Kennisbank: Dossier Covid-19

Het centrale verzamelarchief en kennisbank voor de verslaglegging van belangrijkste kwalitatieve artikelen, berichten, documentatie, video’s, bronnen en data ter ondersteuning van voorlichting over Coronabeleid scepsis en verspreiding van bewustwording van een realistisch perspectief.

Afbeelding door Pete Linforth van Pixabay

Index

Logboek updates

Aangezien de enorme hoeveelheid data op deze pagina regelmatig wordt aangevuld en werk in uitvoering betreft, kunt u via het logboek de meeste recente toevoegingen bekijken. Dit is met name nuttig voor diegenen die al eerder deze pagina bestudeerd hebben om te zien wat er recentelijk is bijgekomen.

Logboek met meest recente aanvullingen sinds 01-02-2021

Archief met oudere updates

Toelichting

Daar met name de “pers” ernstig in gebreke blijft door het enerzijds niet ter verantwoording roepen van de overheid (en mede daardoor falend de vrije, democratische rechtsstaat te waarborgen) en anderzijds door de bevolking eenzijdig en niet objectief te informeren, waarbij de bevolking ook van cruciale informatie onthouden wordt, heeft deze kennisbank tot doel als centrale referentie te kunnen dienen voor een ieder die op zoek is naar de gedegen, betrouwbare, objectieve informatie en bronnen die elders lastig bij elkaar te vinden zijn. Daar de pro-maatregelen informatie reeds wijdverspreid beschikbaar is, wordt daar op deze pagina geen aandacht aan besteed; deze pagina is puur bedoeld als kennisbank voor Coronabeleid skeptici.

Lees hier de uitgebreide versie van deze toelichting.

Zoveel mogelijk delen!

Omdat zoveel van de bestaande relevante informatie en links hier bijelkaar staan, leent deze pagina zich uitstekend om te delen met anderen die wellicht nog niet degelijk geïnformeerd zijn over dit onderwerp. Om de bewustwording onder onze landgenoten te vergroten: Deel deze pagina dus zoveel mogelijk!

Inleiding: belangrijkste uitgangspunten op een rij

Deze korte video geeft in 7,5 minuten zeer helder (een deel van) de context van de problematiek rondom de Coronamaatregelen weer, waarop een groot deel van het pleidooi van de skeptici is gebaseerd.

Omschrijving bij video van Slinksnieuws: “Coronapandemie dodelijk virus of worden we weer beet genomen? Kritische vragen uit de journalistiek komen niet op gang. PCRtest geeft volgens RIVM Jaap Van Dissel slechts een indicatie maar meet niet de besmetbaarheid. IC bedden te kort, maar al jaren is er bezuinigd op IC bedden. Pandemie definitie werd verlaagd in 2009 waardoor een simpele griep tot pandemie kan uitgeroepen worden. Zijn de maatregelen en lockdowns wel gegrond? De volgzame tunnelvisie van de WHO…”

(De verlaging van de definitie van pandemie hield onder andere in dat het sterftecijfer niet meer hoefde mee te tellen voor het uitroepen van een pandemie.)

Deze korte video vat de belangrijkste pijnpunten in 7,5 minuten samen:

Korte video: Eerlijkheid is de eerste stap naar bevrijding

Deels vergelijkbaar met de video hiervoor, maar zeer de moeite waard: In deze bijzonder pakkende thriller filmtrailer-achtige montage wordt haarscherp en zeer treffend de ernst rondom de Corona maatregelencrisis, de bedreiging van onze vrijheden, het wanbeleid van het kabinet in bredere zin zeer goed in beeld gebracht, weliswaar met inhoudelijke overlap met de clip hiervoor, maar zeker de moeite van het kijken waard.

Koning Willem Alexander (tijdens Herdenkingsdag): “Niet normaal maken wat niet normaal is.”

Thierry Baudet (FvD): “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Geef ons onze vrijheid terug!”

Youtubelink: https://youtu.be/qfPQ5Xp5PsM

Nieuwsuur aflevering: “Leugens en manipulaties door de WHO EN RIVM rond de Mexicaanse griep in 2009

De desbetreffende, uitgebreidere aflevering Leugens en manipulaties door de WHO EN RIVM rond de Mexicaanse griep in 2009 van Nieuwsuur (bron van vorige video) destijds over de Mexicaanse Griep, opnieuw gepubliceerd door Café Weltschmerz:

Café Weltschmerz vraagt zich in de omschrijving ook terecht af: “Oude, zeer kritische aflevering van nieuwsuur rond de Mexicaanse griep van 2009. Dat we nu anno 2020 een herhaling van feiten beleven blijkt geen reden voor het programma zich opnieuw kritisch op te stellen.”

Het huidige opstapelende dossier van bronnen en feiten met betrekking tot de Covid-19 maatregelencrisis doet de vraag rijzen of er kennelijk niets van het verleden is geleerd, sterker nog, de fouten van destijds lijken nog eens dubbel zo hard herhaald te worden.

Sterftecijfer blijkt in de range van de griep te liggen, geeft ook de WHO toe (0,13%)

Een discussiepunt dat o.a. ontstond met betrekking tot de vraag van Thierry Baudet (FvD) aan premier Rutte (zie bovenste video), waar hij stelde dat het sterftecijfer rond 0,2% lag, werd later betwist door Diederik Gommers van het OMT, die beweerde dat dit 0,65% zou zijn, hetgeen hij bij NPO Op1 (8-10-2020) ook verkondigde, maar dit werd tegengesproken door Robin Fransman van Argumentenfabriek, die beweerde dat Gommers hogere sterftecijfers geeft dan zijn collega’s wereldwijd tijdens een uitzending van het programma Jinek een paar dagen eerder (5-10-2020). Bekijk korte compilatie van de fragmenten in een Facebookbericht van Meldpunt Nederland hier.

Voor het perspectief: de basis waarop de pandemie begin van het jaar door de WHO werd uitgeroepen en ook Nederland uiteindelijk in lockdown ging, maar ook de risicoclassificering van Covid-19 werd gebaseerd (in dezelfde risicocategorie als Ebola), was onder andere de inschatting van een sterftecijfer van 3,4%. Dit blijkt dus inmiddels zo ongeveer minimaal 15x te hoog geweest. Eén van de belangrijkste gegevens voor het uitvaardigen van noodmaatregelen en de risicoclassificering die dit legitimeert, blijkt dus substantieel lager te zijn, waarmee de legitieme basis voor de noodmaatregelen nu meer en meer ter discussie staat.

De WHO heeft overigens inmiddels ook toegegeven en bevestigd dat het sterftecijfer (IFR=Infection Fatality Rate= aantal overlijdensgevallen ten opzichte van totaal aantal geïnfecteerden) voor Covid-19 mondiaal zelfs op 0,13% ligt. De WHO schat dat ruim 750 miljoen mensen al geïnfecteerd zijn geweest en volgens de statistieken zijn zo’n 1 miljoen mensen overleden tot nu toe (‘met’ of ‘aan’ SARS-Covid-19 wel te verstaan). Hieruit volgt de IFR van 0,13%, welke dus in ieder geval in de range van influenza ligt.

Bron: https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/ | Snapshot: https://archive.vn/mZWLw

Bron: Associated Press | Snapshot: https://archive.vn/oGlEW

Daarnaast werd er onlangs een peer-reviewed onderzoeksartikel gepubliceerd door de WHO, waarin ook een schatting werd gemaakt van de IFR op basis van de schattingen op basis van 61 onderzoeken. In dit rapport wordt zelfs gesuggereerd dat de IFR nog wel eens substantieel lager kan liggen dan de 0,23% die de onderzoeker observeerde in de analyse.

If one could sample equally from all locations globally, the median infection fatality rate might be even substantially lower than the 0.23% observed in my analysis.

Studie gepubliceerd door WHO: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf | Snapshot

De auteur van deze studie is de wetenschapper Prof. Dr. John Ioannidis, ‘s werelds meest geciteerde en alom gerespecteerde arts-epidemioloog en hoogleraar aan Stanford University, die belangrijke bijdrages heeft geleverd aan op bewijs gebaseerde medische wetenschap, epedimiologie en klinisch onderzoek. Geen kleine jongen dus. The Atlantic schreef een artikel over hem wat de volgende inleiding had, en best veel zegt over wat hij vindt van de stand van de medische wetenschap:

“Veel van wat medische onderzoekers concluderen in hun studies is misleidend, overdreven of gewoonweg fout. Dus waarom werken artsen – tot een schokkende hoogte – nog steeds op basis van misinformatie in hun alledaagse praktijk? Dr. John Ioannidis heeft zijn carrière gewijd zijn beroepsgenoten uit te dagen door hun slechte wetenschap te ontmaskeren.”

(Archieflink naar dit artikel voor geïnteresseerden (en indien de oorspronkelijke link niet mocht werken), echter verder niet relevant voor dit Kennisbank dossier.)

Rekenen aan Corona: Risico’s van corona zijn fors afgenomen

Over ESB: “Naast een economisch vakblad is ESB ook het communicatieplatform voor economie en beleid in brede zin. De kern van ESB bestaat uit artikelen die worden geschreven door externe auteurs – academisch economen en invloedrijke beleidsmakers – op basis van gedegen onderzoek. Deze artikelen dragen relevante argumenten voor beleid aan en geven richting aan het debat.”

ESB heeft op basis “van serologisch onderzoek van Sanquin en de uitkomstdata van RIVM de risico’s van corona doorgerekend voor een aantal leeftijdscategorieën.”

“En dat valt niet tegen, de risico’s zijn voor de meeste groepen flink lager geworden. Dat kan komen omdat de medische behandeling veel beter is geworden, maar ook omdat we de meest kwetsbare groepen, de ouderen in verpleeghuizen of met thuiszorg, nu veel beter beschermen. Kortom, er is weer meer reden voor hoop. ….

We kunnen ook de echte IFR (Infection Fatality Rate) en IHR (Infection Hospitalisation Rate) benaderen van de tweede golf per leeftijdscategorie. ….. Het gaat hieronder dus niet om de risico’s na een positieve test, maar de risico’s van corona na besmetting en die zijn lager omdat veel meer mensen besmet raken dan zich laten testen. Ook het totaal kunnen we berekenen. Maar dat is dan niet de IFR of IHR van corona voor heel Nederland, maar heel specifiek voor de leeftijdsdistributie en gezondheidszorg zoals die in de tweede golf tot stand kwam.”

Brondata RIVM, bewerking auteur ESB

“….. sturen op het niet overschrijden van de zorgcapaciteit, wordt opnieuw bevestigd als de enige juiste. Daar zijn twee dingen voor nodig. Maatregelen die kwetsbaren maximaal beschermen en niet-kwetsbaren maximaal vrijlaten, en een maximalisering van de zorgcapaciteit.”

https://esb.nu/blog/20061404/rekenen-aan-corona-8-risicos-van-corona-zijn-fors-afgenomen | Reservelink: https://archive.vn/5ydaM

‘Cijfers tonen aan dat Covid-19 geen bedreiging is voor de volksgezondheid’

Onderzoeksjournalist Vicki van Lommel dook in de materie en schreef op 3-12-2020 voor de Groninger Krant een zeer degelijk en stevig onderbouwd artikel waarin zij aangeeft dat het gevoerde beleid totaal niet in verhouding staat tot de werkelijke dreiging die Covid-19 vormt, en dat het huidige gevoerde beleid tot catastrofale maatschappijschade leidt en zal leiden. Van Lommel stelt in haar artikel in elk geval een hele rits aan terechte vragen.

“Op basis van de huidige en verwachte sterftecijfers, die gebaseerd zijn voor week 48 tot eind dit jaar op de hogere sterftecijfers van dezelfde periode 2017 – 2018, is er voor Nederland geen sprake van een coronagezondheidscrisis. De verwachting is dat dit tevens geldt voor Europa, omdat grotendeels in Europa na de Tweede Wereldoorlog meer kinderen werden geboren. Dat in het begin Italië zo heftig getroffen leek te worden, valt ook te verklaren aan het feit dat Italië een van de landen is waar de gemiddelde levensverwachting het hoogst is in de wereld. Als er geen sprake is van een coronagezondheidscrisis in Europa, is het niet ondenkbaar dat dit ook voor andere continenten geldt en er daarmee geen sprake is van een wereldwijde coronapandemie. 

Ook hebben coronamaatregelen geen verschil gemaakt, gezien de ontwikkelingen in Zweden en in navolging daarop nu ook in Zwitserland.

De overlijdenskans in Nederland voor mensen onder de 65 jaar is hetzelfde als in 2019 en 0,01 procent lager dan in de periode 2014 – 2018. Oftewel de overlevingskansen nemen voor die groep tot nu toe nog om de zoveel jaren toe. 

Er is dan ook geen enkele legitieme reden voor een coronawet in Nederland die de Nederlandse grondwet ‘tijdelijk’ overruled en daarmee de grondrechten van 17 miljoen mensen. Een grondwet die zomaar aan de kant wordt geschoven voor een virus waarvan de meeste mensen hooguit een snotneus krijgen, terwijl een structurele grondwetswijziging niet zomaar kan. Voor een grondwetswijziging is een meerderheid van stemmen nodig, waarna er verkiezingen dienen te volgen. Na de verkiezingen dient tweederde van beide Kamers in te stemmen met de voorgestelde grondwetswijziging. Maar als je het woord ‘tijdelijk’ ervoor plakt, is de extra bescherming van de Nederlandse rechtsstaat tegen mogelijke uitwassen en ondermijning ineens niet meer aan de orde?! Dan kan een lagere ‘spoedwet’ opeens de hoogste wet, de Grondwet, overstemmen?! Corona, waarop in de toekomst, als schandvlek zal worden teruggekeken, als onderdeel van de Nederlandse, Europese en niet onwaarschijnlijk mondiale geschiedenis. Iedereen stond erbij en keek ernaar, maar deed niets.”

Lees het volledige artikel:

Reservelink | Extra reservelink: https://archive.vn/2UyqQ

Een aantal andere artikelen van Vicki van Lommel zijn ook zeer de moeite van het lezen waard. Met het lezen van haar artikelen, inclusief het bestuderen van alle bronnen die zij gebruikt, kan men zich al een zeer goed en realistisch perspectief vormen over de situatie. De citaten bij elk artikel zijn slechts om een indruk van elk artikel te geven, maar geenszins een weergave van de volledige inhoud, die bij elk artikel veel uitgebreider is, en daardoor is het noodzakelijk elk artikel in zijn geheel te lezen, daar zij zeer leerzaam zijn.

Coronavaccins en mogelijke risico’s nader belicht

26 November 2020 – ACHTERGROND – Zijn vaccins veilig en effectief genoeg om het leven weer op te pakken nadat iedereen is gevaccineerd?

We kunnen pas weer ons leven oppakken, schrijft Bill Gates op zijn blog, als het perfecte medicijn is gevonden of als iedereen in de wereld gevaccineerd is. Vanaf het begin van de corona-uitbraak, heeft Big Pharma weinig moeite getoond om maar enigszins een perfect medicijn te ontwikkelen en lijkt het erop dat ook de politieke wil tot op de dag van vandaag ontbreekt in de wereld, als je het ‘vaccin mantra’ van minister Hugo de Jonge mag beschouwen als maatgevend voor vele landen in de wereld. In elk Westers land lijkt er al die tijd maar één optie: een vaccin.

Bij medische experimenten is het hoe dan ook absoluut noodzakelijk dat de proefpersoon vrijwillige toestemming geeft. Het is overduidelijk dat een wilsonbekwaam persoon niet in staat is om dit te doen en dus is experimenteren op deze groep mensen in strijd met de Code van Neurenberg.

Dr. Fauci was zo overtuigd over de veiligheid van het Moderna vaccin dat hij dierenproeven op ratten en primaten oversloeg, volgens Children’s Health Defense. En er werden geen specifieke gezondheidsgegevens gemeld over de proeven op muizen. Terwijl eind mei het Moderna vaccin bij 20 procent ernstige bijwerkingen zou hebben veroorzaakt.

Lees het volledige artikel: https://groningerkrant.nl/opinie/coronavaccins-en-mogelijke-risicos-nader-belicht/ | archieflink: https://archive.vn/L48j0

‘Na negen maanden is Nederland nog steeds niet verder dan een lockdown- en vaccinscenario’

10 December 2020 – Het roer moet nu om om te voorkomen dat we blijvend verzanden in een beleidsmatig gecreëerde gezondheidscrisis.

In het beginsel zou je de lockdown in maart nog kunnen rechtvaardigen. Een korte tijd om je ervan te vergewissen of er sprake was van een killervirus. Echter op basis van voortschrijdende kennis is dat niet aan de orde en valt de coronawet noch een indirect verplicht vaccin te rechtvaardigen. Covid-19 is geen bedreiging voor de volksgezondheid. Mensen sterven in overgrote meerderheid eerder met dan aan SARS-CoV-2. De meeste mensen hebben veelal meerdere onderliggende aandoeningen waarbij ze voor hun geboortejaar de gemiddelde levensverwachting (ruimschoots) hebben behaald. Het sterftecijfer loopt al jaren achter op de bevolkingsgroei en vergrijzing en de komende 15 jaar zullen de laatste babyboomers de leeftijd van 80 jaar bereiken. Ondertussen worden vele diagnoses gemist en neemt de gezondheid van vele gezonde mensen af door toegenomen inactiviteit. Het mantra is namelijk thuiswerken, zo weinig mogelijk de deur uit en amper sociale contacten. Je zal maar op een flatje wonen, zoveel verdiepingen hoog midden in een grote stad. Hoe blijf je op zo’n kleine ruimte met onvoldoende frisse lucht mentaal en fysiek gezond? Hoe maakt iemand zo nog voldoende vitamine D aan bij een chronisch tekort aan daglicht? Hebben politici daar wel eens aan gedacht, voordat ze de bevolking uitmaken voor asocialen?

Het is tijd voor een nieuw plan zonder vaccins, coronawet noch lockdowns. Afgelopen jaren is fors bezuinigd op personeel en bedden.

Op dit moment zijn er zogenaamd vele besmettingen, maar minder overlijdens dan in maart van dit jaar. Bij vermoeden van Covid-19 dient een diagnostisch bloedonderzoek plaats te vinden in plaats van de PCR methode die daarvoor nooit ontworpen is, zodat een waarheidsgetrouw beeld ontstaat van het volksgezondheidsrisico.

De meeste mensen hebben geen of lichte ziekteverschijnselen. Jaarlijks krijgen normaliter vele mensen griep met milde symptomen. Daar doet de overheid nooit moeilijk over, ookal belanden daardoor jaarlijks vele mensen in het ziekenhuis. Gezien steeds meer mensen coronamoeheid vertonen dient er afgeschaald te worden naar vrijwillige lichte coronamaatregelen naar het voorbeeld van Zweden tot voor kort, met als beoogd doel zo snel mogelijk terug naar normaal. Sinds kort vinden in dat land aanscherpingen plaats. Waarom? Gezien in landen met veel strengere maatregelen er minstens zoveel zieken en doden zijn.

Door op basis van vrijwilligheid beleid te voeren blijft draagvlak behouden voor individuele gevallen die wel ernstig ziek zijn/worden.

Lees het volledige artikel: https://groningerkrant.nl/opinie/na-negen-maanden-is-nederland-nog-steeds-niet-verder-dan-een-lockdown-en-vaccinscenario/ | archieflink: https://archive.vn/ig9RS

‘Nog even en 17 miljoen asymptomatische mensen zitten voorgoed aan huis gekluisterd?’

