Updates vanaf 18-12-2020 Kennisbank Covid-19

De meest recente aanvullingen sinds 18-12-2020 op de pagina Kennisbank Dossier Covid-19, het centrale verzamelarchief en kennisbank voor de verslaglegging van belangrijkste artikelen, berichten, documentatie, video’s, bronnen en data ter ondersteuning van voorlichting over Coronabeleid scepsis en verspreiding van bewustwording van een realistisch perspectief.

Gezien de enorme hoeveelheid data op de desbetreffende Kennisbank pagina, houden we hier een logboek bij van alle sinds de laatste gepubliceerde update toegevoegde informatie voor een ieder die reeds op de hoogte is van de reeds eerder gepubliceerde informatie op de Kennisbank pagina.

Afbeelding door Pete Linforth van Pixabay

31-12-2020

“Patiënten met griep: die zien we zelden of nooit op de intensive care”, is een stellingname waar ik elke keer weer om moet verzuchten

Artikel van medisch ethicus dr. Erwin Kompanje verbonden aan de Erasmus Universiteits MC, d.d. 23-12-2020, waarin hij bovenstaande mythe uit de wereld tracht te helpen. Griep (influenza) is allerminst onschuldig voor sommige mensen (óók jongeren), net zoals Corona dat is. Maar dat neemt niet weg dat voor verreweg de meeste mensen een besmetting met influenza of Covid-19 doorgaans overwegend probleemloos verloopt.

Iedere ervaren intensivist en intensive care verpleegkundige, zeker in de academische ziekenhuizen, heeft meegemaakt dat ernstig zieke patiënten met influenza op de intensive care behandeld moeten worden. Zij herinneren dat zeker omdat het juist vaak jonge ernstig zieke patiënten betreft en de sterfte ondanks alle inspanningen zo hoog is. Dat maakt écht indruk. In vergelijking met COVID-19 spreken veel mensen de laatste maanden over influenza (de échte griep en niet een verkoudheid) als zijnde ‘een griepje’. Daarmee willen zij aangeven dat COVID-19 in alle gevallen een veel ernstigere ziekte is dan influenza. Zij kennen de feiten helaas niet.

Weliswaar waren er dit jaar veel meer patiënten met COVID-19 dan met influenza op de Nederlandse intensive care afdelingen, maar dat zij de afgelopen jaren daar zelden tot nooit opgenomen zijn is gewoon niet waar. Elk jaar zijn ze er. In sommige jaren meer dan andere jaren. Tijdens de griep van 2017-2018 zijn in Nederland circa 16.000 mensen in het ziekenhuis behandeld voor influenza en overleden 9500 mensen aan de gevolgen van de infectie.

Er kan na infectie met het influenzavirus een simpel griepje ontstaan, maar ook een levensbedreigende ziekte met kans op overlijden. Er kan na infectie met SARS-CoV-2 een simpel Covidje ontstaan, maar ook een levensbedreigende ziekte met kans op overlijden. Laten we alsjeblieft ophouden met spreken over influenza alleen maar als een ‘simpel griepje’ en over COVID-19 alleen maar als een ‘levensbedreigende aandoening’. Beide ziekten verlopen bij de meeste mensen gelukkig als niet-ernstig, maar bij sommigen kan het beloop zeer ernstig zijn. Als patiënten met influenza op de intensive care moeten worden opgenomen overlijdt ongeveer een derde van de patiënten (gebaseerd op bovenstaande studies). Van op de intensive care behandelde patiënten met COVID-19 overlijdt 20 – 30% (zie tabel hieronder). De zogenaamde Infection Fatality Rate (IFR) van COVID-19 is ongeveer 0,23 % en voor mensen onder 70 jaar ongeveer 0,05%. Voor de seizoensgriep is de IFR ongeveer 0,1%.

Lees het volledige artikel: https://kompanje.org/2020/12/23/patienten-met-griep-die-zien-we-echt-nooit-op-de-intensive-care/ | Archieflink: https://archive.vn/I6w7J

Intrigerend en leerzaam gesprek met medisch ethicus Dr. Kompanje over o.a. de proportionaliteit van maatregelen: “Coronabeleid is inhumaan”

Omschrijving bij de video van dit gesprek, gepubliceerd op 15-5-2020:

Dr. Erwin Kompanje (klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam) schreef 15 april een openhartige column op zijn persoonlijke Blog. “Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een corona-dode?” was de titel en daarin relativeerde hij de Covid 19 sterfte maar vooral benadrukte hij de humanitaire ramp die zich voltrekt t.g.v. de maatregelen. De tekst was de aanleiding waarom ik contact met hem zocht. Ik haalde Erwin op in zijn woonplaats Barendrecht en reed met hem naar zijn favoriete plek, de Europoort. Op deze plek nestelt een mantelmeeuwenkolonie. De plek brengt nieuwe meeuwen voort maar is tevens de laatste rustplaats voor veel zwakke meeuwen. De column werd verfilmd in een “Spoken Word” vorm, na aanpassing van de initiële webtekst ( www.kompanje.org ) en vormt een filosofisch manifest voor het wijdere perspectief dat verder kijkt dan enkel de IC krapte en de sterftecijfers op korte termijn. Laten we hopen dat er meer kritische geluiden komen van dit intellectuele niveau.

Youtubelink: https://youtu.be/rlnfnsFz6c8 | Reservelink: https://www.bitchute.com/video/EEWoSxtLueMJ/

30-12-2020

Lockdowns bedwingen het virus niet: het bewijs

En er hangt bovendien een hoog materieel en immaterieel prijskaartje aan. In dit artikel wordt hier uitgebreid op ingegaan.

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

Archieflink: https://archive.vn/U8ASN

Dr. Ivor Cummins laat zien dat lockdowns geen effect hebben op virus en dus enkel schade toebrengt

Ivor Cummins BE(Chem) CEng MIEI PMP completed a Biochemical Engineering degree in 1990. He has since spent 30 years in corporate technical leadership positions. Since 2012 Ivor has been intensively researching the root causes of modern chronic disease. A particular focus has been on cardiovascular disease, diabetes and obesity. He shares his research insights at public speaking engagements around the world. He has recently presented at the British Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BACPR) and also at the Irish National Institute of Preventative Cardiology (NIPC) annual conferences.

In de 100 jaar tot en met 2019 blijkt de WHO dus GELIJK te hebben gehad dat ze lockdowns en test en tracing AFRAADDEN onder de omstandigheden waar ze nu voor worden gebruikt. In 2020 besloot men dit zomaar tóch omdat China het een goed idee vond, zonder enig wetenschappelijke onderbouwing en men gaat er stug mee door, ondanks dat het inmiddels overduidelijk is dat het totaal niet effectief is en de bewijzen hiervoor stapelen zich maar op. Fascinerende video.

