Over Nieuwegeluid.nl

Wat is Nieuwegeluid.nl

Platform en toegangsportaal voor nieuws, opinies over nationale en internationale politiek, maatschappij en economie. Eén verzamelplek voor het vinden van berichten en informatiebronnen van een diverse selectie aan alternatieve media en opiniemakers!

Balans brengen als tegenwicht voor het eenzijdige (vooral dogmatisch linkse) geluid van de gevestigde media door middel van eigen publicaties en door een platform/podium te bieden aan andere outlets.

Voor een goede beeldvorming beschrijft deze column uitstekend het doel dat we met Nieuwe Geluid willen bereiken: Samen met al die mediaverschoppelingen worden we de nieuwe Volkskrant, maar dan écht van het volk!

Een kritisch, soms genuanceerd, soms pittig nieuw geluid te laten horen om een breder publiek te bereiken en hen alternatieve gezichtspunten te laten zien.

Met een beperkte redactie wordt er gestreefd naar het publiceren van een variëteit aan orginele artikelen, maar ook vertalingen van externe artikelen.

Door lage overheadskosten kan er geopereerd worden zonder noemenswaardige inkomsten. Doelstelling is wel kostendekkend te kunnen bestaan, zonder aan onafhankelijkheid in te leveren.

Waardes

Vrijheid van meningsuiting, individuele vrijheid, persoonlijke privacy en het recht om persoonlijk geluk na te streven.

Een vrije democratie, een gelimiteerde rol voor de overheid, het streven naar soevereiniteit en onafhankelijkheid van het land en haar bevolking en handhaving van de wet met inachtneming van de Grondwet.

"Waar de leugen regeert, is de waarheid een revolutionaire daad"

Auteurs en artikelen

  • Contributies van andere auteurs mogen gerust worden ingediend ter beoordeling.
  • Columnisten worden niet betaald.
  • Zie ook de Disclaimer.
  • Het wel of niet plaatsen van artikelen wordt bepaald door de hoofdredacteur en die is hierover geen verantwoording verschuldigd.
  • Gastbijdragen met een lengte van 500-1200 woorden kunnen worden gestuurd aan redactie@nieuwegeluid.nl.
  • Op inzendingen wordt binnen 48 uur gereageerd. Over (redenen van) plaatsing of weigering van een artikel gaat de redactie niet in discussie.

Uitgelicht uit onze Disclaimer

Omdat Nieuwegeluid.nl alternatieve media promoot, en inherent aan de meeste vormen van publicatie ook eigen mening en onbewuste vooroordelen een rol kunnen spelen bij de publicist, is het dus belangrijk om te realiseren dat artikelen gepubliceerd op deze website en de artikelen (en video’s) waar deze website naar verwijst, ten alle tijden met een kritische blik bekeken dienen te worden (net als alle informatie op internet én van reguliere media). Bestudeer ten alle tijden bronnen en verifieer informatie ook via andere kanalen.

Lees de volledige Disclaimer.