17 December 2020 – COLUMN – In hoeverre vindt de meerderheid van de bevolking dat het Nederlandse kabinet voor haar coronabeleid een motie van wantrouwen verdient?

Volgens Maurice de Hond blijkt uit de weekcijfers dat er 37 procent meer is getest, maar dat er geen procentuele toename is in het aantal positieve testen. Ook nog eens allemaal PCR ‘testen’ zonder enig onderliggend diagnostisch onderzoek, waardoor je niet weet wie wel en niet besmettelijk is en/of ziek is of waarschijnlijk zal worden door Covid-19. En hoeveel mensen hebben zich na een positieve sneltest nog eens gratis laten testen bij de GGD? Vergelijk je het percentage van positieve testen met de week van 19 oktober, dan is er zelfs sprake van een afname, ondanks in die week ongeveer evenveel tests werden afgenomen. Daarbij wordt de kans op meer vals positieven ook nog eens groter als er meer mensen zonder klachten ook worden getest. Er zijn nu huisartsen die medische hulp weigeren aan mensen met klachten die geheel niets met respiratoire aandoeningen te maken hebben, totdat ze een PCR ‘test’ hebben gedaan. Is dit niet in strijd met de Eed van Hippocrates, waardoor een arts bij het weigeren van medische hulp uit zijn ambt gezet kan worden? Evenals werkgevers die dreigen met disciplinaire maatregelen naar hun werknemers toe als ze zich niet laten testen, ondanks er geen enkele reden is om dat af te dwingen.

Eerst ging het om het aantal overledenen aan Covid-19 om vergaande coronamaatregelen te rechtvaardigen. Toen werd het aantal SARS-CoV-2 ziekenhuisopnames voldoende. Vervolgens werd het aantal dagbesmettingen als richtlijn genomen en nu gaat het om weekbesmettingen. Nog enkele weken verder en 17 miljoen asymptotische mensen zijn voldoende om vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen structureel op te leggen?

Hoeveel ‘medische’ missers mag Rutte III nog maken, voordat de bevolking er genoeg van heeft? Hoelang mag dit kabinet er nog omheen draaien dat de zorg kapot is bezuinigd? Hoelang wordt geaccepteerd dat de regering zwijgt over de fors toegenomen vergrijzing en het al jaren achterblijvende sterftecijfer, waardoor het aannemelijk is dat komende 15 jaar het sterftecijfer zal stijgen? Hoelang wordt nog getolereerd dat na negen maanden de zorgcapaciteit nog steeds niet wordt afgestemd op de vraag? Hoe ver laat het kabinet de zorgkosten oplopen totdat ze het zorgsysteem gaan hervormen en weer betaalbaar maken? Hoeveel mensenlevens zijn we bereid hiervoor te offeren? Is de volgende parlementaire enquête in de maak?

Lees het volledige artikel: https://groningerkrant.nl/opinie/nog-even-en-17-miljoen-asymptomatische-mensen-zitten-voorgoed-aan-huis-gekluisterd/ | archieflink: https://archive.vn/Cor9p

Rutte liegt in de Tweede Kamer; ontkent een toespraak over groepsimmuniteit gehouden te hebben!

Voor het goede begrip van de volgende korte video is deze context van belang:

Eén van de meest consequentiële toespraken die premier Rutte hield in maart aan het begin van de Corona crisis was juist die waarin hij aankondigde dat de regering de strategie van het bereiken van groepsimmuniteit zou gaan volgen. Heel Nederland kan zich deze toespraak vast nog wel herinneren! Echter, waar de meerderheid zich waarschijnlijk niet van bewust is, maar wel zeer belangrijk om te weten, is dat Premier Rutte zelf, tot grote verbazing en ongeloof van Tweede Kamerleden, glashard ONTKENT deze toespraak ooit gehouden te hebben en op aandringen hierover beweert zich zo’n toespraak niet te kunnen herinneren. Let wel, hij ontkende dit IN DE TWEEDE KAMER!

Op basis van onder andere deze afspraak is Nederland uiteindelijk in de “Intelligent Lockdown” gegaan, want men wilde “flatten the curve” bereiken zodat de zorgcapaciteit de instroom aan patiënten blijvend aan zou kunnen, en de besmetting gespreider over een langere periode te laten verlopen.

Echter, het is voor het bereiken van groepsimmuniteit dan wel van belang dat er besmettingen (onder bevolkingsgroepen die weinig risico lopen) blijven plaatsvinden, zodat de groep op den duur ook een bescherming gaat vormen voor de kwetsbaren. Dit is overigens een methode die door zeer veel wetenschappers ook wordt aangeprezen en bijvoorbeeld onderdeel is van de strategie die duizenden wetenschappers en medici nu expliciet aanbevelen aan regeringen (lees verder op deze pagina de “Great Barrington Declaration”).

De regering is echter vrij spoedig na het ingaan van de Lockdown en noodverordeningen een heel andere koers gaan varen en werden de begrippen “Nieuwe Normaal” en “Anderhalvemeter samenleving” als langdurig beleid geïntroduceerd, wat in wezen haaks staat op de oorspronkelijke doelstelling van groepsimmuniteit (immers met man en macht moest het liefst elke besmetting voorkomen worden, wat dus het bereiken van groepsimmuniteit feitelijk probeert tegen te houden).

Over het motief van deze bizarre ontkenning (die wonderlijk genoeg zonder consequenties vanuit de Tweede Kamer is gebleven) kan louter gespeculeerd worden, maar het feit dat het heeft plaatsgevonden is wel cruciaal om van bewust te zijn. Kijk daarom deze video (duurt 1:42 min.) om het met eigen ogen te zien:

Bron: Meldpunt Nederland (Facebook), Youtube kanaal

Filmpje RIVM over Groepsimmuniteit en opmerkelijke wijziging definitie groepsimmuniteit door WHO

Eind maart 2020 publiceerde het RIVM dit filmpje over groepsimmuniteit, waarin duidelijk werd uitgelegd dat groepsimmuniteit kan ontstaan als voldoende mensen het Coronavirus hebben doorgemaakt. Opmerkelijk was dat al kort nadat er gesproken was over groepsimmuniteit, het kabinet deze koers niet zou bevaren en dat enkel een vaccin en “het nieuwe normaal” de uitweg zou zijn. Nog opmerkelijker was de totale ontkenning door premier Rutte dat hij ooit een toespraak over groepsimmuniteit gehouden zou hebben.

Omschrijving bij video:

Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor het coronavirus. Dat betekent dat je niet meer ziek kan worden. Hoe meer mensen immuun zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Dit heet groepsimmuniteit.

Originele Youtubelink RIVM: https://youtu.be/OiRJpCuI4gM

Op 9 juni 2020 was de definitie van groepsimmuniteit bij de WHO nog als volgt, en waarover brede consensus bestaat in de medische wereld:

Groepsimmuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een populatie immuun is, hetzij door vaccinatie, hetzij door immuniteit die is ontwikkeld door een eerdere infectie. Dit betekent dat zelfs mensen die niet zijn geïnfecteerd, of bij wie een infectie geen immuunrespons heeft veroorzaakt, ze worden beschermd omdat mensen om hen heen die immuun zijn, kunnen fungeren als buffer tussen hen en een geïnfecteerde persoon.

Bekijk archieflink hier

Echter, per 13 november 2020 werd de alom geaccepteerde definitie plotseling gewijzigd in schaamteloze vaccinatiepropaganda, waarbij natuurlijke groepsimmuniteit vrijwel volledig naar de achtergrond verdween:

‘Kudde-immuniteit’, ook wel ‘groepsimmuniteit’ genoemd, is een concept dat wordt gebruikt voor vaccinatie, waarbij een populatie kan worden beschermd tegen een bepaald virus als een vaccinatiedrempel wordt bereikt.

Kudde-immuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze eraan bloot te stellen. Lees voor meer informatie de persconferentie van de directeur-generaal op 12 oktober.

Vaccins trainen ons immuunsysteem om antilichamen te ontwikkelen, net zoals het kan gebeuren wanneer we worden blootgesteld aan een ziekte, maar – cruciaal – vaccins werken zonder ons ziek te maken. Gevaccineerde mensen worden beschermd tegen het krijgen van de betreffende ziekte. Bezoek onze webpagina over COVID-19 en vaccins voor meer informatie.

Naarmate meer mensen in een gemeenschap worden gevaccineerd, blijven minder mensen kwetsbaar en is er minder kans dat de ziekteverwekker van persoon op persoon wordt overgedragen. Door de kans te verkleinen dat een ziekteverwekker in de gemeenschap circuleert, worden degenen die vanwege andere ernstige gezondheidsproblemen niet kunnen worden gevaccineerd, beschermd tegen de ziekte waarop het vaccin is gericht. Dit wordt ‘kudde-immuniteit’ genoemd.

‘Kudde-immuniteit’ bestaat wanneer een hoog percentage van de bevolking wordt gevaccineerd, waardoor infectieziekten zich moeilijk kunnen verspreiden, omdat er niet veel mensen zijn die kunnen worden besmet. Lees onze Q&A over vaccins en immunisatie voor meer informatie.

Het percentage mensen dat antilichamen nodig heeft om kudde-immuniteit tegen een bepaalde ziekte te bereiken, verschilt per ziekte. Voor immuniteit van de kudde tegen mazelen moet bijvoorbeeld ongeveer 95% van de bevolking worden gevaccineerd. De overige 5% wordt beschermd door het feit dat mazelen zich niet verspreiden onder degenen die zijn gevaccineerd. Voor polio is de drempel ongeveer 80%.

Het bereiken van kudde-immuniteit met veilige en effectieve vaccins maakt ziekten zeldzamer en redt levens

Voor het gemak en ter controle hebben we screenshots van het webarchief naast elkaar gezet in 1 afbeelding: https://nieuwegeluid.nl/wp-content/uploads/2021/01/groepsimmuniteit.jpg

Via deze archieflink ziet u de definitie van 9 juni 2020.

Via deze archieflink ziet u de definitie vanaf 13 november 2020.

Het Lab van Ab geeft verhelderend historisch inzicht in de ethiek en belangen van vaccindealer Ab Osterhaus.

Nu het scenario van de Mexicaanse griep zich permanent lijkt te wijzigen, wordt de druk op het lab van Ab steeds groter om te komen met nieuwe resultaten en steekhoudende prognoses. Ook de kritiek wordt luider: paniekvoetbal uit eigenbelang? Verstrengeling tussen wetenschap en bedrijfsleven?

Zo luidt het artikel behorend bij een uitzending van VPRO’s Tegenlicht naar aanleiding van het optreden van viroloog Ab Osterhaus ten tijde van de Vogelgriep en Mexicaanse Griep rond 2010. Ook nu zit deze “deskundige” avond aan avond weer uitvoerig aan tafel ten tijde van Covid-19 om zijn visie via de publieke omroep uit te storten over het Nederlandse volk en nagenoeg elke week de noodklok te luiden. Hoeveel vertrouwen dienen wij in deze man te stellen als het gaat om adviezen, als we zijn achtergrond en optreden destijds nog eens in ogenschouw nemen?

Zo adviseerde Ab de toenmalige minister van Volksgezondheid om 34 miljoen vaccins in te kopen ter waarde van EUR 700.000.000,-. VPRO Tegenlicht legde toentertijd vast hoe Ab zijn geluk niet op kon toen hij een telefoontje kreeg waarin een eerste besmetting van de Mexicaanse Griep werd gemeld. Bizarre beelden hoe Ab een fles whiskey opentrekt omdat er een meisje van 4 “kneiterbesmet” is teruggekomen uit Mexico. Ab was ook zeer ontstemd toen het toenmalige virus erg leek mee te vallen en er een hoop aan deed om beleidsmakers en journalisten van het tegenovergestelde te overtuigen. Zo’n gezellige man die het beste met ons voor heeft, lijkt hij misschien toch niet?

Nagenoeg alle vaccins eindigden in de chemobak, Ab Klink nam “vrijwillig” afscheid van de Kamer en de Nederlandse belastingbetaler was weer wat centjes lichter. Plus nog de schade claims van ouders van kinderen die te maken kregen met bijwerkingen van de vaccins. Zie ook de rapportage van EenVandaag hierover.

Onderstaande korte compilatie geeft een zeer verhelderend historisch perspectief en inzicht in de persoon Ab Osterhaus en zijn handelen gedurende deze catestrofe. Houd dit vooral in het achterhoofd telkens als je de man weer op tv iets hoort zeggen en aanbevelen.

Link naar Bitchute

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2009-2010/het-lab-van-ab.html | Reservelink

Hoe een pandemie en een vaccin te verkopen: uitleg door vaccinlobbyist en collega Ab Osterhaus

Ontluisterende lezing d.d. 22 januari 2019 door de Belgische “Ab Osterhaus” Marc van Ranst, beide heren deel uitmakend van dezelfde vaccinlobbyclub, ESWI. Van Ranst legt uit, met als voorbeeld de Mexicaanse Griep situatie in België, hoe de vaccinlobby het publiek via media en politiek manipuleert en angst aanjaagt over een pandemie om zoveel mogelijk vaccins te kunnen verkopen. Het zal de lezer niet verbazen dat beide heren momenteel ook weer behoorlijk op de voorgrond staan om de vergelijkbare strategieën nog eens dunnetjes over te doen.

Dit fragment uit de lezing is Nederlands ondertiteld en geeft al een zeer goede indruk van de inhoud van het hele verhaal. Op het eind worden nog kort een paar fragmenten toegevoegd uit de documentaire over Ab Osterhaus, welke al eerder op deze pagina is vermeld.

Link op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/4sjChc3fENbm/ | link op Youtube: https://youtu.be/FjxHoUyiAM8

Hier is de hele lezing in het Engels op Bitchute, weliswaar zonder Nederlandse ondertiteling. Of bekijk op Youtube: https://youtu.be/vTHqUMQAucg

Nederlandse Documentaire: COVID-19 THE SYSTEM

Documentaire door ondernemer Nico Sloot die sinds de uitbraak van Corona in Nederland met een team van specialisten 1000-en uren onderzoek hebben verricht en tot schokkende conclusies kwamen op basis van de voorhanden zijnde wetenschappelijk kennis en het handelen van overheden dat hier niet meer mee te verenigen is. Nico ging op zoek naar antwoorden en legde zijn vinger op een flink aantal zere plekken.

Conclusies: het risico dat Corona vormt voor volksgezondheid is vergelijkbaar met griep, maatregelen hebben een veel schadelijker effect voor de gehele samenleving terwijl al heel snel duidelijk was dat enkel een hele beperkte groep daadwerkelijk risico loopt en de rest van de gezonde bevolking nauwelijks. Waarom dan toch de hele bevolking in gijzeling houden? De vaccinlobby en farmaceutische industrie hebben een sterke invloed op politieke besluitvorming en internationaal opererende organisaties en bedrijven willen meer macht en controle naar zich toetrekken en individuele zelfbeschikkingsrecht inperken.

In deze verhelderende documentaire over de zin en onzin van het Coronabeleid spreekt Nico met diverse deskundigen vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Deze documentaire is eind november 2020 gepubliceerd.

Link op Bitchute

Documentaire: Covid, Tango and The Lagom Way – AANRADER!!

Prachtige documentaire, gepubliceerd op 30 jan 2021, over de Zweedse aanpak van het Coronavirus, waarbij burgerrechten wél grotendeels gerespecteerd worden en men niet gezwicht is voor enorme internationale en media druk om tot lockdowns over te gaan en de meeste maatregelen vrijwillig van aard zijn.

Beschrijving bij de video:

Gevangen in een lockdown tussen de twee uitersten van coronavirusontkenners en lockdown-orthodoxie, is Nye geïntrigeerd door de Zweedse aanpak: geen lockdown, geen schoolsluitingen, geen maskers. Ze slaagt erin om een exclusief interview te krijgen met Chief Epidemioloog Anders Tegnell, wiens ijzeren vastberadenheid om niet te bezwijken onder de druk van de reguliere media – onder andere tangodansen is toegestaan in Stockholm!

Claudia Nye is een door BAFTA genomineerde filmmaker. Nye, teruggebracht naar documentaires in het belang van de toekomst van haar kinderen, reist van het VK naar Zweden om meer te weten te komen over hun unieke Covid-19-strategie.

Ze is ook een gediplomeerd relatieadviseur, die ze de afgelopen tien jaar heeft beoefend. Ze reisde met fotojournalist Sean Spencer naar Stockholm en samen maakten ze deze documentaire.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/BaY3aeUetwTn/| Youtubelink: https://youtu.be/Ri_yU_gHLcA

(bij de youtubelink kun je via CC en instellingen Nederlandse automatisch gegenereerde ondertitels activeren indien gewenst)

Media heeft de angstpsychose aangewakkerd! – Jort Kelder bij De Nieuwe Wereld Mediatafel

Paul van Liempt en Ad Verbrugge in een zeer interessant gesprek met Jort Kelder en Hans Laroes oud hoofdredacteur van het NOS-journaal en KRO-NRCV. Over de rol van de media in het aanwakkeren van angst.

(Dit is een korte samenvatting. Bekijk de hele uitzending bij de bron)

Bron: De Nieuwe Wereld 13-12-2020
https://denieuwewereld.tv
https://www.youtube.com/watch?v=xSzloHqe6Wk

Deze verkorte, 10 minuten durende, samenvattende compilatie werd gemaakt door de Facebook pagina Meldpunt Nederland.

In deze uitzending deed Jort Kelder o.a. de volgende opvallende uitspraken:

“Kijk, van de Bundeskanzleramt is gelekt, waarin eigenlijk staat dat de bevolking bang gemaakt moet worden.”

“We hebben 30-40% minder mensen in het ziekenhuis dan een paar weken geleden, toch wordt er een beeld gecreëerd alsof we in een zwart scenario zitten.”

“Ik MOEST dan gisteren praten over MEER “besmettingen” terwijl er nu het MINSTE AANTAL mensen in ziekenhuizen liggen sinds weken.”

“Maar het hele gevoel van paniek leidt tot hoge kijkcijfers, want mensen zitten ‘s avonds thuis, mogen niet naar buiten en dus wordt de paniek gevoed.”

“Ze pakken dat ene feit dat even makkelijk in de paniek past en de rest, nou dat komt ons even niet goed uit, daar gaan we het dus nu niet over hebben. Ja, dat is heel merkwaardig.”

“De klap wordt heel erg bij zelfstandigen neergelegd. De twee hele grote groepen die dit land toch wel beheersen al met al dat zijn die grote organisaties, bedrijven, overheden, ambtenaren, semi-ambtenaren, 1,3 miljoen mensen alleen al in de zorg – allemaal mensen die de 20e van de maand hun salaris gewoon overgemaakt krijgen, die eigenlijk niets voelen. Die hebben helemaal geen economische schade, het gaat gewoon door. Die zitten aan de beslissende kant, en die hebben dat toch, jongens, rustig aan, het is toch ook wel goed een beetje minder groei enzo, al die groei wat hebben we eraan….. en kennelijk zijn die andere groepen, de ZZP-ers etc, zijn gewoon niet goed georganiseerd, die hebben die tegenstemmen nooit kunnen organiseren.”

Link op Bitchute

Platform Herstel-NL wil debat over een route naar Risicogestuurd Beleid en uit de lockdown tunnelvisie

Er is een plan waardoor Nederland weer open kan!

