zichzelf kenbaar te maken als sympathisant van het plan. Let wel, we hebben nog geen schimp gezien van de kracht van de massa. Als een grote groep gelooft dat er een route is om uit deze houtgreep te komen, zal er door diezelfde groep met een andere blik gekeken worden naar de (afwijkende) keuzes die de overheid vervolgens maakt…..

…Om de stuwende kracht van het initiatief te omarmen, hoef je niet achter de letterlijke tekst van de aangedragen oplossing te staan. Een initiatief gericht op een exit-strategie is wat mij betreft briljant ingestoken. Want iedereen, maar dan ook iedereen wil dat dit afgelopen is. En dit plan laat mensen ruiken aan de vrijheid. [en volgens mij is dit vooral de kracht ervan, red.] Ik hoop van harte dat het mensen verwart. Want verwarring verruimt de blik, en wie twijfelt is geneigd te bewegen. En dat hebben we hard nodig.

Lees het volledige artikel | extra reservelink: https://archive.vn/UuCMp

Hulp gezocht voor het ondersteunen campagne Herstel-NL

Voor (het bekostigen van) de campagnes is Herstel-NL afhankelijk van donaties, waarvoor donateurs worden gezocht. Tevens is het initiatief op zoek naar vrijwilligers voor diverse diensten. Ga naar de website als je een bijdrage wilt leveren middels donaties of diensten (https://herstel-nl.nl/doe-mee/).

16-02-2021

Weer een hele rits moties toegevoegd. Het complete overzicht van moties vind je trouwens op deze pagina, handig om te delen: https://nieuwegeluid.nl/stemgedrag-partijen-kamerstukken-coronacrisis-stemwijzer/

Motie-Van Haga over kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen – VERWORPEN

Deze motie (ingediend op 4 feb 2021) en stemmingsuitslag is met name voor ouders met jonge kinderen en geeft een welhaast schokkende inzage. Vermijd bij komende verkiezingen ALLE partijen die TEGEN deze motie hebben gestemd; deze partijen hebben het welzijn van je kinderen NIET als prioriteit. Blijven voor ouders dus enkel 3 keuzes over: FVD (indiener motie) voor de rechtse/midden stemmer en ondernemers, DENK voor de linkse stemmer en Krol.

Aanleiding voor de motie was het opengaan van basisscholen wat heel goed nieuws was voor ouders en kinderen, echter dit werd volkomen overschaduwd door een draconisch test- en quarantaineprotocol waar basisschool kinderen zich aan zouden moeten onderwerpen. Deze voorwaarde was des te opmerkelijker daar Hugo de Jonge nog voor de scholensluiting had aangegeven dat de sluiting van scholen niet eens te doen was om “besmetting”sgevaar van de kinderen maar om te dwingen dat ouders thuis zouden gaan werken en ook niet meer samen zouden scholen op de schoolpleinen. Zelfs OMT-lid en kinderarts Illy was destijds erg verbaasd dat ook basisscholen dicht moesten. Daarom lijkt de eis dat jonge kinderen aan een test-, quarantaine en angstregime worden onderworpen, buitengewoon onredelijk, disproportioneel en schadelijk voor kinderen.

Met name ook vanuit het oogpunt van de Universele Rechten van het Kind, zoals artikel 2, waaronder artikel 2.1: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” Maar ook artikel 5 over het eerbiedigen door de Staat van de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders. Het ingevoerde protocol is een ernstige schending van kinderrechten en het recht van ouders, wat volgens deze rechten absoluut het zwaarwegende belang dienden te hebben, daar kinderen op school nauwelijks een gevaar voor elkaar of voor de docenten vormen. Bron en bron (zie de RIVM grafiek met aantal overledenen 5-14 jaar (0 overledenen)). https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenverdrag_nederlandse_vertaling.pdf.

