Zij die niet leren van de geschiedenis, zijn gedoemd hem te herhalen

Inderdaad, de foto’s die opdoken van een recent anti-corona protest waren verre van fraai en onnodig kwetsend, waardoor de kern van de boodschap volledig verloren gaat. Ook bestaat het gevaar dat als er zo makkelijk en ongenuanceerd gesmeten wordt met holocaust-vergelijkingen dat het de discussie vertroebelt eerder dan ook maar iemand naar de geuite zorgen zal luisteren. Want op sociale media en in de reguliere media was de ophef alom over deze groep demonstranten. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk reden tot zorgen zijn over de glijdende schaal die uitsluiting (en demonisering) van bevolkingsgroepen tot gevolg kan hebben. En nee, de huidige situatie is inderdaad absoluut niet te vergelijken met het eindstadium van de holocaust.

“De hele opmaat tot de holocaust nam tenminste een decennium in beslag. Een decennium waarin Joden werden afgeschilderd als minderwaardige mensen. Egoïsten. Listig en achterbaks. Én, als genetische onzuivere ziekteverspreiders.”

Maar er zijn wel degelijk parallellen te duiden tussen de ontwikkelingen die vooraf gingen aan de jodenvervolging en het huidige klimaat dat dreigt te ontstaan. Het aanwakkeren van doodsangst onder een bevolking, het vervolgens demoniseren van een groep die er de oorzaak van zou zijn en een besmettingsgevaar vormen en het legitimeren van uitsluiting van die groep zijn wel degelijk zaken die actueel spelen. Een onlangs in het Noordhollandsch Dagblad verschenen column, is een zeer illustrerend voorbeeld van hoe die legitimering van demonisering en uitsluiting vorm begint te krijgen.

Maar het is taboe verklaard om daar een eerlijk gesprek over te voeren; wellicht om de voorstanders van dergelijk beleid onderbewust wéten dat hun beleid vanuit historisch perspectief onverdedigbaar is. Maar het is wel degelijk een onderwerp dat besproken moet worden, want kennelijk ontbreekt het bij velen aan historisch besef, of doet men alsof men dat niet weet. Des te belangrijker om het licht er op te blijven schijnen. Twitteraar @coco_riga publiceerde deze week een draad die op verhelderende wijze weergeeft waarom de huidige parallellen met zwarte bladzijden uit onze historie besproken moeten worden, opdat we die geschiedenis dus ook echt niet herhalen. We vullen het betoog aan met nog enkele bronnen voor extra context.

German antisemitic poster, 1942

“Een antisemitische poster gepubliceerd in Duits-bezet Polen in maart 1941. Het bijschrift luidt: “Joden zijn luizen, ze veroorzaken tyfus.” Deze Duits-gepubliceerde propaganda-poster was bedoeld om angst voor Joden in te boezemen.”

Bron afbeelding: G. Peiler and German propaganda ministry, PROMI (de:Propagandaministerium), Public domain, via Wikimedia Commons

“Een terugkerend thema in Nazi Antisemitische Propaganda was dat Joden ziekten verspreidden.

Om te voorkomen dat niet-Joden probeerden de getto’s in te gaan en de toestand van het dagelijks leven daar voor zichzelf te zien, hebben de Duitse autoriteiten quarantaine borden op de ingangen geplaatst, die waarschuwen voor het gevaar van besmettelijke ziekte… Daaropvolgende Nazi Propaganda gebruikte deze door de mens gemaakte epidemieën om het isoleren van de ‘smerige’ joden van de grotere bevolking te rechtvaardigen.”

Bron | Archieflink: https://archive.ph/1hmgL#selection-3895.0-3895.79

Je kunt er van alles van vinden maar dan gaan we lopen zeveren over ‘de toon’ in plaats van de inhoud.

Feit blijft echter dat wat wij nu zien een bijna exacte remake is van wat er destijds plaatsvond. Het begon destijds ook niet met de holocaust. De holocaust was het sluitstuk.

