De corona-coup (3) Paniek als versneller

In 2009, na de H1N1-epidemie, verklaarde de bekende Franse presidentiële adviseur Jacques Attali: “De mensheid evolueert niet noemenswaardig, behalve wanneer zij echt bang is”. In commentaar op deze uitspraak wees het Instituut Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO) er al in zijn analyse voor 2020 op dat er geen gegevens waren “die onomstotelijk bevestigen dat dit het plan is dat wordt uitgevoerd”, maar dat verschillende factoren hebben bijgedragen tot het zaaien van paniek en het in gang zetten van de ontwikkeling die Attali voor ogen stond. En dat “de internationale en nationale organisaties die belast zijn met de volksgezondheid zich leenden voor de versterking ervan”.

Jacques Attali is een invloedrijk sociaal denker en adviseur van de Franse regering. In zijn ogen is een pandemie de uitgelezen kans om door het aanjagen van angst “een wereldpolitie, wereldvoorraden en dus een wereldtoezicht te implementeren”, de basis “voor een echte wereldregering.” Bron afbeelding: UZM, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Een studie getiteld ‘Impact of the COVID-19 pandemic on mental health: real-time surveillance using Google Trends’, gepubliceerd in het tijdschrift Trauma Psychology van de American Psychological Association (ANA), bevestigde dat er in de eerste veertig dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie afkondigde, in de Verenigde Staten sprake was van “een onmiddellijke toename van bezorgdheid en paniek, gevolgd door het begin van angstsymptomen”….

Lees dit artikel verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/de-corona-coup-3-paniek-als-versneller door Cultuur Onder Vuur.

Deel deze pagina...