“Het mondkapje beperkt het leervermogen van kinderen op de basisschool”

Afgezien van de gezondheidsredenen die aangevoerd worden om een mondkapje te dragen, maken psychologen Gérald Bussy, Jade Mériaux en Mathilde Mineaux zich in een artikel in Le Monde zorgen over de schade die deze maatregel veroorzaakt aan het leervermogen en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen. Zij dringen daarom aan om snel onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen ervan.

Op donderdag 29 oktober kondigde Jean-Michel Blanquer, minister voor onderwijs, jeugd en sport, tijdens een persconferentie aan, “dat er op dit moment tijdens de schoolvakanties in Frankrijk 27 van de 21.500 scholen gesloten zijn, oftewel 0,04%”, en dat “er 8.223 kinderen met COVID-19 zijn besmet. Op een totaal van 12,4 miljoen leerlingen is dat 0,07%, oftewel de school is een veilige plaats voor kinderen.”

Afgezien van deze feiten kondigde de minister verder aan dat “het mondkapje voor alle kinderen vanaf het eerste jaar van de basisschool verplicht wordt, zodat leerlingen en hun leerkrachten zich maximaal tegen mogelijke besmetting kunnen beveiligen, zelfs nu we weten dat er een slechts een kleine besmettingskans is van kleine kinderen op volwassenen.”

Los van de gezondheidsredenen voor het dragen van mondkapjes vragen wij ons als neurowetenschappers af wat de gevolgen hiervan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en hun leervermogen. Bijkomend probleem is dat het kapje de aandacht van de kinderen afleidt. Ze zien nauwelijks de gelaatsuitdrukking van hun leerkracht meer en horen slechts een gedempte stem. Dit legt een extra beslag op de toch al beperkte aandacht die de leerkrachten aan hun leerlingen kunnen geven. En voor de kinderen is het communiceren via een mondkapje ook een extra hindernis om mee te kunnen doen tijdens de les.

 Geen zicht meer op beweging van de mond

Volgens Stanislas Dehaene, neurowetenschapper op het “Collège de France”, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Onderwijs (Frans : CSEN, Conseil Sientifique de l’éducation nationale), hebben de neurowetenschappen tenminste vier factoren onderscheiden die van invloed zijn op het leervermogen: Aandacht, actieve betrokkenheid, feedback, het stellen van vragen en het leggen van verbanden.

Bekijk hier het originele artikel op Ademvrij.nu.

Bovenstaand artikel werd gepubliceerd op de website Ademvrij.NU van het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes. Oproep van hun website:

Ademvrij.NU zoekt hulp!

Adem Vrij is een initiatief dat best weleens een lange adem nodig zal hebben! Adem Vrij/NCVM is opgericht door enkele bezorgde burgers in Amsterdam. Wij zijn onafhankelijk, en hebben geen financiële, politieke, commerciële of ideologische doeleinden of belangen. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor ons initiatief, dat zich uitsluitend richt tegen elke door de overheid opgelegde verplichting tot het dragen van mondkapjes. Het spreekt vanzelf dat al onze activiteiten vreedzaam van aard zijn.

Wij willen strijden tot de mondkapjesplicht definitief verdwenen is uit Nederland – juridisch, politiek en hopelijk in de geesten van de bevolking. Dan hebben we het over de dwang om mondmaskers te moeten dragen. Iedereen heeft uiteraard de vrijheid om een mondmasker op te zetten. 

Wij hebben daarvoor veel hulp nodig.

Wij streven ernaar deze activiteiten te laten uitvoeren door een aantal commissies of teams, die zich met de volgende onderwerpen bezig gaan houden:

 • Bestuurlijk, waaronder financieel, organisatorisch (incl fondsenwerving)
 • Juridisch
 • Psychologisch, ethisch, medisch
 • Redactie en onderzoek
 • Publieksacties, diverse initiatieven (bv. apps, petitie)
 • Social media, distributie
 • Politieke lobby
 • Raad van Advies

Op onze website www.ademvrij.NU is al veel informatie te vinden. 

Wil je meedoen in een van de teams, stuur dan svp een email naar info@ademvrij.NU

Wil je ons financieel steunen, graag, je kunt via de website een donatie doen.

Hartelijk dank voor je steun!

Karel Beckman, initiatiefnemer Ademvrij.NU, stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM)

Boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Maak bezwaar!

Heeft u een boete gehad voor het niet dragen van een mondkapje? Dan kunt u bezwaar maken middels een verzetschrift. Wij hebben met hulp van een advocaat een standaard verzetschrift opgesteld.

We hebben twee model-verzetschrift gemaakt. één voor boetes na 1 december 2020 en één voor boetes vóór 1 december 2020. Op 1 december 2020 ging de Ministeriële Regeling voor de mondkapjesplicht in.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u mogelijk bij staan. Wij willen proberen via rechtszaken de mondkapjesplicht ongedaan te maken. Schrijf naar info@ademvrij.NU

Wij garanderen uiteraard geen succes en zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van personen. Deze oproep is er niet op gericht om personen in strijd met de wet te laten handelen, integendeel, hij is bedoeld om de wet te toetsen.

Ga naar de pagina van Ademvrij om een bezwaarschrift te downloaden: https://ademvrij.nu/bezwaar-maken-tegen-een-boete-zo-kan-het

// Einde info website Ademvrij.NU

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...