Reservelink op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/9niC5zHeIjdD/

23-12-2020

Kritische beschouwing van het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus

Neuroloog @hommel_b heeft veel inspanning verricht door in de publicatie over het Pfizer vaccin duiken en hier een kritische beschouwing op los te laten. Iedereen die overweegt wel of niet gebruik te maken van dit (type) vaccin, wordt dringend verzocht dit lezen en zich goed en volledig erover te informeren. Geïnformeerde consent (een peiler in de medische ethiek) kan slechts plaats vinden als u de voor en delen heeft kunnen afwegen op basis van volledige informatie. Hij schrijft o.a.:

Het lezen van de verslagen van wetenschappelijk onderzoek zelf – in vergelijking met lezen van reviews en case-reports – is al helemaal een crime, aangezien het erg veel tijd en inspanning kost om zich tenminste een globaal oordeel te vormen over de gebruikte methodologie en de statistiek, en te kunnen beoordelen of het onderzoek goed is uitgevoerd.

En toch is dat wat ik hier, opnieuw, zal proberen te doen. Het gaat natuurlijk om de publicatie over het vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus van Pfizer/BioNTech, dat op 10 december online werd gepubliceerd op de website van de New England Journal of Medicine.

“Het is goed om alle feiten en data nog eens rustig op een rij te zetten, om te bezien wat nu wel bekend is van dit vaccin, maar vooral ook wat er nog niet bekend is. Ik begin maar met de abstract van het artikel omdat dat al meer vragen oproept dan antwoorden geeft.”

“Het betekent niets meer of minder dan dat we simpelweg niets weten over de veiligheid van dit vaccin over een periode langer dan twee maanden. Die data zijn er gewoon niet.”

En afsluitend stelt hij een aantal cruciale vragen die in de publicatie van het vaccin in zijn geheel niet beantwoord worden:

“Ik stel hier de relevante vragen die een goede studie naar de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin zou moeten beantwoorden:

Wat is het effect van het vaccin van Pfizer/BioNTech op het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames op de intensive care en op de sterfte?

Wat is de werkzaamheid van het vaccin op de langere termijn, in dit geval een termijn langer dan twee maanden?

Wat is de veiligheid van het vaccin op de langere termijn, in dit geval een termijn langer dan twee maanden?

Wat weten we over zeldzamere maar wellicht potentieel ernstige bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld auto-immuunaandoeningen, die ook op de langere termijn nog kunnen optreden en waarvoor dit onderzoek niet de vereiste duur en niet de vereiste power had?

Is het vaccin in staat om de keten van transmissie te doorbreken, dat wil zeggen de transmissie van het virus van de ene op de andere persoon te voorkomen?

Feit is dat we de antwoorden op deze vragen niet weten. Om deze vragen te beantwoorden is meer en langer durend wetenschappelijk onderzoek nodig, het liefst uitgevoerd door onderzoekers die niet worden betaald door de producent.

Wat nu uitgerold wordt is een massaal vaccin-experiment zoals nog niet eerder werd vertoond, met slechts minimale gegevens over veiligheid en werkzaamheid van de gebruikte vaccin. Het is best mogelijk dat men over enkele jaren concludeert dat deze nieuwe mRNA techniek tot een veilig en effect vaccin heeft geleid, maar een dergelijke conclusie nu is buitengewoon voorbarig en uitermate risicovol. Het zou niet de eerste keer zijn dat er ten gevolge van haast en onzorgvuldigheid grote ongelukken gebeuren, iets waarop recent nog terecht werd gewezen in een editorial in de JAMA. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766651

Ook de herinnering aan het Pandemrix vaccin tegen het, onder andere door Ab Osterhaus aangeprezen, ‘killervirus’ dat de Mexicaanse griep zou zijn, bij nader inzien een van de meest benigne influenzavirussen ooit, zou ons moeten waarschuwen voor grote haast en verontrustende onzorgvuldigheid. Maar blijkbaar zijn politici, bestuurders, vele academici, en ja, ook vele artsen doof en blind voor de lessen die de geschiedenis ze had kunnen leren.

Als laatste wil ik er voor pleiten dat de hooggeleerde dames en heren rechtsgeleerden, ethici en filosofen, mensen zoals Roland Pierik, Marcel Verweij, Gert van Dijk, Brigit Toebes en Martin Buijsen zich eerst eens grondig in de materie verdiepen, alvorens als onvervalste vaccin-fascisten te proberen onder dwang het Nederlandse volk het vaccin in de arm te duwen. Het kritiekloos propaganda spuien voor een vaccin dat zijn waarde, effectief en veiligheid in de verste verte nog niet heeft bewezen, is buitengewoon schadelijk voor de toepassing van andere vaccins die hun veiligheid en werkzaamheid wel hebben bewezen en speelt juist de mensen die categorisch elke vorm van vaccinatie afwijzen in de kaart.”

Lees het volledige artikel: https://www.janbhommel.com/post/het-pfizer-biontech-vaccin-tegen-het-sars-cov-2-virus | https://archive.vn/a5wvM

Artsen Covid Collectief kritisch over coronabeleid: ’98 procent van patiënten belandt níet in het ziekenhuis’

Zowel in het AD als bij Hart van Nederland werd het nieuwe Artsen Covid Collectief aangekondigd waarin artsen bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk weer realisme terug te brengen in het Corona debat en het paniekvoetbal over maatregelen. Hart van Nederland schrijft:

Een groep artsen heeft de stichting Artsen Covid Collectief opgericht om aandacht te vragen voor de volgens hen wel erg verregaande coronamaatregelen. Zij vinden dat het huidige coronabeleid teveel gericht is op de gevolgen van corona en te weinig op het juist voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen.

Het Artsen Covid Collectief blijft bij het standpunt dat er teveel angst wordt gezaaid, met grote consequenties voor de toekomst.

Het artsencollectief heeft de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht en hebben ook een eigen website: https://artsencollectief.nl/. Op deze website kunt u zich eventueel ook aanmelden om vriend te worden (dit kan zonder betaling), en behalve medisch professionals die hiertoe worden opgeroepen, kunnen dat natuurlijk ook andere sympathisanten zijn.

“Voor het publieke debat is het belangrijk dat zichtbaar is hoeveel mensen er achter de missie van de Stichting staan. Wij vragen dan ook aan een ieder om ons te steunen door vriend te worden van de Stichting. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Er zijn geen rechten of verplichtingen aan verbonden. We publiceren geen namen van vrienden op de website. Wel wordt geregistreerd hoeveel artsen, medisch professionals en niet-medici ons steunen. Je kunt je steun desgewenst weer intrekken.”

