Provincie Noord-Holland probeert referendum tegen windturbines te stoppen

Provincie Noord-Holland probeert referendum tegen windturbines te stoppen 13 Oct 2021, 8:56 am
De stichting Noord-Holland Referendum heeft bezwaar ingediend tegen de weigering van de provincie om een raadgevend referendum te houden over de Regionale Energiestrategie (RES).
De RES is al aangenomen door Provinciale Staten. De coalitiepartijen zijn gekant tegen een volksraadpleging, omdat zij vinden dat van een ‘spoedeisend belang’ sprake is: “We hebben doelstellingen vastgesteld in het klimaatakkoord en het is belangrijk dat wij daar aan voldoen en doorgaan daarmee”, aldus Amélie… […]

Lees verder: Read More

Deel deze pagina...