Nieuwegeluid.nl streeft ernaar ook een “mediawatch” worden; help ons om MSM nepnieuws te exposen!

In de strijd tegen de verspreiding van misleiding en leugens door de gevestigde media, wil Nieuwegeluid.nl een nieuwe categorie aan de activiteiten toevoegen: een mediawatch, waarin we artikelen publiceren waarin zulke onwaarheden worden weerlegd of ontkracht. Ook roepen wij anderen op om hun tips van geconstateerd nepnieuws met de weerleggende bronnen aan de redactie toe te sturen. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de valse/te eenzijdige (en daardoor misleidende) voorlichting aan het brede publiek waaraan de media zich veelvuldig schuldig maakt.

BigTech sociale mediabedrijven maken gewillig gebruik van allerlei zogenaamde “factcheckers” die in wezen allemaal vooral een activistische rol vervullen en veelal door een behoorlijke vooringenomen bril turen. Daarnaast is de gevestigde media vaak ijverig in het zogenaamd debunken van allerlei “mythes” die op sociale media, alternatieve media of internet in het algemeen de ronde doen.

Wordt er een hoop onzin verspreid op internet? Jazeker!

Wordt er een hoop onzin verspreid op internet? Jazeker, het verspreiden van onzinberichten is van alle tijden en onlosmakelijk aan de exponentiële groei van informatieverspreiding door het internet, heeft de toegenomen toegang tot meer ware informatie ook geleid tot de groei van meer onwaarheden. Dit is onvermijdbaar en de samenleving zal hier mee moeten leren omgaan, tenzij men in een dystopisch totalitaire dictatuur wil leven waarin de waarheid voortaan door het Ministerie van Waarheid (uit Orwell’s 1984) en door de BigTech Overlords wordt bepaald en Vrijheid van Meningsuiting onvermijdelijk onderdrukt. Dit pad heeft geen andere uitkomst dan algehele onderdrukking van de bevolking en dat moeten we dus niet willen met z’n allen.

Zelfs “factcheckers” doen nuttig werk, tot op zekere hoogte.

Doen “factcheckers” nuttig werk? Tot op zekere hoogte, ja. Echter, het is wel gezond om in het achterhoofd te houden dat veel van hun werk ook door opinie wordt beïnvloed en zij vaak ook politiek bevooroordeeld zijn. Dat wil niet zeggen dat hun research niet behulpzaam is in de zoektocht naar waarheid. Zij kunnen wel degelijk nuttig zijn om ieders indivuele onderzoek te ondersteunen en een hoop onvermijdelijke onzin te filteren.

Natuurlijk mogen de mening en standpunten van factcheckers nooit onomstotelijk als enige waarheid gekroond te worden en als basis van censuur te dienen. Hun informatie weergeven naast andere gepubliceerde informatie is daarentegen op zichzelf niets mis mee, maar houdt wel altijd een korrel zout achter de hand (maar dit geldt ook voor die informatie waar de factcheckers op reageren, want die kunnen ook gerust onwaarheden of onzorgvuldigheden bevatten).

Beschouw factcheckers niet als ultieme waarheid, maar hun standpunten kunnen wel meewegen in de eigen zoektocht naar waarheid

Het is dus wel belangrijk om hun werk niet als ultieme waarheid te bestempelen, maar mee te wegen in je eigen beeldvorming over waar de waarheid zal liggen, want dit is zeker in de tijd van overweldigend overvloedige onformatie niet makkelijk waar waarheden vermengd worden met onwaarheden en onwaarheden vermengd met waarheden. Er is een heuse cyber oorlog gaande waarin diverse partijen publieke opinie proberen te beïnvloeden, zowel binnenlands als buitenlands. Men kan dus informatie van geen enkele partij meer gewoon op het eerste gezicht aannemen en ten alle tijden kritisch blijven, van wie de informatie ook maar afkomstig is.

Nepnieuws en desinformatie óók verspreid door gevestigde media

Maar nepnieuws en desinformatie wordt niet alleen verspreid op sociale media, door alternatieve, onafhankelijke media of anderszins via internet. Zoals velen inmiddels doorkrijgen zijn het ook de gevestigde media zélf die ernstige steken laten vallen door niet meer de zittende macht ter verantwoording te roepen, geen noemenswaardige onderzoeksjournalistiek meer te voeren, maar vooral ook hetgeen dat zij rapporteren ook nog op misleidende wijze te doen (of tegenwoordig steeds vaker, ronduit onwaarheden te verspreiden) en daardoor een groot deel van de bevolking die nog wel geloven in de goeder trouw van de gevestigde media, stelselmatig op het verkeerde been te zetten.

Nieuwegeluid.nl wil dit patroon doorbreken en ook aan onderbelichte zaken aandacht schenken

Nieuwegeluid.nl wil enerzijds door dit patroon heenbreken door eigen artikelen te publiceren over zaken die in de media nauwelijkse belicht worden of in ieder geval een andere zienswijze te belichten. Anderzijds een platform geven aan diverse alternatieve media door een geaggregeerd nieuws en opinie overzicht, waarin diverse alternatieve media op één centrale plek gevolgd kunnen worden. Omdat Nieuwegeluid.nl van al deze bronnen hun berichten toont, proberen we met de eigen berichtgeving hier enkel op aan te vullen en zo min mogelijk reeds door anderen gepubliceerde berichten te herhalen.

Daarnaast een nieuw initiatief: “mediawatch” starten om nepnieuws van gevestigde media te weerleggen

Nu we vastgesteld hebben dat de gevestigde media tekort schiet in haar fundamentele taak, erger nog, het publiek regelmatig vals voorlicht of in ieder geval een onjuiste, misleidende voorstelling van zaken geeft, vaak losgetrokken van de werkelijke context en daarnaast de “factcheckers” tekort schieten door zich alleen te richten op de misinformatie die verspreid wordt door alles behalve de gevestigde media, lijkt het bij deze redactie een goed idee om ook aan een soort van “Mediawatch” te gaan doen.

We zijn daarom voornemens om artikelen te publiceren waarbij artikelen of video van de gevestigde media, die misleidend zijn, of ronduit onwaarheden bevatten, worden gecorrigeerd en voorzien van de ontbrekende informatie, de juiste context of gewezen op de verzwegen of verdraaide feiten.

Het is met een beperkte redactionele capaciteit (bestaande uit tot op heden onbetaalde arbeid) ondoenlijk om de hele dag alle media te monitoren op zoek naar leugens en misleiding en daar dan vervolgens de informatie erbij te zoeken die deze leugens en misleiding weerleggen. Vandaar een oproep aan alle media critici op internet en sociale media, om de redactie tips te sturen van dergelijke gevallen en bij voorkeur voorzien van de corrigerende informatie. Wij kunnen dit dan beoordelen of het inderdaad klopt en hier in een artikel aandacht aan besteden.

We hebben ook jouw hulp nodig: stuur tips naar de redactie

Heb je dus tips van mediamisleiding en/of -leugens, stuur deze naar redactie@nieuwegeluid.nl.

Wij gaan verder overigens niet in discussie of we bepaalde aangeleverde items wel of niet gaan publiceren, dit blijft volledige discretie van de redactie. Bewijzen die eenvoudigweg niet sterk genoeg zijn, kunnen we eenvoudigweg gewoon niet gebruiken voor een artikel.

Hopelijk binnenkort van start; samen krijgen we het media-virus onder controle

Afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van inzendingen en wat wij zelf constateren, zullen we binnenkort deze categorie lanceren op de website. Om in de woorden van de gepassioneerde mediacriticus Robert Jensen te spreken: “samen krijgen we het media-virus onder controle”.

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...