Nederland is het Silicon Valley van voedsel; daar moeten we trots en vooral zuinig op zijn!

In voorbije decennia heeft de Nederlandse agrarische sector zich tot een powerhouse op wereldniveau weten te tillen. Dit mede doordat destijds de landbouwsector kennelijk nog veel politieke invloed had, om dergelijk beleid af te dwingen. Dankzij de ijzersterke en gezonde landbouwsector, draagt deze sector in sterke mate bij aan de economie, garandeert zij de voedselveiligheid van Nederland en dankzij Nederlandse innovatie, behoort zij tot de top van hoge productiviteit en minimale belasting op het milieu. Iets om trots en zuinig op te zijn.

Helaas in het huidige politieke klimaat is daar geen sprake meer van en wordt de agrarische sector aan alle kanten gesaboteerd en gedemoniseerd vanuit de politiek en andere lobbybewegingen. Als deze krachten hun zin krijgen, wordt ernstige schade toegebracht aan een gezonde, zeer productieve, economische sector, maar ook onaanvaardbare risico’s genomen met de nationale veiligheid, namelijk met betrekking tot de voedselveiligheid. Het is daarom urgent en van het grootste belang ons bewust te worden van onze Nederlandse trots: vandaar een ode aan de Nederlandse boer!

Bewerkte afbeelding Boeren Protest van Kees Torn op flickr.com onder licentie: CC BY-SA 2.0

Hier in Nederland hebben we een mooi, zeer vlak land bestaande uit windmolens en tulpenvelden. Als mensen aan de Nederlandse economie denken, gaan hun gedachten rechtstreeks naar amsterdam, of het nu de coffeeshops zijn of recente koppen over de post-brexit financiële diensten. In dit artikel gaan we de Nederlandse landbouwsector verkennen, die eraan heeft bijgedragen de economie van Nederland in het “Silicon Valley voor voedsel” te transformeren. Als je iemand zou vragen: wie denk je dat de grootste voedselexporteur in de Europese Unie is, zou je denken Frankrijk Spanje of Italië. Uit de titel van het artikel valt reeds te raden dat het juiste antwoord eigenlijk Nederland is.

“De Nederlandse economie is de agrarische krachtpatser van Europa”

De Nederlandse economie is de agrarische krachtpatser van Europa en die titel zou zich misschien zelfs tot de wereld kunnen uitstrekken voor bepaalde soorten fruit of groenten. Nederland is de op één na grootste voedsel exporteur wereldwijd achter de Verenigde Staten. Maar als je de bevolking vergelijkt van beide landen, is het geen verrassing dat de V.S. voorop lopen. De waarheid is, dat de landbouw in Nederland ongelooflijk goed presteert en veel economische groei en productiviteitsgroei genereert voor de nederlandse economie. Dus hoe is dit gebeurd, ondanks een relatief heel kleine landoppervlakte, in vergelijking met andere grote agrarische economieën?

De Nederlandse economie is van oudsher gebaseerd op handel en openheid. De eerste beurs werd uitgevonden in Nederland. Nederland is al lang een grote speler in vrijhandel over de hele wereld. Zoals de meeste ontwikkelde landen, begon het af te stappen van de landbouw. Immers, normaal gesproken naarmate landen meer ontwikkeld worden, verschuiven ze uit sectoren zoals landbouw naar zware industrie en dan uiteindelijk naar de dienstensector.

“…naarmate landen meer ontwikkeld worden, verschuiven ze uit sectoren zoals landbouw naar zware industrie en dan uiteindelijk naar de dienstensector”

De reden hiervoor is te wijten aan een economisch concept genaamd ‘opportuniteitskosten’ (het verlies van potentiële winst van andere alternatieven wanneer voor één alternatief is gekozen). Dit zijn in wezen de verborgen kosten van één beslissing nemen over een andere beslissing, bijvoorbeeld als je een stuk land dat één hectare is en je gebruikt het om zelf aardappelen te verbouwen zou je € 7.000 of € 8.000 kunnen verdienen. Als je in plaats daarvan dat gebied gebruikt om een ​​fabriek te bouwen of een kantoor, zou het rendement veel hoger kunnen zijn. Maar de Nederlandse landbouw was er om te blijven en gelukkig geeft de Nederlandse landbouw een enorme boost aan de Nederlandse economie.

In de jaren zeventig, toen de economie van Nederland boomde, kwamen bedrijven als Shell en Phillips net van de grond. De Nederlandse landbouw had moeite om mensen te verleiden in de landbouw te blijven. De Nederlandse regering besloot destijds de industrie te steunen door productiviteitswinst te stimuleren en samenwerking met de Universiteit van Wageningen te bevorderen. Het was bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen die hielp om van de Nederlandse economie de uiteindelijke agrarische krachtpatser te maken.