Ook hebben ze een video boodschap opgenomen op hun Youtube kanaal, dat begeleid wordt met de volgende tekst:

Wij kunnen ons op basis van de artseneed of -gelofte niet langer verenigen met de huidige coronamaatregelen en vragen om een open en vrije dialoog over onderstaande doelen en argumenten. Deze met volgens ons plaatsvinden met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij, duidelijk zichtbaar, respectvol, onbevooroordeeld en op basis van de juiste gegevens. Deze oproep doen we met alle respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de pandemie en met medeleven voor de zieken en nabestaanden van hen die zijn overleden.

Doel 1: Het SARS-CoV-2 virus schrappen van de lijst A van meldingsplichtige ziekten.

Stelling: COVID-19 blijkt niet gevaarlijker of dodelijker te zijn dan andere griepvirussen.

Meer dan 98% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,3% en ligt waarschijnlijk lager.

Doel 2: Afschalen van de maatregelen en zo snel mogelijk terugkeren naar ‘normaal’

Stelling: De huidige coronamaatregelen veroorzaken meer schade dan zij trachten te voorkomen.

De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde of noodzakelijke bescherming tegen het virus.

Doel 3: Opheffen van de inperking van vrijheden en grondrechten.

Stelling: Dreiging van het virus rechtvaardigt geen inperking meer van vrijheden en grondrechten. Kwetsbare personen verdienen extra aandacht. Maatregelen mogen alleen in goed overleg worden toegepast en op basis van vrije keuze. Waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Doel 4: Duidelijkheid scheppen over het doel van de maatregelen

Stelling: Het oorspronkelijke doel (flattening the curve) is al lang bereikt.

In maart was het beleid erop gericht overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Nu lijkt het beleid erop gericht om besmettingen te voorkomen, met zeer ingrijpende en langdurige gevolgen. En gebaseerd op een verkeerde testsituatie.

Doel 5: Staken van het gebruik van de PCR-test bij mensen die geen griepverschijnselen hebben.

Stelling: Positieve testen worden ten onrechte gebracht als ‘besmetting’ en als ‘uitbraak’.

De PCR test dient alleen gebruikt te worden voor het vaststellen van een virus in een ziek persoon en is niet geschikt om ‘besmettingen’ in de algemene bevolking vast te stellen.

Doel 6: Het overheidsbeleid moet vooral gericht zijn op gezondheidsbevordering.

Stelling: het huidige beleid schaadt de gezondheid meer dan dat zij die bevordert of beschermt.

De gezondheidstoestand speelt een zeer grote rol bij het verloop van een infectie met COVD-19. De huidige ‘angst voor het virus’, de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig waardoor het risico op infecties en andere (chronische) aandoeningen verder toeneemt. Er zijn veel methoden, waaronder leefstijl, om de weerstand te verhogen.

www.artsencovidcollectief.nl

Ben je arts en voel je je verbonden met ons initiatief neem dan contact met ons op via de website.

Link op Bitchute | Link op Youtube: https://youtu.be/yt0Dta3Vt-g

21-12-2020

Nederlandse Documentaire: COVID-19 THE SYSTEM

Documentaire door ondernemer Nico Sloot die sinds de uitbraak van Corona in Nederland met een team van specialisten 1000-en uren onderzoek hebben verricht en tot schokkende conclusies kwamen op basis van de voorhanden zijnde wetenschappelijk kennis en het handelen van overheden dat hier niet meer mee te verenigen is. Nico ging op zoek naar antwoorden.

Conclusies: het risico dat Corona vormt voor volksgezondheid is vergelijkbaar met griep, maatregelen hebben een veel schadelijker effect voor de gehele samenleving terwijl al heel snel duidelijk was dat enkel een hele beperkte groep daadwerkelijk risico loopt en de rest van de gezonde bevolking nauwelijks. Waarom dan toch de hele bevolking in gijzeling houden? De vaccinlobby en farmaceutische industrie hebben een sterke invloed op politieke besluitvorming en internationaal opererende organisaties en bedrijven willen meer macht en controle naar zich toetrekken en individuele zelfbeschikkingsrecht inperken.

In deze verhelderende documentaire over de zin en onzin van het Coronabeleid spreekt Nico met diverse deskundigen vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Deze documentaire is eind november 2020 gepubliceerd.

Link op Bitchute

DR. MIKE YEADON: DE PANDEMIE IS VOORBIJ! GENOEG AANWIJZINGEN VOOR VOLDOENDE GROEPSIMMUNITEIT

Met Nederlandse ondertiteling. Deze video dateert van eind november 2020 en werd gecensureerd op social media. Volgens voormalig Pfizer top wetenschapper en immunoloog Dr. Mike Yeadon is de pandemie reeds maanden voorbij en is er voldoende groepsimmuniteit bereikt dat de meeste mensen voldoende beschermd zijn. SARS Covid 2 heeft 80% overeenkomst met het oude SARS en men heeft aangetoond dat na 17 jaar mensen nog steeds bescherming hebben tegen het oude SARS.

Het valt dus te verwachten dat dit ook voor mensen geldt die SARS COVID 2 hebben gehad. Gezien de ontwerpfouten in de PCR testen en de foutieve toepassing van dit instrument, is waarschijnlijk het overgrote deel van de positief geteste mensen fout positief en daarmee geen actieve besmetting. De video is feitelijk een noodoproep aan beleidsmakers en dat deel van de bevolking die nog steeds door de angstpsychose bevangen zijn. Aanrader!

Link op Bitchute.

Media heeft de angstpsychose aangewakkerd! – Jort Kelder bij De Nieuwe Wereld Mediatafel

Paul van Liempt en Ad Verbrugge in een zeer interessant gesprek met Jort Kelder en Hans Laroes oud hoofdredacteur van het NOS-journaal en KRO-NRCV. Over de rol van de media in het aanwakkeren van angst.

(Dit is een korte samenvatting. Bekijk de hele uitzending bij de bron)

Bron: De Nieuwe Wereld 13-12-2020
https://denieuwewereld.tv
https://www.youtube.com/watch?v=xSzloHqe6Wk

Deze verkorte, 10 minuten durende, samenvattende compilatie werd gemaakt door de Facebook pagina Meldpunt Nederland.

In deze uitzending deed Jort Kelder o.a. de volgende opvallende uitspraken:

“Kijk, van de Bundeskanzleramt is gelekt, waarin eigenlijk staat dat de bevolking bang gemaakt moet worden.”

“We hebben 30-40% minder mensen in het ziekenhuis dan een paar weken geleden, toch wordt er een beeld gecreëerd alsof we in een zwart scenario zitten.”

“Ik MOEST dan gisteren praten over MEER “besmettingen” terwijl er nu het MINSTE AANTAL mensen in ziekenhuizen liggen sinds weken.”

“Maar het hele gevoel van paniek leidt tot hoge kijkcijfers, want mensen zitten ‘s avonds thuis, mogen niet naar buiten en dus wordt de paniek gevoed.”

