Ongrappig Lubach propagandafilmpje van het ‘Ministerie van Waarheid’

Het zal menigeen niet ontgaan zijn, de recente uitzending van Lubach op Zondag over de “Fabeltjesfuik”, deed nogal wat stof opwaaien en was ook meteen één van de best bekeken uitzendingen van het programma. Missie voor de kijkcijfers geslaagd dus en meteen het propaganda offensief van het Ministerie van Waarheid van minister Ollongren daarmee een doorslaand succes; het voor hun informatievoorziening nog steeds van de reguliere media gatekeepers afhankelijke deel van de bevolking is weer eens flink op het verkeerde been gezet.

Bron: Lubach op Zondag, aflevering “Fabeltjesfuik”

Voordat we verder gaan: om misverstanden te vermijden, eerst een aantal van mijn persoonlijke standpunten in de context van deze uitzending:

  • Ik verafschuw bedreigingen, grove beledigingen en intimidatie van politici en distantieer mij van de individuen die zich hier aan schuldig maken.
  • Ook met uitspraken zoals het mooi vinden dat politici niet veilig meer over straat zouden kunnen fietsen herken ik mij allebehalve.
  • Er zijn zeker heel veel mensen die hele rare dingen geloven (de complot-denkers), die ook mij totaal ongeloofwaardig in de oren klinken. Tegelijkertijd acht ik censuur véél gevaarlijker dan speculatieve theorieën (complotten) of regelrechte onwaarheden waar mensen in geloven. Censuur ontneemt ook het recht van de luisteraar om te horen wat er gezegd wordt. Iedere vrije burger moet zelf de keus hebben te willen luisteren of niet en haar eigen oordeel te vellen.
  • De meeste dingen die Lange Frans kritiekloos als waarheid aanneemt, heb ik zelf ook de nodige twijfels bij. Maar ik ga daar verder geen waardeoordelen over vellen; hij heeft als vrij burger het recht om over theorieën te speculeren/fantaseren. Inderdaad de opmerking over het “omleggen van een politicus” balanceerde behoorlijk op de grens en ik hoop dat hij dergelijke fout niet gaat herhalen. Aan de andere kant, dit heet tegenwoordig woordkunst, vraag maar aan ‘s lands woordkunstenaar Akwasi.

“De kranten zouden vol moeten staan over het gevaar van censuur voor de democratie. Maar dat doen ze niet.”

Eén van de beste inzichten over censuur en de Lubach kwestie was deze Twitter draad door @IsaKriens:

Het YouTube account van @langefrans is vandaag verwijderd. Ook zijn muziek. Censuur is een serieuze zaak. Het druist in tegen de vrijheid van meningsuiting. Een grondrecht waarvan de uitholling wordt verdedigd vanuit de overtuiging dat andersdenkenden extremistisch zijn.

Dit is de narrative van de politiek en de media. Ook Lubach draagt zijn steentje bij. Je bent tegenwoordig gek als je vindt dat de krant en het nieuws geen volledig beeld geven van de werkelijkheid. Als je twijfelt aan de staatspropaganda ben je een gevaar voor de democratie.

Wanneer is iets een “feit”? En wanneer is iets “desinformatie”? Wie bepaalt dat, wie betaalt dat en met welk belang? Het zijn vragen die worden weggewuifd. De kranten zouden vol moeten staan over het gevaar van censuur voor de democratie. Maar dat doen ze niet. Waarom niet?

Het lijkt verboden om geen vertrouwen te hebben in de overheid. Je wordt verketterd. Waarom? Als dat wantrouwen zogenaamd nergens op is gebaseerd, is vertrouwen dat net zo goed niet. Het is een keuze. Vertrouwen voelt fijner, maar is het ook verstandiger?

Tegengeluid is geen gevaar voor de democratie; tegengeluid is een gevaar voor de zittende macht. En daarom wordt dat gecensureerd. Het goedpraten van censuur is dom en gevaarlijk. Want elke geaccepteerde inbreuk op onze grondrechten is geconfisqueerd terrein. Stop er mee.

