‘Tegenspraak is cruciaal.’ Een gesprek met Maurice van den Bosch