“Ze pakken dat ene feit dat even makkelijk in de paniek past en de rest, nou dat komt ons even niet goed uit, daar gaan we het dus nu niet over hebben. Ja, dat is heel merkwaardig.”

“De klap wordt heel erg bij zelfstandigen neergelegd. De twee hele grote groepen die dit land toch wel beheersen al met al dat zijn die grote organisaties, bedrijven, overheden, ambtenaren, semi-ambtenaren, 1,3 miljoen mensen alleen al in de zorg – allemaal mensen die de 20e van de maand hun salaris gewoon overgemaakt krijgen, die eigenlijk niets voelen. Die hebben helemaal geen economische schade, het gaat gewoon door. Die zitten aan de beslissende kant, en die hebben dat toch, jongens, rustig aan, het is toch ook wel goed een beetje minder groei enzo, al die groei wat hebben we eraan….. en kennelijk zijn die andere groepen, de ZZP-ers etc, zijn gewoon niet goed georganiseerd, die hebben die tegenstemmen nooit kunnen organiseren.”

Link op Bitchute

Deze lockdown is disproportioneel

Dit artikel verscheen in NRC op 16-12-2020 en is geschreven door: Barbara Baarsma (hoogleraar Toegepaste Economie, UvA), Roland Bal (hoogleraar Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg, EUR), Robin Fransman (hoofd Financiële Sector, De Argumentenfabriek), Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid, RUN), Bas Jacobs (hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, EUR), Jan Kremer (hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie, RUN), Coen Teulings (universiteitshoogleraar, UU).”

“De huidige lockdownmaatregelen wegen niet op tegen de maatschappelijke gevolgen ervan, schrijven onder anderen Barbara Baarsma, Bas Jacobs en Coen Teulings. Het kabinet moet openheid van zaken geven.”

“Rechtvaardigen deze cijfers de plotselinge ommezwaai in het beleid en de forse ingrepen? In een democratie mag worden verwacht dat het kabinet de informatie met de samenleving deelt waarop het nu, na de ‘intelligente’ en gedeeltelijke lockdowns, ineens ‘coronabeleid met de hamer’ voorstaat.”

In het artikel van deze geleerden wordt weliswaar terecht erop gewezen dat het meer testen ook leidt tot meer positieve test uitslagen, maar men is wel van mening dat er terecht meer getest zou moeten worden en dat dit een uitweg zou vormen. Dit is echter nog maar zeer de vraag, omdat het juist met de gebruikte test methode (bekijk bijvoorbeeld onze sectie over “PCR-gate” en het feit dat de WHO zelf ook al gedwongen was de problemen met het testen aan te kaarten) en door het gegoochel met statistieken er continu angst gezaaid wordt en leidt tot politieke druk om juist weer extreme maatregelen te nemen.

Dus op het punt van testen is er nog het een en ander aan nuance en ruimte voor debat, maar voor het overige is het bewonderenswaardig dat dit kritische artikel is verschenen in een landelijk dagblad van de gevestigde media.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165 | archieflink: https://archive.vn/iCiHn

WHO geeft eindelijk toe dat de Covid-19 PCR test een “probleem” heeft

In een verklaring vrijgegeven op 14 december 2020 geeft de World Health Organization eindelijk toe wat 100.000-en artsen en medische professionals al maanden hebben gezegd: de PCR-test gebruikt om COVID-19 diagnose te stellen is een “hit and miss” proces met veel te veel valse positieven.

Dit door de WHO toegegeven “probleem” komt in het kielzog van internationale rechtszaken die de incompetentie en het misdrijf van de volksgezondheid ambtenaren en beleidsmakers voor de afhankelijkheid van een diagnostische test die niet geschikt voor het doel is, blootlegt.

Deze bekenning door de Wereldgezondheidsorganisatie is dat de kern van het “probleem” een geheel willekeurig cycli proces is wat “betekent dat veel cycli nodig waren om het virus op te sporen. In sommige omstandigheden is het onderscheid tussen achtergrondgeluid en de werkelijke aanwezigheid van het doelvirus moeilijk vast te stellen.” [nadruk toegevoegd]

De V.N. is nu duidelijk op zoek om zich te distantiëren van de terminaal gebrekkige test nu een groeiend aantal rechtszaken door de rechtbanken aan de gang zijn die de waanzin blootlegt door een beroep te doen op een test waarvan zelfs de uitvinder, Professor Kary B. Mullis zei dat deze nooit was ontworpen om ziekten te diagnosticeren….

Onder duizenden boze artsen die beweren dat PCR-tests niet mogen worden gebruikt, is Dr. Pascal Sacré. Hij schreef dat:

“Dit misbruik van de RT-PCR techniek wordt gebruikt als een meedogenloze en opzettelijke strategie door sommige regeringen, ondersteund door wetenschappelijke veiligheidsraden en door de dominante media, om buitensporige maatregelen te rechtvaardigen, zoals de schending van een groot aantal grondwettelijke rechten, de vernietiging van de economie met het faillissement van de gehele actieve sectoren van de samenleving, de afbraak van de levensomstandigheden voor een groot aantal gewone burgers , onder het mom van een pandemie op basis van een aantal positieve RT-PCR-tests, en niet op een reëel aantal patiënten.”

Duidelijk en overtuigend wetenschappelijk bewijs laat zien dat deze tests niet nauwkeurig zijn en een statistisch significant percentage van de valse positieven creëren…..

Echter, niets van dit alles is nieuwe informatie voor de wetenschap. Deze feiten waren bekend ten minste vóór 2007 na een New York Times verslag getiteld, “Geloof in Sneltesten Leidt tot epidemische die niet was,” (afbeelding, boven) duidelijk werd aangetoond hoe wetenschappelijk onjuist PCR-tests zijn, met vele schokkende uitspraken van medische deskundigen over het gebruik van deze tests, duidelijk uiteengezet werd hoe ze resulteren in valse positieven en leiden tot gevaarlijke overdrijvingen en valse alarmen.

Lees het volledige artikel in het Engels (zeer leerzaam): https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/ | Archieflink: https://archive.vn/HPUHt

En hier is de aankondiging van de WHO, waarnaar verwezen wordt in bovenstaand artikel, waarin onder meer al gesteld wordt: “Beschrijving van het probleem: de WHO heeft feedback van gebruikers ontvangen over een verhoogd risico op valse SARS-CoV-2-resultaten bij het testen van specimens met RT-PCR-reagents….”, aangevuld met scherpe aanbevelingen tot verbetering van het gebruik:

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users | Archieflink: https://archive.vn/330ph

“Onbegrijpelijk dat zoveel politieke partijen bereid blijken de vrijheid van mensen drastisch in te perken.” aldus FvD Kamerlid Wybren van Haga

Van Haga zegt ook in zijn Twitter bericht: “Forum voor Democratie is tegen een directe of indirecte vaccinatieplicht!”