Op het verwijderen van het kanaal van Lange Frans, kort na de Lubach op Zondag uitzending, reageerde Arjan Lubach als volgt:

Tweet Arjen Lubach

Natuurlijk een behoorlijk hypocriete uitspraak: wel toegeven dat “censuur niet de oplossing is en meteen fout gaat”, maar dan vervolgens vinden dat alleen z’n muziek terug moet! Nee, beste Arjen, als je werkelijk meent wat je zegt over censuur, dan maak je je er hard voor dat óók zijn uitzendingen weer terugkomen.

Meer doelwitten voor de hit job door Lubach: de politieke oppositie en demonstranten

Maar Lange Frans was niet het enige doelwit van de hit job door Lubach (wiens bazin levenspartner is van minister Ollongren van de pro-referendum partij “Democraten”66 die doodleuk het referendum afschafte. Ja echt!). In dat kader maakt Jan Dijkgraaf een aardige samenvatting van het huidige “democratische” gehalte van D66, in zijn geheel niet meer naar de visie van de oprichter, wijlen Hans van Mierlo. Ook PVV-er Martin Bosma maakte de eindafrekening (video) op.

Er moest ook een politieke hit job plaatsvinden en wel aan het adres van de politieke tegenstand, die met name op het gebied van de Corona politiek bestaat uit FvD, het onafhankelijke Kamerlid Van Haga (lid FvD) en de bezorgde burgers die demonstreren voor hun vrijheden en voor een beter geproportioneerd Coronabeleid. Het is dan natuurlijk wel heel fijn als je voor het miljoenenpubliek die allemaal in één keer als staatsgevaarlijke (associatie met waarschuwingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) complotgekkies weg kunt zetten, door een aantal mensen met bizarre opvattingen in beeld te brengen en vervolgens de rest, inclusief de kritische politieke oppositie daarmee te associëren. “Dirty Dirty Smear Merchants” tactieken noemen we dat tegenwoordig!

Column: “Geen kritisch woord over de politiek of de media. Arjen citeert de macht.

Eén van de beste analyses die ik tegenkwam over de pijnpunten van die kwalijke uitzending van Lubach wordt goed verwoord door Ad Nuis in een video van Café Weltschmerz. De omschrijving bij de video is als volgt:

“Volgens de Lachzak Show van Arjen Lubach staan er tegenwoordig zoveel mensen te schreeuwen voor het gebouw van de 2e Kamer dat kamerleden niet langer de hoofd ingang kunnen gebruiken. De woede richt zich niet alleen tegen politici maar ook tegen de main stream media. Een man zegt in een fragment “Reguliere media jullie verraden het volk” Arjen komt in beeld, steekt zijn middelvinger op en zegt “Ach sodemieter toch op man” De lachmachine draait ondertussen overuren ha ha ha ha ha ha

Verslaggevers van de NOS kunnen niet meer zonder bewaking naar publieksevenementen vervolgt Arjen. “Waar komt die woede ineens vandaan” vraagt hij zich af. Gelukkig weet hij ook het antwoord en citeert onze Nationale coördinator terrorisme bestrijding Pieter Jaap Aalbersberg die stelt dat het komt door complot theorieën en corona. “Arjen kijkt bedenkelijk en zegt “complot, corona” begint allebei met CO, toeval? Even op de lachzak drukken…ha ha ha Geen kritisch woord over de politiek of de media. Arjen citeert de macht.

Maar komt het toch dat Lubach deskundig is geworden over de ‘andere media’ en de tegenreacties uit het volk?

Ad Nuis is maar eens even wat gaan klikken op het internet. Kijken hoe dat gaat met die algoritmen. Hij toetste Zondag met Lubach in. Binnen één klik verscheen de naam Irene van den Brekel producent van Zondag met Lubach, nog een klik en hij was bij Kajsa Ollongren. Kajsa Ollongren dat is toch de vice premier van D66, nog een klik. Onze minster is getrouwd met …. Je gelooft het niet Irene van den Brekel…. hè echt die producent van Zondag met Lubach. Ahh nee joh gekkie, dacht Nuis, ik bent een complotdenker.”