Archieflink: https://archive.vn/abh2r

De opmaat naar de vervolging van en aansluitend de exterminatiepoging op de Joden begon tenminste tien jaar eerder. Feitelijk begon de aanzet daartoe al kort na WOI, maar laten we niet zover teruggaan. Al in 1924 gaf Hitler in zijn boek ‘Mein Kampf’ de eerste aanzet tot wat de holocaust zou worden. Toen hij gesetteld raakte in de Duitse politiek, begon hij vrijwel direct met het instellen van beperkingen voor Joden. Joden werden van bepaalde beroepen uitgesloten, mochten bepaalde gelegenheden niet meer bezoeken, enzovoort, enzovoort.

De hele opmaat tot de holocaust nam tenminste een decennium in beslag. Een decennium waarin Joden werden afgeschilderd als minderwaardige mensen. Egoïsten. Listig en achterbaks. Én, als genetische onzuivere ziekteverspreiders. De medische stand schaarde zich destijds achter deze beweringen. De film ‘Der ewige Jude‘ toonde straatarme, uitgehongerde, ongezonde, sterk vervuilde Joden in ghetto’s in met name Oost-Europa tezamen gemonteerd met beelden van ratten en ander ongedierte. De boodschap was duidelijk. Joden zouden een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

De bevolking werd zo opgehitst tegen de Joden dat steeds meer winkeliers bordjes met ‘kauf nicht bei Jude’ en ‘für juden verboten’ in hun winkels plaatsten. In 1938 vielen SA troepen, tezamen met heel veel brave burgers, de Joodse bevolking en met name de Joodse middenstand aan. De toon was gezet.

Het anti-Joden-virus trok, nog voordat er een land bezet werd en de oorlog uitbrak, als een olievlek over de rest van Europa. Het reikte zelfs tot aan de VS waar prominenten, zoals Henry Ford en talloze intellectuelen, de anti-Joodse-zaak van Adolf Hitler steunde. Bij de aankoop van een Ford kreeg je zelfs gratis een kopie van Mein Kampf cadeau. Goed, de rest is geschiedenis. We weten allemaal hoe dit ontaarde in een ruim 5 jaar durende gruwelijke wereldoorlog en het vermoorden van ergens tussen de 5,1 en 6,8 miljoen ‘genetisch onzuivere untermenschen’. 

Spoelen we even voorwaarts naar 2021. Nu worden er geen maatregelen genomen tegen ‘genetische onzuivere’ mensen maar tegen vermeende ‘viraal onzuivere’ mensen. Ofwel mensen die niet-getest en/ of gevaccineerd zijn en dus als potentiële ziekteverwekkers worden aangemerkt die ‘een gevaar vormen voor de volksgezondheid’. En weer zien we dat op basis van deze premisse ‘viraal onzuivere’ uitgesloten worden van deelname aan de maatschappij.

Er zijn al landen (Frankrijk bijv.) waar je als ‘viraal onzuivere’ geen toegang tot supermarkten en andere gelegenheden meer hebt. In nog veel meer landen moet je voor van alles en nog wat een negatief testbewijs of een vaccinatiepaspoort kunnen tonen, wil je deel mogen nemen aan volkomen normale sociale gebeurtenissen.

Op de socials zie je steeds meer oproepen om ‘viraal onzuivere’ volledig uit de maatschappij te weren. Om hen op te sluiten in kampen of inrichtingen en/ of om hen strafrechtelijk te vervolgen. Kortom, het net sluit zich steeds verder en een steeds groter deel van het volk laat zich ophitsen om de ‘viraal onzuivere’ medemens ‘aan te pakken’ en hen ertoe te dwingen zich ‘aan te passen’.

De Joodse werkkampen in Nederland waren in de beginjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog werkkampen verspreid over Nederland van waaruit werkloze Joden buitenarbeid verrichten. Uiteindelijk bleken de kampen doorgangskampen voor deportatie van deze Joden. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942, tijdens Jom Kipoer, werden de Joden uit de meeste van deze kampen gehaald. Ze werden met het voorwendsel van gezinshereniging via kamp Westerbork naar vernietigingskampen vervoerd. (bron) Afbeelding:: Nationaal Archief, CC0, via Wikimedia Commons

En ook nu laat de media en journalistiek zich niet onbetuigd en geven zelfs de aanzet om ‘wappies’ en ieder ander die zich verzet aan ‘den willen des volkes (en de staat)’ te onderwerpen. En nu kunt u natuurlijk tegenwerpen dat dit probleem makkelijk op te lossen zou zijn, zoals ook Esther Voet dit meent, als iedereen zich maar onderwerpt aan hetgeen de staat van ons eist. Hoe ongrondwettelijk en in strijd met onze mensenrechten dit ook is.

