‘Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.’ Een gesprek met Sam Brokken