Het is dus meer dan terecht dat Van Haga (FVD) onderstaande meer dan redelijke motie indiende en des te schokkender hoeveel partijen deze motie verworpen hebben.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen nauwelijks last hebben van COVID-19;

overwegende dat de negatieve effecten van testen en quarantaine groot zijn voor deze groep;

verzoekt de regering, kinderen uit te zonderen van test- en quarantainemaatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Bron

Motie Van Haga en Baudet (FVD) over de middelbare scholen zo spoedig mogelijk weer openen – AANGENOMEN

Aansluitend op voorgaande, deze motie, ingediend door FVD op 4 feb 2021, is met name van belang voor ouders van middelbare scholieren, daar deze scholen nog altijd gesloten blijven. Het verzoek in deze meer dan redelijke motie is ook deze scholen zo spoedig mogelijk weer te openen. De motie werd unaniem aangenomen; de vraag is alleen nu nog of en wanneer het (demissionaire) kabinet hier daadwerkelijk uitvoering aan gaat geven.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat middelbare scholen gesloten zijn en voorlopig nog gesloten blijven; overwegende dat de schade die dit meebrengt voor middelbare scholieren niet meer opweegt tegen de positieve effecten;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk de middelbare scholen weer te openen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga, Baudet

Bron

De motie Van Haga/Baudet (FvD) over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

Context: in de eerste dagen sinds invoering van de avondklok op 22 januari 2020 waren er elke avond gewelddadige rellen en plunderingen van winkels door reljongeren. Echter, hierdoor waren een aantal ondernemers genoodzaakt om hun winkels tegen de vernielingen en plunderingen te beschermen ondanks de avondklok. Overambitieuze politieagenten hebben deze winkeliers evengoed bekeuringen gegeven. Vandaar dat FvD deze onderstaande motie indiende. Tekst motie (ingediend 28 januari 2021):

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat ondernemers boetes hebben gekregen, omdat zij na
21.00 uur op straat waren om hun winkel te beschermen tegen
plunderaars;


verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat betreffende boetes
worden kwijtgescholden,


en gaat over tot de orde van de dag.
Van Haga
Baudet

De motie werd aangenomen door alle partijen, met uitzondering van D66, welke hier als zwerende vinger uitsteekt. Bron

Motie leden Stoffer (SGP) en Van Haga (FVD) over heropeningsplannen en exitstrategieën voor de gesloten branches – AANGENOMEN

Deze motie (ingediend 28 jan 2021) is met name van belang voor ondernemers. Daar de motie unaniem werd aangenomen, is het voor ondernemers dus zaak om vooral naar de indieners te kijken. De inhoud van de motie spreekt voor zich.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de ondernemers, zoals kappers, horecaondernemers en de detailhandel, al geruime tijd gesloten zijn en er op dit moment weinig zicht is op openstelling;

van mening dat het wenselijk is dat er perspectief wordt geboden op de openstelling van de diverse bedrijfstakken en dat er concrete plannen klaar moeten liggen om, als het verantwoord kan, zo snel mogelijk open te kunnen;

verzoekt de regering, om, in samenwerking met de brancheorganisaties, heropeningsplannen of exitstrategieën te ontwikkelen voor de diverse gesloten branches met het oog op een zo snel mogelijke openstelling, indien dit verantwoord mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer, Van Haga

Bron

Motie leden Van Haga en Baudet (FVD) over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen – VERWORPEN

Deze motie is weer met name van belang voor ondernemers. De inhoud van de motie spreekt voor zich:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mkb’ers niet in staat zijn om de steun die zij hebben ontvangen terug te betalen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of in schrijnende gevallen deze schulden kunnen worden kwijtgescholden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga, Baudet

De volgende partijen stemden TEGEN deze motie (waardoor deze verworpen werd):

 • VVD
 • CDA
 • D66
 • GroenLinks
 • ChristenUnie

07-02-2021

Opmerkelijke uitspraak demissionair Premier Rutte: heeft zich nog nooit laten testen, want ZONDER KLACHTEN HEEFT TESTEN GEEN ZIN!