Bekijk de volledige column:

Bron: Cafe Weltschmerz

Dit artikel komt nog uit de tijd dat Arjen Lubach nog wel uitgesproken tegen censuur was en hier een item over maakte. Echter, minister Ollongren zelf schitterde door afwezigheid en werd niet genoemd in de uitzending, wat meer mensen was opgevallen:

“Dat de naam van Ollongren niet eens genoemd werd door Lubach, vinden sommige kijkers vreemd. ‘In het hilarische censuur-item bij Arjen Lubach ontbrak heel opvallend onze eigen minister Ollongren, die wel heel prominent nepnieuws wil aanpakken. Nu lees ik dat Ollongrens partner de Zondag Met Lubach-producent is! Zondag Met Lubach-zelfcensuur?’, twittert ene Tom.”

Complottheorieën niets nieuws; de duizelingwekkende en revolutionaire toegang tot informatie wél, dat geldt voor heel veel goede maar dus ook valse informatie

Hetgeen we ons dienen te realiseren is dat onwaarheden en de zogeheten “complottheorieën” geen nieuw fenomeen zijn en al heel lang bestaan. De introductie van het internet heeft de mensheid toegang gegeven tot een immense hoeveelheid informatie, ideeën, bronnen en data waar we relatief tot voor kort niet over konden beschikken. Dit heeft ons een enorme vrijheid gegeven, want we zijn nu niet alleen maar afhankelijk van de gatekeepers van informatie zoals de reguliere media. We kunnen nu zelf ook achter de waarheid komen en dingen verifiëren. Dus zelf onderzoek doen op internet, kan wel degelijk ertoe leiden dat iemand beter geïnformeerd is over onderwerpen dan degene die enkel naar bijvoorbeeld de NPO kijkt.

Daarentegen, het gigantisch toegenomen aanbod aan informatie, betekent behalve goede informatie, ook een gigantische toename van misinformatie, onwaarheden en dus ook complotten. En inderdaad, ook staatsacteurs doen mee in de informatie oorlog op internet en dus moeten wij als burgers altijd beducht zijn dat propaganda ook verspreid kan worden door vijandige partijen. Dit is een onontkoombare realiteit en gevolg van het enorme beschikbaarheid van ALLE informatie (goed en slecht) door het internet.

Orwelliaans Ministerie van Waarheid en wetgeving tegen “misinformatie”: einde van de vrije democratie; doet meer kwaad dan goed

Maar een Ministerie van Waarheid – een literaire benaming voor hetgeen het kabinet, in het bijzonder ministers Ollongren en Grapperhaus en de EU reeds aan het uitrollen zijn in de vorm van zeer anti-democratische wetgevingen – is iets wat we als vrije burgers echt niet moeten willen. Lees bijvoorbeeld onze vertaling van een toespraak van Rowan Atkinson over censuur wetgeving in Engeland. Of bekijk deze video van een debat over het morele pleidooi waarom het geen goed idee is om dingen als complottheorieën (zoals zelfs het afschuwelijke holocaust ontkenning*) te censureren. Conclusies zijn: dingen als haatspraak, nepnieuws en complottheorieën bestrijdt je niet met minder spraak (lees: censuur), maar juist door méér spraak (oftewel zoveel mogelijk vrijheid van meningsuiting).

*: Lubach vertelt in zijn uitzending juichend dat Facebook sinds kort eindelijk holocaust ontkenning heeft verboden op hun platform (inderdaad een walgelijke opvatting). Wel belangrijk om te vermelden is dat het saillante detail dat CEO Mark Zuckerberg, ondanks zijn notabene joodse komaf, jarenlang afgezien had van het verbod op holocaust ontkenning in het belang van Vrijheid van Meningsuiting en daarom des te opmerkelijker dat hij alsnog gezwicht is voor de druk en dit dus toch gaat censureren.

Wie gaat bepalen wat waar is en niet waar en wat bijvoorbeeld de definitie van een belediging is?

En dan is er nog het probleem: wie gaat er bepalen wat waar is en niet waar, wat iemand zou kunnen ervaren als belediging of niet? Meestal degene van wie je totaal niet wilt dat ze dat gaan bepalen, daar dit in veel gevallen over zeer subjectieve dingen kan gaan, of er bepaalde belangen in het spel kunnen zijn (zoals bij overheden dikwijls het geval is; de overheid is zo ongeveer de laatste die in de rol van arbiter van de waarheid kan optreden). Laten we daar dus vooral niet aan beginnen. Eén van de beste filosofische analyses over het reguleren van spraak is wel deze uiteenzetting (video) door Jordan Peterson in debat met studenten:

“De gevolgen van reguleringen [op het gebied van (haat)spraak] zijn onberekenbaar erger dan het probleem waarvoor ze worden ontworpen om ermee om te gaan.”

