Alle trucs uit de kast om FVD en PVV te slopen, ter voorkoming dat ook de doorsnee burger doorkrijgt wie er wél voor hun belangen opkomt

Deze doorzichtige, schaamteloze manipulatietechnieken worden ingezet: gaslighting en projectie!

En nu vallen bij ieder weldenkend mens toch de schoenen uit….een miljoen filmpjes van plunderend, slopend, rellend, vuurwerkgooiend, fikkie stokend tuig dat voor pakweg 98% overduidelijk NIET van oorspronkelijk Nederlandse origine is (en de andere 2%? Die weten zelf niet eens wat ze zijn…treurige meelopers met een identiteitscrisis die zelfs vrijwillig een spraakgebrek hebben ontwikkeld om zo “erbij” te horen) en dan beweert men in “toksjo’s”, op het nieuws en in het gros van de, door de bekende riooljournalistjes geschreven, artikeltjes hierover nog steeds met droge ogen dat dit “de schuld” is van FVD en de PVV?????????????? (de gaslighting is waarlijk schaamteloos en ja, die manipulatietechniek past men gewoon duidelijk zichtbaar toe!)

Hans Janmaat voorzag het al en werd neergezet als een smerige racist… weggehoond, genegeerd in de Kamer, zijn vriendin/vrouw verloor zelfs een been als gevolg van de verwondingen die zij opliep bij een “brandaanslag” (uit de “tolerante hoek” van de samenleving) op het hotel waarin hij met haar verbleef tijdens een bijeenkomst van de Centrum Democraten destijds (desalniettemin zater er in die partij ook zeker zeer bedenkelijke figuren met verwerpelijke denkbeelden)…

Pim riep het en liet nog veel meer mensen inzien dat Janmaat het toch eigenlijk helemaal niet zo fout had… dat kostte hem zijn leven (wederom uit de “tolerante hoek”) omdat “ze” op een andere manier niet van hem leken te kunnen winnen…

Geert roept en waarschuwt al jaren (weliswaar minder tactvol dan Pim dat deed, maar dat maakt niet dat hij daardoor minder gelijk heeft) en heeft daarom al vele jaren geen fatsoenlijk privéleven meer, wordt overladen met doodsbedreigingen en is zelfs met hulp van zijn “waarde ambstgenoten” vervolgd voor zijn “minder Marokkanen” uitspraak in het grootste schijnproces van de laatste eeuwen…

Ook Thierry voorzag waar we op afstevenen en schreef er al over lang voordat hij de “denktank” oprichtte waaruit FVD is ontstaan… Dankzij een partijprogramma dat heel veel mensen aanspreekt die het weliswaar ook met Geert eens zijn maar de PVV toch te drastisch vinden op het gebied van immigratie, werd FVD al heel snel ineens een nieuw reëel gevaar voor die gevestigde orde. En dus pakten kartel en media al heel snel samen… alles werd en wordt uit de kast getrokken om FVD en met name Thierry te slopen… op een leugentje meer of minder wordt niet gekeken en even leek het erop dat ze zouden winnen; de champagne stond vast al koud bij de “waarde ambstgenoten”….gelukkig pakte het anders uit…na de grote schoonmaak is de partij weer opnieuw op de goede weg!

Maaaarrrrrrr…ze geven nog niet op….de hetze gaat door… Volgens hen heeft nu niet het wanbeleid van een kabinet dat zo’n 100.000+ mensen in de ellende heeft gestort, heeft gelogen en bedrogen in o.a. de toeslagenaffaire, dat het geïmporteerde tuig van de richel zowat doodknuffelt, boven de wet stelt (maar bijvoorbeeld onze boerenstand demoniseert), zelfs terroristenclubjes heeft gefinancierd en nu druk bezig is een “crisis” tot in den treure uit te melken, het hele mkb af te breken, ons hele sociale leven naar de verdommenis te helpen, de jeugd en de minder stabiele volwassenen geestelijk te slopen en nu ook nog, notabene in demissionaire status zijnde, voor nichts und wider nichts een recent nog afgewezen avondklok alsnog erdoor jast, “schuld” aan die hele malaise en het mede daaruit voortvloeiende, verwerpelijke geweld, maar degenen die juist OPKOMEN voor de gewone man??????? (manipulatietechniek nummer 2: projectie* wordt hier zonder enige gêne toegepast) Om met de woorden van het welhaast vergeten, klimaathysterische (inmiddels volwassen) vlechtenkind te spreken: HOW DARE YOU!!!!!

Ongeacht of je de PVV en/of het FVD nu wel of niet een warm hart toedraagt….dat dit alles je reinste bullshit is, moet je toch wel duidelijk zijn…en dat dit zomaar kan; dat men dit ongestraft kan beweren zonder van enige repliek te worden bediend, terwijl er hier een afgetreden kabinet aan het roer zit dat van leugens, bedrog en machtsmisbruik aan elkaar hangt en wiens catastrofale misstappen vakkundig onder de veel te dure tapijten worden geveegd of zelfs uit de geschiedenis gewist….als je vroeger hebt opgelet bij de geschiedenisles moet dit ook jou toch langzaam maar zeker aan het denken zetten…denk ik…

Denk hier nog maar eens goed aan (en aan de richting waar je in dit land voor jezelf en je kinderen naar toe wilt) als je straks met het potlood in je hand in het stemhokje staat (áls het “afgetreden” kabinet dat nog toelaat überhaubt).

*: projectie is een afleidingsmethode die door emotionele en psychologische manipulatoren wordt gebruikt om hun tekortkomingen naar een andere persoon te verplaatsen. In plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten, kiezen manipulators er liever voor om iemand anders de schuld te geven. Ze projecteren hun fouten op iemand anders. Het is een psychologisch beledigende tactiek die probeert de last van schuld van hen af ​​te nemen en deze vervolgens op iemand anders te leggen. (herkenbaar, of niet?)

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...