Maar wat u en Esther dan vergeet, is dat ook onder het nazi-regime de optie bestond om afstand te doen van wie je was of waarin je geloofde. Homo’s kregen de optie om hetero te worden, want dat was volgens de nazi’s ook een keuze, en Jehova’s Getuigen kregen de optie om hun grotendeels op het judaïsme gebaseerde geloof af te leggen. En tal van mensen die ervan verdacht werden Joodse banden en of roots te hebben kregen de optie om een ‘Niet-Jood Verklaring’ te tekenen. Deden ze dat niet, dus onderwierpen zij zich niet aan de staat, dan wachtte hen hetzelfde lot als andere ‘genetische onzuivere’ en ‘staats- en volksgevaarlijken’.

Maar heeft een staat of een volk het recht om anderen te dwingen hun identiteit, hun geaardheid, hun cultuur, hun overtuiging, hun lichamelijke integriteit, hun vrijheid, hun zelfbeschikkingsrecht, hun grondrechten, hun medische privacy, enz. op te geven op straffe van uitsluiting, discriminatie, strafrechtelijke vervolging en alles wat er nog komen gaat? Want neemt u gerust aan dat, als wij deze waanzin nu niet stoppen, dit pas het begin is. Is het niet omdat de staat het wil dan is het wel omdat het ‘Gesundes Volksempfinden’ het eist.

We hebben al gezien hoe makkelijk het kabinet overstag gaat als ‘het weldenkende volk’ (althans, het virofobe deel ervan) volkomen zinloze maatregelen eist. Zoals de mondkapjesplicht, lockdowns en avondklok. Je moet jezelf afvragen, wetende dat het net als in de jaren ’30 een spekgladde glijdende schaal is, of we nu niet preventief moeten ingrijpen, zeker nu er zoveel parallellen opduiken, opdat het niet wederom zover komt als toen. Of steekt u liever uw kop in het zand en bent u zo’n persoon uit ‘t gedicht van Martin Niemöller? Want neemt u gerust aan dat het zover komt!

Archieflink: https://archive.vn/abh2r

Aanvulling:

Was ik in dit draadje even vergeten welke duivelse rol journalisten, hun kranten en de overige media speelden. En denkt u dat ze er iets van geleerd hebben? Welnee. Ze spelen hun rol bij het demoniseren van de volgende zondebokken gewoon weer.

Ongevaccineerden zijn egoïsten. Dankzij hen blijft de maatschappij op slot

[Hier een archieflink van het desbetreffende artikel zodat u het fascistische vod niet aan clickbait helpt: https://archive.ph/y8uPS]

Bron (Twitter) | Archieflink: https://archive.vn/abh2r

Meer bronnen voor historische context:

Over Nazi propagandafilm: ‘Der Ewige Jude’

De Eeuwige Jood is , samen met Jud Süß en Die Rothschilds, een van de drie films die in 1940 in Duitsland in première gingen en waarin Joden niet langer als stripfiguren worden afgebeeld, zoals gebruikelijk was onder het nationaal-socialistische filmbeleid , maar als gevaarlijke ‘ ondermensen ‘.” – https://denl.abcdef.wiki/wiki/Der_ewige_Jude

De film bestaat uit een reeks scènes waarin joden worden afgebeeld als sociaal inferieure, cultuurloze, parasitaire mensen. De meeste beelden zijn afkomstig uit Poolse getto’s , die worden voorgesteld als “de pest … die de gezondheid van de Arische volkeren bedreigt“; Mensen die slecht gekleed waren, deels tandeloos en grijnzend naar de camera, werden bewust gekozen. De getoonde locaties zijn vuil en besmet met insectenplagen. De afgebeelde migratie van joden uit Oost-Europa wordt vergeleken met de migratie van ratten, en joodse mensen worden gelijkgesteld met te vernietigen ongedierte (fragment uit de oorspronkelijke setting )” – https://denl.abcdef.wiki/wiki/Der_ewige_Jude

Korte video uitleg: ‘de Nazi’s voerden de anti-Joodse maatregelen niet in één keer in; dat deden ze heel venijnig stap voor stap.’