Dit naar aanleiding van wederom een motie die hij had ingediend tegen indirecte vaccinatie, dat een vaccinatiebewijs niet als toegangspaspoort mag dienen voor deelname aan de samenleving. Deze motie werd verworpen, waarover Van Haga zijn verbijstering kenbaar maakte. Hier ziet u welke partijen voor en tegen hebben gestemd:

20-12-2020

Coronavaccins en mogelijke risico’s nader belicht

26 November 2020 – ACHTERGROND – Zijn vaccins veilig en effectief genoeg om het leven weer op te pakken nadat iedereen is gevaccineerd?

We kunnen pas weer ons leven oppakken, schrijft Bill Gates op zijn blog, als het perfecte medicijn is gevonden of als iedereen in de wereld gevaccineerd is. Vanaf het begin van de corona-uitbraak, heeft Big Pharma weinig moeite getoond om maar enigszins een perfect medicijn te ontwikkelen en lijkt het erop dat ook de politieke wil tot op de dag van vandaag ontbreekt in de wereld, als je het ‘vaccin mantra’ van minister Hugo de Jonge mag beschouwen als maatgevend voor vele landen in de wereld. In elk Westers land lijkt er al die tijd maar één optie: een vaccin. 

Bij medische experimenten is het hoe dan ook absoluut noodzakelijk dat de proefpersoon vrijwillige toestemming geeft. Het is overduidelijk dat een wilsonbekwaam persoon niet in staat is om dit te doen en dus is experimenteren op deze groep mensen in strijd met de Code van Neurenberg

Dr. Fauci was zo overtuigd over de veiligheid van het Moderna vaccin dat hij dierenproeven op ratten en primaten oversloeg, volgens Children’s Health Defense. En er werden geen specifieke gezondheidsgegevens gemeld over de proeven op muizen. Terwijl eind mei het Moderna vaccin bij 20 procent ernstige bijwerkingen zou hebben veroorzaakt. 

Lees het volledige artikel: https://groningerkrant.nl/opinie/coronavaccins-en-mogelijke-risicos-nader-belicht/ | archieflink: https://archive.vn/L48j0

‘Na negen maanden is Nederland nog steeds niet verder dan een lockdown- en vaccinscenario’

10 December 2020 – Het roer moet nu om om te voorkomen dat we blijvend verzanden in een beleidsmatig gecreëerde gezondheidscrisis.

In het beginsel zou je de lockdown in maart nog kunnen rechtvaardigen. Een korte tijd om je ervan te vergewissen of er sprake was van een killervirus. Echter op basis van voortschrijdende kennis is dat niet aan de orde en valt de coronawet noch een indirect verplicht vaccin te rechtvaardigen. Covid-19 is geen bedreiging voor de volksgezondheid. Mensen sterven in overgrote meerderheid eerder met dan aan SARS-CoV-2. De meeste mensen hebben veelal meerdere onderliggende aandoeningen waarbij ze voor hun geboortejaar de gemiddelde levensverwachting (ruimschoots) hebben behaald. Het sterftecijfer loopt al jaren achter op de bevolkingsgroei en vergrijzing en de komende 15 jaar zullen de laatste babyboomers de leeftijd van 80 jaar bereiken. Ondertussen worden vele diagnoses gemist en neemt de gezondheid van vele gezonde mensen af door toegenomen inactiviteit. Het mantra is namelijk thuiswerken, zo weinig mogelijk de deur uit en amper sociale contacten. Je zal maar op een flatje wonen, zoveel verdiepingen hoog midden in een grote stad. Hoe blijf je op zo’n kleine ruimte met onvoldoende frisse lucht mentaal en fysiek gezond? Hoe maakt iemand zo nog voldoende vitamine D aan bij een chronisch tekort aan daglicht? Hebben politici daar wel eens aan gedacht, voordat ze de bevolking uitmaken voor asocialen?

Het is tijd voor een nieuw plan zonder vaccins, coronawet noch lockdowns. Afgelopen jaren is fors bezuinigd op personeel en bedden.

Op dit moment zijn er zogenaamd vele besmettingen, maar minder overlijdens dan in maart van dit jaar. Bij vermoeden van Covid-19 dient een diagnostisch bloedonderzoek plaats te vinden in plaats van de PCR methode die daarvoor nooit ontworpen is, zodat een waarheidsgetrouw beeld ontstaat van het volksgezondheidsrisico.

De meeste mensen hebben geen of lichte ziekteverschijnselen. Jaarlijks krijgen normaliter vele mensen griep met milde symptomen. Daar doet de overheid nooit moeilijk over, ookal belanden daardoor jaarlijks vele mensen in het ziekenhuis. Gezien steeds meer mensen coronamoeheid vertonen dient er afgeschaald te worden naar vrijwillige lichte coronamaatregelen naar het voorbeeld van Zweden tot voor kort, met als beoogd doel zo snel mogelijk terug naar normaal. Sinds kort vinden in dat land aanscherpingen plaats. Waarom? Gezien in landen met veel strengere maatregelen er minstens zoveel zieken en doden zijn.

Door op basis van vrijwilligheid beleid te voeren blijft draagvlak behouden voor individuele gevallen die wel ernstig ziek zijn/worden.

Lees het volledige artikel: https://groningerkrant.nl/opinie/na-negen-maanden-is-nederland-nog-steeds-niet-verder-dan-een-lockdown-en-vaccinscenario/ | archieflink: https://archive.vn/ig9RS

‘Nog even en 17 miljoen asymptomatische mensen zitten voorgoed aan huis gekluisterd?’

17 December 2020 – COLUMN – In hoeverre vindt de meerderheid van de bevolking dat het Nederlandse kabinet voor haar coronabeleid een motie van wantrouwen verdient?

Volgens Maurice de Hond blijkt uit de weekcijfers dat er 37 procent meer is getest, maar dat er geen procentuele toename is in het aantal positieve testen. Ook nog eens allemaal PCR ‘testen’ zonder enig onderliggend diagnostisch onderzoek, waardoor je niet weet wie wel en niet besmettelijk is en/of ziek is of waarschijnlijk zal worden door Covid-19. En hoeveel mensen hebben zich na een positieve sneltest nog eens gratis laten testen bij de GGD? Vergelijk je het percentage van positieve testen met de week van 19 oktober, dan is er zelfs sprake van een afname, ondanks in die week ongeveer evenveel tests werden afgenomen. Daarbij wordt de kans op meer vals positieven ook nog eens groter als er meer mensen zonder klachten ook worden getest. Er zijn nu huisartsen die medische hulp weigeren aan mensen met klachten die geheel niets met respiratoire aandoeningen te maken hebben, totdat ze een PCR ‘test’ hebben gedaan. Is dit niet in strijd met de Eed van Hippocrates, waardoor een arts bij het weigeren van medische hulp uit zijn ambt gezet kan worden? Evenals werkgevers die dreigen met disciplinaire maatregelen naar hun werknemers toe als ze zich niet laten testen, ondanks er geen enkele reden is om dat af te dwingen.  