Persconferentie wekelijkse Ministerraad 5 februari 2021. Rutte geeft toe dat hij zichzelf nog nooit heeft laten testen, met als rechtvaardiging omdat hij nog nooit klachten heeft gehad. Hij zegt letterlijk dat de regel is dat het geen zin heeft om een corona PCR test te doen als je geen klachten hebt (Rutte spreekt hier overigens de waarheid, want deze regel is in overeenstemming met de officiële WHO richtlijnen).

Deze uitspraak is zeer opmerkelijk aangezien het demissionair kabinet al maandenlang pusht dat ook mensen zonder klachten moeten gaan testen en nog wranger dat hij dit toegeeft in de week waarin de overheid met een protocol komt waarin ook basisschool leerlingen onder een testbeleid moeten komen te vallen waarbij ook asymptomatische leerlingen getest zouden moeten worden. Dit testregime is als voorwaarde om de basisscholen weer open te laten gaan.

Daar stelt de verslaggever ook een vraag over, waarop Rutte antwoordt dat de techniek van de testen steeds beter en verfijnder wordt, wat dan steeds meer ingezet kan worden, o.a. voor scholen, maar voegt daaraan toe, “maar zover is het nog niet!” Rutte geeft dus aan dat testen zonder klachten geen zin heeft en dat testen daar ook nog niet goed genoeg voor zijn. En evengoed worden leraren en leerlingen reeds aan een strikt testbeleid onderworpen om open te mogen gaan.

Video duurt 1:30 minuten.

https://youtu.be/FH3zrS7D_6k
Youtubelink: https://youtu.be/FH3zrS7D_6k

Kinderarts en OMT-lid Illy: stomverbaasd over sluiting basisscholen

Dit betreft een artikel van 16 december 2020 toen het kabinet besloot om ook de basisscholen te sluiten. Dit was namelijk überhaubt niet bij het OMT ter sprake gekomen.

“Kinderarts Karóly Illy, die tevens lid is van het Outbreak Management Team (OMT), noemt het onbegrijpelijk dat het kabinet heeft besloten de basisscholen te sluiten. In het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 zei Illy dat hij “stomverbaasd” was en dat de schade voor de jongste kinderen groot is.

Het OMT heeft in zijn besprekingen wel gesproken over de sluiting van scholen als een “allerlaatste stap”, maar dat ging volgens hem niet over basisscholen. “Daar hebben we het überhaupt nooit over gehad.”

Volgens Illy wordt het kinderrechtenverdrag “met voeten getreden”. Hij vindt het vooral opmerkelijk dat het kabinet in zijn argumentatie aanvoert dat de maatregel ertoe moet leiden dat ouders thuis blijven. “Zo gaan we toch niet met kinderen om.” …..”

Lees het artikel verder: https://nos.nl/artikel/2360873-kinderarts-en-omt-lid-illy-stomverbaasd-over-sluiting-basisscholen.html | Reservelink: https://archive.vn/n1MeF

De kwetsbaren beschermen, het kan

Dit artikel verscheen in het economische magazine ESB op 21 oktober 2021, geschreven door Erik-Jan Vlieger, Robin Fransman en Anthony Sipkema. Robin Fransman is al een aantal keren op tv verschenen in praatprogramma’s, is initiatiefnemer van Herstel-NL, welke een alternatief Coronabeleid aanbeveelt, waarbij gerichte bescherming het uitgangspunt vormt. Deze strategie heeft veel kenmerken en uitgangspunten overeenkomstig met de Great Barrington Declaration (NL versie), welke door zeer gerenommeerde wetenschappers wordt aanbevolen (meer dan 50.000 handtekeningen van medische en volksgezondheidswetenschappers en medisch uitvoerenden wereldwijd). In onderstaand artikel wordt uitgelegd hoe een beleid praktisch kan worden gevormd, gericht op het beschermen van kwetsbaren, eruit kan zien, waarbij voor de niet-kwetsbaren zoveel mogelijk weer normale vrijheid kan worden hersteld.

