UNIEKE WENDING IN MONDKAPJES-STRAFZAAK: RECHTER WÉÉR ONVOORBEREID!

Een mondkapjes-boetezaak in Amsterdam gesteund door Ademvrij is voor de tweede keer uitgesteld omdat de rechtbank zich opnieuw onvoldoende had voorbereid.

Donderdag 8 juli stond de “herkansing” gepland voor de behandeling van een mondkapjes-strafzaak in Amsterdam. Bij de eerste behandeling, op 4 maart, bleken noch de officier van justitie, noch de kantonrechter het verzetschrift te hebben gelezen. Hierop werd de zitting aangehouden tot 8 juli. Opmerkelijk genoeg had de rechtbank echter opnieuw het dossier niet op orde. De zaak is nu aangehouden tot 23 augustus.

Afbeelding door succo van Pixabay

De zaak betreft de behandeling van het verzet tegen een strafbeschikking voor het niet dragen van een mondkapje in de metro in Amsterdam op 9 juni 2020. Ademvrij.NU staat de verdachte bij in deze zaak, waarover wij in maart al berichtten. Bij de zitting op 4 maart bleek de rechtbank, hoewel zij had getekend voor ontvangst van de stukken van onze advocaat, onvoldoende voorbereid te zijn om de zaak te behandelen.

Helaas bleken de officier en de rechter ook tijdens de tweede poging op 8 juli wederom onvoldoende voorbereid. Het door de advocaat ingezonden stuk was door beiden niet gelezen.

De rechter gaf aan het vervelend te vinden voor de gedaagde dat er waarschijnlijk nog weer lange tijd overheen zal gaan voor er een uitspraak is. De advocaat trok het breder en benadrukte het maatschappelijk belang van deze zaak. Veel meer mensen hebben eenzelfde strafbeschikking ontvangen in de periode voor 1 december 2020, terwijl daar naar de mening van onze advocaat geen wettelijke basis voor was. Per 1 december 2020 is de Ministeriële Regeling voor de mondkapplicht ingegaan.

Als de boete in deze zaak ongedaan wordt gemaakt, kan dat gevolgen hebben voor iedereen die in die periode een boete heeft gehad voor het niet dragen van een mondkapje in het OV.

Na een korte schorsing en excuses van de rechter is de zitting aangehouden tot 23 augustus.

Ademvrij.NU blijft deze zaak ondersteunen en volgen.

Overgenomen van Ademvrij.NU. Ga naar het originele artikel om een reactie achter te laten of om Ademvrij.NU te ondersteunen: https://ademvrij.nu/unieke-wending-mondkapjes-strafzaak-rechter-weer-onvoorbereid


Bovenstaand artikel werd gepubliceerd op de website Ademvrij.NU van het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes. Oproep van hun website:

Ademvrij.NU zoekt hulp!

Adem Vrij is een initiatief dat best weleens een lange adem nodig zal hebben! Adem Vrij/NCVM is opgericht door enkele bezorgde burgers in Amsterdam. Wij zijn onafhankelijk, en hebben geen financiële, politieke, commerciële of ideologische doeleinden of belangen. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor ons initiatief, dat zich uitsluitend richt tegen elke door de overheid opgelegde verplichting tot het dragen van mondkapjes. Het spreekt vanzelf dat al onze activiteiten vreedzaam van aard zijn.

Wij willen strijden tot de mondkapjesplicht definitief verdwenen is uit Nederland – juridisch, politiek en hopelijk in de geesten van de bevolking. Dan hebben we het over de dwang om mondmaskers te moeten dragen. Iedereen heeft uiteraard de vrijheid om een mondmasker op te zetten. 

Wij hebben daarvoor veel hulp nodig.

Wij streven ernaar deze activiteiten te laten uitvoeren door een aantal commissies of teams, die zich met de volgende onderwerpen bezig gaan houden:

 • Bestuurlijk, waaronder financieel, organisatorisch (incl fondsenwerving)
 • Juridisch
 • Psychologisch, ethisch, medisch
 • Redactie en onderzoek
 • Publieksacties, diverse initiatieven (bv. apps, petitie)
 • Social media, distributie
 • Politieke lobby
 • Raad van Advies

Op onze website www.ademvrij.NU is al veel informatie te vinden. 

Wil je meedoen in een van de teams, stuur dan svp een email naar info@ademvrij.NU

Wil je ons financieel steunen, graag, je kunt via de website een donatie doen.

Hartelijk dank voor je steun!

Karel Beckman, initiatiefnemer Ademvrij.NU, stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM)

Boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Maak bezwaar!

Heeft u een boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Dan kunt u bezwaar maken middels een verzetschrift. Wij hebben met hulp van een advocaat een standaard verzetschrift opgesteld.

We hebben twee model-verzetschrift gemaakt. één voor boetes na 1 december 2020 en één voor boetes vóór 1 december 2020. Op 1 december 2020 ging de Ministeriële Regeling voor de mondkapjesplicht in.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u mogelijk bij staan. Wij willen proberen via rechtszaken de mondkapjesplicht ongedaan te maken. Schrijf naar info@ademvrij.NU

Wij garanderen uiteraard geen succes en zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van personen. Deze oproep is er niet op gericht om personen in strijd met de wet te laten handelen, integendeel, hij is bedoeld om de wet te toetsen.

Ga naar de pagina van Ademvrij om een bezwaarschrift te downloaden: https://ademvrij.nu/bezwaar-maken-tegen-een-boete-zo-kan-het

// Einde info website Ademvrij.NU

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...