Oorlog kàn nodig zijn

Als een land of een beweging over voldoende militaire middelen beschikt om anderen onaanvaardbare schade toe te brengen en dreigt daartoe over te zullen gaan, dan is gewapenderhand optreden een laatste redmiddel. Oorlog dus,…
The post Oorlog kàn nodig zijn appeared first on Veren Of Lood. Read More

Deel deze pagina...