Om mensen beter te beschermen en beter in staat te stellen om zichzelf te beschermen kunnen we als samenleving twee dingen doen:

1. Faciliteren van zelfbescherming

2. Actief beschermen van hen die zichzelf minder goed kunnen beschermen

Belangrijk onderdeel van het faciliteren is een aanvullende tijdelijke ziektewet. Een laagdrempelige vergoeding voor hen die niet thuis kunnen werken maar wel kwetsbaar zijn. Of een huisgenoot hebben die kwetsbaar is. We moeten de verzuimkosten die dat met zich meebrengt collectiviseren. Iedereen die daar aanleiding toe heeft en dat wil moet zijn werkgever kunnen bellen en kunnen zeggen, ik meld me tijdelijk arbeidsongeschikt vanwege gezondheidsrisico’s. En de kosten die dat met zich meebrengt voor de werkgevers moeten we compenseren. Met een speciale tijdelijke ziektewet. …..

Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg, mensen hebben meer nodig en we hebben daar alle beschikbare middelen voor.

[Waar een wil is, is een weg, red.]

Lees het volledige artikel: https://esb.nu/blog/20061395/de-kwetsbaren-beschermen-het-kan | https://archive.vn/wsmJv

06-02-2021

Is het opsporen van contacten nu zinloos voor de COVID-19-epidemie in het grootste deel van de wereld? Waarschijnlijk wel.

Artikel gepubliceerd op 28 september 2020 voor Inference (“Inference: International Review of Science is an independent quarterly review of the sciences. Inference is dedicated to publishing reasoned, informed, and insightful critical essays that reflect the true diversity of thought across the fields that comprise the journal’s remit, from Anthropology to Zoology.”) door Jay Bhattacharya en Mikko Packalen.

Jay Bhattacharya is een professor in de geneeskunde aan de Stanford University en een onderzoeksmedewerker bij het National Bureau of Economic Research. Mikko Packalen is universitair hoofddocent economie aan de Universiteit van Waterloo.

Is het opsporen van contacten nu zinloos voor de COVID-19-epidemie in het grootste deel van de wereld? Waarschijnlijk wel. De infectie is al te wijdverspreid om op de meeste plaatsen de ziekte uit te roeien. Het kan nuttig zijn om de verspreiding van de epidemie te vertragen in gebieden waar het risico van congestie bestaat bij het ziekenhuis. Dit voordeel zal echter aanzienlijke beschadigingen met zich meebrengen voor de privacyrechten en burgerlijke vrijheden van op te sporen personen, vaak zonder voordelen voor de volksgezondheid vanwege testfouten. Sommigen zullen misschien beweren dat deze kosten de moeite waard zijn om tijdelijk te betalen als het opsporen van contacten echt kan helpen de verspreiding van de epidemie te vertragen. Maar contactopsporing creëert prikkels om testen te vermijden en kan de epidemie verergeren. Studies met contactopsporing kunnen nuttige informatie opleveren om ons te helpen de transmissiedynamiek beter te begrijpen – een fascinerende studie met contactopsporing heeft duidelijk gemaakt dat kinderen een zeer beperkte rol spelen bij de verspreiding van ziekten. Afgezien van dit bijkomende voordeel verdient contactopsporing niet de centrale plaats die het heeft gekregen in de toolkit die de volksgezondheidsautoriteiten gebruiken om COVID-19 te controleren.

https://inference-review.com/article/on-the-futility-of-contact-tracing | Reservelink: https://archive.vn/ZFSVG

De motie Van Haga/Baudet (FvD) over onderzoeken hoe de betrouwbaarheid van PCR-tests kan worden verhoogd – VERWORPEN

Context: Een lage prevalentie houdt in als er relatief zeer weinig echte gevallen zich onder een bevolking vinden. Daar de zorg is dat in zo’n geval (lage prevalentie) er een grotere kans op fout-positieven is (positieve testuitslag zonder een actieve besmetting te hebben) – dit wordt ook door de WHO erkend – en een groot aantal fout positieve testuitslagen onterecht kan leiden tot ernstige maatregelen, was het verzoek aan de regering te onderzoeken hoe de nauwkeurigheid verhoogd kan worden. De Tweede Kamer vond het kennelijk niet nodig om te onderzoeken of er wellicht ten onrechte maatregelen werden/worden geïntroduceerd op basis van een te groot aantal fout positieven (terwijl er dus in werkelijkheid mogelijk verhoudingsgewijs maar zeer weinig werkelijke actieve besmettingen zijn).

