Jonge, mannelijke asielzoekers zijn goed voor dikke winsten COA

  • Resultaat COA 2015: €23 miljoen, 2018: €38 miljoen;
  • Lagere medische kosten gevolg van hoge aantal jonge mannen;
  • Aantal ondernemers deden intussen goede zaken vanwege huisvestingstekort COA, terwijl burgers bezorgd waren of asielzoekers ooit weer terug zouden gaan;
  • Inmiddels gaan asielzoekers permanente verblijfsvergunning krijgen vanaf augustus, omdat VVD weigert het debat te vervroegen.

Uit de financiële verantwoording van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers blijkt dat de organisatie miljoenenwinsten maakt op hun activiteiten. Het COA zelf noemt het geen winst maar resultaat, maar de miljoenen vliegen om je oren en de gemiddelde MKB ondernemer zou er jaloers op zijn, zeker in deze tijd!

Resultaat 2015: €23 miljoen, 2018: €38 miljoen

Volgens cijfers uit het rapport van 2015 werden er in 2014 en 2015 resultaten (lees: winsten) geboekt van tussen de €23-24 miljoen. In 2018 (recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar) is dit resultaat al gestegen naar zo’n slordige €38 miljoen; een stijging van maar liefst 43% ten opzichte van 2017 en dat is nog na aftrek van negatieve bijzondere baten (aftrek van €11 miljoen). Het rapport 2018 vind je hier.

Vooral jonge mannen, lagere medische kosten, meer winst

De reden voor de stijging van de winst (aldus de het rapport van 2015) blijkt te liggen in het feit dat de asielzoekers vooral bestaan uit jonge mannen. Zij zijn relatief gezond, en zijn er logischerwijs ook minder zwangerschappen, aangezien er dus relatief weinig vrouwen zich onder de asielzoekers bevinden. Om die reden maken ze dus minder snel aanspraak op medische voorziening, terwijl daar in het budget van het COA wel geld standaard voor wordt toegerekend. Dit is althans de verklaring die het COA gaf destijds aan Quote. Ook door de hoge bezettingsgraad (en er dus geen lege bedden zijn), is het resultaat hoog.

In de financiële verantwoording 2015 valt inderdaad te lezen:

“Het positieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt doordat, als gevolg van de extreem hoge instroom in de tweede helft van 2015, de bezettingsgraden van de opvanglocaties hoog waren en de werving van nieuw personeel de hoge instroom op momenten
niet kon volgen. Daarnaast dalen de medische kosten per asielzoeker met circa 13%, …. Hierbij zijn ook de demografische gegevens van de asielzoekers van belang. De huidige instroom bestaat voor een belangrijk deel uit jonge mannen, die minder medische hulp afnemen.”

COA mag winst houden, meer investeren in huisvesting

Daarbij is het ook van belang om te weten dat die hoge bezettingsgraad aan de ene kant tot hogere inkomsten leidt (het COA krijgt immers een standaard bedrag per asielzoeker en heeft geen leegstand), het moet echter zelfs meer asielzoekers huisvesten dan het zelf capaciteit heeft. Dit leidt enerzijds tot kostenstijging in huisvesting voor dat deel van de asielzoekers die boventallig zijn en die extern gehuisvest moeten worden.

Het COA mag het positieve resultaat houden (het gaat hier immers om publieksgeld) en toevoegen aan haar eigen reserves, daar zij ook flink moet investeren om eigen huisvesting uit te breiden en dus de kosten van externe huisvesting terug te brengen. De groeiende balans en resultaat wekken de indruk dat er hier wel een financiële prikkel lijkt te ontstaan.

Door hoge bezettingsgraad, asielzoekers ook huisvesten in vakantieparken

Een van de aanbieders van die externe huisvesting was (in ieder geval destijds) vakantiepark ondernemer Peter Gillis. Hij ving asielzoekers op in het laagseizoen in drie van zijn vakantieparken. Quote maakte hier een kort video item over, waar vooral zijn slogan “Massa is kassa” opmerkelijk is.

Ook probeert Gillis de kijkers gerust te stellen door in het item (van feb. 2016) te melden dat deze asielzoekers allemaal straks weer terug moeten als het weer veilig is in hun land (o.a. Syrië). “En dat willen ze zelf ook”, volgens Gillis. Inmiddels weten we anno 2020 in Nederland wel hoe dat gaat aflopen (in 2019 schrijft de NOS: ‘Iets meer dan helft van de Syriërs wil in Nederland blijven‘), ondanks dat de heer Gillis op de uitkomst daarvan natuurlijk zelf geen invloed heeft.

Asielzoekers gaan dus toch niet terug, want krijgen automatisch verblijfsvergunning

FvD voorman Baudet had in april 2019 al een debat aangevraagd om te voorkomen dat Syrische asielzoekers automatisch een permanente verblijfsvergunning zouden krijgen, zodra zij 5 jaar in Nederland verblijven. Dit schrijft de wet momenteel voor. Dit was echter tot op heden nog steeds niet op de agenda van de Tweede Kamer terecht gekomen.

Volgens Baudet zal in Augustus 2020 al voor de eerste groep van deze vluchtelingen die periode van 5 jaar verstrijken en zullen zij dus al in aanmerking komen voor zo’n permanente verblijfsvergunning, terwijl het debat hierover nog steeds niet gevoerd is. Waarop Baudet verzocht om dit debat dan toch te vervroegen, daar de situatie in Syrië steeds veiliger aan het worden is na het terugdringen van IS.

VVD wijst vervroegd debat af

Echter, men vindt dus niet dat de klok hiervoor doortikt en de VVD wees het verzoek van Baudet dan ook af en staat het een jaar geleden aangevraagde debat dus nog steeds voor onbepaalde tijd in de wachtrij. Dit was wat in 2015 de directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD nog te zeggen had over op dat moment nog arriverende asielzoekers: ‘Stuur Syrische asielzoekers terug naar Turkije’. Schril contrast dus met de huidige acties van deze partij.

De Kamer is nu in reces tot 1 september a.s.; per definitie krijgen de eerste Syriers dus vanaf augustus automatisch een permanente verblijfsvergunning, logischerwijs. Een permanente verblijfsvergunning betekent ook het moeten huisvesten voor langere duur, waardoor meer huizen moeten worden gebouwd.

Woningzoekenden en boeren de dupe

Bureaucratische stikstofboekhouding belemmert dit, waardoor de Minister van Landbouw besloot dat de boeren hun vee maar minder te eten moeten geven, waartegen zij nu dus in protest zijn. Vergeet niet dat ondertussen Nederlanders zelf ook jarenlang op de wachtlijst zijn voor een nieuwe woning, die echter bij voorrang aan asielzoekers worden verstrekt.

Afbeelding door Jim Black van Pixabay

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...