Nieuwe video van de bestorming van het Capitool op 6 januari maakt gehakt van de “opstand” hoax

Nieuwe beelden van de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 werpen toch een heel ander licht op hetgeen zich daar die dag heeft afgespeeld. Het beeld dat door de media en tegenstanders werd geportretteerd dat de Trump aanhangers geweldadig het Capitool binnendrongen als een vorm van opstand, blijkt toch een stuk genuanceerder. In de video is duidelijk te zien dat in overleg met de politie de afspraak wordt gemaakt dat de protestanten vreedzaam mogen binnentreden om te demonstreren in het Capitool.

Qanon Sjamaan – TheUnseen011101, Public domain, via Wikimedia Commons

Op de video kunnen we demonstranten zien die overleggen met de politie, waarbij de politie aangeeft dat ze de demonstranten zullen doorlaten op voorwaarden dat ze zich netjes zullen gedragen. Vervolgens roepen de aanvoerders dit ook om aan de overige aanwezigen. Wat met name opvalt is dat ook de inmiddels wereldberoemde “Qanon Sjamaan”, die inmiddels iconisch is geworden voor de gebeurtenissen op die dag, op beeld staat en ook de mede demonstranten nadrukkelijk oproept om vreedzaam het Capitool te betreden.

Bekijk de video:

Bron: https://tv.gab.com/channel/a/view/new-video-from-january-6th-destroys-60a27feb172642ad680eb8f7

De video begint met één van de aanvoerders die door de megafoon omroept: “Luister, de politie hier is bereid om met ons vreedzaam samen te werken, zoals ons Eerste Amendement [vrijheid van meningsuiting, demonstratie en tot samenkomst, red.] ons toestaat. Verzamel meer Amerikanen onder de voorwaarde dat we vreedzaam komen om te bespreken wat er moet gebeuren om ons land te redden.” Vervolgens spreekt een agent deze aanvoerder toe wat gedeeltelijk onverstaanbaar is, maar sluit af met: “Blijf kalm”. Waarop de aanvoerder de menigte toespreekt: “We zullen worden gehoord! Dit moet vreedzaam zijn!”

Vervolgens komt de “Qanon Sjamaan” in beeld die deze boodschap nogmaals herhaalt naar de menigte: “Dit moet vreedzaam zijn! We hebben het recht om vreedzaam samen te komen!”

Deze beelden zijn illustratief en staan haaks op het beeld dat overal en wereldwijd in de media werd geportretteerd, want daar was enorme morele ophef over de bestorming en wilde men het als een soort terroristische daad framen. Lees voor het achtergrondperspectief ook dit artikel: USA2020 – morele Pornografie rond Capitool:

De paniek binnen en buiten Amerika, alsof de democratie zelf ternauwernood aan de dood was ontsnapt, werd niet alleen door de media maar vooral ook door Democratische politici aangewakkerd. Inclusief de aanstaande president en vicepresident. Zij spraken over ‘opstandelingen’ en een ‘aanval op de republiek’….

Volslagen flauwekul, dat weet iedere Amerikaan. BLM kon het halve land slopen zonder ooit een strobreed in de weg te zijn gelegd, Biden en andere Democraten repten destijds nauwelijks over deze verwoestingen. En als ze er al iets over zeiden was dat meestal vergoelijkend.

De Democraten zetten nu alle zeilen bij om het narratief van een ‘fascistische revolutie’ gemeengoed te maken, gretig geholpen door hysterische media als CNN. De zender die al vier jaar lang 24/7 doende is het ‘oranje gevaar’ in het Witte Huis te bestrijden en vooral te beschimpen. En die genoemde plunderingen en brandstichtingen van BLM als ‘mostly peaceful protests’ beschreef in verschillende inmiddels legendarische reportages, met laaiende vlammen en puinhopen op de achtergrond.

Bekijk in dat kader bijvoorbeeld het contrast in verslaggeving door met name de liberale (Democratengezinde) media waar het ging om de plunderingen en brandstichtingen gedurende de BLM “peaceful protests”:

Bron: https://www.bitchute.com/video/xsXfXWia90yM/

En dan hoe er door diezelfde media werd gereageerd op de “bestorming van het Capitool” op 6 januari door de voornamelijk Trump aanhangers; en die media gooide graag nog wat olie op het vuur:

Bron: https://www.bitchute.com/video/VMnnFf6RqFWd/

Het overduidelijke contrast en de hypocrisie is zeer duidelijk observeerbaar en ook de nu weer opgedoken beelden laten een geheel ander en veel genuanceerder perspectief zien van wat zich daadwerkelijk afspeelde in het Capitool en de intenties van de demonstranten op die dag; beelden die in verreweg de meeste media ongetoond blijven. Ongetwijfeld waren er “tientallen gewelddadige raddraaiers – van wie sommige commentatoren zich afvragen of het geen provocateurs waren, maar het grootste deel van het volk stond netjes in de rij om naar binnen te gaan.” [citaat]

Voor meer achtergrond en duiding over hetgeen zich die dag afspeelde, raad ik het volgend artikel door Ines van Bokhoven van harte aan, die overigens zelf ook kritisch staat tegenover de acties van de demonstranten, maar wel goed de motivaties van de actievoerders kan uitleggen en waarom ze tot deze wanhoop gedreven zijn:

De bestorming van het Capitool – Over de verwaarloosde vraag van het ‘Waarom?’

Dat Biden het voordeel van de twijfel zou krijgen van de media stond bij voorbaat vast, maar dat men bereid was elke vorm van kritiek en schandaal (en de schandalen die deze man en zijn familie omringen liegen er niet om) te verzwijgen, zich niet neutraal op te stellen maar activistisch, vond ik schokkend. De verkiezingen zelf rammelden aan alle kanten, roepen nog steeds meer vragen op dan dat ze antwoorden weten te geven, en de vraag om hertelling en degelijk onderzoek is luid – en niet meer dan redelijk.

Uitleg waarom het verzoek om degelijk onderzoek niet meer dan redelijk was: https://nieuwegeluid.nl/belang-nederlandse-kiezers-onderzocht-stem-amerikaanse-volk-ondermijnd/.

Voor een zuivere beeldvorming van hetgeen zich die dag nu feitelijk afspeelde, is vooral onderstaande tijdlijn met bijbehorende bronnen een uitermate nuttig middel: https://www.lotuseaters.com/capitol-building-takeover-timeline-07-01-2021.

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...