Video omschrijving:

Toen de nazi’s in 1940 Nederland bezet, werden Joden gediscrimineerd, vervolgd en eindelijk vermoord. Deze video vertelt het verhaal van de uitsluiting die de familie Frank raakte. Hoe gebeurde dit en wat waren de gevolgen?

Video duurt minder dan 5 minuten:

Youtubelink: https://youtu.be/xP-9yNdnUCk?t=84

Aanvullend leeswerk: zeer gedetailleerde historische analyse

In deze twee artikelen onderzoekt arts dr. Bonte naar het historisch perspectief van de Helsinki Code en Neurenberg Code, waarin een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de rol van wetenschappers en medici, hoe het zover heeft kunnen komen en een zeer gedetailleerde en met bronnen onderbouwde tijdlijn, waarin gekeken wordt naar de Politieke Arena, de Wetenschappelijke Arena en de Economische Arena.

“De conclusie van deel 1 van dit artikel is dat het op grote schaal toepassen van de vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus feitelijk een massaal vaccin-experiment is. De onderbouwing voor deze stelling kunt u teruglezen in deel 1 en is rechtstreeks het gevolg van het feit dat het fase-III onderzoek nog niet is afgerond, maar dat door de versnelde toelatingsprocedure door middel van een ‘Conditional Marketing Authorization’ (CMA) van de European Medicines Agency (EMA) de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna al wel beschikbaar worden gesteld voor toepassing op wereldwijde schaal..

Dat betekent mijns inziens dat op deze massaal uitgevoerde vaccinaties tegen het SARS-CoV-2 virus de Verklaring van Helsinki en de Code van Neurenberg onverkort van toepassing zijn. Wat deze Verklaring van Helsinki en de Code van Neurenberg inhouden zal ik in dit artikel bespreken. Vooral is van belang om te bespreken wat de aanloop is geweest voor het opstellen van deze documenten. Daarvoor ga ik terug naar 1933, het jaar dat Adolf Hitler als leider van de NSDAP in Duitsland aan de macht kwam. Ik schets de gebeurtenissen die in dat jaar en in de jaren erna plaatsvonden en waarin vele artsen en academici een bijzonder kwalijke hoofdrol speelden.

“Door dit onderzoek ontstaat een duidelijk beeld dat de medische misdaden tegen de menselijkheid begaan door Duitse artsen en zoals gepresenteerd tijdens de ‘Doctor’s Trial’ in 1946, niet geleidelijk over een periode van meerdere jaren zijn ontstaan, maar dat daarvoor in een beperkte periode in 1933 de basis werd gelegd. De veranderingen zoals die vandaag de dag worden geïnterpreteerd als oorzaak van de – morele en ethische – teloorgang van de Duitse medische gemeenschap, werden in die tijd warm welkom geheten door de hoogopgeleide biomedische en wetenschappelijke elite in de volle breedte. Deze veranderingen kwamen voort uit de actieve en doelgerichte bijdragen van haar nationaal en internationaal bekende vertegenwoordigers.”