De motie Van Haga/Baudet (FvD) over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

Context: in de eerste dagen sinds invoering van de avondklok op 22 januari 2020 waren er elke avond gewelddadige rellen en plunderingen van winkels door reljongeren. Echter, hierdoor waren een aantal ondernemers genoodzaakt om hun winkels tegen de vernielingen en plunderingen te beschermen ondanks de avondklok. Overambitieuze politieagenten hebben deze winkeliers evengoed bekeuringen gegeven. Vandaar dat FvD deze onderstaande motie indiende. Tekst motie (ingediend 28 januari 2021):

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,


constaterende dat ondernemers boetes hebben gekregen, omdat zij na
21.00 uur op straat waren om hun winkel te beschermen tegen
plunderaars;


verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat betreffende boetes
worden kwijtgescholden,


en gaat over tot de orde van de dag.
Van Haga
Baudet

De motie werd aangenomen door alle partijen, met uitzondering van D66, welke hier als zwerende vinger uitsteekt. Bron

05-02-2021

Stand van zaken werking en bijwerkingen van coronavaccins (Pfizer, Moderna & AstraZeneca)

Dick Bijl (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als arts-assistent inwendige geneeskunde te hebben gewerkt, deed hij zijn huisartsenopleiding in 1988. Daarna werkte hij in het Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland. Na terugkeer in Nederland werkte hij als huisarts en deed hij mee aan wetenschappelijk onderzoek. In 1995 deed hij een opleiding voor epidemioloog met speciale interesse in farmaco-epidemiologie en clinical trials. In 1995 werd hij redacteur van het Geneesmiddelenbulletin en in 2005 werd hij er hoofdredacteur: Deze functie vervulde hij tot juli 2017. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift ´Major depression in general pratice´. In 2016 werd hij gekozen tot president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB). Thans werkt hij als zzp-er. Over onderwerpen die met medicatie te maken hebben geeft hij lezingen, cursussen, en schrijft er artikelen en boeken over. Bijl is auteur van enkele honderden artikelen. Bron

Stand v zaken coronavaccins eind januari 2021 door Dick Bijl. Beschouwing van Pfizer, Moderna en AstraZeneca vaccins op basis van medische publicaties. Hoewel de vaccins op korte termijn effectief lijken, is er nog veel dat we niet weten voor de lange termijn.

Van de grote onderzoeken met de coronavaccins van de firma’s Pfizer, AstraZeneca en Moderna zijn inmiddels wetenschappelijke artikelen verschenen in belangrijke internationale medische tijdschriften. De vaccinfabrikanten hebben, zoals gebruikelijk, van tevoren overleg gehad met de registratieautoriteiten over de eisen waaraan de vaccins moeten voldoen. De vaccins van Pfizer (Comirnaty®) en Moderna (Moderna Covid-19 Vaccine) hebben een voorlopige handelsvergunning van een jaar in de Europese Unie gekregen, die voor AstraZeneca-vaccin staat eraan te komen. De productinformaties van deze vaccins staan op de website van de Europese registratieautoriteit, de European Medicines Agency (EMA).1 2 Ook over de bijwerkingen van deze vaccins is meer bekend geworden. Tijd dus om een voorlopige balans op te maken.

Ik baseer mij in dit artikel op de gepubliceerde artikelen in internationale medische tijdschriften en de productinformaties van de vaccins. Dat zijn de gegevens die de fabrikant in overleg met de registratieautoriteit heeft opgesteld op basis van de gegevens die de fabrikant heeft aangeleverd om een handelsvergunning te krijgen.