HERSTEL-NL is een initiatief en campagne van prominente professionals om tot beter coronabeleid te komen. Hun doel is coronabeleid met maatregelen die onze samenleving minder schade doen. De groep omschrijft zichzelf als volgt:

Wij zijn een groep professionals van onder meer artsen, economen, beleidsonderzoekers en wetenschappers die zich grote zorgen maken over het coronabeleid en de gevolgen daarvan voor Nederland. Wij denken dat een beter beleid mogelijk is en dat alternatieven beter moeten worden bekeken.

Een aantal bekende namen van deskundigen die deelnemen aan dit initiatief: Ira Helsloot, Robin Fransman en Bo van der Rhee.

Zij hebben eigenlijk 3 verzoeken aan de beleidsmakers:

 1. Reken risicogestuurd beleid door.
 2. Hanteer bij deze doorrekening een gebalanceerd en transparant afwegingskader.
 3. Houd bij het finale besluit over beleid de onderliggende waarden in het oog.

Paar fragmenten van de website:

Bij aanvang van de Covid-19 pandemie was het coronabeleid van het kabinet gericht op het beschermen van kwetsbaren en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Echter, de afgelopen maanden lijkt het beleid steeds meer gericht geraakt op het weren van het virus bij alle Nederlanders. Het succes van dit beleid wordt daarmee onder meer gemeten aan het aantal positieve PCR-test uitslagen per dag.

Deze aanpak veroorzaakt grote materiële en immateriële schade aan onze samenleving. Bovendien heeft het beleid er vooralsnog niet voor gezorgd dat het aantal positieve uitslagen is gedaald naar een voor het kabinet acceptabel niveau. Het coronavirus zal ons de komende maanden waarschijnlijk niet verlaten. Er volgt een patstelling. Strenger beleid is niet haalbaar, los van de vraag of het de verdere verspreiding van het virus vermindert. Versoepelen kan anderzijds ook niet, want dan lopen de besmettingen weer op. Het beleid zit daarmee vast. De enige redelijke oplossing is het opbouwen van voldoende immuniteit. ….

Gelukkig is er een alternatief denkbaar: risicogestuurd beleid. Het is bekend welke groepen risico lopen op ernstige Covid-19: mensen boven de 70 en mensen met ernstige onderliggende aandoeningen, zoals ernstige obesitas, chronische longproblemen, diabetes en hartkwalen. In deze groep vinden nagenoeg alle overlijdensgevallen plaats en het grootste deel van de zorgbelasting. Deze groep noemen wij de Covid-vatbaren. Ons risicogestuurd beleid is er op gericht besmettingen onder de Covid-vatbaren zo veel mogelijk te voorkomen. En dat zij wel optimaal verzorgd worden als zij toch ziek worden.

Met dit beleid stellen wij voor zelfbescherming en zelf-isolatie maximaal te faciliteren met een speciale ziektewet en financiële hulp voor veilig vervoer en huisvesting; door safe zones en safe times in te richten; en mensen die niet kunnen zelf-isoleren met maximale beschermingsmaatregelen te ondersteunen.

Besluitvorming zou volgens deze groep ook met de volgende onderliggende waarden rekening moeten houden:

 • Behandel alle levens gelijkwaardig (Gezondheid is meer dan louter de afwezigheid van corona. De gezondheidsschade die mensen oplopen als gevolg van de maatregelen of als gevolg van uitstel van reguliere zorg, is even onwenselijk als de gezondheidsschade van Covid-19.)
 • Bescherm dat wat het leven waardevol maakt
 • Repareer de ongelijkheid die door coronabeleid ontstaat
 • Faciliteer een gebalanceerd en transparant politiek en publiek debat

Bekijk de website voor de volledige redevoering en de lijst met deelnemers (de tekst is overigens gebaseerd op de inmiddels verouderde versie van de website, waarnaar de reservelinks verwijzen).

https://www.herstel-nl.nl/ | Reservelink | Reservelink van FAQ (met links naar artikelen die het concept verder uitwerken)

Hier een reservelink van de vernieuwde website versie.

Lees ook dit artikel dat wat dieper op de materie ingaat: https://esb.nu/blog/20061395/de-kwetsbaren-beschermen-het-kan | https://archive.vn/wsmJv

Onder andere door middel van (reclame)campagnes wil men aandacht vragen voor hun alternatieve plan. De campagneslogan is: “Er is een plan waarmee Nederland weer open kan.” Eerste posters zijn al te vinden in Amsterdam:

In het AD verscheen dit artikel, een interview met één van de initiatiefnemers Coen Teuling: https://www.ad.nl/binnenland/plan-prominenten-voor-openen-samenleving-rivm-heeft-onterecht-angst-aangewakkerd~ae774a36/ | Reservelink: https://archive.vn/3u1z8

Kritiek op het plan van verschillende kanten; en artikelen met beargumenteerd weerwoord daarop

Sinds de publieksbrede lancering van de campagne is al vanuit meerdere hoeken kritiek ontstaan, waaronder dit artikel in het AD, waar in de titel al flink de toon wordt gezet: Medisch experts maken gehakt van plan Herstel-NL: ‘Absurd, gaan we bejaarden in een reservaat stoppen?’, wat al duidelijk aangeeft dat men het plan niet goed heeft begrepen. Wetenschapsjournalist Vicki van Lommel schreef echter een weerwoord, wat zij met sterke argumenten en goede onderbouwing verwoordde. Onder andere lezen we:

“Met de campagne ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan’ wil een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, wetenschappers, psychiaters en hoogleraren, die zich verenigd hebben onder het initiatief Herstel-NL, bij alle mensen in Nederland hun plan onder de aandacht brengen waarmee ze Nederland willen heropenen, terwijl men oog blijft houden voor álle gezondheidsaspecten in iemands leven en waarbij iedereen in Nederland tot zijn recht komt. 

Ze willen kwetsbaren meer mogelijkheden aanreiken, zodat zij het recht herkrijgen de keuzes te maken waarvan zijzelf denken dat deze hen de meeste bescherming biedt. Ze willen plekken en tijdsvensters scheppen, waarin meer bescherming aan kwetsbaren wordt geboden, zodat zij onderdeel blijven van de samenleving. En als laatste willen ze per 1 maart mensen weer de mogelijkheid bieden hun normale leven op te pakken, waarbij kwetsbaren zowel de bescherming wordt geboden die zij zelf nodig achten als dat ze op een veilige manier mee kunnen blijven doen in de samenleving en waarbij alleen sprake is van testen als er ook daadwerkelijk klachten zijn, zodat de betrouwbaarheid van het testen toeneemt. Daarbij kan degene die zich daarbij veiliger voelt, zich nog steeds laten vaccineren, maar stelt het initiatief tevens dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van corona. Daarmee doet het plan recht aan het feit dat de overgrote meerderheid van de mensen in staat is tot eigen verantwoordelijkheid en sociaal gedrag. Zo kan meer lokale organisatievrijheid ervoor zorgen dat iedereen gezien en recht gedaan wordt….

… Alleen deze medische experts hebben de heilige graal in handen en van de bevolking wordt blinde volgzaamheid geëist. Op wie niet in de pas loopt, zal genadeloos karaktermoord worden gepleegd, met een gewillige media en overheid aan hun zijde. Een algehele goede gezondheid voor 17 miljoen mensen is bij dergelijke pseudowetenschap kansloos.

Een smeercampagne waaraan nu Hertstel-NL wordt blootgesteld, staat geheel niet op zichzelf. Dergelijke praktijken worden al jaren toegepast ter misleiding van de publieke opinie….

…Als Nederland daadwerkelijk een vrij land is, zoals de medische experts in het AD claimen, dan hebben 17 miljoen mensen het recht om onbevooroordeeld kennis te nemen van het Herstel-NL plan, dit openlijk te bediscussiëren met elkaar en op basis daarvan een mening te vormen, zonder dat welke experts of wie dan ook de bevolking reeds daarover een bepaalde mening opdringt. Lees het plan en vorm vervolgens zelf je oordeel, al dan niet na discussie met elkaar. Dat is ieders recht!”

Lees het volledige artikel, daar het haar volledige argumentatie bevat, zodat een beter begrip ontstaat over de afwegingen: https://groningerkrant.nl/opinie/nederland-per-1-maart-open/ | Reservelink: https://archive.vn/1x3I6

Nog opmerkelijker is dat er zelfs vanuit de pro-vrijheid beweging er groepen bestaan die zeer wantrouwend staan tegenover dit plan. Maar hier gaat het denk ik vooral over misverstanden over de intentie en uitwerking. Eén van de centrale argumenten is dat het plan in hun ogen nog teveel uitgaat van het killervirus narratief, waar deze groep nu juist doorheen wil breken.

In onderstaand artikel wordt uitgelegd waar die twijfels van de pro-vrijheid mensen uit bestaan en de auteur van het artikel, ondernemer en Youtuber Jorn Luka, probeert zijn visie te geven hoe vervolgens met die zorgen en skepsis om te gaan, in de wetenschap dat hij zelf ook tot de skeptici behoort vooralsnog. Ook zeer aanbevolen om te lezen. Het originele artikel lijkt van zijn eigen website te zijn verdwenen echter, maar gelukkig hebben we nog archieflinks, welke ik hieronder plaats omdat zijn gezichtspunt uitstekend de essentie omschrijft:

Ik begrijp dus de kritiek. Maar ik denk dat het superbelangrijk is dat we niet uit het oog verliezen dat dit soort initiatieven het meeste impact hebben als het draagvlak zo groot mogelijk is. Hoe groter namelijk het draagvlak voor een initiatief met een oplossing die haaks staat op de koers van de overheid, des te steviger de kritiek tégen dat beleid. Dit plan is in mijn ogen dan ook zo opgesteld, dat het voor zo veel mogelijk mensen comfortabel voelt zichzelf kenbaar te maken als sympathisant van het plan. Let wel, we hebben nog geen schimp gezien van de kracht van de massa. Als een grote groep gelooft dat er een route is om uit deze houtgreep te komen, zal er door diezelfde groep met een andere blik gekeken worden naar de (afwijkende) keuzes die de overheid vervolgens maakt…..

…Om de stuwende kracht van het initiatief te omarmen, hoef je niet achter de letterlijke tekst van de aangedragen oplossing te staan. Een initiatief gericht op een exit-strategie is wat mij betreft briljant ingestoken. Want iedereen, maar dan ook iedereen wil dat dit afgelopen is. En dit plan laat mensen ruiken aan de vrijheid. [en volgens mij is dit vooral de kracht ervan, red.] Ik hoop van harte dat het mensen verwart. Want verwarring verruimt de blik, en wie twijfelt is geneigd te bewegen. En dat hebben we hard nodig.

Lees het volledige artikel | extra reservelink: https://archive.vn/UuCMp

Hulp gezocht voor het ondersteunen campagne Herstel-NL

Voor (het bekostigen van) de campagnes is Herstel-NL afhankelijk van donaties, waarvoor donateurs worden gezocht. Tevens is het initiatief op zoek naar vrijwilligers voor diverse diensten. Ga naar de website als je een bijdrage wilt leveren middels donaties of diensten (https://herstel-nl.nl/doe-mee/).

Oproepen en brandbrieven van medische professionals, wetenschappers en/of experts

Brandbrieven van Opendebat.info / Arts en CovidTeam (ACT)

Meer dan 2.700 artsen en medisch professionals (en meer dan 20.000 bezorgde burgers) ondertekenden deze brief d.d. 30 juni 2020, waarvan ook een versie naar de Tweede Kamerleden is verzonden. Op de website opendebat.info is nog meer achtergrondinformatie te vinden, waaronder vergelijkbare artseninitiatieven in het buitenland.

(Verkorte) Brandbrief Coronamaatregelen | Archiefversie: https://archive.vn/YWOVK

(Verkorte) Brief aan Kamerleden | Archiefversie: https://archive.vn/b5WB1

Brief aan Kamerleden | Archiefversie: https://archive.vn/LXAxD

Uitgebreide en algemeen zeer nuttige Bronnenlijst behorende bij de brief, versie 30 juni | Archiefversie 1-7: https://archive.vn/p3tZH | Archiefversie 12-10: https://archive.vn/UDE1u

Brandbrief Geestelijke Gezondheidszorg

Niet alleen fysieke gezondheid is onderdeel van gezondheid in het algemeen, maar ook de mentale gezondheid van individuen en de samenleving als geheel, zijn een zeer belangerijk element van de brede volksgezondheid, welke niet over het hoofd gezien mag worden. In de brandbrief van GGZ artsen komt dit aspect uitvoerig naar voren. Deze brief d.d. 28-07-2020 werd inmiddels (12-10) door meer dan 2.600 zorg professionals ondertekend.

Brandbrief: https://brandbriefggz.nl/brandbrief/ | Archiefversie: https://archive.vn/so5RE

Petitie “Stop de Corona Angst” aan de Tweede Kamer, ondersteund door de artsen van de brandbrief

De petitie van Nederlandterugnaarnormaal: https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/. Getekend door meer dan 37.500 mensen. Oproep aan iedereen om deze ook te ondertekenen.

De website zelf is ook zeer de moeite waard om uitgebreid te bestuderen, voorzien van de uitgebreide bronvermeldingen. Reservelink: https://archive.vn/K1j7g

De volgende artsen en wetenschappers van de Brandbrief (van Opendebat.info) ondersteunen deze petitie:

 • Prof. Dr. Pierre Capel (emeritus hoogleraar immunologie)
 • Prof. Dr. Bob de Wit (hoogleraar strategic leadership)
 • Dr. Pieter Borger (moleculaire genetica)
 • Prof. Dr. Ira Helsloot (hoogleraar besturen van veiligheid)
 • Prof. Dr. Michaela Schippers (hoogleraar gedrag & performance management)
 • Dr. Martin Voerknecht (huisarts)
 • Drs. Rob Elens (huisarts)
 • Drs. Evelien Peeters (internist-endocrinoloog)
 • Drs. Hannah Visser (internist-infectioloog)
 • Dr. Marcel Toth (psychiater)
 • Drs. Mario Ortiz Buijsse (biochemicus)

Samenvatting petitie zoals weergegeven op de website:

Nederland terug naar normaal
Deze petitie is geschreven met respect voor een ieder die getroffen is door COVID-19, overleden door het coronavirus (SARS-CoV-2), haar nabestaanden en met respect voor al het corona zorgpersoneel, dat onder overbelastende omstandigheden dit jaar hun uiterste inzet hebben gegeven.

De volgende conclusies en eisen kunnen als schokkend worden ervaren, dat begrijpen wij zeer goed. In de gehele petitie nemen wij een ieder stap voor stap mee, in hopelijk begrijpelijke taal, hoe wij tot onderstaande punten zijn gekomen.

Het doel van de bestrijding van COVID-19 (Corona) is het beschermen van de kwetsbaren en het kunnen bieden van zorg aan iedereen, ook wij ondersteunen dit doel;

De PCR-testen (dit zijn de “corona testen” uit de teststraten) zijn ingezet als middel om in een vroeg stadium te kunnen signaleren of het hierboven genoemde doel in gevaar kan komen;

De PCR-testen (corona testen) hebben echter al sinds juni helemaal geen voorspellende waarde meer in het bereiken van het uiteindelijke doel, namelijk het beschermen van de kwetsbaren en het doel om zorg te kunnen blijven bieden aan iedereen ;

In deze petitie leggen wij stap voor stap uit, waarom de PCR-test (corona test) niet geschikt is voor het massale testbeleid van de overheid;

De PCR-test (corona test) kan simpelweg geen besmettingen aantonen, maar de overheid blijft positieve test uitslagen steevast besmettingen noemen ;

Het huidige testbeleid moet daarom in de huidige vorm dan ook per direct worden gestopt;

Sinds mei 2020 is het doel al bereikt. Het doel om kwetsbaren te beschermen en het kunnen bieden van zorg aan iedereen;

Sinds mei 2020 is de pandemie (epidemie) in Nederland feitelijk voorbij;

Ook al nemen de ziekenhuis- en ic-opnames nu toe, waarbij zeer te bediscussiëren valt of dit een uitbraak betreft zoals in maart dit jaar, dan dienen de maatregelen beoordeeld te worden op effectiviteit en proportionaliteit (middel niet erger dan de kwaal);

De coronamaatregelen die geen enkel cijfermatig aantoonbaar effect hebben gehad op het verloop van de pandemie, mogen nooit meer in de toekomst als zodanig ingezet worden;

De coronamaatregelen die wel cijfermatig aantoonbaar effect hebben gehad op het verloop van de pandemie, moeten worden beoordeeld op proportionaliteit (middel niet erger dan de kwaal), om in de toekomst ooit als zodanig weer ingezet te mogen worden;

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vreest dat door de coronacrisis dit jaar 150.000 tot 200.000 hartpatiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben;

Integraal Kankercentrum Nederland stelt dat er inmiddels minstens vijf duizend kanker diagnoses nog niet zijn gesteld;

De Nederlandsche Bank (DNB) schat in, dat er in 2021 ruim 400.000 meer werklozen zijn dan in maart van dit jaar. Waarbij de personen die meer zouden willen werken op kunnen lopen tot 1,5 miljoen (onbenut arbeidspotentieel);

Als klap op de vuurpijl is er becijferd dat het stilvallen van de economie wereldwijd uiteindelijk kan leiden tot wel 100 miljoen doden;

De overheid verzuimt om openlijk het debat met andere (medische) professionals aan te gaan;

De overheid dient een actieve rol in te nemen in het wegnemen van onterechte angst;

De coronanoodwet, waarbij het parlement volledig buitenspel gezet kan worden, heeft geen enkele basis meer om doorgevoerd te worden en moet ingetrokken worden;

We hopen dat de media dit oppikken, om ook deze kant van het verhaal te belichten.
Premier Rutte en minister De Jonge, we kunnen deze golf nog stoppen. De vloedgolf aan tunnelvisie, de vloedgolf aan het volledig kwijt zijn van de realiteit. Wij eisen dat Nederland per direct weer terug gaat naar normaal. Het enige normaal.

Epidemieën zullen altijd blijven bestaan, ook aankomende winter, ook in de jaren die komen gaan. Laat de angst voor een uitbraak onze samenleving niet in een wurggreep houden, maar laten we allen accepteren dat griepgolven of coronagolven onderdeel zijn van onze samenleving. Deze zijn altijd al onderdeel van onze samenleving geweest, zolang de mensheid bestaat! Uiteraard met oog voor de kwetsbaren en het kunnen bieden van zorg aan iedereen.”

Begeleidende brief aan Tweede Kamer bij Petitie van Nederlandterugnaarnormaal.nl

Een duiding van de huidige gezondheidscrisis: Aan de leden van de Tweede Kamer, 06 oktober 2020 (PDF) | Archieflink: PDF op server Nieuwegeluid

Volledige Petitie van Nederlandterugnaarnormaal.nl

“Dit is een oproep tot open debat. Een open debat tussen experts. Een open debat over de inhoud. Een debat over de rechtvaardiging en proportionaliteit van de maatregelen. Alleen als alle gevolgen voor de gehele samenleving op een juiste manier worden afgewogen, dan is Nederland weer terug naar normaal.”

Lees hier de volledige petitie (PDF van 13 pagina’s met zeer gedetailleerde onderbouwing en bronvermeldingen). Archiefversie: PDF op server Nieuwegeluid.