Eerst ging het om het aantal overledenen aan Covid-19 om vergaande coronamaatregelen te rechtvaardigen. Toen werd het aantal SARS-CoV-2 ziekenhuisopnames voldoende. Vervolgens werd het aantal dagbesmettingen als richtlijn genomen en nu gaat het om weekbesmettingen. Nog enkele weken verder en 17 miljoen asymptotische mensen zijn voldoende om vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen structureel op te leggen?

Hoeveel ‘medische’ missers mag Rutte III nog maken, voordat de bevolking er genoeg van heeft? Hoelang mag dit kabinet er nog omheen draaien dat de zorg kapot is bezuinigd? Hoelang wordt geaccepteerd dat de regering zwijgt over de fors toegenomen vergrijzing en het al jaren achterblijvende sterftecijfer, waardoor het aannemelijk is dat komende 15 jaar het sterftecijfer zal stijgen? Hoelang wordt nog getolereerd dat na negen maanden de zorgcapaciteit nog steeds niet wordt afgestemd op de vraag? Hoe ver laat het kabinet de zorgkosten oplopen totdat ze het zorgsysteem gaan hervormen en weer betaalbaar maken? Hoeveel mensenlevens zijn we bereid hiervoor te offeren? Is de volgende parlementaire enquête in de maak?

Lees het volledige artikel: https://groningerkrant.nl/opinie/nog-even-en-17-miljoen-asymptomatische-mensen-zitten-voorgoed-aan-huis-gekluisterd/ | archieflink: https://archive.vn/Cor9p

19-12-2020

Hoe een pandemie en een vaccin te verkopen: uitleg door vaccinlobbyist en collega Ab Osterhaus

Ontluisterende lezing d.d. 22 januari 2019 door de Belgische “Ab Osterhaus” Marc van Ranst, beide heren deel uitmakend van dezelfde vaccinlobbyclub, ESWI. Van Ranst legt uit, met als voorbeeld de Mexicaanse Griep situatie in België, hoe de vaccinlobby het publiek via media en politiek manipuleert en angst aanjaagt over een pandemie om zoveel mogelijk vaccins te kunnen verkopen. Het zal de lezer niet verbazen dat beide heren momenteel ook weer behoorlijk op de voorgrond staan om de vergelijkbare strategieën nog eens dunnetjes over te doen.

Dit fragment uit de lezing is Nederlands ondertiteld en geeft al een zeer goede indruk van de inhoud van het hele verhaal. Op het eind worden nog kort een paar fragmenten toegevoegd uit de documentaire over Ab Osterhaus, welke al eerder op deze pagina is vermeld.

Link op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/4sjChc3fENbm/ | link op Youtube: https://youtu.be/FjxHoUyiAM8

Hier is de hele lezing in het Engels op Bitchute, weliswaar zonder Nederlandse ondertiteling. Of bekijk op Youtube: https://youtu.be/vTHqUMQAucg

Lockdowns zijn zo goed als waardeloos, aldus Ierse peer-reviewed whitepaper:

Tevens beschrijft deze paper alternatieve oplossingen die gebaseerd is op de strategie van “Gerichte Bescherming” zoals conceptioneel voorgesteld in de Great Barrington Declaration. Dit Ierse document zou als blauwdruk kunnen dienen voor een Nederlands beleid dat een gezonde exit biedt en de vrijheid en gezondheid van de samenleving bevordert, terwijl kwetsbaren ook beschermd kunnen worden.

Een pleidooi voor Gezondheid en Sociaaleconomische Welzijn

Het niet updaten van de strategie voor het beheersen van het virus en de gevolgen ervan dreigt de belangrijkste drijfveer voor schade in onze samenleving te worden. Het wetenschappelijke en medische begrip van COVID-19 is sinds begin 2020 enorm geëvolueerd: het is nu mogelijk om heel precies te zijn in het voorspellen welke populaties het meest kwetsbaar zijn voor infectie met SARS-CoV-2; het is nu duidelijk hoe dit virus verschilt in gedrag en effect van andere veel voorkomende ziekteverwekkers zoals influenza; er is een veel beter begrip van infectie fataliteitspercentages (0,23% in alle groepen en jurisdicties) sinds vroege modellering van de Imperial College groep; seizoensgebondenheid; Virale dynamiek; de zinloosheid van ongericht test-en-traceren; problemen met massale-PCR-testen en veel meer.

In deze Whitepaper streven we naar een beter begrip van de huidige strategie, focus op kosten-batendynamiek. Met een wetenschappelijke analyse van de onderstaande onderwerpen een reeks levensvatbare en potentieel voordeligere alternatieven voor te stellen, in een poging beleidsmakers te helpen bij de moeilijke beslissingen die voor ons liggen.

We richten ons in eerste instantie op het laatste bewijs voor lockdown werkzaamheid en onderzoeken de enorme en naar onze mening onevenredige kosten van cyclische lockdowns in termen van gezondheid, economische en maatschappelijke schade. We pakken ook de zwakte van het test- en tracesysteem aan in de huidige vorm en het gebruik van theoretische modellering bij het instellen van beleid.

Ander segment van het proefschrift:

Voorstellen van een Evidence-Based Pad vooruit

Gezien het bewijs dat in de bovenstaande secties is vastgelegd, willen we helpen bij het ontwerpen van een evidence-based pad voorwaarts. Een groot deel van onze strategie is in overeenstemming met de Ierse en de WHO 2019 richtlijnen voor pandemische beheersing.

Verschillende essentiële strategieën die moeten worden overwogen en worden bepleit door onze groep o.a.

1. Verwijdering van hard lockdown beleid als een bestrijdingsmaatregel

A. Focus op gevestigde, aloude pre-2020 epidemische management bewijs-gebaseerde principes (WHO, 2019 etc.)

B. Een goed functionerende samenleving is een gezonde samenleving – we beschouwen lockdown als disfunctioneel en cyclisch van aard met potentieel om herhaalde schade toe te brengen aan onze samenleving in de afwezigheid van een geloofwaardige alternatieve aanpak. Vertrouwen op lockdown strategie tot wanneer dan ook een vaccin volledig wordt geïmplementeerd en effectief blijkt, zou onhoudbaar zijn en een fout in onze visie.

C. een geactualiseerd epidemisch/pandemisch actieplan uitvoeren dat op Ierland gericht is, en kan worden gebruikt om een dergelijke noodsituatie in de toekomst aan te pakken. Het bestaande Ierland Pandemisch Beheersplan van 2019 zou kunnen fungeren als een kant-en-klaar herbewerkt plan.

