Motie Wilders over niet invoeren avondklok AANGENOMEN

In de compleet uit de hand gelopen maatregelencrisis omtrent Corona was één van de meest recente draconische plannen van de regering het instellen van een avondklok, en dan met name in die gebieden waar grotere concentraties positieve PCR-testen voorkwamen (men heeft het graag over besmettingen, maar dit is niet hetzelfde als positieve testen, zie voor context op onze Kennisbank Covid-19).

Bron afbeelding: Meldpunt Nederland (te volgen op Facebook)

Er was al veel om te doen en de regering leek er niet voor terug te schrikken om dit middel, voor het laatst zo’n beetje toegepast door de Duitsers tijdens de bezetting. Naast het feit dat een avondklok totaal niet past in een vrije, democratische rechtsstaat, is de beargumentering voor deze maatregel uiterst dun, want er bestaat geen bewijs voor het nut van zo’n maatregel, en de rechtvaardiging zou enkel gedragsbeïnvloeding zijn (opwekken van urgentiegevoel).

Bekijk vooral ook in deze videoclip-compilatie het verloop van de avondklok discussie in de aanloop naar het indienen van de motie van Wilders. Aan het woord:

  • Jaap van Dissel (RIVM): “We verwachten dat de avondklok misschien nu nog wat kan toevoegen aan dat urgentiegevoel.”
  • Fleur Agema (PVV): “We kunnen toch niet zo’n zware maatregel nemenals een avondklok die zo een groot effect heeft op de bewegingsvrijheid van mensen, omdat u daarmee een urgentiegevoel zou willen opwekken.”
  • Geert Wilders (PVV): “We hebben al zoveel maatregelen. ….. Dus doe het [avondklok] nou gewoon niet!”
  • Mark Rutte (VVD) geeft weer eens zijn draai aan de waarheid: “Ja maar dan gaan we weer terug naar het punt dat het niet gaat om de urgentie aan te wakkeren. Dat is ook zeker niet hoe het RIVM het adviseert.” (let op de opmerking van Van Dissel (RIVM)

Credits voor deze compilatie aan Meldpunt Nederland (te volgen op Facebook)

PVV-kamerlid Wilders, vaak door tegenstanders ten onrechte geportretteerd als die “extreem rechtse populist”, en in de ogen van het partijkartel en de reguliere media dus van hetzelfde allooi als de ideologie die verantwoordelijk was voor de bezetting destijds. Ironisch genoeg is het juist nu de heer Wilders die vervolgens zijn best heeft moeten doen om zich te verzetten tegen de invoering van de extreem vrijheid van beweging beperkende maatregel. Terecht hadden Agema (PVV) en Wilders (PVV) opgemerkt dat deze maatregel op die gronden veel te disproportioneel is.

Geert Wilders heeft daarom ook een motie ingediend die als volgt luidde:

“…verzoekt de regering, niet over te gaan tot een avondklok, omdat dit een disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel ter bestrijding van corona is, omdat het volgens het OMT geen medische basis heeft, maar slechts bedoeld is om een gevoel van urgentie aan te wakkeren.”

Hoewel het zelden voorkomt dat moties van Wilders worden aangenomen, is het deze keer wél gelukt, wonderlijk genoeg. Blijkbaar vond men zelfs in de Tweede Kamer de maatregel te ver gaan, hoewel normaliter het kabinet geen strobreed in de weg wordt gelegd. Wilders toont hiermee zich dus meer om vrijheden en burgerrechten te bekommeren dan zijn tegenstanders die hem doorgaans van het tegenovergestelde beschuldigen. In crisistijd leert ieder zijn ware vrienden kennen. Hieronder de stemmingsuitslag:

Bron: tweedekamer.nl

Bron uitgelichte afbeelding: Meldpunt Nederland (facebook)

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...