Lockdowns zijn zo goed als waardeloos, aldus Ierse peer-reviewed whitepaper:

Tevens beschrijft deze paper alternatieve oplossingen die gebaseerd is op de strategie van “Gerichte Bescherming” zoals conceptioneel voorgesteld in de Great Barrington Declaration. Dit Ierse document zou als blauwdruk kunnen dienen voor een Nederlands beleid dat een gezonde exit biedt en de vrijheid en gezondheid van de samenleving bevordert, terwijl kwetsbaren ook beschermd kunnen worden.

Een pleidooi voor Gezondheid en Sociaaleconomische Welzijn

Het niet updaten van de strategie voor het beheersen van het virus en de gevolgen ervan dreigt de belangrijkste drijfveer voor schade in onze samenleving te worden. Het wetenschappelijke en medische begrip van COVID-19 is sinds begin 2020 enorm geëvolueerd: het is nu mogelijk om heel precies te zijn in het voorspellen welke populaties het meest kwetsbaar zijn voor infectie met SARS-CoV-2; het is nu duidelijk hoe dit virus verschilt in gedrag en effect van andere veel voorkomende ziekteverwekkers zoals influenza; er is een veel beter begrip van infectie fataliteitspercentages (0,23% in alle groepen en jurisdicties) sinds vroege modellering van de Imperial College groep; seizoensgebondenheid; Virale dynamiek; de zinloosheid van ongericht test-en-traceren; problemen met massale-PCR-testen en veel meer.

In deze Whitepaper streven we naar een beter begrip van de huidige strategie, focus op kosten-batendynamiek. Met een wetenschappelijke analyse van de onderstaande onderwerpen een reeks levensvatbare en potentieel voordeligere alternatieven voor te stellen, in een poging beleidsmakers te helpen bij de moeilijke beslissingen die voor ons liggen.

We richten ons in eerste instantie op het laatste bewijs voor lockdown werkzaamheid en onderzoeken de enorme en naar onze mening onevenredige kosten van cyclische lockdowns in termen van gezondheid, economische en maatschappelijke schade. We pakken ook de zwakte van het test- en tracesysteem aan in de huidige vorm en het gebruik van theoretische modellering bij het instellen van beleid.

Ander segment van het proefschrift:

Voorstellen van een Evidence-Based Pad vooruit

Gezien het bewijs dat in de bovenstaande secties is vastgelegd, willen we helpen bij het ontwerpen van een evidence-based pad voorwaarts. Een groot deel van onze strategie is in overeenstemming met de Ierse en de WHO 2019 richtlijnen voor pandemische beheersing.

Verschillende essentiële strategieën die moeten worden overwogen en worden bepleit door onze groep o.a.

1. Verwijdering van hard lockdown beleid als een bestrijdingsmaatregel

A. Focus op gevestigde, aloude pre-2020 epidemische management bewijs-gebaseerde principes (WHO, 2019 etc.)

B. Een goed functionerende samenleving is een gezonde samenleving – we beschouwen lockdown als disfunctioneel en cyclisch van aard met potentieel om herhaalde schade toe te brengen aan onze samenleving in de afwezigheid van een geloofwaardige alternatieve aanpak. Vertrouwen op lockdown strategie tot wanneer dan ook een vaccin volledig wordt geïmplementeerd en effectief blijkt, zou onhoudbaar zijn en een fout in onze visie.

C. een geactualiseerd epidemisch/pandemisch actieplan uitvoeren dat op Ierland gericht is, en kan worden gebruikt om een dergelijke noodsituatie in de toekomst aan te pakken. Het bestaande Ierland Pandemisch Beheersplan van 2019 zou kunnen fungeren als een kant-en-klaar herbewerkt plan.

D. Serieuze overweging van veilige, werkbare en redelijke voorstellen voor de heropening van ons onderwijs; horeca; reizen; toerisme; sport- en recreatiesectoren.

E. Evenredige overweging van de geestelijke en lichamelijke gezondheidseffecten van COVID-19 bestrijdingsmaatregelen tot nu toe, en strategieën voor hun beheer.

2. Begin met “intensieve en gerichte bescherming van de kwetsbaren”:

3. Restauratie van een functionerende gezondheidszorg

4. Herstel het publieke moreel en zelfgeloof in de Ierse bevolking, waardoor ze oplossingen kunnen bieden

Lees het volledige proefschrift waar ook alles beredeneerd wordt en met data en research onderbouwd. Tevens een overzicht van de ondersteunende handtekeningen door medici.

Irish whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1LtNKwJQKdkmILwd9nJWmR4UOfLi7E5yj/view | Reservelink: https://archive.vn/indk3

Gecureerde ondersteunende artikelen: https://drive.google.com/file/d/1kVwF66LLV-iOBEDtxrTBGbUywmtIMPUv/view | Reservelink: https://archive.vn/nAwow

Handtekeningen medici: https://docs.google.com/document/d/1pxC6-7ndDQrhCqGWfr0nSYAhO9fBuIRY4dW9ws0X6ys/edit | Reservelink: https://archive.vn/Sq9Rl (snapshot van 22-11)

Artsen Covid Collectief kritisch over coronabeleid: ’98 procent van patiënten belandt níet in het ziekenhuis’

Zowel in het AD als bij Hart van Nederland werd het nieuwe Artsen Covid Collectief aangekondigd waarin diverse artsen bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk weer realisme terug te brengen in het Corona debat en het paniekvoetbal over maatregelen. Hart van Nederland schrijft:

Een groep artsen heeft de stichting Artsen Covid Collectief opgericht om aandacht te vragen voor de volgens hen wel erg verregaande coronamaatregelen. Zij vinden dat het huidige coronabeleid teveel gericht is op de gevolgen van corona en te weinig op het juist voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen.

Het Artsen Covid Collectief blijft bij het standpunt dat er teveel angst wordt gezaaid, met grote consequenties voor de toekomst.

Het artsencollectief heeft de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht en hebben ook een eigen website: https://artsencollectief.nl/. Op deze website kunt u zich eventueel ook aanmelden om vriend te worden (dit kan zonder betaling), en behalve medisch professionals die hiertoe worden opgeroepen, kunnen dat natuurlijk ook andere sympathisanten zijn.

“Voor het publieke debat is het belangrijk dat zichtbaar is hoeveel mensen er achter de missie van de Stichting staan. Wij vragen dan ook aan een ieder om ons te steunen door vriend te worden van de Stichting. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Er zijn geen rechten of verplichtingen aan verbonden. We publiceren geen namen van vrienden op de website. Wel wordt geregistreerd hoeveel artsen, medisch professionals en niet-medici ons steunen. Je kunt je steun desgewenst weer intrekken.”

Ook hebben ze een video boodschap opgenomen op hun Youtube kanaal, dat begeleid wordt met de volgende tekst:

Wij kunnen ons op basis van de artseneed of -gelofte niet langer verenigen met de huidige coronamaatregelen en vragen om een open en vrije dialoog over onderstaande doelen en argumenten. Deze met volgens ons plaatsvinden met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij, duidelijk zichtbaar, respectvol, onbevooroordeeld en op basis van de juiste gegevens. Deze oproep doen we met alle respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de pandemie en met medeleven voor de zieken en nabestaanden van hen die zijn overleden.

Doel 1: Het SARS-CoV-2 virus schrappen van de lijst A van meldingsplichtige ziekten.

Stelling: COVID-19 blijkt niet gevaarlijker of dodelijker te zijn dan andere griepvirussen.

Meer dan 98% van de mensen wordt niet of nauwelijks ziek bij besmetting. De gemiddelde mortaliteit wordt nu geschat op 0,3% en ligt waarschijnlijk lager.

Doel 2: Afschalen van de maatregelen en zo snel mogelijk terugkeren naar ‘normaal’

Stelling: De huidige coronamaatregelen veroorzaken meer schade dan zij trachten te voorkomen.

De nevenschade op sociaal, economisch, fysiek en psychisch terrein is enorm en staat niet in verhouding tot de beoogde of noodzakelijke bescherming tegen het virus.

Doel 3: Opheffen van de inperking van vrijheden en grondrechten.

Stelling: Dreiging van het virus rechtvaardigt geen inperking meer van vrijheden en grondrechten. Kwetsbare personen verdienen extra aandacht. Maatregelen mogen alleen in goed overleg worden toegepast en op basis van vrije keuze. Waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Doel 4: Duidelijkheid scheppen over het doel van de maatregelen

Stelling: Het oorspronkelijke doel (flattening the curve) is al lang bereikt.

In maart was het beleid erop gericht overbelasting van de ziekenhuiszorg te voorkomen. Nu lijkt het beleid erop gericht om besmettingen te voorkomen, met zeer ingrijpende en langdurige gevolgen. En gebaseerd op een verkeerde testsituatie.

Doel 5: Staken van het gebruik van de PCR-test bij mensen die geen griepverschijnselen hebben.

Stelling: Positieve testen worden ten onrechte gebracht als ‘besmetting’ en als ‘uitbraak’.

De PCR test dient alleen gebruikt te worden voor het vaststellen van een virus in een ziek persoon en is niet geschikt om ‘besmettingen’ in de algemene bevolking vast te stellen.

Doel 6: Het overheidsbeleid moet vooral gericht zijn op gezondheidsbevordering.

Stelling: het huidige beleid schaadt de gezondheid meer dan dat zij die bevordert of beschermt.

De gezondheidstoestand speelt een zeer grote rol bij het verloop van een infectie met COVD-19. De huidige ‘angst voor het virus’, de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjes verlagen de weerstand onnodig waardoor het risico op infecties en andere (chronische) aandoeningen verder toeneemt. Er zijn veel methoden, waaronder leefstijl, om de weerstand te verhogen.

www.artsencovidcollectief.nl

Ben je arts en voel je je verbonden met ons initiatief neem dan contact met ons op via de website.

Link op Bitchute | Link op Youtube: https://youtu.be/yt0Dta3Vt-g

Dringende oproep voor de strategie van ‘Gerichte Bescherming’, ondersteund door wetenschappers en professoren wereldwijd

Op 4 oktober 2020 stelden 3 professoren in Great Barrington, Verenigde Staten een verklaring op, mede-ondertekend door nog zo’n 35 andere wetenschappers en medici, waarin zij opriepen aan overheden wereldwijd om de desastreuze gevolgen van de huidige disproportionele maatregelen in te dammen door te kiezen voor een andere strategie, de Gerichte Bescherming. Dit omdat er nu meer bekend is over het virus, wat de huidige maatregelen niet meer rechtvaardigt en dus een andere aanpak vereist.

De verklaring was al mede-ondertekend door 35 andere medische en publieke gezondheidswetenschappers en medisch uitvoerenden. Huidige stand (12 oktober 2020): getekend door meer dan 8.800 medische en publieke gezondheidswetenschappers, zo’n 22.500 medisch uitvoerenden en bijna 400.000 bezorgde burgers.

The Great Barrington Declaration: https://gbdeclaration.org/

Archiefversie: https://web.archive.org/web/20201007220103/https://gbdeclaration.org/

The Great Barrington Declaration – Nederlands: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-nederlands/

(Teken ook de bijbehorend petitie, zowel artsen/wetenschappers als bezorgde burgers)

Archiefversie: https://archive.vn/mQmaH

Artikel met Nederlandse vertaling (van Nieuwegeluid.nl)

“Op 3 oktober 2020, in de woonkamer van het Stone House of the American Institute for Economic Research, kwamen top epidemiologen, economen en journalisten samen om de wereldwijde noodtoestand te bespreken, gecreëerd door het nog nooit vertoonde gebruik van staatsdwang in het management van de Covid-19 pandemie. Het resultaat is ‘The Great Barrington Declaration’, die de ‘Gefocuste Bescherming’ strategie dringend aanbeveelt.” Hieronder de 2 uur durende conferentie:

Hieronder een interview met de 3 organisatoren, de professoren Dr. Martin Kulldorff, Dr. Sunetra Gupta, Dr. Jay Bhattacharya naar aanleiding van deze verklaring, waarin de nodige context wordt gegeven:

PCR-Gate: discussie rondom bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de ct-PCR testen voor het vinden van besmettingen.

Het hele Coronabeleid en daaraan verbonden verstrekkende maatregelen met ingrijpende consequenties voor individuen, bedrijven en samenleving wordt grotendeels bepaald door de zogeheten ct-PCR test. Deze wordt op grote schaal gebruikt om bij mensen vast te stellen of zij wel of niet besmet zouden zijn met het SARS-COVID-19 virus, wat uiteindelijk COVID-19 veroorzaakt. De test wordt gebruikt om het reproductiegetal mee vast te stellen en of mensen thuis moeten blijven. Echter, over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze testen is nogal wat te doen en niet zo vanzelfsprekende “gouden standaard” als wat er vanuit de regering wordt voorgehouden.

Belangrijk om te weten is dat een positieve PCR test:

 • alleen de aanwezigheid van virusdeeltjes aantoont
 • NIET één op één gelijk staat aan een actieve besmetting
 • kan betekenen dat er sprake is van oud, inactief virusmateriaal
 • afhankelijk van de gebruikte drempelwaarde tot hogere “vals positieve” uitslagen leidt (en dus geen besmetting)

Een positieve PCR-test betekent dus niet per definitie dat iemand besmet is, en ook niet dat iemand besmettelijk is (in onderstaande videoclip hoort u de uitleg van Jaap van Dissel van het RIVM). Over de nauwkeurigheid om hieruit daadwerkelijk besmettingen en besmettelijken af te leiden wordt stevig discussie gevoerd.

Daarnaast is dat er vanuit de regering en in de media de termen besmettingen en besmettelijken te pas en te onpas worden toegepast, terwijl er dus in de meeste gevallen “positieve PCR testuitslagen” worden bedoeld. Omdat dit in de publieke beeldvorming dus een onjuiste indruk wekt, heeft vooral onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga hier veel over gesproken in de Tweede Kamer. In onderstaande filmpje treft u een compilatie aan die een goede indruk geven van hoe hiermee wordt omgegaan. Met name de uitspraak van premier Rutte is hierbij opvallend.

Video: PCR testen zijn niet hetzelfde als besmettingen

Van Haga: “Tot mijn verbazing gebruikt de minister president het woord besmettingen en tot overmaat van ramp ook nog besmettelijken. …. Maar ik vind het toch wel vervelend dat er gesproken wordt over besmettelijken, terwijl het gaat over positieve PCR testen. …. Er is echt een wezenlijk verschil. …. Begrijpt de minister het verschil tussen positieve PCR testen, besmettingen en besmettelijken?”

Premier Rutte: “Ja. Absoluut.”

Jaap van Dissel – RIVM: “Een positieve PCR-test betekent dat je genetisch materiaal aantoont. Maar niet per definitie dat je levend virus aantoont. En dus ook niet per definitie dat je levend virus aantoont waar iemand ziek van [is].”

Minister de Jonge vindt dat er meer dan zuiver het onderscheid tussen positieve PCR-testen, besmettingen en besmettelijken meer dan duidelijk is in de communicatie en raadt daarom de motie van Van Haga af voor het juiste gebruikt van de term PCR testen. Oordeel zelf in onderstaande compilatie in hoeverre men de term besmettingen gebruikt.

Credits voor de videocompilatie komen toe aan Facebook pagina Meldpunt Nederland.

Opmerkelijke uitspraak demissionair Premier Rutte: heeft zich nog nooit laten testen, want ZONDER KLACHTEN HEEFT TESTEN GEEN ZIN!

Persconferentie wekelijkse Ministerraad 5 februari 2021. Rutte geeft toe dat hij zichzelf nog nooit heeft laten testen, met als rechtvaardiging omdat hij nog nooit klachten heeft gehad. Hij zegt letterlijk dat de regel is dat het geen zin heeft om een corona PCR test te doen als je geen klachten hebt (Rutte spreekt hier overigens de waarheid, want deze regel is in overeenstemming met de officiële WHO richtlijnen).

Deze uitspraak is zeer opmerkelijk aangezien het demissionair kabinet al maandenlang pusht dat ook mensen zonder klachten moeten gaan testen en nog wranger dat hij dit toegeeft in de week waarin de overheid met een protocol komt waarin ook basisschool leerlingen onder een testbeleid moeten komen te vallen waarbij ook asymptomatische leerlingen getest zouden moeten worden. Dit testregime is als voorwaarde om de basisscholen weer open te laten gaan.

Daar stelt de verslaggever ook een vraag over, waarop Rutte antwoordt dat de techniek van de testen steeds beter en verfijnder wordt, wat dan steeds meer ingezet kan worden, o.a. voor scholen, maar voegt daaraan toe, “maar zover is het nog niet!” Rutte geeft dus aan dat testen zonder klachten geen zin heeft en dat testen daar ook nog niet goed genoeg voor zijn. En evengoed worden leraren en leerlingen reeds aan een strikt testbeleid onderworpen om open te mogen gaan.

Video duurt 1:30 minuten.

https://youtu.be/FH3zrS7D_6k
Youtubelink: https://youtu.be/FH3zrS7D_6k

WHO geeft eindelijk toe dat de Covid-19 PCR test een “probleem” heeft

In een verklaring vrijgegeven op 14 december 2020 geeft de World Health Organization eindelijk toe wat 100.000-en artsen en medische professionals al maanden hebben gezegd: de PCR-test gebruikt om COVID-19 diagnose te stellen is een “hit and miss” proces met veel te veel valse positieven.

Dit door de WHO toegegeven “probleem” komt in het kielzog van internationale rechtszaken die de incompetentie en het misdrijf van de volksgezondheid ambtenaren en beleidsmakers voor de afhankelijkheid van een diagnostische test die niet geschikt voor het doel is, blootlegt.

Deze bekenning door de Wereldgezondheidsorganisatie is dat de kern van het “probleem” een geheel willekeurig cycli proces is wat “betekent dat veel cycli nodig waren om het virus op te sporen. In sommige omstandigheden is het onderscheid tussen achtergrondgeluid en de werkelijke aanwezigheid van het doelvirus moeilijk vast te stellen.” [nadruk toegevoegd]

De V.N. is nu duidelijk op zoek om zich te distantiëren van de terminaal gebrekkige test nu een groeiend aantal rechtszaken door de rechtbanken aan de gang zijn die de waanzin blootlegt door een beroep te doen op een test waarvan zelfs de uitvinder, Professor Kary B. Mullis zei dat deze nooit was ontworpen om ziekten te diagnosticeren….

Onder duizenden boze artsen die beweren dat PCR-tests niet mogen worden gebruikt, is Dr. Pascal Sacré. Hij schreef dat:

“Dit misbruik van de RT-PCR techniek wordt gebruikt als een meedogenloze en opzettelijke strategie door sommige regeringen, ondersteund door wetenschappelijke veiligheidsraden en door de dominante media, om buitensporige maatregelen te rechtvaardigen, zoals de schending van een groot aantal grondwettelijke rechten, de vernietiging van de economie met het faillissement van de gehele actieve sectoren van de samenleving, de afbraak van de levensomstandigheden voor een groot aantal gewone burgers , onder het mom van een pandemie op basis van een aantal positieve RT-PCR-tests, en niet op een reëel aantal patiënten.”

Duidelijk en overtuigend wetenschappelijk bewijs laat zien dat deze tests niet nauwkeurig zijn en een statistisch significant percentage van de valse positieven creëren…..

Echter, niets van dit alles is nieuwe informatie voor de wetenschap. Deze feiten waren bekend ten minste vóór 2007 na een New York Times verslag getiteld, “Geloof in Sneltesten Leidt tot epidemische die niet was,” (afbeelding, boven) duidelijk werd aangetoond hoe wetenschappelijk onjuist PCR-tests zijn, met vele schokkende uitspraken van medische deskundigen over het gebruik van deze tests, duidelijk uiteengezet werd hoe ze resulteren in valse positieven en leiden tot gevaarlijke overdrijvingen en valse alarmen.

