Effect van IC-opnames door vaccinatie: Update 16-2

Leestijd: 2 minuten

Aanpassing 38 minuten geleden door MauriceInmiddels zijn in Israël 4 miljoen mensen voor de eerste keer gevaccineerd en 2,6 miljoen mensen voor de tweede keer.

Zoals eerder aangegeven houd ik met name de ontwikkelingen in de gaten van de ernstig zieken aldaar. Dat zijn mensen die op de IC’s liggen of aan beademingsapparaten.

Omdat de groep boven de 60 jaar het eerst gevaccineerd is, zou onder die groep het eerst het effect merkbaar moeten zijn. En de onderstaande grafieken laat dat duidelijk zien.

Besef daarbij dat het maximale effect van de vaccinatie ongeveer zou liggen een week na de tweede vaccinatie. En dat patiënten die worden opgenomen als ernstig ziek, gemiddeld 11 dagen daar voor zijn besmet.  Daarnaast is het zo dat in Israël circa 20% van de bevolking boven de 60 jaar zich niet heeft laten vaccineren.

Als je naar de groene en rode lijn kijkt van de groep tussen de 35 en 54 jaar, dan zie je dat er in januari/begin februari in Israël overal nog een duidelijke stijging geweest is bij die groep, terwijl bij de groep boven de 60 jaar vanaf half januari een daling is ingezet.

Ook met een zelf gemaakte grafiek kan ik de ontwikkelingen en het verloop van de groep ernstig zieken aangeven. Vanuit het dashboard van de Israëlische cijfers heb ik de cijfers vanaf 11 januari van dag tot dag gevolgd en hier zie je de verschuivingen in aantallen patiënten naar leeftijdsgroep.

Goed te zien is het verloop in deze periode naar leeftijdsklasse. De groep 80+ (die het eerst en het meest is gevaccineerd) laat de sterkste daling zien. Bij de groep onder de 60 jaar zien we nog stijgingen t.o.v. 11 januari, maar die neemt sinds 5 februari af.  Juist omdat dit alle patiënten zijn, dus ook degenen die drie weken geleden zijn opgenomen, zal de verschuiving trager verlopen. Maar ook deze cijfers laten zien dat er een groot effect is van de vaccinaties op de instroom van ernstig zieken.

Welke mate de bescherming is (zoals de eerst aangegeven 95%), is op deze manier niet vast te stellen. Maar ik verwacht dat vrij snel vanuit de bestanden van de grote HMO’s in Israël daar nauwkeuriger cijfers van bekend worden gemaakt.

Nog even een aanvullende opmerking: door sommigen krijg ik voor de voeten geworpen dat ik “reclame maak voor het vaccineren”.  En die komen o.a. met totaal ongefundeerde beweringen dat de sterftecijfers in Engeland en Israël fors hoger zijn door het vaccineren. Maar, zoals ik steeds gezegd heb, ik beoordeel data op basis van de data, ongeacht wat mijn eigen af- en voorkeuren zijn. Zo ben ik dus zeer kritisch op de wijze waarop het RIVM de data verzamelt, presenteert en analyseert. En onderbouw ik dat ook. En deze data van het effect van de vaccinaties in Israël op de druk van de zorg zijn onbetwistbaar en presenteer ik daarom ook.

Juist om iedereen op basis van data hun eigen afwegingen te kunnen laten maken of men in dit geval wel of niet gevaccineerd wil worden. Want m.b.t. deze crisis, die we wereldwijd zien, ben ik een absolute voorstander van een (angst)vrije keuze.

Help ons dit objectief te blijven doen. Klik hier. 

The post Effect van IC-opnames door vaccinatie: Update 16-2 appeared first on Maurice de Hond.

Read More Maurice de Hond

Deel deze pagina...