Motie over tracking and tracing bij briefstemmen VERWORPEN!

De ingediende motie Öztürk over tracking and tracing bij briefstemmen had als doel het vertrouwen te vergroten in het briefstemmen, nu er de komende verkiezingen op grote schaal stembiljetten per post zullen gaan, uiteraard met als rechtvaardiging de Coronacrisis.

Het voorstel van Kamerlid Öztürk om hiervoor een track and tracing systeem voor te hanteren, was daarom zeer goed verdedigbaar, vandaar zijn motie, welke door de Tweede Kamer werd verworpen.

De Kamer, gehoord de beraadslaging,


constaterende dat briefstemmen op veel grotere schaal toegepast gaat worden dan tot nu toe; overwegende dat het van belang is dat de kiezer er vertrouwen in heeft dat zijn stem op de juiste plaats terecht komt, namelijk bij het briefstembureau;


verzoekt de regering, om een tracking and tracing systeem te hanteren, of een ander systeem, waarmee de kiezer zijn stem kan volgen, zodat hij of zij weet dat de stem op de juiste bestemming aankomt,


en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Stemmingsuitslag
Verworpen met handopsteken

Enkel de partijen FvD, DENK, vKA, Krol en 50PLUS stemden voor deze motie.

Bron bericht en gebruikte afbeelding: Facebook pagina Meldpunt Nederland

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...