Ook wil ik de lezer nog voor een volledige historische context het volgende citaat van president John F Kennedy meegeven, waarvan ik denk dat dit werkelijk wijze woorden waren die we ons goed in de oren moeten knopen, hoe moeilijk het omgaan met vrijheid van meningsuiting ook is (zoals Peterson ook terecht opmerkt):

“For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people.” (JFK).

Ned: “Een staat die bang is om haar bevolking te laten oordelen over waarheid en valsheden in een open markt, is een staat die bang is voor haar bevolking.” (JFK)

Bron: youtu.be/KqDPROYT2t8

Censuur van “complotdenken” is vooral gevaarlijk voor journalistiek zélf

Vooral de reguliere media mag wel goed uitkijken met wat ze wenst als het gaat om censuur, want ook voor onderzoeksjournalistiek is een zekere mate van complotdenken een randvoorwaarde als uitgangspunt voor het kunnen uitvoeren van haar werk. Een zeer schokkend voorbeeld van hoe politiek gemotiveerde censuur, uitgevoerd door de BigTech bedrijven, de journalistiek bedreigen, is het compleet censureren op sociale media en door overige media van het beruchte dossier over het Hunter Biden laptops schandaal door de New York Post (één van de langstbestaande Amerikaanse nieuwsbladen). De validiteit van het nieuwsbericht werd door de FBI bevestigd (als link niet werkt, klik hier voor de snapshot) én dat het dus níet om Russische propaganda of nepnieuws ging. De Twitter account van de NY Post was zelfs enkele dagen na deze bevestiging nog in lockdown ondanks dat de Twitter CEO had toegegeven dat ze te ver waren gegaan.

En inderdaad, de “complotgekkies” houden er werkelijk bizarre theorieën en ideeën op na. Zeker als je als je je als doorsnee burger niet regelmatig in de krochten van het internet begeeft, dan kan dat als behoorlijk schokkend worden ervaren. En ook ikzelf heb met al die extreme varianten weinig op. Maar dat betekent niet automatisch dat alles wat als complottheorie wordt bestempeld ook meteen niet waar is of niet waar zou kunnen worden. Vaak zit in een hoop complottheorieën wel degelijk een kern van waarheid die heel goed waar zou kunnen blijken te zijn. Complottheorieën zijn vaak inherent onfalsificeerbaar, tot de waarheid naar buiten komt.

De zaak Epstein: feiten en omstandigheden omgeven door voorlopige fabels

En als het gaat om bijvoorbeeld elite pedofielennetwerken, inderdaad, dat klinkt te bizar voor woorden en zeker als de complotters er meteen satanische rituelen aan vast plakken en dat ALLE elite per definitie schuldig zijn; dat gaat in de belevingswereld van de meeste van ons toch écht ver boven het voorstellingsvermogen. En toch is daar bijvoorbeeld de duistere zaak rondom Jeffrey Epstein, zijn nauwe banden met de hogere echelons van de elite, zijn eiland waar zijn heuse, in de volksmond, “Lolita Express” op vloog. Dit zijn inmiddels geen fabels meer, maar min of meer algemene kennis.

Een aantal vragen zijn omtrent dit dossier nog onbeantwoord, dus daar wordt nog hevig over gespeculeerd, onder andere wie van zijn netwerk van rich and famous uiteindelijk daadwerkelijk klant zijn geweest en hoe het zit met de financiën van Epstein. Het onderzoek hierover, met name naar aanleiding van de arrestatie van Epstein’s partner Ghislaine Maxwell, loopt nog en het schijnt dat daar binnenkort weer meer informatie over naar buiten komt. In een vorig artikel hebben we geprobeerd wat licht te werpen op een aantal aspecten van deze zaak zonder al teveel te speculeren en hierbij ook wat contextuele bronnen bij te verschaffen, zoals een link naar een 60-Minutes uitzending en het buitengewoon bizarre interview met Prins Andrew (de broer van de Engelse kroonprins Charles), een intieme vriend van Epstein.