Lees het volledige artikel in het Engels (zeer leerzaam): https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/ | Archieflink: https://archive.vn/HPUHt

En hier is de aankondiging van de WHO, waarnaar verwezen wordt in bovenstaand artikel, waarin onder meer al gesteld wordt: “Beschrijving van het probleem: de WHO heeft feedback van gebruikers ontvangen over een verhoogd risico op valse SARS-CoV-2-resultaten bij het testen van specimens met RT-PCR-reagents….”, aangevuld met scherpe aanbevelingen tot verbetering van het gebruik:

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users | Archieflink: https://archive.vn/330ph

Deze notificatie van de WHO is overigens per 20 jan 2021 weer opgevolgd (zie verderop in dit segment), en is bovengenoemde notificatie per die datum weer komen te vervallen.

Genormeerde COVID19 data bewijzen: geen reden tot paniek!

Profiel Dr. Pieter Borger: PB (MSc Biology, PhD Medical Sciences) worked for several research institutes, incl. the University of Groningen (Netherlands), the University of Sydney (Australia), the University of Basel and Zurich (Switzerland). An expert on molecular biology of gene expression and signal transduction networks, PB published over 70 articles in leading international journals, including the New Eng. J. Med. Currently, PB works on the non-protein coding part of the genome and how it is involved in generating variation and speciation. (reservelink profiel op Researchgate: https://archive.vn/SLvT5)

Dr. Pieter Borger heeft zich zeer verdiept met name in de materie rondom de RT-PCR-Test en stelt dat er zware problemen zijn met deze test op verschillende punten. Deze ernstige tekortkomingen gaan zelfs zo ver dat hij beweert dat de paper die de basis en legitimiteit voor deze testvorm verschaft (waardoor deze wereldwijd wordt toegepast en de basis is waarop wereldwijd overheidsmaatregelen worden gebaseerd) moet worden ingetrokken. Zeer waarschijnlijk is die desbetreffende paper namelijk niet eens peer-reviewed. Borger is voornemens een verzoek tot intrekking te doen bij The Eurosurveillance (waar de paper gepubliceerd is).

Nadat Borger over de kwestie meerdere malen gesproken had met het RIVM en diverse vragen gesteld, werd de grond kennelijk te heet onder de voeten en wilde het RIVM geen verdere medewerking meer verlenen. Ook is zijn profiel LinkedIn waarop hij diverse artikelen hierover publiceerde verwijderd (censuur van een wetenschapper?). Wij hebben echter gearchiveerde snapshots weten te achterhalen, die we hieronder delen, met enkele citaten om een indruk te krijgen van de inhoud.

“Er bestaan een aantal zwaarwegende problemen m.b.t. de RT-PCR-Test, zoals die werd opgezet (niet specifiek genoeg) en zoals die nu wordt uitgevoerd (te vereenvoudigd). Dat men sinds kort is overgegaan op een versnelde en vereenvoudigde RT-PCR methode baart zorgen, omdat het aantal vals-positieven daardoor enorm kan stijgen. ….

…. Zoals u ziet, is het E gen, dat nu als enige gen wordt gebruikt om een positieve SARS-CoV2 test te scoren, dus niet specifiek voor SARS-CoV2. Het detecteert ook een breed spectrum andere SARS-virusen.

Naast het feit dat men in de Eurosurveillance paper 45 PCR cycli adviseert is dit een enorme ontwerpfout en een redelijke verklaring voor de enorme stijging van het aantal positieve testen in Nederland. ….

….. De genormeerde COVID data tonen dat er momenteen helemaal niks aan de hand is in Nederlands. Ja, een COVID hype gebaseerd op pseudowetenschap. Deze data tonen zonder enige twijfel dat de RT-PCR iets heel anders aantoont.”

Gearchiveerde snapshot van LinkedIn artikel: https://web.archive.org/web/20201101201831/https://www.linkedin.com/pulse/genormeerde-covid19-data-bewijzen-geen-reden-tot-paniek-pieter-borger | Extra reservelink: https://archive.vn/P6vc5

Falend PCR testbeleid: brandhaard zelf gecreëerd!

Dit artikel betreft een conversatie tussen het RIVM en Dr. Borger dat is gepubliceerd op 13 oktober 2020 en nog wel toegankelijk is op LinkedIn.

“Recentelijk blijken er twee essentiële zaken te zijn gewijzigd in de COVID-19 richtlijn van het RIVM. De uitleg, die het RIVM hierop heeft gegeven, hebben wij voorgelegd aan gepromoveerd Moleculair Geneticus Dr. Peter Borger, tevens expert op het gebied van PCR.

Coen Berends (RIVM): “Het verschil in aantal cycli maakt niet dat meer monsters positief worden of er meer foutief positieven bij zouden komen.

Dr. Peter Borger: “Dit is niet correct en wordt ook niet correcter door het vet af te drukken. NB: Elke cyclus geeft een extra amplificatie met factor twee. Als je 5 extra cycli includeert, dan heb je 32x zoveel signaal. Dit gaat dan zeer zeker je positiviteit beïnvloeden. Daarom is het opstellen van een gestandaardiseerde SOP van essentieel belang. Je hebt een SOP nodig om de positieven van de negatieven te onderscheiden. Die SOP moet aangeven welke hoeveelheid uitgangsmateriaal je neemt (stel een wattip met noseswap), de Temperatuur waarden en het aantal cycli wanneer deze positief mag zijn, dat wil zeggen het maximale aantal cycli. Als dat voorheen 30 cycli waren, dan mag je dat NOOIT verhogen naar 35. Doe je dat wel, dan moet je daarvoor een goede reden hebben en je moet erbij aangeven dat de nieuwe SOP niet meer vergelijkbaar is met de vorige SOP. Doe je dat niet dan misleid je ernstig.” …..

…… Coen Berends (RIVM): “Hierdoor zijn er niet meer of minder foutief positieve resultaten.”

Dr. Peter Borger:“Deze aanname is helaas onjuist, zoals boven uitgelegd.” …..

….. Zonder de extra controle signalen zullen ze veel meer valse positieven gaat opleveren, omdat je de twee ander signalen hebt weggelaten. Het verklaart de enorme stijging sinds september. Je ziet ook dat de hele procedure erop gericht is maar vooral geen “cases” te missen. We hebben hier te maken met een volstrekt ui de hand gelopen vetrouwen in een onbetrouwbare testmethode.”

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/falend-pcr-testbeleid-brandhaard-zelf-gecre%25C3%25ABerd-ortiz-martinez/?trackingId=bklipjFSQe2DEQ%2F%2FS%2FZitg%3D%3D

Voor de zekerheid (mocht de bovenstaande link niet meer werken), hier de reservelink: https://web.archive.org/web/20201103035606/https://www.linkedin.com/pulse/falend-pcr-testbeleid-brandhaard-zelf-gecre%C3%ABerd-ortiz-martinez/?trackingId=bklipjFSQe2DEQ%2F%2FS%2FZitg%3D%3D

En nog een extra reserve snapshot: https://archive.vn/gy3X4

Videopresentatie van Dr. Peter Borger over de serieuze tekortkomingen die hij constateerde in de PCR-test methodiek.

Hier legt Borger de tekortkomingen in een half uur duidelijk uit. Complexe materie, maar wel mogelijk om de essentie ervan te begrijpen. Hij legt ook uit dat hij voornemens is met een aantal collega’s te eisen dat de paper waarop de PCR test gebaseerd is, wordt ingetrokken en alle overheidsmaatregelen die daarop gebaseerd zijn daarmee teruggedraaid. Of dit gaat slagen, zal afgewacht moeten worden.

Bron: Potkaars Podcast, gepubliceerd op 10-11-2020: https://youtu.be/6DW76e10r2I

Covid19 RT-PCR Test RIVM/RKI is methodologically severely flawed. The Eurosurveillance paper describing the test should be retracted.

Dr. Pieter Borger stelt de volgende punten (vertaald uit Engels):

“De RT-PCR test die de overheid gebruikt om de lockdowns, avondklokken, en andere irrationele maatregelen te rechtvaardigen, is aan ERNSTIGE TEKORTKOMINGEN onderhevig, en zodoende een massa aan vals positieven genererende. ….

…. Het aantal methodologische tekortkomingen is altijd een goede maatstaf voor non-peer-review, en ik telde er minstens 10.

The Eurosurveillance paper dient onmiddellijk ingetrokken te worden en alle overheidsmaatregelen teruggedraaid, op Europese schaal!”

Volledige artikel (verwijderd van LinkedIn):
https://web.archive.org/web/20201101085332/https://www.linkedin.com/posts/pieter-borger-3b39b834_bobby-rajesh-malhotra-on-twitter-activity-6727141246365659136-2f5K | extra reserverlink: https://archive.vn/keYcF

In voorgaand artikel wordt verwezen naar een Twitterdraad. Deze wordt wat duidelijker weergegeven in de Threadreaderapp link: https://threadreaderapp.com/thread/1321188173913927680.html | reservelink: https://archive.vn/Klgbo

(Bron: oorspronkelijke Twitterlink: https://twitter.com/Bobby_Network/status/1321188173913927680)

Intrekkingsverzoek van het proefschrift waarop PCR testen gebaseerd zijn door dr. Peter Borger en consortium.

En uiteindelijk is er een intrekkingsverzoek ingediend op 26 november 2020 bij Eurosurveillance Editorial Board waar dit proefschrift is gepubliceerd (meer uitleg hierover vind je op de Kennisbank pagina onder het kopje “PCR-gate”). Saillant detail: “onze” Marion Koopmans was ook betrokken bij het onder vuur liggende Drosten proefschrift. Nederlandse vertaling (automatisch gegenereerd):

Beste redactie Eurosurveillance,

Wij, een internationaal consortium van biowetenschappers, schrijven deze brief naar aanleiding van het artikel “Detectie van het nieuwe coronavirus 2019 (2019-nCoV) door realtime RT-PCR” gepubliceerd in Eurosurveillance (23 januari 2020) en geschreven door Victor M Corman, Olfert Landt, Marco Kaiser, Richard Molenkamp, ​​Adam Meijer, Daniel KW Chu, Tobias Bleicker, Sebastian Brünink, Julia Schneider, Marie Luisa Schmidt, Daphne GJC Mulders, Bart L Haagmans, Bas van der Veer, Sharon van den Brink, Lisa Wijsman, Gabriel Goderski, Jean-Louis Romette, Joanna Ellis, Maria Zambon, Malik Peiris, Herman Goossens, Chantal Reusken, Marion PG Koopmans en Christian Drosten.

Dit artikel (hierna “Corman-Drosten-paper” genoemd), gepubliceerd door “Eurosurveillance” op 23 januari 2020, beschrijft een RT-PCR-methode om het nieuwe Corona-virus (ook bekend als SARS-CoV2) te detecteren. Na zorgvuldige afweging ontdekten ons internationale consortium van biowetenschappers dat het Corman-Drosten-document ernstige tekortkomingen vertoont wat betreft het biomoleculaire en methodologische ontwerp. Een gedetailleerde wetenschappelijke argumentatie is te vinden in onze review “Externe peer review van de RTPCR-test om SARS-CoV2 te detecteren onthult 10 belangrijke wetenschappelijke tekortkomingen op moleculair en methodologisch niveau: gevolgen voor foutpositieve resultaten”, die we hierbij indienen voor publicatie in Eurosurveillance .
Verder zijn de indieningsdatum en acceptatiedatum van dit document respectievelijk 21 januari en 22 januari. Gezien de ernstige fouten in het ontwerp en de methodologie van de RT-PCR-test gepubliceerd door “Eurosurveillance”, roept dit de bezorgdheid op of de paper überhaupt aan intercollegiale toetsing is onderworpen.

Een eerder verzoek van onze kant (Dr. P. Borger; e-mail 26/10/2020) aan de redactie van “Eurosurveillance” om het peer review-rapport van het Corman-Drosten-document te verstrekken, werd niet ingewilligd. We hebben uw e-mailantwoord (gedateerd 18/11/2020) bijgevoegd waarin u aangeeft dat u geen belangrijke informatie wilt vrijgeven om dit raadsel op te lossen.

We zijn ervan overtuigd dat u onze wetenschappelijke bezwaren serieus zult nemen en erkennen dat er geen andere keuze is dan ons verzoek om het Corman-Drosten-document in te trekken, te accepteren.

Hoogachtend,
Dr.Pieter Borger (MSc, PhD), Moleculaire Genetica, W + W Research Associate, Lörrach, Duitsland

Volledige informatie over het intrekkingsverzoek met de daarbij behorende review: https://cormandrostenreview.com/ | Archieflink

Het terugtrekkingsverzoek voor het onderzoek waar de PCR testen op gebaseerd zijn werd afgewezen

Het Corman Drosten Review betrof een terugtrekkingsverzoek bij Eurosurveillance aangaande het onderzoek waarop de PCR testen zijn gebaseerd, in verband met een aantal gevonden tekortkomingen, zoals beschreven door de groep wetenschappers, op initiatief van dr. Pieter Borger. Naast de tekortkomingen, had men bedenkingen bij de peer-reviews en de ultrasnelle publicatie. Dit verzoek was reeds 27 november 2020 ingediend. De reactie van Eurosurveillance kwam pas op 4 februari 2021, waarin het terugtrekkingsverzoek werd afgewezen. In de reactie stelde men dat het peer-review proces in orde was en dat men achter de publicatie blijft staan. Zonder overigens inhoudelijk op de kritiekpunten van de groep wetenschappers in te gaan.

Reactie Eurosurveillance: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.5.2102041 | Reservelink: https://archive.vn/SxjXM

Reactie door de indienders:

Please note: We will respond to the public announcement & to the letter by Eurosurveillance to the authors (not public yet) very soon.

Spoiler: A gigantic scandal & not acceptable. The antithesis of transparency & scientific dialogue.

Bron: https://cormandrostenreview.com/eurosurveillance-response/ | Reservelink: https://archive.vn/cnSyD

Noot van de redactie: wij rapporteren enkel de voortgang en inhoudelijke beweringen door de indieners van het terugtrekkingsverzoek van de Cormen Drosten Paper. De redactie kan niet de wetenschappelijke validiteit van de inhoud beoordelen. Wij raden lezers ook aan om de gedane beweringen niet klakkeloos als waarheid aan te nemen.

WHO wijziging richtlijn aangaande PCR testen en stellen van diagnoses

Hoewel het nooit zal worden toegegeven, in de periode dat er gewacht werd op de reactie van Eurosurveillance op het terugtrekkingsverzoek, werd 2x bij de WHO de richtlijnen/protocollen omtrent de PCR test (stilletjes) aangepast, op belangrijke punten waar de indieners van het terugtrekkingsverzoek o.a. kritiek hadden, zoals het hoge aantal fout-positieve testuitslagen bij een hoge “Ct waarde” en bij lage prevalentie van het virus (het virus komt relatief weinig voor). Maar ook dat de PCR testuitslag op zichzelf geen diagnose is, maar altijd in samenhang met andere omstandigheden dient te worden genomen om een diagnose te stellen. Een positieve PCR test op zichzelf staand is dus geen diagnose van een actieve besmetting of besmettelijkheid.

De 2e alert (gepubliceerd op 20 januari 2021, toevalligerwijs ook de dag van de inauguratie van Joe Biden, terwijl datering al van een week eerder is) van de WHO zegt het volgende:

Doel van deze kennisgeving: informatie verduidelijken die eerder door de WHO is verstrekt. Deze kennisgeving vervangt de WHO-informatieve kennisgeving voor gebruikers van in vitro diagnostische medische hulpmiddelen (IVD) 2020/05 versie 1, uitgegeven op 14 december 2020.


Beschrijving van het probleem: de WHO vraagt ​​gebruikers om de gebruiksaanwijzing (IFU) te volgen bij het interpreteren van resultaten voor monsters die zijn getest met de PCR-methodologie.


Gebruikers van IVD’s moeten de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en opvolgen om te bepalen of handmatige aanpassing van de PCR-positiviteitsdrempel wordt aanbevolen door de fabrikant.


WHO-richtlijnen Diagnostische tests voor SARS-CoV-2 stellen dat een zorgvuldige interpretatie van zwakke positieve resultaten nodig is (1). De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om het virus te detecteren, is omgekeerd evenredig met de virale lading van de patiënt. Als de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.


De WHO herinnert IVD-gebruikers eraan dat de prevalentie van ziekten de voorspellende waarde van testresultaten verandert; naarmate de prevalentie van ziekten afneemt, neemt het risico op vals-positieve reacties toe (2). Dit betekent dat de kans dat een persoon met een positief resultaat (SARS-CoV-2 gedetecteerd) echt besmet is met SARS-CoV-2 afneemt naarmate de prevalentie afneemt, ongeacht de geclaimde specificiteit.


De meeste PCR-tests zijn geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose, daarom moeten zorgverleners elk resultaat overwegen in combinatie met de timing van de monsterneming, het type specimen, de specifieke kenmerken van de test, klinische observaties, patiëntgeschiedenis, bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie.

Bron: https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 | Reservelink: https://archive.vn/fY1CY

Drie wetenschappers: de coronatest is onbetrouwbaar en het testbeleid faalt

In HP de Tijd schreven 3 wetenschappers dit artikel, gepubliceerd 27-9-2020, te weten:

 • Dr. ir. Carla Peeters. Immunoloog, werkte jaren op het RIVM en was bestuurder van zorgorganisaties. COBALA Good Care Feels Better ®.
 • Prof. dr. Wim Vanden Berghe. Faculteit Biomedische Wetenschap, PPES Labo Eiwitchemie, Proteoomanalyse & Epigenetische signalering, Universiteit Antwerpen.
 • Prof. dr. Mattias Desmet. Faculteit Psychologie en Onderwijs Wetenschappen, Universiteit Gent.

Het huidige coronatestbeleid faalt. Door minder en beter te testen wordt onnodige schade aan het welzijn en de economie voorkomen, schrijven dr. ir. Carla Peeters, prof. dr. Wim Vanden Berghe en prof. dr. Mattias Desmet in dit artikel.

Bovendien is het zo dat de gebruikte RT-qPCR-test, die wereldwijd beschouwd wordt als gouden standaard voor het detecteren van het SARS-COV-2 , niet zonder validiteitsproblemen is. De test differentieert bijvoorbeeld niet tussen een stukje RNA (ribonucleïnezuur) dat afkomstig is van een oude infectie, en een virus dat in staat is een infectie te veroorzaken. Zonder aanvullende diagnostiek bestaat het risico dat mensen onterecht de stress van het besmet-zijn ervaren terwijl ze dat helemaal niet zijn, in quarantaine geplaatst worden en/of dat er ook andere onnodige maatregelen getroffen worden die het welzijn en de economie schaden. Er is dringend nood aan verfijning en standaardisatie van het test- en analysebeleid, met een gedifferentieerde strategie voor verschillende risicogroepen. …….

Hoge betrouwbaarheid van testen cruciaal voor juiste diagnose en passende maatregelen ……..

