Privacy

Voor je ligt de privacy verklaring van Nieuwegeluid.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Nieuwegeluid.nl. Laatst bijgewerkt op 21-07-2020.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Nieuwegeluid.nl

Nieuwegeluid.nl is een verzamelplatform voor nieuws en opinies. Daarnaast worden ook eigen artikelen gepubliceerd. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Nieuwegeluid.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Nieuwegeluid.nl, neem dan gerust contact op!

E-mail: privacy@nieuwegeluid.nl

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nieuwegeluid.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwegeluid.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier (indien geactiveerd) op de website van Nieuwegeluid.nl.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Nieuwegeluid.nl via de website. In dergelijke formulieren (indien geactiveerd) wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens voor het beantwoorden van een vraag of verzoek, of om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en (project)omschrijving.

Cookies

Deze website maakt tevens gebruik van cookies. Lees het cookiebeleid voor meer informatie over deze cookies, welke (anonieme en/of geanonimiseerde) persoonsgegevens hierbij eventueel worden verwerkt en voor (meer informatie over) het wijzigen van cookie-instellingen.

Ontvangers

De gegevens die Nieuwegeluid.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Emailservice

**Er worden momenteel tot nader order geen nieuwsbrieven verzonden en geen gebruik gemaakt van een emailservice.**

De nieuwsbrieven worden verzonden met Emailservice. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Emailservice.

02. Namecheap

De e-mail van Nieuwegeluid.nl wordt gehost bij Namecheap. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Namecheap.

De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Namecheap. Gegevens die jij achterlaat op de website van Nieuwegeluid.nl zijn op de servers van Namecheap opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Nieuwegeluid.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@nieuwegeluid.nl.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Nieuwegeluid.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Nieuwegeluid.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een degelijk wachtwoord management en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de beheerder(s) van Nieuwegeluid.nl. Deze extra code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Nieuwegeluid.nl prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Nieuwegeluid.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Nieuwegeluid.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Nieuwegeluid.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Voor zover van toepassing: mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Nieuwegeluid.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Nieuwegeluid.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Plichten

Nieuwegeluid.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Nieuwegeluid.nl via e-mail of advertenties. Jouw gegevens zullen door Nieuwegeluid.nl nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Nieuwegeluid.nl dergelijke betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Nieuwegeluid.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Nieuwegeluid.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Nieuwegeluid.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Nieuwegeluid.nl te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen en te respecteren. Dit betekent onder andere dat wij, voor zover wij dit mogelijk en wenselijk achten, altijd bezwaar zullen maken tegen expliciete verzoeken tot gegevensopenbaring door derden.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de onderstaande contactmogelijkheid/-heden.

privacy@nieuwegeluid.nl