Mondkapjes helpen GEEN besmettingen te voorkomen: maak ONMIDDELLIJK einde aan ELKE verplichting tot dragen ervan!

  • Volgens RIVM geen medisch nut mondkapjesplicht, maar evengoed deur open voor schenden grondrechten?
  • Mondkapjesplicht is ongrondwettelijk, maar pas op: met nieuwe Coronawet WEL DEGELIJK mogelijk! Verzet tegen die wet CRUCIAAL!
  • Mondkapjesverplichting afschaffen, ÓÓK in OV en vliegtuig!
  • Feiten die einde maken aan het fabeltje van medische nut mondkapje;
  • De NADELIGE affecten van het (langdurig) dragen van mondkapjes;
  • Conclusie: NEGATIEVE toegevoegde waarde voor gezondheid; onmiddellijk stoppen ermee dus!

Na de laatste persconferentie en standpunten van het RIVM is de nog steeds toenemende waanzin over mondkapjesverplichting stuitend te noemen, tart het elke vorm van logica en dit alles zou per direct in de kiem gesmoord moeten worden! Het is ronduit schandalig dat zelfs na de herhaalde uitspraken van notabene de authoriteit Jaap van Dissel van het RIVM, waarbij hij wederom bevestigde dat er ‘domweg’ géén medisch wetenschappelijk bewijs is voor de werking van niet-medische mondkapjes én dat het RIVM tegen (landelijke) invoering ervan adviseert op basis van dat gegeven, maar dat er evengoed toch nog “geëxperimenteerd” gaat worden met een verplichting.

De mogelijkheid tot willekeur hiertoe is eenvoudigweg overgeheveld naar de plaatselijke despoten (met Halsema en Aboutaleb voorop) met deze vrijbrief onder buitengewoon discutabele voorwendselen en zij zijn hier dan ook gretig van de gelegenheid gebruik gaan maken.

Geen medisch nut dus dan maar grondrechten schenden voor gevaarlijke dystopische “gedragsbeïnvloeding”?

Deze gang van zaken is schandalig en daarbij een zeer ernstige en gevaarlijke ontwikkeling met betrekking tot grondrechten en mensenrechten van burgers dat men met alle macht deze verplichting er toch doorheen aan het drukken is. Aan deze praktijk zou direct een einde moeten komen, want de wettelijke basis is er eenvoudigweg niet en ieder persoon met een beetje gezond verstand kan toch inzien dat we dit echt niet moeten willen, zou je denken? Toch?….

Is er geen medische noodzaak, dan zou er geen discussie over moeten zijn dat “gedragsbeïnvloeding” (een vriendelijk klinkend synoniem voor manipulatie) absoluut geen basis kan zijn voor een dergelijke draconische maatregel, notabene zonder enig bewijs overigens voor het gewenste gedragseffect (er bestaat alleen bewijs van het tegendeel, wat nu ineens wordt weggewuifd), en het lijkt me al helemaal niet de bedoeling dat we burgerlijke grondrechten met voeten gaan treden voor zoiets buitengewoon experimenteels.

Mondkapjesplicht is ongrondwettelijk, maar pas op: met nieuwe Coronawet WEL DEGELIJK mogelijk!

Rechtsgeleerden Brouwer en Voermans zeggen hierover in het NRC:

“Volgens hoogleraar Brouwer gaat een mondkapjesplicht in tegen artikel 10 van de Grondwet, waarin staat dat eenieder recht heeft op „eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer”. Volgens Brouwer „kan de overheid niet zonder wettelijke grondslag kleding aan burgers gaan voorschrijven”.”

“Brouwer stelt daarom dat „je als overheid geen mondkapjesplicht kan invoeren als dat via een noodverordening volgens de Raad ongrondwettelijk is. Basisregel één in een rechtsstaat is dat de overheid zich aan het door zichzelf gecreëerde recht houdt.” “

(Link voor gearchiveerde snapshot van NRC artikel: http://archive.vn/xwN3L)

Maar pas dus op, de Coronawet zou dit wel mogelijk maken en daarmee een onaanvaardbare aantasting van onze Grondwettelijke bescherming met zich mee brengen.