Een nieuw griepseizoen vraagt om reflectie op het huidig beleid.”

https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/

Reservelink: https://archive.vn/nHHry

Patrick Bet-David van Valuetainment in gesprek met consumentenrechten advocaat Fuellmich over de Duitse Corona Onderzoekscommissie

Dr. Reiner Fuellmich is een van de vier leden van de Duitse Corona Onderzoekscommissie, die sinds 10 juli 2020 een groot aantal internationale wetenschappers en experts getuigenissen heeft gehoord om antwoorden te vinden op vragen over de pandemie, die worden gesteld door mensen wereldwijd. De commissie identificeert een drietal zichtbare hoofdrolspelers en is bewijzen aan het verzamelen, strategie aan het bepalen voor een zogenaamde Class Action Lawsuit tegen deze individuen, waaronder de ontwerper van de ct-PCR test voor SARS-COVID-19 en de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Dr. Tedros (die overigens geen medicus is).

Credits: https://www.patrickbetdavid.com | November 13, 2020

Mocht de ingesloten video niet werken, bekijk de video dan op Bitchute.

In de video wordt ook verwezen naar de Panic Paper, deze kun je hier lezen: https://bit.ly/3f3IZRF.

Juridische ontwikkelingen

Het Portugese hof van beroep heeft geoordeeld dat PCR-test *geen* klinische betekenis heeft en dat ziekverklaring alleen kan worden gedaan middels een klinische beoordeling door een bevoegd medicus.

In een recente beslissing, gedateerd 11 november 2020, heeft het Portugese hof van beroep uitspraak gedaan tegen de Azores Regionale Gezondheidsautoriteit ten aanzien van een lagere rechtbank beslissing en het in quarantaine plaatsen van 4 personen onrechtmatig verklaard. Van deze was 1 positief getest voor Covid middels een PCR test; de andere 3 werden bepaald als een hoog blootstellingsrisico te hebben ondergaan. Als gevolg daarvan, de regionale gezondheidsautoriteit had bepaald dat alle 4 “besmettelijk” en een gezondheidsrisico waren, wat vereiste dat zij in isolatie gingen. De lagere rechtbank had ook tegen de gezondheidsautoriteit uitspraak gedaan en het hof van beroep had die uitspraak in stand gehouden met argumenten die expliciet de wetenschappelijke zaak over het gebrek aan betrouwbaarheid van de PCR test benadrukten (zoals onder andere uitgebreid uitgelegd door Dr. Mike Yeadon op de site van Lockdown Skeptics). In onderstaand artikel kunt u ook de belangrijkste argumenten van het hof van beroep nalezen, maar ook de gehele uitspraak bekijken:

https://lockdownsceptics.org/2020/11/16/latest-news-195/#portuguese-appeals-court-deems-pcr-tests-unreliable | Reservelink: https://archive.vn/LwaAB#portuguese-appeals-court-deems-pcr-tests-unreliable

Uitspraak Portugese hof van beroep: http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30 | Reservelink: https://archive.vn/Hmx7y

Duitse Rechter: “Coronabeleid catastrofaal verkeerde politieke beslissing met dramatische gevolgen voor menselijk leven”

Deze maand [11-01-2021] deed een rechtbank in Thüringen (Weimar) uitspraak na een overtreding van artikel 2 van een SARS-CoV-2 noodverordening, zoals die gold sinds 18 april 2020. De integrale (in het Nederlands vertaalde) uitspraak is onder deze korte uiteenzetting te vinden. Ook als download in pdf. 

Aanleiding voor de zaak betrof iemand die in april 2020 met zeven andere mensen (van zeven verschillende huishoudens) in de achtertuin van zijn huis in Weimar zijn verjaardag vierde. De onderhavige rechtbank sprak hem van de aanklacht niet alleen vrij, maar onderbouwde haar beslissing met een uitvoerige beoordeling van de maatregelen in brede zin. De rechtbank concentreert zich daarbij op de afstandsregels: “niemand in Duitsland kon zich in januari 2020 nog voorstellen dat de staat hen zou kunnen verbieden om hun ouders bij hen thuis uit te nodigen onder dreiging van een boete. Bijna niemand kon zich voorstellen dat drie vrienden niet samen een bankje in het park mochten zitten.”

Hiermee is deze uitspraak de eerste in Duitsland (en Europa?) die een inhoudelijk oordeel geeft over het beleid van de regering-Merkel in de Corona-crisis in relatie tot de gevolgen en de (on)grondwettelijkheid. In de beoordeling wordt uitgebreid verwezen naar de (door de overheid en instituten zelf aangeleverde) cijfers, statistieken en andere openbare bronnen. De grondslag waarop alle maatregelen werden genomen in het voorjaar van 2020 berustten toen al niet op een epidemie, schrijft de rechtbank na eerste uitgebreide beoordeling van die cijfers. Zo zouden de cijfers niet te stempel ‘pandemie’ of ‘epidemie’ rechtvaardigen gebaseerd op de door het Duitse RIVM (het Robert Koch Instituut) zelf gepubliceerde data. Eerder de stempel van een zware griep, staat er te lezen.

Bron

Lees de vertaling van de uitspraak hier: https://thefireonline.com/wp-content/uploads/2021/01/UItspraak-Thuringen-Coronamaatregelen-.pdf | Reservelink

Oorspronkelijke Duitse versie uitspraak: https://openjur.de/u/2316798.html | Reservelink: https://archive.vn/fQPdz

Capaciteit Zorg en IC al jaren veel te laag; overheid weigert hier iets substantieel aan te doen

Sinds is gebleken dat het Coronavirus toch niet zo’n killervirus is dan waar aanvankelijk, enigszins begrijpelijk, rekening mee werd gehouden, en nu behandelingsmethodes beter zijn geworden (waardoor risico’s en ziekenhuisopnameduur drastisch teruggedrongen zijn voor patiënten), is de doelpaal inmiddels verplaatst, ter rechtvaardiging voor het in stand houden van de crisissituatie en maatregelen, naar dat de zorg niet overbelast mag raken, waardoor bijvoorbeeld ook andere zorg onder druk komt te staan, of afgeschaald moet worden.

Dit was vooral ook aan het begin van de uitbraak vanaf maart 2020 een reële dreiging. Gelukkig is uiteindelijk de maximale capaciteit nooit overtroffen geweest, maar zijn er sindsdien geen substantiële maatregelen genomen (sterker nog stelselmatig geweigerd) om te zorgen dat die capaciteit vergroot zou worden, te meer er de hele zomer 2020 geroepen werd dat er een “Tweede Golf” zou aankomen. Vrijwel alle voorstellen voor structurelere uitbreiding zorg- en IC-capaciteit werden afgewezen. Er lijkt dus geen bereidheid om de kern van het probleem (tekort aan capaciteit in de zorg) op te lossen en in plaats daarvan de hele maatschappij aan vrijheidsbeperkende maatregelen te onderwerpen die o.a. tot vele faillisementen en werkloosheid leiden, an daarbovenop nog tal van andere maatschappelijke schade.

Het tekort aan de zorg is overigens ontstaan door bewust gekozen beleid, want de kabinetten Rutte hebben al jarenlang het aantal ziekenhuis- en IC-bedden verlaagd, ondanks het feit dat men al decennia weet dat de vergrijzing eraan komt, waardoor juist een toename aan zorg te verwachten was in dit decennium, met name tijdens de jaarlijkse griepseizoenen (waar jaarlijkse coronavirussen ook deel van uitmaken).

Al in voorgaande jaren waren tijdens hevigere influenza seizoenen, precies dezelfde capaciteitsproblemen in de zorg waarneembaar als ook dit jaar tijdens de Corona-uitbraak pijnlijk duidelijk werd. Er kan inmiddels met groeiende zekerheid worden vastgesteld dat de zorg NIET overbelast raakt door het Coronavirus maar door het kabinetsbeleid van afbraak zorgcapaciteit in afgelopen jaren en de onwil om deze capaciteit weer uit te breiden.

Hier een collage van krantenkoppen uit voorgaande jaren die het structurele zorgcapaciteit probleem met name tijdens influenza seizoenen blootleggen. Dit probleem is dus allesbehalve nieuw.

In 2016 al waarschuwing voor tekorten op intensive care bij pandemie

Op Joop.bnn.vara.nl verscheen 27 maart 2020 een artikel naar aanleiding van een publicatie in het NRC dat er in 2016 al gewaarschuwd werd voor tekorten op intensive care bij een pandemie. Anno februari 2021 is er in structurele zin nog steeds niets veranderd, ondanks dat er nog 10.000-en voormalige zorgmedewerkers in Nederland moeten zijn die de afgelopen jaren zijn wegbezuinigd door de kabinetten Rutte. Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat de zorgcapaciteit nauwelijks een ernstige griepuitbraak aan kan, en de komende jaren door vergrijzing zal met name tijdens de griepseizoenen die druk nog veel ernstiger gaan toenemen.

Deskundigen van het RIVM, TNO, AIVD en NCTV waarschuwen al sinds 2016 in veiligheidsanalyses voor het tekort aan intensive care-bedden als gevolg van een pandemie, schrijft NRC Handelsblad. Zo stond er vorig jaar in de Nationale Veiligheidsstrategie: “Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie blijft (…) reëel.”

De waarschuwingen leidden nauwelijks tot actie. Zo verklaart Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Univerisiteit, tegenover NRC Handelsblad: “Onze voorbereidingen op een pandemie zijn vooral symbolisch geweest.”

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/in-2016-al-waarschuwing-voor-tekort-op-intensive-care-bij-pandemie | Reservelink: https://archive.vn/toBlt

Volgens Gommers is er NIETS zo erg dan IC-personeel dat zich verveelt en wil daarom GEEN uitbreiding IC capaciteit, maar pleit ondertussen wél voor hardere maatregelen voor bevolking, omdat capaciteit overbelast dreigt te raken.

Diederik Gommers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en adviseert het kabinet via het OMT. Terwijl heel Nederland zucht onder de zeer ernstige, draconische maatregelen, waarvan hij zelfs vindt dat het nog niet streng genoeg is, wil ondertussen het probleem NIET op een structurele wijze oplossen. Nederlanders zouden verlicht kunnen worden van maatregelen, ziekenhuis- en IC-personeel een lagere werkdruk hebben en andere zorg niet hoeven te lijden bij oplevingen aan opnames tijdens jaarlijkse griepseizoengolven, zoals Covid-19 (en haar vele mutaties komende jaren).

Hier hoor je het Gommers zelf zeggen:

Videoclip oorspronkelijk gepost op de Facebookpagina van Meldpunt Nederland. Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=CPIXFdp8wD0

En in onderstaand artikel zegt Gommers dus dat hij vindt dat er een lockdown moet komen:

,,Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige.”

Gommers begrijpt dat de gevolgen voor de samenleving groot zijn. ,,Strengere maatregelen hebben absoluut economische consequenties, maar dit halfzachte (beleid) ook. Want het is niet effectief en het duurt nu langer.”

Let wel, deze uitspraken zijn gepubliceerd omstreeks 10 oktober, 6-7 maanden sinds de uitbraak van Corona in Nederland, waarin men stelselmatig opschaling geweigerd heeft en volgens Gommers dus uitbreiding IC-capaciteit niet nodig is, want anders “verveelt men zich maar”.

Reservelink: https://archive.vn/r6bVE

Ziekenhuisopnames in beeld: “Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er absoluut geen epidemiologische COVID ‘uitbraak’ is”

Dit artikel werd geschreven door Lars Admiraal, managing partner bij M. Clinical Trials, op LinkedIn op 5-1-2021, en gaat in op het doemscenario waar Diederik Gommers angst mee zaait (Gommers: arts moet binnenkort mogelijk kiezen over leven en dood). Lars probeert de cijfers in een iets realistischer perspectief te plaatsen. Ja, de druk is hoog op de zorg, maar dat was het in voorgaande jaren al en werd er ook al gewaarschuwd tijdens het griepseizoen. Met de komende vergrijzing kan alleen maar verwacht worden dat er meer zorgcapaciteit nodig is.

Het kabinet heeft echter ondanks de waarschuwingen de zorgcapaciteit in de afgelopen jaren nóg verder afgeschaald en ook in 2020 elk initiatief voor capaciteitsuitbreiding afgewezen. Lars trekt daarom ook de terechte conclusie, aan de hand van de gecorrigeerde data, dat het probleem met de zorgcapaciteit niet ligt aan het virus (dat probleem doet zich immers elk jaar voor), maar aan de kaalslag in de zorg.

Een aantal fragmenten uit zijn artikel:

“Waarom zou er nu sprake zijn van onderrapportage aan de GGD’en? In maart waren de cijfers van de GGD’en nog heel accuraat, dus zou de onderrapportage dan niet het gevolg zijn van het onderstaande?

“Osiris neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen, terwijl NICE ook ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten met COVID-19, maar die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.” [2]

Die om een andere reden zijn opgenomen? Sinds het aantal COVID-opnames meer dan 40 per dag zijn, schrijft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor dat alle (asymptomatische) patiënten die onder narcose moeten voor een operatie, getest moeten worden [3].

Het behoeft weinig toelichting dat bij grootschalig asymptomatisch testen van een paar duizend operaties per dag [4] een evenredig aantal PCR-testen positief zullen zijn. Het zou inmiddels de beleidsmakers ook niet ontgaan moeten zijn dat asymptomatische besmettingen niet of nauwelijks voorkomen. Uit bron- en contactonderzoek in Wuhan is gebleken dat 300 asymptomatische gevallen niet één van de 1174 nauwe contacten heeft geïnfecteerd. [5]

Het is dus ernstige misleiding om simpelweg alle positieve PCR-testen mee te tellen als COVID-patiënt voor beleidsmaatregelen, de GGD-opnames lijken daarom nog altijd de meest betrouwbare cijfers. Zowel in absolute cijfers alsmede als trendindicatie.”

“Op basis van de GGD-cijfers kunnen we niets anders spreken dan van een rimpeling, in plaats van een “tweede golf”. Daar gelaten dat er in enkele ziekenhuizen lokaal wel drukte kan worden ervaren.”

“Je hoeft geen epidemioloog te zijn om te zien dat er absoluut geen epidemiologische COVID ‘uitbraak’ is. Terugkomend op de opmerking van Diederik Gommers: “Maar als dat zo doorgaat, verwachten we dat (code zwart) eigenlijk eind januari” kan dus gekwalificeerd worden als stemmingmakerij.”

Om te beginnen dienen de ziekenhuiscijfers op een eerlijke manier te worden gepresenteerd. Échte COVID-opnames dienen onderscheiden te worden van patiënten die om een andere reden zijn opgenomen.”

“Het is onvoorstelbaar dat het NHG, FMS en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) zich nog altijd niet in positieve zin uitspreken voor Ivermectine. Het ironische is echter wel, dat ze zich massaal achter de effectiviteit van vaccins scharen op basis van resultaten van 170 patiënten [13].”

“Er is geen enkele epidemiologische trend waarneembaar met betrekking tot het coronavirus. Deze angst voor dit virus kunnen we dus echt parkeren.”

Lees voor een goed begrip, de juiste context en de gebruikte bronnen het volledige artikel: https://www.linkedin.com/pulse/ziekenhuisopnames-beeld-lars-admiraal/ | Reservelink: https://archive.vn/Y80Op

Overheid toont geen interesse in direct inzetbaar COVID-19 Schip! Maar wel klagen over capaciteitstekorten en Nederland in Lockdown plaatsen!

UPDATE (11-1-2021): Inmiddels heeft Minister van Ark toegezegd de mogelijkheden van inzet van dit schip te bekijken. Ze beweert niet op de hoogte geweest te zijn van de details van het voorstel.

Paniekzaaierij in media en door autoriteiten over overvolle ziekenhuizen, maar ondertussen wordt aanbod tot directe uitbreiding van de capaciteit geweigerd en genegeerd, maar wel lockdowns instellen

Het covid-schip van deze ondernemer dat inclusief zorgpersoneel binnen een week direct 450 plekken kan leveren en al eerder is ingezet in Italië, wordt afgewezen, omdat het “niet nodig” was toen er meer mensen in het ziekenhuis lagen met covid, dan het moment dat de nieuwe lockdown werd ingesteld. Het aanbod staat nog steeds open (2-1-2021), maar deze ondernemer wordt totaal genegeerd en zelfs geen reden gegeven waarom er niet van deze dienst gebruik wordt gemaakt.

Ondertussen wordt er in de media en door lieden als Kuijpers en Gommers wel paniek gezaaid dat de zorgcapaciteit het niet aan kan.

Dit schreef ondernemer Roland Brautigam op 15 dec 2020:

Reservelink: https://archive.vn/hcHJZ

Dit schreef hij op 30 dec 2020:

COVID19 ZIEKENHUISSCHIP UPDATE

Nav diverse uitspraken op diverse media vandaag een update:

* het schip inclusief medisch (nederlands en internationaal) is prompt beschikbaar
* wij hebben het schip alleen in Nederland aangeboden
* wij kunnen personeel ook aan boord huisvesten * het schip is een “proven concept” en heeft als Covid19 ziekenhuis schip gewerkt in Italie tijdens de eerste golf
* als de nederlandse zorg zou willen, kunnen wij voor 19 januari al een begin maken met het ontlasten van de zorg De volgende instanties zijn op de hoogte van ons voorstel: LCPS (Dr Kuipers), Erasmus MC IC (Dr Gommers), LOT-C, LNAZ, Zorgverzekeraars Nederland, Zilveren Kruis, CZ zorgverzekeraars, alle politieke partijen, AD, Telegraaf, NOS, Beau, Jinek, RTL Nieuws en vele anderen.

Wij beschuldigen niemand, wij zijn niet boos of bitter, willen echter wel zo breed mogelijk bekend maken dat er mogelijkheden zijn om via de privésector het logistieke probleem van het zorggebrek op te lossen. Persoonlijk vinden wij het niet écht fijn om dit via de sociale media te moeten doen maar het lijkt de enige manier te zijn om brede aandacht te krijgen voor ons uitermate serieuze voorstel.

De Media geven helaas niet thuis. Op 3 november stelden wij te kunnen beginnen om de zorgcapaciteit uit te breiden met honderden bedden en personeel voor Sinterklaas. ZN liet ons op 10 Nov weten dat er geen zorgcapaciteits-probleem was “ook niet in de nabije toekomst”. The rest is history zullen we maar zeggen.

Binnen één week kunnen wij in Nederland liggen en beginnen de zorg te ontlasten, niet alleen nu maar ook voor de rest van 2021. Ook zou een tweede schip met een nog hogere capaciteit geleverd kunnen worden binnen 30 dagen. Dit probleem is groter dan Feyenoord-Ajax, het is groter dan VVD / PVV en of je nu een vaccin wilt of niet, het is grote[r] dan Nederland. Iedereen wil dat dit probleem wordt opgelost. Het probleem is ontstaan door een combinatie van factoren en kan alleen opgelost worden door een combinatie van factoren.

Door het introduceren van een zorgcapaciteitsbuffer (ons schip) samen met vaccinatie van ouderen en zwakkeren zal de zorg ontlast worden en zullen de maatregelen stuk-voor-stuk verzacht kunnen worden. Een vaccin alleen gaat aantoonbaar niet genoeg zijn.

Bron: https://threadreaderapp.com/thread/1344424276536025089.html | Archieflink: https://archive.vn/7v1zo

Hier een interview met Roland Brautigam met beelden van en uitleg over het speciaal ingerichte Covid zorgschip:

Youtubelink: https://youtu.be/ZZQpO41WWX8 | Reservelink Bitchute: https://www.bitchute.com/video/zj28nRyRfOST/

Deskundige opiniestukken

Top-wetenschapper van farmaceut Pfizer over de leugens van de PCR testen en zijn visie op het gevoerde, mondiale, desastreuze Coronabeleid.