Lees het artikel: https://www.linkedin.com/pulse/stand-van-zaken-coronavaccins-eind-januari-2021-dick-bijl | Reservelink: https://archive.vn/FFnLr

‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek met Dick Bijl

Dick Bijl (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als arts-assistent inwendige geneeskunde te hebben gewerkt, deed hij zijn huisartsenopleiding in 1988. Daarna werkte hij in het Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland. Na terugkeer in Nederland werkte hij als huisarts en deed hij mee aan wetenschappelijk onderzoek. In 1995 deed hij een opleiding voor epidemioloog met speciale interesse in farmaco-epidemiologie en clinical trials. In 1995 werd hij redacteur van het Geneesmiddelenbulletin en in 2005 werd hij er hoofdredacteur: Deze functie vervulde hij tot juli 2017. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift ´Major depression in general pratice´. In 2016 werd hij gekozen tot president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB). Thans werkt hij als zzp-er. Over onderwerpen die met medicatie te maken hebben geeft hij lezingen, cursussen, en schrijft er artikelen en boeken over. Bijl is auteur van enkele honderden artikelen. Bron

Omschrijving bij deze zeer leerzame video van een deskundige die 10.000-en medische artikelen in zijn carrière heeft gelezen:

Marlies Dekkers in gesprek met Dick Bijl over zijn boek ‘Griep: prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?’. “Er is een structureel probleem met hoe overheden en fabrikanten omgaan met gegevens over werking en bijwerking van medicijnen en vaccins.”

Bijl is oud huisarts en epidemioloog. In zijn boek probeert hij de mysteriën omtrent het griepvaccin te ontrafelen. Het feit dat deze aandoening met een virus te maken heeft, weten we pas kort, zo vertelt hij. “Dat weten we nog geen 100 jaar. Dus met de Spaanse griep wist men nog niet wat dat veroorzaakte.” Later kwamen natuurlijk de vaccinaties: verzwakte vormen van het virus worden geïnjecteerd, “dan is het immuunsysteem als het ware goed voorbereid op dat virus.”. Toch staan we bij griep meestal een andere methode voor: “In principe is de behandeling: voorzichtig niets doen.”

Van de effectiviteit van de griepprik en nu ook de coronavaccins is Bijl niet overtuigd. “Wij maken ons druk om de griep en ook aan corona omdat de zwaar kwetsbare mensen eronder lijden en aan overlijden. En dus wil je in het algemeen bewijzen in handen krijg dat een medicijn of een vaccin bij die groep werkt. Dat is niet gebeurd.” Hij hekelt hierbij de aanpak van de overheid. “In de top van het VWS is geen enkele inhoudelijke deskundigheid.”

Daardoor zijn deze mensen extra vatbaar voor de lobby van de farmaceutische industrie. Bijl vertelt over de belangenverstrengeling van Ab Osterhaus bij de (uiteindelijk zinloze) aankoop van vaccins voor de Mexicaanse griep. “Die ambtenaren hebben gewoon heel slecht werk gedaan. [..] Aan bescherming van kwetsbaren wordt eigenlijk geen enkele aandacht besteed.” De overheid en bedrijven dienen transparant te zijn, over de werking, verspreiding en effectiviteit. Dat gebeurt volgens Bijl onvoldoende. “Er is een structureel probleem met hoe overheden en fabrikanten omgaan met gegevens over werking en bijwerking van medicijnen en vaccins. En ik heb niet het idee dat daar nu wat van geleerd is.”

https://youtu.be/iL9_IiuS1rQ

Volkskrant: Met man en macht houden we ic-bedden vrij, achter de voordeur voltrekt zich het zwarte scenario

Danka Stuijver is huisarts en publiceerde dit opiniestuk in de Volkskrant op 27 januari 2021.

