Subsidies biomassa centrales dienen te stoppen, aldus nu ook de SER

Nadat sinds enige tijd biomassa centrales in de kijker zijn komen te staan, vanwege het volkomen tegenstrijdige karakter van deze vorm van energieverwekking, wordt dit nu ook zelfs bevestigd door de SER (Sociaal Economische Raad). Dit meldt de NOS na een vertrouwelijk adviesrapport te hebben ingezien:

“Subsidies voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgebouwd.”

Het advies was gevraagd door het kabinet nadat de discussie omtrent energie opwekking met biomassa tot steeds grotere tegenstellingen leidde, de weerstand enorm was gegroeid hiertegen. Regeringspartijen, maar zelfs ook van oorsprong groene partijen, zoals GroenLinks, bleven halsstarrig vasthouden aan de noodzaak van de miljoenensubsidies en plannen om deze vorm van alternatieve energie grootschalig uit te breiden.

Groeiend verzet

Daarentegen bestond het verzet hiertegen niet alleen uit partijen als Forum voor Democratie (die zich gekscherend inmiddels als groener dan GroenLinks profileerden vanwege dit standpunt), maar ook actiegroepen proberen nieuwe centrales tegen te houden en ook gemeentes hebben kritische vragen.

Centraal in de discussie staat: biomassa centrales verbranden voor energiewinning vooral hout (dus meer CO2 uitstoot, wat tegenstrijdig is met het zogenaamde doel van alternatieve energiewinning). Daarnaast zal er bomenkap moeten plaatsvinden om aan de houtbehoefte van deze centrales te voldoen (wat ook tegenstrijdig lijkt met het doel van milieubewegingen en klimaatfanatici normaal gesproken; meer bomen zetten immers meer CO2 om in zuurstof).

Zelfs wetenschappers verdeeld

Zelfs wetenschappers zijn daarom verdeeld over het nut van deze vorm van energie en wat daarmee dus de werkelijke toegevoegde waarde is.

Tot nu toe lijkt de SER deze tegenstrijdigheden dan ook in te zien, vandaar ook het standpunt dat subsidies versneld teruggeschroefd zouden moeten worden. Voorts merkt de SER volgens de NOS wel op, dat als er voor versnelde terugschroeving wordt gekozen, een betrouwbare overheid in dat geval wel investeringen die al gedaan zijn zou moeten compenseren.

Rapport nog niet officieel gepubliceerd

Overigens is het rapport nog niet officieel gepubliceerd. Link naar het oorspronkelijke NOS artikel “SER: subsidies voor biomassa als energiebron zo snel mogelijk afbouwen” op Archive.today: http://archive.vn/E1lHO.

Gebruikte afbeelding door recyclind van Pixabay.

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...