Mediacheck: politie heeft de vrouwen voor vrijheid manifestatie NIET voortijdig afgebroken; deze was al afgelopen!

In de media verschenen diverse misleidende berichten over de vreedzame manifestatie Vrouwen voor Vrijheid van 14 november jl., waarbij er overduidelijk sprake is geweest van negatieve framing. Er werd beweert dat de manifestatie voortijdig was afgebroken door de politie in verband met het “schenden van de afstandsregel”. Van dit voortijdig afbreken was echter geen sprake. De manifestatie is namelijk volledig volbracht en was al technisch afgelopen op het moment dat de politie ingreep bij de overgebleven menigte op basis van de afstandsregels.

Vrouwen voor Vrijheid organiseren deze manifestaties daar zij vinden dat de coronamaatregelen disproportioneel zijn en teveel vrijheden onrechtmatig ontnemen. De manifestatie werd o.a. aangekondigd via de volgende promotie:

Duidelijk valt te lezen dat de manifestatie was aangekondigd te zullen duren tot 18:00 uur. Dit waren echter vervolgens de artikelen die verschenen:

In het artikel valt te lezen:

“De demonstratie werd daarom om 18.20 uur afgebroken, waar ze eigenlijk tot 19.00 zou duren.”

Vervolgens schrijft het Parool weliswaar (althans zo valt te lezen in de mogelijk latere webversie update van 16-11):

“Volgens de organisatie was er geen sprake van een voortijdige beëindiging en was de betoging tot 18.00 uur gepland. Dat liep een half uurtje uit. Vervolgens werden de deelnemers opgeroepen om naar huis te gaan.”

Hoewel het theoretisch mogelijk is dat de manifestatie bij de gemeente is aangemeld geweest met als eindtijd 19:00 uur, in alle aankondigingen is duidelijk aangegeven dat deze tot 18:00 uur zou duren. Dit is dus niet alleen wat de organisatie beweerde, dit was eenvoudig na te gaan door de “verslaggever” als deze eenvoudigweg de aankondiging had bekeken.

Ter plaatse was het programma van de manifestatie ook al afgerond en waren al veel mensen aan het weggaan en vonden er enkel nog wat toegiften plaats voor entertainment. De politie heeft dus hooguit gemaand de toegift te beëindigen. De politie heeft in ieder geval niet om 18:20 uur een demonstratie VOORTIJDIG afgebroken die al om 18:00 uur afgelopen was (en ook tot die tijd zou duren).

Ook de NOS begaat dezelfde zonde:

https://archive.vn/Ak7ew

In de webversie van 14-11-2020 van dit NOS artikel, waarvan de archiefversie gemaakt is rond 22:30 uur, kunnen we lezen:

“De betoging zou van 16.00 uur tot 19.00 uur duren, maar werd voortijdig stopgezet door de organisatie op voorspraak van de politie, liet de gemeente weten.”

Vervolgens lezen we:

“Een toespraak en muziek leidden tot onrust onder de aanwezigen waardoor de coronamaatregelen niet goed nageleefd werden”, stelt de gemeente. De demonstratie werd om 18.20 uur afgebroken, waarna de aanwezigen uiteengingen.

Er wordt in deze op dat moment gepubliceerde versie van het artikel echter géén melding gemaakt van het feit dat de demonstratie volgens de organisatie én zoals in de aankondigingen te lezen was, tot 18:00 uur zou duren. Een deel van de bezoekers was zelfs al weg rond 18:20 uur, dus de vraag is ook in hoeverre “een toespraak en muziek leidden tot onrust onder de aanwezigen” wat volgens de gemeente de reden was dat “coronamaatregelen niet goed genoeg nageleefd werden”, maar ik vrees dat dit een subjectieve interpretatie is van de omstandigheden.

In een latere versie van het artikel werd dit echter wel gecorrigeerd, echter het meest “kwaad” is dan natuurlijk al geschied in de beeldvorming bij NOS lezers:

Volgens de organisatie is de demonstratie niet voortijdig beëindigd. Wel hebben ze in overleg met de politie twee keer opgeroepen om voldoende afstand te houden. Ook riepen ze na afloop van de demonstratie op om naar huis te gaan. Dat verliep rustig.

Maar ook in deze latere versie werd het bij een bewering van de organisatie gelaten, werd er met geen woord gerept over wat er in de aankondigingen van het evenement duidelijk te lezen valt over de van tevoren aangekondigde eindtijd en ook de titel van het artikel blijft dus een onjuiste weergave van de realiteit.

Wij moeten deze berichtgevingpraktijken van NOS en Parool over dit onderwerp daarmee classificeren als “nepnieuws”.

Toespraken tijdens de manifestatie van Vrouwen voor Vrijheid

Voor geïnteresseerden hier 2 toespraken die werden gehouden tijdens de manifestatie. Eén door Isa Kriens, bekend als De Kleine Activist, en de andere door huisarts Johan Tielen.

De Kleine Activist Isa Kriens: “De coronawet, die onze grondrechten prijsgeeft alsof ze nooit van ons zeijn geweest.”

Huisarts Johan Tielen: “Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat het middel – en daarmee bedoel ik de maatregelen – vele malen erger is dan de kwaal zelf. Daarom, lieve mensen, is het belangrijk dat we ons blijven uitspreken.”

“Waar is de wetenschap achter de 1,5 meter? Waar is de wetenschap dat mondkapjes helpen? En waar is de wetenschap dat lockdowns echt hebben geholpen? Die is er niet.”

“Nepnieuws” tegengekomen bij reguliere media?

Ben je zelf voorbeelden tegengekomen van misleidende berichtgeving bij de reguliere media? Stuur je tip met het desbetreffende item naar onze redactie*. Graag ook met eventuele bron(nen) die de misleiding aantonen / blootleggen.

Stuur je tips naar: redactie@nieuwegeluid.nl

(*: De redactie beoordeelt de inzending op correctheid en relevantie (en of de bronnen voldoende aantonen dat er van misinformatie sprake is) en besluit uiteindelijk tot eventuele publicatie (of het afzien daarvan) volledig naar eigen inzicht en gaat hierover niet in discussie.)

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...