D. Serieuze overweging van veilige, werkbare en redelijke voorstellen voor de heropening van ons onderwijs; horeca; reizen; toerisme; sport- en recreatiesectoren.

E. Evenredige overweging van de geestelijke en lichamelijke gezondheidseffecten van COVID-19 bestrijdingsmaatregelen tot nu toe, en strategieën voor hun beheer.

2. Begin met “intensieve en gerichte bescherming van de kwetsbaren”:

3. Restauratie van een functionerende gezondheidszorg

4. Herstel het publieke moreel en zelfgeloof in de Ierse bevolking, waardoor ze oplossingen kunnen bieden

Lees het volledige proefschrift waar ook alles beredeneerd wordt en met data en research onderbouwd. Tevens een overzicht van de ondersteunende handtekeningen door medici.

Irish whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1LtNKwJQKdkmILwd9nJWmR4UOfLi7E5yj/view | Reservelink: https://archive.vn/indk3

Gecureerde ondersteunende artikelen: https://drive.google.com/file/d/1kVwF66LLV-iOBEDtxrTBGbUywmtIMPUv/view | Reservelink: https://archive.vn/nAwow

Handtekeningen medici: https://docs.google.com/document/d/1pxC6-7ndDQrhCqGWfr0nSYAhO9fBuIRY4dW9ws0X6ys/edit | Reservelink: https://archive.vn/Sq9Rl (snapshot van 22-11)

Verplichte mondkapjes: een aanslag op de individuele vrijheid

Mondkapjes zijn zinloos en zelfs schadelijk voor onze gezondheid. Ze worden ons opgedrongen als symbool van volgzaamheid en conformisme.

Dit artikel van de libertaire website Vrijspreker.nl stamt nog uit 3-10-2020 en is actueler dan ooit. Ook voorspelde het al nauwkeurig dat het “dringende advies” omgezet zou worden in een mondkapjesplicht.

(Dezelfde topdokter [Dr. Fauci] zei overigens op 29 augustus van dit jaar: “In de hele geschiedenis van virale luchtweginfecties is asymptomatische overdracht nog nooit een aandrijver geweest van uitbraken.” Met andere woorden: mensen die geen symptomen hebben zijn niet erg gevaarlijk voor hun medemensen.)

…feit is dat er tot dusver, zoals RIVM en WHO zelf hebben erkend, geen enkele wetenschappelijke basis is voor een gunstig gezondheidseffect van mondkapjes. Integendeel, de wetenschappelijke literatuur leidt tot drie conclusies:

1. Mondkapjes werken niet om besmetting te voorkomen.

2. Ze kunnen zelfs averechts werken en besmettingen bevorderen.

3. Ze kunnen schadelijk zijn voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de drager.

Het RIVM, het Zweedse RIVM, Deense gezondheidsautoriteiten, en een lange lijst van wetenschappers stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes effectief zijn in het voorkomen van besmettingen. In een vijf-delige serie in HP/De Tijd gaf Carla Peeters een helder overzicht van de literatuur op dit gebied. Zij legt bijvoorbeeld uit dat de doorlaatbaarheid van de virusdeeltjes te klein zijn om door mondkapjes te kunnen worden geblokkeerd.

Kennis van de volledige inhoud van dit artikel en daarmee de belangrijkste argumenten tegen het mondkapjesplicht narratief is zeer behulpzaam. Ook gaat de auteur in op de implicaties van deze onlogische, disproportionele maatregelen op onze vrijheden en mensenrechten, die zo makkelijk over boord worden gegooid.

De conclusie is onontkoombaar: we leggen met de mondkapjesplicht een verregaande vrijheidsbeperking op aan gezonde mensen om een volstrekt theoretisch, minimaal gezondheidsrisico te beperken.

Als we dit accepteren als het nieuwe normaal, dan heeft dit nogal wat implicaties. Griep werkt op dezelfde manier als corona, levert dezelfde gevaren op voor dezelfde groep mensen, en griepvirussen zijn altijd aanwezig. Zijn we nu voor altijd gedoemd om mondkapjes te dragen?

en

We moeten een mondkapje op, niet omdat het nuttig is, maar als “symbool” van solidariteit, als “talisman” om gevaar af te wenden – dat wordt ons verteld door onze burgemeesters en wetenschappers. We zijn terecht gekomen in een samenleving waarin nuchtere analyse van kosten en baten ondergeschikt zijn gemaakt aan de gemoedsrust van de natie, waarin individuele keuzes ondergeschikt zijn geworden aan een vaag concept van Veiligheid en Volksgezondheid, waarin we ons opofferingen moeten getroosten voor een ongedefinieerd collectief heil.

Lees het volledige artikel hieronder:

Reservelink: https://archive.vn/KKTaM

Lijstje met diverse studies over medische mondkapjes

Er is een gebrek aan substantieel bewijs ter ondersteuning van beweringen dat gezichtsmaskers patiënt of chirurg beschermen tegen infectieuze besmetting.

Scholen in China verbieden nu studenten van het dragen van maskers tijdens het sporten. Waarom? Omdat het hen doodde. Het ontneemt hen zuurstof en het doodde hen. Ten minste drie kinderen stierven tijdens lichamelijke opvoeding klassen – twee van hen tijdens het hardlopen op het spoor van hun school, terwijl het dragen van een masker. Een 26-jarige man liep een ingeklapte long op nadat hij 2,5 kilometer had hardgelopen terwijl hij een masker droeg.

Ik was zo verbaasd dat ik de medische literatuur doorzocht, zeker dat dit een toevalstreffer was en dat nieuwere studies het nut van maskers moeten aantonen bij het voorkomen van de verspreiding van ziekten. Maar tot mijn verbazing is de medische literatuur van de afgelopen vijfenveertig jaar consistent geweest: maskers zijn nutteloos in het voorkomen van de verspreiding van ziekten en, als er iets is, zijn onhygiënische objecten die zelf bacteriën en virussen verspreiden.

Studies of Surgical Masks Efficacy | Reservelink | Reservelink: https://archive.vn/LTJA0

18-12-2020

‘Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de volksgezondheid’

Onderzoeksjournalist Vicki van Lommel dook in de materie en schreef op 3-12-2020 voor de Groninger Krant een zeer degelijk en stevig onderbouwd artikel waarin zij aangeeft dat het gevoerde beleid totaal niet in verhouding staat tot de werkelijke dreiging die Covid-19 vormt, en dat het huidige gevoerde beleid tot catastrofale maatschappijschade leidt en zal leiden. Van Lommel stelt in haar artikel in elk geval een hele rits aan terechte vragen.