“Ook andere gevolgen van de coronamaatregelen voor de jeugd worden langzaam maar zeker zichtbaar. Er is een toename van het aantal zelfmoordpogingen en eetstoornissen, soms al bij kinderen van twaalf of dertien jaar. Zij verliezen vertrouwen en grip op zichzelf en op hun omgeving. Ze voelen zich verloren zonder hun school en vriendjes.”

“Als we in deze coronacrisis ouderen niet met dor hout mogen vergelijken, moeten we stoppen met kinderen beschouwen als flexibel buigzame twijgjes. Er komt een moment dat een twijgje niet meer buigt, maar breekt. Nog voordat uit de knoppen van het twijgje de bloesem kan gaan bloeien.’ “

Lees het hele artikel: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-man-en-macht-houden-we-ic-bedden-vrij-achter-de-voordeur-voltrekt-zich-het-zwarte-scenario~ba1791ff/ | Reservelink: https://archive.vn/lug9u

Een strenge lockdown is slecht voor de volksgezondheid en ook de avondklok leidt niet tot minder besmettingen

Artikel door Dr. Carla Peeters van 2-2-2021.

“Een strenge lockdown – met avondklok, thuisblijven en het sluiten van winkels en scholen – is slecht voor de volksgezondheid, schrijft dr. Carla Peeters. ‘Versoepeling van de maatregelen is nodig om erger leed te voorkomen.’ “

“Infectieziekten zullen nooit verdwijnen, ook Covid-19 niet. We zullen er mee moeten leren leven en de vraag is hoe. Om uit deze crisis te komen is het belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om risico’s te managen, resultaten te volgen en te leren van fouten. Een persoonlijke vrije keuze is daarbij belangrijk; zowel een keuze voor vaccinatie als voor het versterken van het immuunsysteem door een gezonde voeding en leefstijl. Artsen en zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning bij het maken van weloverwogen keuzes. Risicogroepen kunnen extra ondersteuning geboden worden. Ondersteuning met vitamine D en C kan de mogelijke kans op infecties bij deze groep verlagen.

Door versoepeling van de maatregelen ontstaat voor veel mensen weer een perspectief. Vooral voor jongeren, jongvolwassenen, mensen met een lage sociaaleconomische status, alleenstaande ouders en kleine ondernemers is deze stap urgent om erger leed te voorkomen.”

https://www.hpdetijd.nl/2021-02-02/een-strenge-lockdown-met-avondklok-leidt-niet-tot-minder-besmettingen/ | Reservelink: https://archive.vn/mq9dN

In 2016 al waarschuwing voor tekorten op intensive care bij pandemie

Op Joop.bnn.vara.nl verscheen 27 maart 2020 een artikel naar aanleiding van een publicatie in het NRC dat er in 2016 al gewaarschuwd werd voor tekorten op intensive care bij een pandemie. Anno februari 2021 is er in structurele zin nog steeds niets veranderd, ondanks dat er nog 10.000-en voormalige zorgmedewerkers in Nederland moeten zijn die de afgelopen jaren zijn wegbezuinigd door de kabinetten Rutte. Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat de zorgcapaciteit nauwelijks een ernstige griepuitbraak aan kan, en de komende jaren door vergrijzing zal met name tijdens de griepseizoenen die druk nog veel ernstiger gaan toenemen.

Deskundigen van het RIVM, TNO, AIVD en NCTV waarschuwen al sinds 2016 in veiligheidsanalyses voor het tekort aan intensive care-bedden als gevolg van een pandemie, schrijft NRC Handelsblad. Zo stond er vorig jaar in de Nationale Veiligheidsstrategie: “Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie blijft (…) reëel.”

De waarschuwingen leidden nauwelijks tot actie. Zo verklaart Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Univerisiteit, tegenover NRC Handelsblad: “Onze voorbereidingen op een pandemie zijn vooral symbolisch geweest.”

