Ondernemers die met onze GRATIS stickers ‘Contant Ja Graag’ actie etaleren dat zij contant geld wél warm hart toedragen

Enkele weken geleden waren we een tijdelijke promotie gestart ter ondersteuning van het in stand houden van het contante betalingsverkeer in Nederland. De “War on Cash” is in volle gang vanuit de regering, het bankwezen en het grootkapitaal. En veel consumenten laten zich onbewust in de fuik vangen van het “gemak” van pinnen en contactloos betalen.

Contant geld ten onrechte gedemoniseerd vanwege Corona angst

Tijdens de Coronamaatregelencrisis is door miscommunicatie over (het niet noemenswaardige) besmettingsgevaar contant geld nog verder in het gedrang gekomen; een heleboel mensen zijn nog steeds bang om contant te betalen of contant te accepteren. Ten onrechte, want in een recent rapport van de DNB werd al gesteld dat hier geen sprake van was en dat vertrouwen in betalen met contant hersteld zou moeten worden, omdat dit gewoon veilig kan. Voor ons uitgebreide artikel over de achtergronden en daarbij behorende bronnen, kun je hier klikken.

Middenstand en MKB al jaren slachtoffer van pro-grootkapitaal regeringsbeleid en Coronamaatregelen hebben dit exponentieel verergerd

Met name ondernemers in de middenstand en MKB hebben de laatste jaren ernstig te lijden onder beleid dat door de regering gevoerd wordt, zoals verlaging ondernemersaftrek die is ingezet en almaar uitbreidende, verstikkende reguleringen, terwijl zij de ruggegraat van een gezonde, vitale economie vormen. Een gezonde, vitale MKB en middenstand zijn dus essentieel voor werkgelegenheid en een gezonde, vitale economie. Dit is dus in het belang van ons allemaal, consument en ondernemer! De ene sector meer dan de andere, maar de trend is duidelijk en het is vooral het Grootkapitaal dat van de kaalslag in het MKB profiteert. De Coronamaatregelencrisis in 2020 gaat dit proces nog eens exponentieel verergeren en het is in ons aller belang en ons aller verantwoordelijkheid dat dit proces onderbroken wordt en we het MKB en de middenstand gaan weer gaan kiezen voor onze bestedingen.

Instandhouding Contant Geld in belang van ons allemaal als vrije burgers, zowel consument als ondernemer

Daarnaast is het in het belang van staatsveiligheid, maar ook voor de instandhouding van persoonlijke vrijheden voor zowel de consument en kleine(re) MKB-er/middenstander dat we kunnen blijven beschikken over een goed functionerend contant betalingssysteem. Steeds meer consumenten, maar ook ondernemers beginnen in te zien dat de “War on Cash” een reële bedreiging vormt en een contante betalingsinfrastructuur steeds verder onder druk komt als we er niet voldoende gebruik van blijven maken.

Een volledig contantloze maatschappij is ook uitermate bedreigend voor onze binnenlandse veiligheid. Uitval van electriciteit of communicatiesystemen (voor langere duur) zijn een reëel risico. Dat dit een reëel risico is, wordt ook bevestigd door internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld het World Economic Forum (waar wereldleiders en internationale bedrijven samenkomen), waarbij de oprichter prof. Klaus Schwab zelf nog een serieuze waarschuwing uitte tijdens de Cyber Polygon 2020 conferentie:

We weten allemaal, maar besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan het angstaanjagende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de stroomvoorziening, het transport, de ziekenhuisdiensten en onze samenleving als geheel volledig tot stilstand zou brengen. De covid 19-crisis zou in dit opzicht worden gezien als een kleine verstoring in vergelijking met een grote cyberaanval.

Bron: https://youtu.be/MtBGjr0X9nk

Dit zijn dus waarschuwingen die men in internationale kringen uit en serieus neemt. Om die reden is het dus ook in ons allerbelang dat we zelf verantwoordelijkheid nemen en als consumenten contant geld actief blijven gebruiken, terwijl tegelijk ondernemers actief contant geld blijven accepteren, zodat het fysieke contante betalingssysteem gezond blijft en voldoende geld blijft circuleren.

Steeds meer consument kiezen weer voor contant en ondernemers kunnen wezenlijk bijdragen aan de acceptatiegraad; vandaar onze GRATIS stickers

Er zijn daarom steeds meer consumenten die er expliciet voor kiezen om contant te betalen en de pin-only zaken bewust links laten liggen, omdat zij het er niet mee eens zijn dat contant geld op sluwe wijze langzaam wordt uitgefaseerd. Voor die consumenten is het daarom handig als zij die zaken kunnen herkennen die óók het belang van contant geld erkennen en óók graag bijdragen om dit in stand te houden. Om te faciliteren dat deze consumenten en ondernemers elkaar nog beter kunnen vinden is, met financiële steun van Forum Libertas, een parodie sticker uitgebracht “Contant Ja Graag”, die gratis wordt aangeboden (zolang de voorraad strekt) aan ondernemers, of aan diegenen die ze kunnen verspreiden onder gelijkgestemde ondernemers.

Het beste dat we met zijn allen kunnen doen om contant geld te laten functioneren is expliciet en doelbewust zoveel mogelijk actief met contant geld te betalen. Voor sommigen betekent dat een oude gewoonte weer opnieuw aanleren, maar op deze manier stemmen wij met onze portemonnee, in plaats dat de hoge heren voor ons bepalen hoe wij ons geld moeten gaan gebruiken, en nemen we het heft weer in eigen hand.

Contant geld waarborgt individuele vrijheid; geld bij de bank is VAN de bank, NIET van jou

Nieuwegeluid.nl staat voor een samenleving met maximale individuele vrijheid en de vrije beschikking over en besteding van geld zijn hierbij essentiële randvoorwaarden, want contant geld is van jou en niet van een bank die zich kan bemoeien met hoe jij je geld moet besteden en of zij toestemming geven om het te besteden, of nog erger, als je geen klant meer mag zijn (elke bank kan zonder opgaaf van reden je rekening opzeggen).

Om al deze redenen promoten wij deze actie om gratis stickers te ontvangen. Zolang ze nog beschikbaar zijn, kun je ze aanvragen; lees het hoe en waarom in dit artikel “Actie gratis “Contant Ja Graag” stickers voor ondernemers“.

Ondernemers hebben ons hun foto’s gestuurd; bezoek hen daar zij wél graag contant accepteren!

Wij hebben al diverse aanvragen gehad afgelopen periode en door het hele land al diverse ondernemers voorzien van de sticker. Hieronder enkele voorbeelden:

De hierboven weergegeven pro-contant ondernemers zijn:

  • Snackbar Moby Dick te Zwolle
  • Div. taxibedrijven in Alkmaar
  • Count of Coffee te Helmond

Als je dus in de buurt bent van één van die bedrijven, geef er gerust je contanten uit, je bent daar van harte welkom!

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...