“Op basis van de huidige en verwachte sterftecijfers, die gebaseerd zijn voor week 48 tot eind dit jaar op de hogere sterftecijfers van dezelfde periode 2017 – 2018, is er voor Nederland geen sprake van een coronagezondheidscrisis. De verwachting is dat dit tevens geldt voor Europa, omdat grotendeels in Europa na de Tweede Wereldoorlog meer kinderen werden geboren. Dat in het begin Italië zo heftig getroffen leek te worden, valt ook te verklaren aan het feit dat Italië een van de landen is waar de gemiddelde levensverwachting het hoogst is in de wereld. Als er geen sprake is van een coronagezondheidscrisis in Europa, is het niet ondenkbaar dat dit ook voor andere continenten geldt en er daarmee geen sprake is van een wereldwijde coronapandemie. 

Ook hebben coronamaatregelen geen verschil gemaakt, gezien de ontwikkelingen in Zweden en in navolging daarop nu ook in Zwitserland.

De overlijdenskans in Nederland voor mensen onder de 65 jaar is hetzelfde als in 2019 en 0,01 procent lager dan in de periode 2014 – 2018. Oftewel de overlevingskansen nemen voor die groep tot nu toe nog om de zoveel jaren toe. 

Er is dan ook geen enkele legitieme reden voor een coronawet in Nederland die de Nederlandse grondwet ‘tijdelijk’ overruled en daarmee de grondrechten van 17 miljoen mensen. Een grondwet die zomaar aan de kant wordt geschoven voor een virus waarvan de meeste mensen hooguit een snotneus krijgen, terwijl een structurele grondwetswijziging niet zomaar kan. Voor een grondwetswijziging is een meerderheid van stemmen nodig, waarna er verkiezingen dienen te volgen. Na de verkiezingen dient tweederde van beide Kamers in te stemmen met de voorgestelde grondwetswijziging. Maar als je het woord ‘tijdelijk’ ervoor plakt, is de extra bescherming van de Nederlandse rechtsstaat tegen mogelijke uitwassen en ondermijning ineens niet meer aan de orde?! Dan kan een lagere ‘spoedwet’ opeens de hoogste wet, de Grondwet, overstemmen?! Corona, waarop in de toekomst, als schandvlek zal worden teruggekeken, als onderdeel van de Nederlandse, Europese en niet onwaarschijnlijk mondiale geschiedenis. Iedereen stond erbij en keek ernaar, maar deed niets.”

Lees het volledige artikel:

Reservelink | Extra reservelink: https://archive.vn/2UyqQ

Wat we allemaal nog niet weten over het Coronavaccin

Door Dick Bijl, gepubliceerd op 2 dec 2020, voorheen hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin. Hij deelt een bericht van een Spaanse collega die een opsomming maakt van de zeer enorme lijst van openstaande vragen waar we nog geen antwoord op hebben, waardoor men er terecht sceptisch over mag zijn, zoals bijvoorbeeld:

We weten niet het effect ervan op de zwangere vrouw.
We weten niet het effect ervan op de ouderen.
We weten niet het effect ervan op chronische patiënten (diabetes, COPD, kanker,…)
We weten niet wat het effect is op kinderen-adolescenten
We weten niet over het effect ervan op basis van sociale omstandigheden, groepen, etniciteit, genetische variaties, enz.
We weten niet de effectiviteit ervan (in de klinische praktijk)
We weten niet de werkzaamheid (in de klinische studie) alleen een persbericht, geen wetenschappelijke publicatie
We weten niet of de klinische studie is goed gedaan (bijvoorbeeld maskeren)
We weten niet het effect ervan op de overdracht van het virus
We weten niet of het een kudde-effect produceert (bevolkingsimmuniteit)

En nog veel meer wat we nog niet weten! Lees: https://www.linkedin.com/content-guest/article/wat-we-allemaal-niet-weten-over-het-coronavaccin-dick-bijl | Reservelink: https://archive.vn/qM0Ws

De kosten van Lockdown

Artikel van 18-11-2020 door het American Institute for Economic Research (Founded in 1933, the American Institute for Economic Research (AIER) is one of the oldest and most respected nonpartisan economic research and advocacy organizations in the country) wordt doorlopend geupdate. Dus kijk ook of er een recentere versie van de reservelink is, mocht de originele link niet werken.

“In het debat over het coronavirusbeleid is veel te weinig aandacht besteed aan de kosten van lockdowns. Het is heel gebruikelijk voor de voorstanders van deze interventies om artikelen en grote studies te schrijven zonder zelfs maar de nadelen te vermelden.

Hier is een kort overzicht op de kosten van restricties in de Verenigde Staten, en over de hele wereld, met inbegrip van thuisblijf orders, sluitingen van het bedrijfsleven en scholen, beperkingen op bijeenkomsten, het sluiten van kunst en sport, beperkingen op medische diensten, en interventies in de vrijheid van verkeer.”

Reservelink

Brief Hugo de Jonge aan Kamer over aankoop Covid-19 vaccins: gebruik technologie in vaccins is een risico, want nog niet eerder gedaan

Onderstaande brief werd op 16-11-2020 aan de Tweede Kamer verzonden. Ook op de site van RIVM wordt het gegeven bevestigd.

Vooral punt 3 van blad 3; “Het feit dat gebruik wordt gemaakt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins zijn gemaakt is een risico”

Blad 3 brief dd 16-11-2020 – Aankoop Covid-19 vaccins

Bron: volledige brief Hugo de Jonge (via webarchive)

Op de site van RIVM lezen we ook: “Deze DNA- en RNA- technieken zijn nieuw, en voor nog geen enkele menselijke ziekte is een DNA- of RNA- vaccin goedgekeurd.”

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins | Reservelink: https://archive.vn/eP3RA

“Je vraagt je van de weeromstuit af waarom zelfbenoemde arbeiderspartijen als de SP en de PvdA nu al zeven maanden luidkeels om strengere maatregelen roepen.”

Artikel van 14-10-2020 door Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam in De Groene Amsterdammer, “het oudste opinieweekblad van Nederland, sinds 1877”

“Variërend van middenstanders die failliet gaan, zzp’ers die hun orderportefeuille zien opdrogen, millennials die een leven lang minder salaris zullen incasseren, meer kinderen die in armoede opgroeien…”

…tot een publieke sector die weer vijftien jaar speelbal wordt van bonentellers die van alles de prijs en van niets de waarde kennen.”

”Om maar te zwijgen van de gezondheidsschade die recessies en depressies veroorzaken. En die vooral neerslaan bij kwetsbaren, laagopgeleiden en armen.”

“Je vraagt je van de weeromstuit af waarom zelfbenoemde arbeiderspartijen als de SP en de PvdA nu al zeven maanden luidkeels om strengere maatregelen roepen.”

https://www.groene.nl/artikel/flagellanten | Reservelink: https://archive.vn/BNMrv

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...