“Voor een juridisch houdbare mondkapjesplicht is volgens de hoogleraren de coronawet nodig. Daarin staat dat het kabinet kan beslissen tot „het gebruik van beschermingsmiddelen” buiten de eigen woning, dus bijvoorbeeld op straat of in bepaalde gebouwen.”

Voor het OV is er al een wettelijke basis om daar tóch een mondkapjesplicht mogelijk te maken vanwege de Wet Personenvervoer. De Coronawet zou dus, zoals je kunt zien, óók die wettelijke basis verschaffen. Des te meer reden dat die wet er NOOIT mag komen, alleen al om een mondkapjesverplichting te voorkomen, want die kan vanaf dan vrijwel probleemloos worden ingevoerd! Je bent gewaarschuwd!

(Is het trouwens niet ook zorgelijk te noemen dat er dus gewoon wel wetten ingevoerd kunnen worden die tegen de Grondwet ingaan, maar evengoed wettelijk afdwingbaar zijn? Dit zou toch per definitie uitgesloten moeten zijn? Maar kennelijk kunnen we gewoon een wet invoeren, waarmee een wettelijke basis wordt gecreëerd en hoppa, Grondwet op een zijspoor. Ben ik dan de enige die deze gang van zaken schandalig vindt? Maar goed, dit terzijde, voor nu.)

Mondkapjesplicht verbieden, ÓÓK in OV en vliegtuig!

In de eerste plaats pleit ik er dus voor dat de mondkapjesplicht in de publieke ruimte per direct voor iedere Nederlander dient te stoppen. Maar ik ga nog een stapje verder: mondkapjesverplichting in het OV en vliegtuigen zou ook per direct moeten worden afgeschaft. De reden voor invoering ervan was immers om besmettingen te beperken, omdat in het OV en het vliegtuig de 1,5 meter niet haalbaar was. Nu er dus nogmaals onderstreept is dat daar géén medische onderbouwing voor blijkt te zijn, valt de rechtvaardiging voor de maatregel dus volledig weg en dient deze dus per direct afgeschaft te worden.

Feiten die einde maken aan het fabeltje van medische nut mondkapje

Nog steeds zijn er een heleboel mensen die geloven dat die niet-medische mondkapjes die iedereen maar moet dragen, toch wel een beetje helpen en dat het dragen ervan toch geen vrije keuze voor iedereen kan zijn, omdat het niet om jezelf beschermen zou gaan, maar om bescherming van anderen. Stel je voor dat je wel eens een oma zou kunnen vermoorden tenslotte. Om die mythe toch eindelijk eens ten rusten te leggen, alsnog maar even de feiten op een rij, zoals dus door Jaap van Dissel van het RIVM zelf verwoord tijdens de persconferentie eind juli.

Over het invoeren van een verplichting op het dragen van niet-medische mondkapjes zei hij:

“Kortom, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor.”

Vervolgens gaf hij aan dat, behalve het ontbreken van bewijs, een studie van het Instituut in Noorwegen nog verder ging, waarbij men het volgende had berekend ter illustratie van het totaal afwezige medische nut, aldus de woorden van Van Dissel:

“…dat ongeveer 200.000 personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien, en dan zeg ik nog misschien erbij, één geval van besmetting, van overdracht, te voorkomen.”

Jawel, je leest het goed: MISSCHIEN ÉÉN besmetting als 200.000(!) personen een WEEK lang met een niet-medisch muilkorfje rondlopen! En een besmetting is NIET hetzelfde als een ziektegeval, laat staan ziekenhuisopname, laat staan een overlijden. De kans op overleven van een besmetting gemeten over de hele bevolking van Nederland is immers (afgerond) groter dan 99,9%, dit mag inmiddels als algemeen bekend feit worden verondersteld. Zelfs als dus heel Nederland deze mondkapjes gaat dragen, zal het aantal doden door Corona op geen enkele wijze worden beïnvloed.

