Is corona juridisch gezien een A-ziekte nu deze wet er niet ligt? ‘Voer voor de rechter’

Heel veel maatregelen die nu worden genomen, waaronder de wetsvoorstellen over testbewijzen en quarantaineplicht – vrijheidsbeperkende maatregelen die op tafel zijn gelegd – hebben hun grondslag in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De juridische grondslag … Read More NineForNews.nl

Deel deze pagina...