Dr. Mike Yeadon noemt het in de titel van zijn artikel: “Leugens, verdomde leugens en gezondheidsstatistieken – het dodelijke gevaar van valse positieven“ (Engelstalig artikel). In het artikel betoogt hij onder andere dat 90% van de PCR testuitslagen vals positief zijn, terwijl Coronamaatregelen hier nu wel op gebaseerd worden. Die maatregelen zijn daardoor disproportioneel; je kunt op basis hiervan niet de hele samenleving op slot zetten.

Hij legt uit: “De test kan niet het onderscheid maken tussen een levend virus en een stukje virus RNA string dat in stukken is gebroken weken of maanden geleden.”

Daarbovenop hebben verbeterde behandelmethodes het Case Fatality Rate al drastisch verminderd ten opzichte van maart. Bovendien blijkt er zo goed als geen bewijs waarop de doemvoorspellingen van een “2e golf” zijn gebaseerd. Harde bewijzen ontbreken hiervoor en worden ook niet geleverd.

Het lijkt er dus op dat ondanks dat deze feiten bekend, de totale hype rond toenemende PCR testen die lijden tot paniek en de roep om strengere maatregelen, wel onderdeel moeten zijn wat Yeadon noemt “Project Angst”.

Omdat destijds het virus niet voldoende de kans heeft gekregen om zich genoeg te vermengen onder de bevolking, is het op zich best te verwachten dat het laatste beetje vermenging (en dus een hernieuwde toename aan besmettingen) alsnog plaatsvindt. Volgens Yeadon is dat niet iets om bang voor te zijn, maar het normale proces dat met elk nieuw virus voorkomt, inclusief de griep. De sterftecijfers, weten we inmiddels al heel lang, liggen ook in dezelfde range als de griep, waarbij de griep soms zelfs nog hoger uitpakt.

De positieve gevallen zouden dus met een tienvoud naar beneden bijgesteld moeten worden en daarmee een beter perspectief tonen.

“Ik geloof wel dat de werkelijke gevallen ietwat aan het stijgen zijn. Dit is, echter, ook het geval voor de griep, wat we noch dagelijks meten noch rapporteren in elk nieuws bulletin. Als we dat zouden doen, dan zou het zeer waarschijnlijk logischer zijn dat we de griep als een groter risico voor de volksgezondheid is dan COVID-19.”

Archieflink: http://archive.vn/nwe0B.

Artikel over statistieken, oversterfte, voorspellingen van ziekenhuis- & IC bezettingen en de correlatie positieve tests & ziekenhuisopnames

Dit artikel werd gepubliceerd op LinkedIn door Bo van der Rhee, hoogleraar Operations Management (volgens zijn profiel vaardig in Business Statistics en Quantitative Methods), waarin hij onder andere tot een aantal constateringen komt:

 • “Er was duidelijke oversterfte in de gehele populatie tijdens de coronapiek.”
 • “Echter, de oversterfte is bijna niet meer zichtbaar in de 0-65 leeftijdscategorie. Sterker nog, ten opzicht van het gemiddelde van 2015-2019 is de sterfte tot en met week 40 zelfs lager
 • “...ondanks dat het grootste gedeelte van de oversterfte ten opzichte van eerdere jaren in de 80+ categorie zit, wordt dit bijna geheel gecompenseerd door de vergrijzing!…. de relatieve oversterfte van 7.8% meer wordt bijna geheel verklaard door de populatie die met 7.4% is gestegen.
 • Dat deskundigen (Red Team, Kuijpers (voorzitter LCPS) en Gommers (Voorzitter ICs)) voorspellingen hebben gedaan over ziekenhuis- & IC bezetting die allemaal veel te hoog bleken, terwijl de auteur lager zat met zijn voorspelling en daarmee dus een stuk accurater was.
 • De auteur, Bo van der Rhee, verwacht dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de prognoses die 12 oktober gemaakt zijn door Kuijpers gehaald gaan worden.
 • Het is waarschijnlijker dat we binnenkort al gaan stabiliseren (en dus de piek bereiken) en mijn voorspelling is dat we de 2500 niet of nauwelijks gaan halen.”
 • “Figuur 8 toont dat de correlatie tussen het aantal positieve tests en de ziekenhuisopnames (zonder vertraging) een stuk lager is. Dit zou er dus op kunnen duiden dat het aantal positieve [PCR] tests nog minder betrouwbaar is geworden, en ieder geval minder goed gebruikt kan worden om het aantal ziekenhuisopnames te voorspellen.”
 • Figuur 9 laat een nog interessanter beeld zien: als we de 5 dagen vertraging weer meenemen …. dan is de correlatie negatief! Met andere woorden: hoe meer positieve tests, des te minder ziekenhuisopnames!! Dit zijn nog slechts 8 datapunten, dus hier kunnen nog geen harde conclusies aan verbonden worden, maar dit baart wel zorgen, aangezien met name op basis van de positieve tests beleid wordt gemaakt.

Lees daarom dit LinkedIn artikel aandachtig. Snapshot: https://archive.vn/wUepY

Een aantal van de vermelde bronnen uit het artikel voor het geval het oorspronkelijke artikel niet (meer) beschikbaar is:

Via het CBS (Statline) kan de wekelijkse sterfte worden gevonden, …”

“(analyse CBS op basis van een dynamisch regressiemodel)”

“…. er zijn ook ruim 55 duizend meer mensen van die leeftijd (zie CBS)”

“1) Op 22 september komt het Red Team met een waarschuwing: ….”

“…. zegt Diederik Gommers (voorzitter ICs) het volgende (zie 7:10 in de video): ….”

“3) Op 28 september zegt Ernst Kuipers (voorzitter LCPS) ….”

4) Op 30 september heb ik (Bo van der Rhee) in een LinkedIn artikel laten zien waarom mijn voorspellingen daar onder zitten.

Ernst Kuipers zei daar op zondag 4 oktober het volgende over: ‘De forse stijging in de afgelopen 24 uur past binnen de dagvariatie en sluit aan bij de eerdere predictie.’ “

“Deze databron is alom bekritiseerd, ook door Ernst Kuipers (zie 1:54:20 in de video), …”

“…. zie ook de brief van Tweede Kamerlid Wybren van Haga; ….”

Zeer kritisch opiniestuk van neuroloog Jan Bonte over beperkte gevaar Covid, mondkapjesmanie, PCR Gate, ontstellende amateurisme politiek en plaatsvervangende schaamte voor beroepssector

Neuroloog Jan Bonte (online pseudoniem Jan B. Hommel) gaat los op zeer scherpe en satirische wijze, waarbij hij geen spaan heen laat van het hele beleid en alle betrokkenen. Hoewel het dus een behoorlijk gezouten en gepeperd opiniestuk is, worden tegelijkertijd diverse van de problematische feiten en omstandigheden besproken, welke ook met diverse bronnen onderbouwd zijn. Diverse aspecten komen aan bod.

Om een idee te krijgen van een aantal van de besproken zaken:

“Mark Rutte en Hugo de Jonge lieten Nederland weten dat zij de volledig uit de hand gelopen heksenjacht op het SARS-CoV-19 virus voort wensten te zetten en de jacht zelfs te willen intensiveren. Bewapend met een ernstig kreupel diagnosticum en met een strategie bedacht door zotten en dwazen.”

“Maar een besmetting van het virus SARS-CoV-2 virus is geenszins equivalent aan de ziekte COVID-19. Een groot deel van de mensen blijkt geen symptomen te ontwikkelen bij een besmetting, en een minstens even groot deel heeft slechts milde symptomen, zoals koorts, keelpijn, spierpijn en hoesten. ….. Waarom zijn dan toch zoveel ernstig zieke mensen die de ziekte COVID-19 krijgen door het SARS-CoV-2 virus? Eenvoudigweg omdat het een nieuw virus is waar ons immuunsysteem nog geen kennis mee gemaakt heeft, dit in tegenstelling tot het influenzavirus, waarvoor een groot deel van de bevolking tenminste deels immuun is.”

“Dit [systematische review door prof. dr. John Ioannidis, gepubliceerd op de website van de WHO] is tot nu toe de meest complete en best uitgevoerde studie die beschikbaar is, en hoewel er altijd mitsen en maren zijn bij dergelijke studies, is het op geen enkele manier meer vol te houden dat het SARS-CoV-2 virus een zeer gevaarlijk en zeer frequent dodelijk virus is.”

Dan het kreupele diagnosticum; Een PCR is een prima diagnostische test, mits gebruikt in een juiste klinische setting, …. Er valt heel veel over deze test te zeggen en te schrijven maar wat men vooral voor ogen moet houden is dat men zich zeer nauwkeurig aan de gestandaardiseerde ’gebruiksaanwijzing’ van de test moet houden om een betrouwbaar onderscheid te kunnen maken tussen een positieve en een negatieve test (4). Dit om het aantal fout-positieve testuitslagen (mensen met een positieve testuitslag die nièt besmet zijn) en het aantal fout-negatieve testuitslagen (mensen met een negatieve testuitslag die wèl besmet zijn) zoveel mogelijk te beperken. …. In plaats van zich aan het voorgeschreven aantal cycli van de rt-PCR-testen te houden, schroefden ze het aantal uitgevoerde cycli op tot ver voorbij het voorgeschreven aantal cycli, met als gevolg dat de onlosmakelijk met de techniek verbonden ruis werd opgewaardeerd tot relevant signaal en heilige graal, de positieve testuitslag.

“Het bron- en contactonderzoek is een eeuwenoude methode met slechts enkele successen in de geschiedenis, maar ook meerdere pregnante mislukkingen.”

Overigens was deze haarspeldbocht wetenschappelijk te zien veel te scherp voor beide medische zwaargewichten, en zij storten dan ook jammerlijk in het kwakzalver-ravijn van de persoonlijke overtuiging, en negeerden stomweg de afwezigheid van ook maar de geringste hoeveelheid wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van het mondmasker. …. Wie ook maar iets van overdracht van virale ziekteverwekkers begrijpt, weet dat de niet-medische mondmaskers als middel om de overdracht van het SARS-CoV-19 virus te beperken wetenschappelijk gezien volstrekte kul is.

Lees het volledige artikel (voorzien van bronnen): http://www.janbhommel.com/post/de-verduistering | snapshot: https://archive.vn/sArBx

Zeer aanbevolen leeswerk: blog van dr. Erwin Kompanje, associate professor aan Erasmus MC te Rotterdam

Deze tevens klinisch onderzoeker op de afdeling Intensive Care aan dezelfde universiteitsziekenhuis toont met feiten en cijfers aan dat de ernst, althans aldaar, gelukkig erg mee valt. In meerdere artikelen wordt er wel veel duidelijk en ontstaat een beter perspectief, vooral ook zeer belangrijk door de lens van de medische ethiek gezien.

“Doodgaan aan COVID-19 is écht een ouderdomskwestie, maar deze treft de 80+ers klaarblijkelijk, volgens de getallen uit het CBS, niet buitenproportioneel. Oude mensen gaan nu eenmaal dood, dat is natuurlijk, onvermijdelijk en normaal en COVID-19 is, naast alle anderen, een van de doodsoorzaken. Waren ze niet aan COVID-19 bezweken, dan toch echt wel aan een andere einde-leven-aandoening. Zo laten ons de cijfers zien.”

Lees hier de volledige blog: https://kompanje.org/2020/10/16/zonder-covid-19-had-mijn-moeder-veel-ouder-kunnen-worden/| Archieflink: https://archive.vn/iYsUc

Lees in ieder geval ook een aantal van de andere van zijn artikelen over Covid-19 die in/vanaf oktober zijn gepubliceerd, voor een actuele beeldvorming.

Dr. Kompanje onderwerpt ook het fenomeen van de chronische Covid-19 vermoeidheid aan een kritische blik

Ik zou met name ook willen verwijzen naar zijn artikel van 8 oktober (zie bloglink hierboven), waar het fenomeen van de lange vermoeidheid die in de mainstream als ernstige complicatie aan Covid-19 wordt toegeschreven. Dr. Erwin Kompanje plaatst dit in een historisch perspectief en beschrijft dat het zeer waarschijnlijk is dat de oorzaak ergens anders gezocht moet worden. Een onderzoek van het Longfonds over dit fenomeen beschrijft hij daarbovenop, terecht zo lijkt het, als angst zaaien, aangewakkerd en klakkeloos overgenomen door de media:

“Het Longfonds meldde onlangs dat 95% van coronapatiënten zes maanden na de besmetting nog steeds klachten hadden. De mean stream media nam dit nieuws zonder enige eigen research als waarheid over. Alles om het virus ‘als vreselijk’ in het nieuws te brengen. Nog meer angst zaaien. Maar ach, het longfonds had leden van de Facebookpagina ‘Corona ervaringen en langdurig klachten‘ geworven. 2113 deelnemers waarvan ‘slechts’ bij 345 antistoffen tegen SARS-CoV-2 waren vastgesteld. De meeste deelnemers zeiden zelf COVID-19 gehad te hebben, zonder dat dit ooit was vastgesteld. Dus in de prullenbak met dit onderzoek.”

Post-Acute Covid (“Long Covid”)

(Ter aanvulling op bovenstaande artikel)

Het zogeheten “Long Covid” is één van de dingen waar men zich in het begin ook veel zorgen over maakte. Mensen die herstelden van Covid bleven nog lang klachten houden en er was zelfs sprake dat men vreesde schade aan de hartspier (myocarditis) die zich ook kon voordoen. Nu is het zo dat deze fenomenen zich ook voordoen bij influenza, de vraag is dus ook of het zich bij Covid dan substantieel meer voordoet.

Volgens dit onderzoek lijkt het alsof het wel iets is dat momenteel zich wel meer voordoet dan bij influenza, maar niet zoveel als men aanvankelijk voor vreesde en dat het nog steeds gaat om een relatief beperkt aantal gevallen. Uit autopsies blijkt nu ook dat er weinig bewijs is gevonden voor myocarditis, dus ook dat lijkt gelukkig mee te vallen. Voor een aantal patiënten kan het dus echter wel erg vervelend zijn voor een langere periode en de enige manier om dat te vermijden zou zijn elke mogelijkheid tot besmetting met Covid te voorkomen, maar of dat opweegt tegen de kans op en de zwaarte en duur van de aandoening valt te bezien.

Het beschikbaar komen van medicatie (Ivermectin wordt genoemd als hoopgevend), wat in een vroeg stadium van ziekteverschijnselen kan worden toegediend, zou ook het risico op “long-covid” aanzienlijk kunnen verminderen, doordat de progressie van het ziektebeeld dan mogelijk in de kiem kan worden gesmoord.

“The so-called post-viral syndrome or post-viral fatigue is already known from other viral infections, including severe influenza (flu). The involvement of the heart muscle is also known from strong and pandemic influenza. The occurrence of post-acute covid is therefore not surprising or unusual, but it is nevertheless quite widespread and must be taken seriously.”

“(Update: The latest British long covid study with more than 4000 PCR-confirmed participants found that most people fully recovered within 12 days, about 15% had symptoms for at least four weeks, about 5% had symptoms for at least eight weeks, and about 2% had symptoms for at least 12 weeks.)”

“(Update: A British study with 200 long covid patients found mild myocarditis in about 10% of them. This value is significantly lower than originally assumed and comparable to influenza virus infections. Several covid autopsy studies have also found little evidence of myocarditis.)”

“If a symptomatic infection does occur, early treatment options should be discussed with a physician to prevent progression of the disease. For the large majority of the population, covid nevertheless remains a comparatively mild and short-term infection.”

Bron: Archieflink

“Patiënten met griep: die zien we zelden of nooit op de intensive care”, is een stellingname waar ik elke keer weer om moet verzuchten

Artikel van medisch ethicus dr. Erwin Kompanje verbonden aan de Erasmus Universiteits MC, d.d. 23-12-2020, waarin hij de in de titel genoemde mythe uit de wereld tracht te helpen. Griep (influenza) is allerminst onschuldig voor sommige mensen (óók jongeren), net zoals Corona dat is. Maar dat neemt niet weg dat voor verreweg de meeste mensen een besmetting met influenza of Covid-19 doorgaans overwegend probleemloos verloopt.

Iedere ervaren intensivist en intensive care verpleegkundige, zeker in de academische ziekenhuizen, heeft meegemaakt dat ernstig zieke patiënten met influenza op de intensive care behandeld moeten worden. Zij herinneren dat zeker omdat het juist vaak jonge ernstig zieke patiënten betreft en de sterfte ondanks alle inspanningen zo hoog is. Dat maakt écht indruk. In vergelijking met COVID-19 spreken veel mensen de laatste maanden over influenza (de échte griep en niet een verkoudheid) als zijnde ‘een griepje’. Daarmee willen zij aangeven dat COVID-19 in alle gevallen een veel ernstigere ziekte is dan influenza. Zij kennen de feiten helaas niet.

Weliswaar waren er dit jaar veel meer patiënten met COVID-19 dan met influenza op de Nederlandse intensive care afdelingen, maar dat zij de afgelopen jaren daar zelden tot nooit opgenomen zijn is gewoon niet waar. Elk jaar zijn ze er. In sommige jaren meer dan andere jaren. Tijdens de griep van 2017-2018 zijn in Nederland circa 16.000 mensen in het ziekenhuis behandeld voor influenza en overleden 9500 mensen aan de gevolgen van de infectie.

Er kan na infectie met het influenzavirus een simpel griepje ontstaan, maar ook een levensbedreigende ziekte met kans op overlijden. Er kan na infectie met SARS-CoV-2 een simpel Covidje ontstaan, maar ook een levensbedreigende ziekte met kans op overlijden. Laten we alsjeblieft ophouden met spreken over influenza alleen maar als een ‘simpel griepje’ en over COVID-19 alleen maar als een ‘levensbedreigende aandoening’. Beide ziekten verlopen bij de meeste mensen gelukkig als niet-ernstig, maar bij sommigen kan het beloop zeer ernstig zijn. Als patiënten met influenza op de intensive care moeten worden opgenomen overlijdt ongeveer een derde van de patiënten (gebaseerd op bovenstaande studies). Van op de intensive care behandelde patiënten met COVID-19 overlijdt 20 – 30% (zie tabel hieronder). De zogenaamde Infection Fatality Rate (IFR) van COVID-19 is ongeveer 0,23 % en voor mensen onder 70 jaar ongeveer 0,05%. Voor de seizoensgriep is de IFR ongeveer 0,1%.

Lees het volledige artikel: https://kompanje.org/2020/12/23/patienten-met-griep-die-zien-we-echt-nooit-op-de-intensive-care/ | Archieflink: https://archive.vn/I6w7J

Intrigerend en leerzaam gesprek met medisch ethicus Dr. Kompanje over o.a. de proportionaliteit van maatregelen: “Coronabeleid is inhumaan”

Omschrijving bij de video van dit gesprek, gepubliceerd op 15-5-2020:

Dr. Erwin Kompanje (klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam) schreef 15 april een openhartige column op zijn persoonlijke Blog. “Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een corona-dode?” was de titel en daarin relativeerde hij de Covid 19 sterfte maar vooral benadrukte hij de humanitaire ramp die zich voltrekt t.g.v. de maatregelen. De tekst was de aanleiding waarom ik contact met hem zocht. Ik haalde Erwin op in zijn woonplaats Barendrecht en reed met hem naar zijn favoriete plek, de Europoort. Op deze plek nestelt een mantelmeeuwenkolonie. De plek brengt nieuwe meeuwen voort maar is tevens de laatste rustplaats voor veel zwakke meeuwen. De column werd verfilmd in een “Spoken Word” vorm, na aanpassing van de initiële webtekst ( www.kompanje.org ) en vormt een filosofisch manifest voor het wijdere perspectief dat verder kijkt dan enkel de IC krapte en de sterftecijfers op korte termijn. Laten we hopen dat er meer kritische geluiden komen van dit intellectuele niveau.