Mocht je niet geloven dat Jaap van Dissel (RIVM) dit écht heeft gezegd, hieronder kun je het hem zelf in zijn eigen woorden horen zeggen:

Video: Jaap van Dissel (RIVM) over mondkapjes tijdens persconferentie

De NADELIGE affecten van het (langdurig) dragen van mondkapjes

Ik ga er dus vanuit dat hiermee voldoende is aangetoond (op basis van de standpunten van het RIVM) dat er geen medische voordelen aan het dragen van niet-medische mondkapjes zitten die ook maar enige verplichting rechtvaardigen in welke vorm dan ook. Maar ik wil nog een stap verder gaan: wat zijn de nadelen voor de gezondheid van het dragen van een mondkapje. Die lijken er namelijk wel te zijn:

Dr. Carla Peeters, die enkele jaren voor het RIVM werkzaam was, schreef voor HP de Tijd een aantal artikelen over o.a. het dragen van mondkapjes, waarvan ik een tweetal hier deel:

Deel II: veel mensen die een mondkapje dragen, ervaren een negatief effect op de gezondheid

(Indien de link naar het artikel niet werkt, hier het gearchiveerde snaphot.)

Deel IV: stop met anderhalve meter afstand houden en het verplicht dragen van mondkapjes

(Indien de link naar het artikel niet werkt, hier het gearchiveerde snaphot.)

Voor het gemak hier een paar citaten die een beeld geven van de nadelige effecten op de gezondheid:

Het vrij kunnen ademen van schone lucht is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid.

“Afhankelijk van het soort masker/mondkapje wordt door de drager meer weerstand in ademen ervaren en kunnen problemen ontstaan om voldoende O2 in te ademen.”

“Wanneer een masker langdurig achter elkaar gedragen wordt kan het zuurstofgehalte in het bloed dalen en het CO2 gehalte toenemen. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren. Meer energie is nodig om de bestaande ontstekingen onder controle te houden. Ook kan de concentratie van bacteriën en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en weer inademen van dezelfde lucht.”

Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen terecht komen. Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière om infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en virale infecties.”

De verspreiding van het virus kan toenemen door het onveilig gebruik van mondkapjes. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het gebruik van chirurgische maskers toonde een hogere concentratie van virussen en bacteriën aan de buitenzijde van het masker. Hergebruik van mondkapjes kan daarom leiden tot een grotere kans op infecties.”

“WHO adviseert negatief voor het dragen van maskers tijdens het sporten”

“In Nederland heeft 58% van de bevolking een chronische ziekte die mogelijk veel eerder met een mondkapje dan door intensief sporten ernstig negatieve effecten op de fysiologie kunnen ervaren.”

(Hoewel kennelijk tijdens het sporten de ademhaling ernstiger belemmerd wordt, dan volgt logischerwijs dat het haast niet anders kan dan dat ook zonder sporten en voor mensen zonder chronische ziekte, er geen sprake is van een volledige, vrije, gezonde ademhaling bij het dragen van een mondkapje, zeker als dit langdurig is.)

NEGATIEVE toegevoegde waarde voor gezondheid; onmiddellijk stoppen ermee dus!

Aan de ene kant zijn er dus nagenoeg GEEN (bewezen) voordelige effecten voor de gezondheid en medische bescherming tegen Covid-19, en aan de andere kant kleven aan het dragen ervan juist wel nadelige effecten voor de gezondheid, vooral voor die van de mondkapjedrager. De netto toegevoegde waarde is dus NEGATIEF!

Daar komt nog bij dat het recht om vrij te kunnen ademen toch behoorlijk fundamenteel is! Het kan dus haast misdadig genoemd worden dat zonder medische rechtvaardiging (een negatieve zelfs), er nog steeds een mondkapjesplicht in het OV en vliegtuig geldt, en er nu zelfs uitbreidingen zijn naar de openbare ruimte! De juridische hersengymnastiek om het er toch doorheen gedrukt te krijgen en het maar gewoon te doen op basis van doodenge redenen als “experimenteren met gedragsbeïnvloeding”, maken de zaak des te ernstiger.