Het enige wat ik wil aantonen met het aanhalen van de zaak Epstein, is dat dit dossier laat zien dat de kern van de complottheorie bizar kan klinken, maar het feit dat deze zaak serieus genomen wordt, geeft al aan dat ook in de meest bizarre complottheorieën wel degelijk tenminste gedeeltelijk waar kunnen zijn. Zoals al eerder gezegd: veel grootschalige journalistieke onthullingen beginnen aanvankelijk als complottheorieën met zeer gebrekkig bewijs.

Briefje van Twitteraar aan Arjen Lubach: had je de gebeurtenissen van 2020 geloofd als iemand die 2 jaar terug aan je verteld had.

Om dit werkstuk dan af te sluiten, met een kanttekening bij de gedachte dat heel veel complottheorieën hoogstwaarschijnlijk complete fantasieën zijn en in de oren van de meeste van ons dan ook als compleet belachelijk klinken. Maar hoe bizar enig denkbeeld waarin sommigen geloven ook klinkt, ter illustratie en gedachtenexperiment hier het bericht dat Twitteraar @JanusKlaassen zond ter attentie van Arjen Lubach; dit is een niet te ontkennen werkelijkheid die de spijker op z’n kop raakt (het omschreven globale scenario gold tot 2019 nog als complottheorie waarvoor vele complotdenkers jarenlang verguist zijn):

Toegift: nog meer “complottheorieën” die in 2020 toch dichterbij de werkelijkheid zijn gekomen, aldus de gevestigde media zelf!

Ook de CoviPass gold tot een half jaar geleden nog als complottheorie, waarvoor mensen die het aan zagen komen als “gekkie” waren weggelachen. Welnu, volgens EenVandaag: Een coronapaspoort verplicht om te vliegen? Het wordt volop getest, maar de privacy is nog een dingetje. “Maar de PRIVACY is nog een DINGETJE”!!! Overigens is dit volgens het artikel een project van onder andere het World Economic Forum en die hadden er recentelijk al een voorlichtingsfilmpje over gemaakt. Ook in Australië is er al een digitaal reisdocument aangekondigd dat klaargestoomd is voor opname van Covid vaccinaties.

Of als het gaat om die “belachelijke complottheorieën” dat er chips in de vaccins zouden komen te zitten (wat Lubach zo “komisch” wegwuifde)? Wat dacht je van deze: Als het coronavaccin er is, wie krijgt het dan als eerste? De wereld wacht er met smart op (Bron: EenVandaag)?**

“Wij zijn niet sterk in het produceren van miljarden vaccins, maar we zijn wel sterk in nanotechnologie bijvoorbeeld. Dus het zou dan onze chips voor hun vaccins kunnen worden.”

Archieflink: https://archive.vn/KkhjB

**: (Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat daarmee bewezen is dat er 100% zeker (nano)chips in de vaccins komen, want het artikel suggereert dat inderdaad niet, maar het is allesbehalve een theorie die je als belachelijk kunt wegwuiven, want dit behoort wel degelijk tot een reële en bevestigde mogelijkheid)

Zijn dit nu allemaal complottheorieën of gaat het hier gewoon om feiten? Aan de lezer om dit nu zelf te beoordelen en hopelijk in een iets realistischer perspectief te zien, dan dat Arjen Lubach je wilt doen geloven. Oftewel: WEES GEEN ARJEN!

Bestudeer onze Complottheorievrije Kennisbank over Covid-19

Omdat we ons voor kunnen stellen dat het in de zee der informatie van het internet het buitengewoon lastig is om betrouwbare informatie te vinden die je in de gevestigde media lastig zult tegenkomen en je ook niet verstrikt wilt raken in alle bizarre speculatieve complottheorieën, maar gewoon op zoek bent naar de feiten en fabels rondom de coronacrisis en dan met name de zin en onzin van het maatregelencircus, hebben we geprobeerd een zo objectief en neutraal mogelijk verzamelarchief aan te leggen met zoveel mogelijk betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, data, informatie en expertise. Zodat men één centraal punt heeft waar het allemaal terug te vinden valt en makkelijk gebruikt om met anderen te delen, zodat zij zich een hoop eigen zoekwerk kunnen besparen.

Onze Kennisbank over Covid-19 voorziet daarin: https://nieuwegeluid.nl/covid19kennisbank/

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...