Postmodernisme als humaan relativisme. Over de copernicaanse revolutie van Levinas.