De 2 hieronderstaande artikelen door artsen bevestigen dit alles op basis van veel onderzoeksgegevens en bronnen met betrekking tot het ontbreken van bescherming tegen Corona besmetting door maskers en van gegevens die ook het nadelige effect op de gezondheid van het dragen ervan onderstrepen. Ook standpunten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelf die het gebruik van mondmaskers door het algemene publiek afraden, staan hierin vermeld. De conclusie van de artsen is dan ook: het dragen van mondmaskers wordt afgeraden, omdat ze meer een obstructie voor het gezonde ademen vormen dan ook maar enige effectieve bescherming tegen besmetting te bieden.

Association Of American Physicians And Surgeons Sounds Off On Face Masks

Masks Are Neither Effective Nor Safe: A Summary Of The Science

Conclusies

Oftewel, ophouden met die mondkapjesflauwekul! Ongelofelijk dat hier nog zoveel moeite, energie en discussies aan verspild moeten worden! ALLE mondkapjesverplichtingen dienen OVERAL direct beëindigd te worden, omdat ze NIETS bijdragen aan het voorkomen van verspreiden van besmettingen!

Bevolking zélfs gaan adviseren GEEN mondkapjes te dragen!

Bovendien dient direct iedereen geadviseerd te worden om zelf ook te stoppen met het dragen ervan in verband met de mogelijke nadelige effecten op de persoonlijke gezondheid! Mensen die onterecht, uit angst, nog steeds in mondkapjes geloven, dienen echt geïnformeerd te worden dat het gezonder is om vrij te ademen en dat ze er letterlijk niemand mee helpen om zo’n ding te dragen.

Alles in het werk stellen om Coronawet te voorkomen!

Vervolgens dient alles in het werk gesteld te worden dat de Coronawet NIET aangenomen wordt, omdat hiermee alsnog een wettelijke basis wordt gevormd waarmee de Grondwet ernstig wordt aangetast en burgers volledig worden overgeleverd aan de ‘goede wil’ van lokale bestuurders tot en met ministers of zij hun nieuw verworven macht wel of niet gaan misbruiken. En of zij ons dus wel of niet de gezonde, vrije adem nog toe gaan staan. Lijkt er sterk op dat we daar niet op kunnen vertrouwen en dus mag die wet er ABSOLUUT NIET komen!

Wel dragen is ieders vrijwillige (onverstandige) keuze, maar geeft GEEN recht om een ander te dwingen om ook te dragen!

Als mensen, ondanks de aangetoonde nutteloosheid én de aannemelijke gezondheidsschade, stug hun muilkorfje op willen houden, is dit hun goed recht, maar niemand, en de overheid niet uitgezonderd, heeft het recht om anderen te dwingen er wel één te dragen, nu we weten dat het wezenlijk een negatieve toegevoegde waarde heeft. Iedereen die anderen nu nog steeds hier wel toe probeert te dwingen, zeker met de kennis van nu, zou in mijn ogen in wezen beschouwd moeten worden als misdadiger.

Focus artikel is mondkapjesplicht afschaffen, maar er is natuurlijk nog veel meer werk aan de winkel!

Hoewel de rijkweidte van dit artikel zich beperkt dus enkel tot de mondkapjesverplichting beperkt, zijn er nog meer dan genoeg andere ernstige problemen met het Coronabeleid. Wellicht komen die een andere keer aan bod, maar ik wilde in dit artikel vooral focussen op het beëindigen van de mondkapjeverplichting, om in ieder geval één stap in de goede richting te maken, vooral omdat met de huidige stand van zaken daar eigenlijk geen ruimte voor discussie meer over is.

(Gebruikte afbeelding door Stefan Keller van Pixabay)

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...