Zoals gezegd kon de Nederlandse landbouw niet concurreren op landoppervlakte of lonen, aangezien de salarissen niet konden worden verlaagd en ook niet meer land worden gecreëerd. De enige oplossing was om een andere manier te vinden en middels geavanceerdere technologie om de productiviteit te verbeteren. Dankzij de universiteit van Wageningen is “Food Valley” ontstaan. Dit is een agrarisch cluster die bestaat uit de universiteit en veel bedrijven uit de particuliere sector binnen de landbouw. Het geeft een enorme boost aan de Nederlandse economie dankzij het aantrekken van buitenlandse studenten en het produceren van een groot deel van de export.

“Het algehele resultaat is dat de nederlandse landbouw één van de meest productieve in de wereld is”

Het algehele resultaat is dat de nederlandse landbouw één van de meest productieve in de wereld is, maar vanuit een milieuperspectief heersen ze ook oppermachtig. Antibioticagebruik is bijvoorbeeld veel lager. Hetzelfde geldt voor het gebruik van pesticiden. Waterverbruik voor hun gewassen is gedaald met bijna 90 procent sinds de technologische revolutie begon.

En gelukkig, de open en handelsnatie die nederland is, exporteren ze deze technologieën over de hele wereld die hopelijk een vergelijkbare positieve impact zal hebben elders. Zowel de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore hebben grote bestellingen gedaan voor nederlands landbouwtechnologie. Ze doen dit juist ook om hun voedselveiligheid te verbeteren en het zou me niet verbazen als andere rijke, groeiende economieën hetzelfde doen. Het is een succesverhaal dat veelal onder de radar blijft bij het beschouwen van de nederlandse economie.

“Het is een succesverhaal dat veelal onder de radar blijft bij het beschouwen van de nederlandse economie”

Dankzij het werk van met name dus ook de Universiteit van Wageningen is de Nederlandse economie één van de grootste exporteurs van voedsel wereldwijd. Het is de leider in de Europese Unie en het is de tweede in de wereld na de VS. Niet alleen dit, de economie van Nederland is het bewijs dat economische groei en milieubewustzijn hand in hand kunnen gaan. Dankzij de innovatie verbruikt de productie van een kilo tomaten in Nederland bijvoorbeeld beduidend minder water dan in de VS.

De economie van Nederland is werkelijk baanbrekend. Een open handelsnatie met de beste voordelen die iedereen zich maar kan wensen. En het is zoveel meer dan Amsterdam alleen. De Nederlandse landbouw is een wereldleider en ik vind het belangrijk dat mensen dat weten. Zonder zou de Nederlandse economie, welvaart en, niet in de laatste plaats, de nationale voedselveiligheid, zoveel slechter af zijn.

Het huidige anti-boerensentiment in de politiek dient urgent gekeerd te worden: “De wereldvoedselvoorraad is maar 11 weken!”

Van oudsher was er in de Tweede Kamer meer dan genoeg vertegenwoordiging die de boerensector een warm hart toedroeg, met name het CDA had hier traditioneel een grote rol in. Echter, in recente jaren is aan de ene kant de invloed van anti-agrarische partijen, zoals met name GroenLinks en D66, toegenomen, maar heeft ook aan de andere kant het CDA haar verantwoordelijkheid naar haar dominant agrarische kiezersachterban ernstig verzaakt.

De landbouwsector bevindt zich al jaren tussen wal en schip en dreigt volkomen vermorzeld te worden als de klimaatalarmisten en andere boerenhaters nog langer hun zin blijven krijgen. Daardoor riskeren we als samenleving een zeer groot en kostbaar goed, onze kip die gouden eieren legt, te gaan slachtofferen aan het altaar van de illusionaire klimaatgod.

“Daardoor riskeren we als samenleving een zeer groot en kostbaar goed, onze kip die gouden eieren legt, te gaan slachtofferen aan het altaar van de illusionaire klimaatgod”

Gelukkig heeft Nederland er in het parlement een prominent geluid bijgekregen, in aanvulling op PVV en FVD die al veel langer de alarmklok luiden in het belang van de landbouwsector, namelijk die van de Boeren Burger Beweging, in de persoon van Tweedekamerlid Caroline van der Plas. Onlangs hield zij een pleidooi in de Tweede Kamer die door elke Nederlander gehoord zou moeten worden en naadloos aansluit op de voorgaande context in dit artikel. In de videobeschrijving staat:

“De wereldvoedselvoorraad is maar 11 weken! Er hoeft maar 1 plaag of ziekte te komen en de voedselvoorraad keldert.” aldus fractievoorzitter Caroline van der Plas. Zie hier de volledige bijdrage van Fractievoorzitter Caroline van der Plas in het debat over de Staat van de Europese Unie. Caroline heeft het hier over de Green Deal, het behouden van boeren en de schaarse voedselvoorraad in de wereld.