“…als de geschiedenis ons een ding heeft willen leren het wel het volgende is: dat de gebeurtenissen in 1933 en in de jaren erna ons hebben laten zien dat ethische en morele aspecten over een te voeren beleid, ook waar het nu dit massale vaccinatie-experiment betreft, niet als vanzelfsprekend overgelaten kunnen worden aan wetenschappers, rechtsgeleerden en artsen, en al helemaal niet aan commercieel ingestelde biomedische bedrijven, aangezien een dergelijk te geven oordeel bij hen absoluut niet veilig is (9). Het openlijk pleiten voor een directe of indirecte vaccinatiedwang door academici als Roland Pierik, Marcel Verweij, Brigit Toebes, Gert van Dijk en Martin Buijsen, is hiervan een goed voorbeeld. Het is een moreel en ethisch verwerpelijk standpunt omdat het, op wat voor manier dan ook, onderscheid maken tussen verschillende groepen mensen, of het nu op basis is van geloof, huidskleur, ras of vaccinatiestatus, niet zelden het begin is van discriminatie, regelmatig gevolgd door het beperken van rechten van burgers, zoals nu al openlijk door deze academici als rechtvaardig wordt beleden, waarna uitstoting uit het sociaal-maatschappelijke leven de volgende logische volgende stap is. Verder dan dat wil en kan ik niet denken, maar de geschiedenis heeft ons meermaals geleerd dat de gevolgen nog veel afschrikwekkender kunnen zijn.”

https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-2

https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-3

In het ‘persoonsbewijs’ werden Joden met een grote “J” gemarkeerd

Dit sluitende systeem maakte het eenvoudig voor de Duitse bezetter om Joden middels dit “paspoort” te herkennen en onderscheiden bij controles.

“Het persoonsbewijs verschafte de Duitse bezetter een krachtig administratief middel voor zijn onderdrukkingspolitiek.”

Voor Joden was het persoonsbewijs ook nog aan de voor- en achterzijde bedrukt met een grote zwarte J. Medio 1941 had SS-Obergruppenführer en politiechef Hanns Rauter verordonneerd dat deze J op het persoonsbewijs van de Joden moest worden aangebracht. Bij de deportaties van Joden naar Polen was dit een belangrijk hulpmiddel om Joden te identificeren.”

Bron
Leo Philips 3 ID 19-10-1941

Afbeelding: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Het persoonsbewijs werd dus in 1941 ingevoerd. Pas in 1942 volgde de afschuwelijke Jodenster: “In Nederland werd het dragen van de Jodenster op 3 mei 1942 verplicht gesteld aan personen die volgens de nazi-wetgeving als “Jood” werden aangemerkt.” (bron) Niet veel later in 1942 begonnen de eerste massale deportaties in Nederland: “Vanaf 14 juli 1942 werden Joden systematisch afgevoerd via Kamp Westerbork, zogenaamd om te gaan werken in een werkkamp in Duitsland…” (bron) In voormelde bron vindt u ook een uitgebreide tijdlijn van de eerste maatschappelijke uitsluitingen tot en met het sluitstuk, de holocaust.

Verontrustend: Zwitserse politici roepen op tot een “markeringsverplichting” voor ongevaccineerden.

“Met drastische maatregelen moeten meer mensen tot vaccinatie bewogen worden. Politici eisen een ‘markeringsverplichting’ voor niet-gevaccineerde zorgverleners.”

Bron: https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/politik-fordert-markierungspflicht-fur-ungeimpfte-pfleger-65966838

Kreeg je bij de aankoop van een Ford een gratis exemplaar van ‘Mein Kampf’ cadeau? (‘factcheck’)

Hoewel deze claim vermoedelijk historisch niet correct lijkt, komt het er indirect wel zo’n beetje op neer. Henry Ford was zeer antisemitisch en publiceerde hier uitgebreid over. Kennelijk hebben zijn publicaties Adolf Hitler wel geïnspireerd bij het schrijven van zijn boek ‘Mein Kampf’. Ford’s publicaties werden ook verspreid bij Ford dealers en werden gebundeld in vier boekjes. De essentie van hetgeen bedoeld wordt in bovenstaand artikel blijft daardoor wel overeind.

“In 1920 begon Ford een wekelijkse serie te publiceren, ‘The International Jew:’ s werelds probleem’ op de voorpagina van het papier. De serie was gebaseerd op een antisemitische hoax … Ford vervolgde zijn antisemitische serie al enkele jaren en vergrootte zijn bereik door het in Ford-auto-dealers te verspreiden in het land en het te publiceren in vier boekjes.”

“…Hitler was een fan van het antisemitische schrijven van Ford, en vermeldde de automaker bij naam in zijn eigen anti-joodse manifest van 1925, Mein Kampf.”

Bron: https://www.history.com/news/henry-ford-antisemitism-worker-treatment

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...