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/in-2016-al-waarschuwing-voor-tekort-op-intensive-care-bij-pandemie | Reservelink: https://archive.vn/toBlt

INDRUKWEKKEND: Verklaring van arts bij de Amerikaanse senaatscommissie over de vroege behandeling van COVID-19 patiënten met Ivermectine protocol

Video omschrijving:

De Front Line Covid-19 Critical Care Alliance heeft nu een profylactisch en vroegtijdige poliklinische combinatiebehandelingsprotocol ontwikkeld voor COVID-19, genaamd I-Mask +. Dit protocol is gecentreerd rond het gebruik van Ivermectine, een bekend antiparasietgeneesmiddel met recent ontdekte antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen en een snel groeiende gepubliceerde medische bewijsbasis die het unieke en zeer krachtige vermogen aantoont om SARS-CoV-2 replicatie te remmen.

Dr. Pierre Kory deed op 8 december 2020 een zeer emotionele noodoproep tijdens een Amerikaanse senaatscommissiehoorzitting om de verzamelde data en ervaringen met dit protocol voor te leggen aan de bevoegde instanties om gebruik ervan goedgekeurd te krijgen. Volgens de arts kan het merendeel van patiënten, vooral in de risicogroepen, al op zeer korte termijn gered worden door inzet van het middel in vroeg stadium en zo ziekenhuisopnames en overlijdens voorkomen. Video’s van deze verklaring bij notabene de senaat werden echter gecensureerd op sociale media. De arts is bijzonder gefrustreerd, omdat hij telkens tegen een muur van bureaucratie (mogelijk gevoed door belangenverstrengeling) aanloopt.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/NSil15MibqlM/ | Youtube video met verlengde compilatie verklaringen Dr. Kory: https://youtu.be/28YV8TfTieE

Amerikaanse senatoren horen een update over vroege poliklinische behandeling met Hydroxychloroquine voor COVID van dr. Harvey Risch

Yale professor dr. Harvey Risch legt tijdens een andere senaatscommissiehoorzitting d.d. 19 november 2020 uit wat ons Nationaal Plan zou moeten zijn om Covid 19-patiënten in de vroege stadia van de ziekte te behandelen om ziekenhuisopnames te voorkomen bij een positieve test en het begin van symptomen.

Het lange tijd om politieke redenen verguisde middel Hydroxychloroquine (HCQ) lijkt na vele maanden en enorme stapels onderzoeken wel degelijk effectief te zijn voor gediagnosticeerde patiënten mits zij een medicijnencombinatie met o.a. HCQ nemen in een vroeg stadium bij eerste ziekteverschijnselen. Dit in plaats van thuis alleen afwachten of de ziekteverschijnselen erger worden tot ziekenhuisopname onvermijdelijk wordt en het reeds te laat is voor behandeling. Dr. Risch doet daarom een beroep op de politici om deze behandelmethode toe te staan breed te worden ingezet om mensenlevens te redden.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/rGU7fgRjwZhs/ | Youtubelink: https://youtu.be/R4HTsgHAlUY

‘ACADEMISCHE GENEESKUNDE PLEEGT ACADEMISCHE FRAUDE’ o.a. over de frauduleuze wijze waarop Hydroxychloroquine werd getorpedeerd.

Tijdens dezelfde senaatshoorzitting van 19 november kwam Dr. Peter McCollough aan het woord, die geschokt is over de corruptie en wetenschappelijke fraude die er gepleegd wordt rondom Covid-19 in de academische wereld. Hij legt bijvoorbeeld het fraudegeval uit waarbij in een gepubliceerd artikel in het medisch tijdschrift The Lancet het geneesmiddel HCQ als gevaarlijk en ineffectief voor behandeling van SARS-COVID-2 werd bestempeld, met als gevolg dat autoriteiten de toestemming voor gebruik introkken werd. Zo’n 2 weken later werd de publicatie ingetrokken, omdat het niet bleek te deugen, maar het kwaad was toen al geschied. Senator Johnson lijkt ook oprecht verbaasd over dit voorval.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/bRQoOe9mURCN/

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...