Youtubelink: https://youtu.be/Dwa_Pq0uJNU

De volledige transcriptie van het pleidooi kun je hieronder lezen:

“Voorzitter en beste burgers van Nederland,

In de EU hebben we het over van alles, zelfs over hoe hard mijn stofzuiger mag zuigen: niet meer dan 900 watt, want klimaat, want Greta Thunberg, want verwoeste planeet. Over de grootste opgaven die wij de komende decennia hebben – zorgen voor voedselzekerheid in de wereld – horen we de EU nauwelijks en Greta Thunberg al helemaal niet, terwijl de EU en ook onze eigen overheid in de klimaat hype inmiddels bezig is onze vruchtbare landbouwgronden vol te plempen met mega zonneparken en windmolens. Onze Noordzee en Ijsselmeer vol aan het zetten is met natuur verstorende mega windparken en bezig is onze visserij te decimeren. Onze bossen kaal aan het kappen is voor vervuilende biomassacentrales en, als we niet uitkijken, ook nog aan ons eettafel aanschuift om in onze huiskamers ons te vertellen wat wij wel en niet mogen eten. Worden in Nederland onze voedselmakers, onze beste boeren, tuinders, en vissers het land uitgejaagd, weggejaagd, uitgekocht en onteigend.

Voorzitter, ik geef u wat feiten: in 1950 telde de wereld twee en half miljard mensen. Per persoon was er toen een halve hectare landbouwgrond beschikbaar. In 2050 telt de wereld 9 miljard mensen; per persoon is er dan nog maar 0,17 hectare landbouwgrond beschikbaar. Door stijgende welvaart en groeiende wereldbevolking moet de productiviteit van de landbouw tot 2050 met 60 procent stijgen om alle monden in de wereld te kunnen voeden. Dat betekent dus efficiënter gebruik van land en grondstoffen. Elk jaar verdubbelt het aantal personen dat voor zijn voedsel afhankelijk is van één boer of tuinder. De wereld voedselvoorraad is 11 weken. 11 weken! Er hoeft maar één plantziekte of een insectenplaag te komen en de wereldvoedselvoorraad keldert, terwijl nu al bijna een miljard mensen honger lijden en zijn ondervoed.

Hier voedselproductie inruilen, betekent elders in de wereld meer landgebruik, meer dieren, meer middelengebruik meer grondstoffen. Wat schiet ons klimaat er wereldwijd mijopin nederland wordt met zo’n lageecologische voetafdruk voedsel gemaakt dat de hele wereld hier komt kijken hoe wij ook in staat zijn zoveel goed, veilig, duurzaam, betaalbaar en altijd beschikbaar voedsel te maken op zo’n kleine postzegel. Het inmiddels tot wanstaltige proporties uitgegroeide EU apparaat, dat zelf elke maand 10.000-en kilo’s CO2 uitstoot door de hele ratteplan van Brussel naar Straatsburg te verhuizen en andersom, worden onze duurzame en efficiënte voedselmakers in de europese klimaat discussie als een probleem gezien in plaats van de oplossing.

We moeten van Frans Timmermans in het 1000 miljard kostende Green Deal een kwart van onze landbouwgrond hebben omgezet voor biologische productie. Dit terwijl biologische voedselproductie veel meer landgebruik en veel meer grondstoffen kost voor dezelfde oogst dan hoogproductieve landbouw, veel minder opbrengst heeft qua oogst en qua CO2 meer uitstoot heeft dan intensief geteelde producten. Dan de rampzalige Boer tot Bord strategie van de heer Timmermans: inkomens van boeren dalen met 8%, de landbouw productie daalt met 10% en de burger gaat 10% meer voor zijn voedsel betalen.

Totaal van het pad af zijn we hier! Is ons kabinet bereid om een pas op de plaats te maken in de klimaathysterie? Nee, ik zeg niet: stoppen met klimaatplannen; ik zeg: stoppen met de klimaathysterie en de Europese Commissie op te dragen te gaan regeren met gezond verstand. En om de Europese Commissie op te dragen dat de EU onze boeren en tuinders niet blijft wegjagen maar ze gaat inzetten om te helpen de wereld te voeden.

Tot slot, want ik neem aan dat de minister-president en de minister ook weten dat voedselschaarste leidt tot onrust, burgeroorlogen en daarmee tot inmigratiestromen. Onze boeren en tuinders moeten we dus niet wegjagen, maar inzetten voor efficiënte en hoogwaardige voedselproductie. En ze zo ook voor de toekomst behouden, zodat ze hun kennis kunnen inzetten om andere landen te leren hoe ze goed, veilig, duurzaam, betaalbaar en altijd beschikbaar voedsel kunnen maken, net als wij op deze postzegel die nederland heet. Dank u wel.”

En daar sluit ik mij volledig bij aan.

Gedeeltelijk een bewerkte vertaling van: bron

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...