Youtubelink: https://youtu.be/rlnfnsFz6c8 | Reservelink: https://www.bitchute.com/video/EEWoSxtLueMJ/

Gevolgen Coronamaatregelen moreel onverantwoord

In medisch vakblad Medisch Contact is Hoogleraar Ira Helsloot kritisch over de aanpak van de coronacrisis. (Dit artikel dateert van augustus 2020.)

“Solidair zijn in tijden van een crisis betekent dat alle risico’s – medisch, economisch – gelijkelijk worden beoordeeld en dan gedeeld, aldus bestuurskundige Ira Helsloot. In de coronacrisis gebeurt dat niet.

Als we over vijf jaar de balans opmaken van de omgang met de coronacrisis, zal die negatief uitpakken. ‘We zullen verbijsterd zijn, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.’ Dat voorspelt Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid (Radboud Universiteit).

………

Wereldwijd hebben de coronamaatregelen – en dan vooral de lockdowns – nog ingrijpender gevolgen, met name voor de preventie en behandeling van andere ziekten.

………

‘Ik heb langdurig met twee leden van het Outbreak Management Team gesproken. Ze geven mij gelijk. Maar ze zeggen dat ze niet worden besteld om over iets anders advies te geven dan over de bestrijding van de virusinfectie.’ ”

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gevolgen-coronamaatregelen-moreel-onverantwoord.htm | Reservelink: https://archive.vn/iLg8M

Biofysicus van Stanford en Nobelprijswinnaar Michael Levitt: ‘Dit is wetenschap die terecht zou moeten staan!’

Nederlandse vertaling m.b.v. Google van de belangrijkste punten uit het artikel:

“Wat me opvalt, is dat zodra het virus zich uit de fase China-Korea verplaatste, hoe totaal ontoereikend de wetenschappelijke structuur is voor real-time wetenschap. Mensen dringen aan op gerefereerde rapporten. Niemand wil iets delen. “

“De wetenschappers zijn meer in paniek en bang voor de realiteit dan wie dan ook. De verheven organisaties zoals Lindau, The Royal Society, The National Academy of Science, zijn volkomen stil geweest … Wetenschappers hebben als groep de jongere generatie gefaald.”

“De ergste tegenstand die ik kreeg, was van zeer, zeer vooraanstaande wetenschappers, die zo bang waren dat de niet-wetenschappers de quarantaine zouden doorbreken en hen zouden infecteren.”

“Er was totale paniek, en het feit is dat bijna alle wetenschap die we hoorden van organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie, verkeerd was. Facebook had de tegengestelde opvattingen van de WHO gecensureerd. Dit is een schandelijke situatie geweest voor de wetenschap…”

“We hadden met elkaar moeten praten …” Niemand zei tegen me: “Laat me je cijfers checken. Ze zeiden allemaal:” Stop met zo praten “. ‘Levitt reserveerde bijzonder harde opmerkingen voor epidemiologen die volgens hem zeiden:

“… zien hun taak niet als het correct krijgen van de dingen, maar als het voorkomen van een epidemie. Dus als ze zeggen dat het 100 keer erger is dan het zal zijn, dan is het oké. Hun fout was dat we naar hen luisterden.”

Ze zeiden hetzelfde over ebola, ze zeiden hetzelfde over vogelgriep, niemand gooide alles dicht [lockdown] voor al deze. We hadden nooit naar de epidemiologen moeten luisteren. Ze hebben voor honderden miljarden dollars aan leed en schade veroorzaakt, vooral bij de jongere generatie. “

“Dit gaat een tragedie worden. Het zal ervoor zorgen dat 9/11 eruitziet als een babyverhaal. Dit is veel, veel erger. Ik ben niet tegen lockdown, ik ben tegen domme lockdown, zonder het volledige plaatje te beschouwen …”

“… dat wil zeggen niet alleen het bestrijden van een virus, dat net zo gevaarlijk is als griep, maar ook het vermijden van de economische schade die elk land zichzelf heeft aangericht behalve Zweden. We hebben echt, echt gefaald als groep. Er zijn slimme mensen geweest, in Zweden, en dat is het zowat. “

“Duitsland wordt opnieuw besmet omdat ze te sterke restricties invoerden. Je weet dat de mate van domheid die hier gaande is verbazingwekkend was, en het vereiste alleen een beetje discussie door slimme mensen.”

“Wetenschappers komen zonder consequenties weg terwijl ze voor miljarden dollars aan schade hebben aangericht en dit is iets dat niet mag gebeuren. Het is niet alleen de Wereldgezondheidsorganisatie.”

“Ferguson wilde dat Zweden op slot ging, liet Groot-Brittannië opsluiten, en toen de cijfers normaal werden, precies wat je zou verwachten zonder lockdown, zegt hij vervolgens, ‘ah het komt door lockdown’. Dit is vreselijke wetenschap. Dit is wetenschap die terecht zou moeten staan! “

“Wetenschappers mogen op deze manier geen schade aanrichten en weigeren te luisteren. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om ze dit op zijn minst met mij te laten bespreken. Uiteindelijk zei ik iets dat ik normaal gesproken nooit zou zeggen: Laat maar. Laat me gewoon met rust, ga je gang en sterf. “

“En het is een feit dat epidemiologie en modellering een schandelijke vertoning zijn geweest. Ze hebben niet naar de gegevens gekeken. Ze hebben het op elk punt mis.”

“We zullen zien dat, hoewel coronavirus een andere ziekte is, de netto-impact van overlijden sterk zal lijken op ernstige griep en dat zal ook zo zijn zonder lockdown.”

Bron: https://cassandravoices.com/science-environment/science/this-is-science-which-should-go-on-trial/ | Reservelink: https://archive.vn/9LhTW

Kappen met die lockdown: in 4 weken veilig terug naar ‘normaal’

Hans van Tellingen is sociaal-geograaf en regioloog en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in EW (Elsevier Weekblad), De Ondernemer, Retailtrends, Emerce, Stadszaken, OpinieZ en anderen

In dit uitstekende artikel doet Hans van Tellingen, onderbouwd met deskundige bronnen, uit de doeken hoe een exit uit de lockdowns mogelijk wordt en de weg naar een humaner en vrijer beleid mogelijk.

Het kabinetsbeleid is niet gebaseerd op feiten en is onwetenschappelijk

Ons kabinet zit op de verkeerde weg. Nu was de paniek in maart nog begrijpelijk. Maar vanaf april/mei had alles anders gekund. Beter gekund. En dat is verwijtbaar handelen mijns inziens….. Maar lockdowns duiden wél op onwetenschappelijk handelen, vinden in ieder geval de Oxford-, Harvard- en Stanfordepidemiologen Gupta, Kulldorf en Bhattacharya.

Of je het nu leuk vindt of niet, de (lockdown-)geest lijkt niet meer terug in de fles te stoppen. De retail, horeca, het toerisme en de evenementenbranche komen weer tot bloei later dit jaar, is ook mijn verwachting. Beter is dus om te praten hoe we zo snel mogelijk verantwoord teruggaan naar normaal. Lockdowns zijn ‘anti-wetenschap’. Een lockdownbepleiter kun je dus in dezelfde groep plaatsen als virusontkenners en ‘anti-vaxxers’. Het zijn de beide irrationele extremen van het ‘virusspectrum’.

Ik ben ervan overtuigd dat elke politicus die het rationele vier wekenplan uitdraagt, veel stemmen gaat winnen in maart. Toon dat lef. Gevolgen: minder doden. Minder faillissementen. Een bloeiende economie. Een volle schatkist door meer belastinginkomsten. Gelukkige mensen. En meer geld voor de gezondheidszorg. Het beste van dit alles? De gemiddelde levensverwachting zal stijgen. En niet dalen.

Is het allemaal zo simpel? Nou, coördinatie is vereist. En ook een beetje vallen en opstaan. Maar mensen, denk niet alleen in problemen. Maar denk vooral in oplossingen. De maatschappij vaart er wel bij.

Lees het hele artikel, inclusief het concrete, weloverwogen stappenplan: https://www.hansvantellingen.nl/blog/2021-01-08/kappen-met-die-lockdown | Reservelink

De kwetsbaren beschermen, het kan

Dit artikel verscheen in het economische magazine ESB op 21 oktober 2021, geschreven door Erik-Jan Vlieger, Robin Fransman en Anthony Sipkema. Robin Fransman is al een aantal keren op tv verschenen in praatprogramma’s, is initiatiefnemer van Herstel-NL, welke een alternatief Coronabeleid aanbeveelt, waarbij gerichte bescherming het uitgangspunt vormt. Deze strategie heeft veel kenmerken en uitgangspunten overeenkomstig met de Great Barrington Declaration (NL versie), welke door zeer gerenommeerde wetenschappers wordt aanbevolen (meer dan 50.000 handtekeningen van medische en volksgezondheidswetenschappers en medisch uitvoerenden wereldwijd). In onderstaand artikel wordt uitgelegd hoe een beleid praktisch kan worden gevormd, gericht op het beschermen van kwetsbaren, eruit kan zien, waarbij voor de niet-kwetsbaren zoveel mogelijk weer normale vrijheid kan worden hersteld.

Om mensen beter te beschermen en beter in staat te stellen om zichzelf te beschermen kunnen we als samenleving twee dingen doen:

1. Faciliteren van zelfbescherming

2. Actief beschermen van hen die zichzelf minder goed kunnen beschermen

Belangrijk onderdeel van het faciliteren is een aanvullende tijdelijke ziektewet. Een laagdrempelige vergoeding voor hen die niet thuis kunnen werken maar wel kwetsbaar zijn. Of een huisgenoot hebben die kwetsbaar is. We moeten de verzuimkosten die dat met zich meebrengt collectiviseren. Iedereen die daar aanleiding toe heeft en dat wil moet zijn werkgever kunnen bellen en kunnen zeggen, ik meld me tijdelijk arbeidsongeschikt vanwege gezondheidsrisico’s. En de kosten die dat met zich meebrengt voor de werkgevers moeten we compenseren. Met een speciale tijdelijke ziektewet. …..

Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg, mensen hebben meer nodig en we hebben daar alle beschikbare middelen voor.

[Waar een wil is, is een weg, red.]

Lees het volledige artikel: https://esb.nu/blog/20061395/de-kwetsbaren-beschermen-het-kan | https://archive.vn/wsmJv

Canadese Cambridge viroloog: lockdowns en mondkapjes zijn ‘grootste hoax ooit’, morgen overal heropenen!

Tijdens een virtuele meeting op 13 november 2020 van de Community and Public Services Committee van de stad Edmonton, hoofdstad van de Canadese provincie Alberta, waarbij meer dan 100 sprekers uit de gemeenschap gehoord werden, kwam ook Dr. Hodkinson aan het woord. Hij had o.a. het volgende te melden over het Coronabeleid:

Er heerst een volkomen ongegronde publieke hysterie gedreven door de media en politici. Het is schandalig. Dit is de grootste hoax ooit gepleegd op een nietsvermoedend publiek. Er is absoluut niets dat kan worden gedaan om dit virus in te dammen, behalve het beschermen van oudere, meer kwetsbare mensen. Het moet worden gezien als niets meer dan een ernstig griep seizoen. Dit is geen ebola. Het is geen SARS. Het is politiek dat geneeskunde speelt en dat is een heel gevaarlijk spel…..

Het is gewoon schandalig! Het is gewoon weer een stevige griep en dat moet eens tot uw verstand doordringen……

Ik ben absoluut verontwaardigd dat dit niveau is bereikt. Het moet morgen allemaal stoppen!

Bekijk zijn volledige inbreng in deze video:

Of bekijk op Bitchute

Lees de volledige tekst vertaald in het Nederlands en bekijk de bijbehorende bronnen in dit artikel.

Mattias Desmet, professor klinische psychologie: “Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken”

Mattias Desmet is psychotherapeut en professor klinische psychologie aan de Gentse universiteit. Artikel van 18-1-2021. Hij ziet nu bekend raakt dat Corona wellicht niet zo “onschuldig” is als de griep, we nu we weten dat het ook geen ebola is. Maatregelen draven te ver door en we dreigen in een totalitaire richting te drijven, dat ook de psychische schade aanzienlijk is en een en ander niet te verenigen ten opzichte van het gevaar van het virus.

“Tjah, ziekte en lijden is altijd erg, maar de omvang van het lijden staat volgens mij niet in verhouding tot de reactie, nee. Beroepshalve ben ik bij twee onderzoeksprojecten aangaande corona betrokken. Hierdoor heb ik me redelijk intensief beziggehouden met de gegevens. Het is duidelijk dat het mortaliteitscijfer van het virus vrij laag is. De cijfers die de media toont zijn gebaseerd op, laat me zeggen, een enthousiaste telling. Zowat iedere oudere, los van welke onderliggende medische problemen deze al kende, die kwam te overlijden werd aan de lijst met coronadoden toegevoegd. Persoonlijk ken ik slechts één persoon die als coronadode werd geregistreerd. Hij was een terminale kankerpatiënt die dus eerder met dan aan corona overleed. Door deze overlijdens bij de corona-overlijdens te tellen verhogen de cijfers en vergroot de angst bij de bevolking.”

“Vergis u niet: aan de universiteit en in de medische wereld zijn er veel mensen die verbluft toekijken op wat er gaande is. Ik heb nogal wat vrienden in de medische wereld die niet begrijpen wat er gaande is. Ze zeggen “doe je ogen open, zie je niet dat dit virus de pest niet is?”. Maar al te vaak zetten ze de stap niet om dit ook publiekelijk te zeggen. Bovendien openbaren zich voor iedere kritische stem dertig anderen die wèl meegaan in het verhaal. Zelfs indien dit betekent dat ze hun kritische wetenschappelijke houding in deze moeten laten varen.”

“Vandaag merkt men gelijkaardige fenomenen op. Er is een enorm psychisch lijden, gebrek aan zinverlening en afwezigheid van sociale banden in de samenleving. Dan komt er een verhaal langs dat een angstobject, het virus, aanwijst, waarna de bevolking haar angst en onbehagen massaal aan dit angstobject koppelt. Ondertussen klinkt voortdurend in alle media de oproep om gezamenlijk de moordende vijand te bestrijden. De wetenschappers die het verhaal aan de bevolking brengen krijgen een ontzagwekkend maatschappelijke macht in ruil. Hun psychologische macht is zo groot dat op hun suggestie de hele samenleving abrupt een hele reeks sociale gebruiken verloochent en zichzelf reorganiseert op een manier die niemand aan het begin van 2020 voor mogelijk had gehouden.”

https://www.dewereldmorgen.be/community/mattias-desmet-professor-klinische-psychologie-coronamaatregelen-onthullen-totalitaire-trekken/ | Reservelink: https://archive.vn/wnW66

Naar een omgekeerde lockdown

Artikel van 17-9-2020 door hoogleraar Sam Brokken, gepubliceerd in Artsenkrant.

“Op basis van negen maanden wetenschappelijke data blijkt meer en meer dat de huidige maatregelen disproportioneel zijn”, schrijft Sam Brokken, lector Gezondheidswetenschappen en onderzoeker, in een open brief aan de Belgische regering en expertgroepen. Zijn brief werd ondertekend door meer dan 1.400 professionals uit de medische sector.

Het Sars-Cov-2 virus heeft zijn plaats verworven tussen alle andere pathogenen die deel uitmaken van ons dagelijks bestaan. Als dusdanig moeten we ervan uitgaan dat dit niet zal verdwijnen.”

“We merken verder op dat vele epidemiologische definities naar voor werden gebracht tijdens het verloop van de pandemie. De CFR (Case Fatality Rate), de IFR (de Infection Fatality Rate) en de mortaliteitsgraad, om de belangrijkste te noemen. Deze zijn echter onderhevig aan correcte en representatieve data.

Sinds de aanvang is het duidelijk dat de mortaliteitscijfers een amalgaam betreffen van oversterfte, bevestigde en niet-bevestigde cases.”

“Nog een maand later blijkt uit een studie van Stanford University (3) dat we internationaal al op 0,24% uitkomen. Voor een pandemische seizoensgriep vinden we 0,10% tot 0,17% terug (4). Men kan niet ontkennen dat Sars-Cov-2 een hogere mortaliteit inhoudt dan de seizoensgriep, althans op basis van de data die tot op heden beschikbaar zijn. Anderzijds kunnen we aannemen dat naarmate de pandemie vordert de IFR nog zal dalen en zien we ook dat de meerderheid van de overlijdens te betreuren zijn bij de ouderen en/of zwakkere risicogroepen (20B).”

“Kinderen confronteren met dit huidige beleid ondermijnt hun psychologisch welbevinden dat mogelijks een impact zal hebben op hun verdere socio-psychologische leven. Dit valt niet te rijmen met een gezondheidsbeleid en de impact zal hier ook niet gering zijn voor de toekomstige uitgaven in de gezondheidszorg.”

“We stellen voor om naar een omgekeerde lockdown te evolueren waarbij risicopatiënten samen met hun arts een strategie kunnen uitwerken rond het nemen van de nodige individuele maatregelen tot zelfbescherming.

Preventieve gezondheidspromotie kan helpen om de ganse bevolking blijvend te informeren over de gevaren die ze als vector hebben t.o.v. van de zwakkeren in de samenleving.”

https://www.artsenkrant.com/actueel/naar-een-omgekeerde-lockdown/article-opinion-49565.html | Reservelink: https://archive.vn/PHEVG

Is het opsporen van contacten nu zinloos voor de COVID-19-epidemie in het grootste deel van de wereld? Waarschijnlijk wel.

Artikel gepubliceerd op 28 september 2020 voor Inference (“Inference: International Review of Science is an independent quarterly review of the sciences. Inference is dedicated to publishing reasoned, informed, and insightful critical essays that reflect the true diversity of thought across the fields that comprise the journal’s remit, from Anthropology to Zoology.”) door Jay Bhattacharya en Mikko Packalen.

Jay Bhattacharya is een professor in de geneeskunde aan de Stanford University en een onderzoeksmedewerker bij het National Bureau of Economic Research. Mikko Packalen is universitair hoofddocent economie aan de Universiteit van Waterloo.

Is het opsporen van contacten nu zinloos voor de COVID-19-epidemie in het grootste deel van de wereld? Waarschijnlijk wel. De infectie is al te wijdverspreid om op de meeste plaatsen de ziekte uit te roeien. Het kan nuttig zijn om de verspreiding van de epidemie te vertragen in gebieden waar het risico van congestie bestaat bij het ziekenhuis. Dit voordeel zal echter aanzienlijke beschadigingen met zich meebrengen voor de privacyrechten en burgerlijke vrijheden van op te sporen personen, vaak zonder voordelen voor de volksgezondheid vanwege testfouten. Sommigen zullen misschien beweren dat deze kosten de moeite waard zijn om tijdelijk te betalen als het opsporen van contacten echt kan helpen de verspreiding van de epidemie te vertragen. Maar contactopsporing creëert prikkels om testen te vermijden en kan de epidemie verergeren. Studies met contactopsporing kunnen nuttige informatie opleveren om ons te helpen de transmissiedynamiek beter te begrijpen – een fascinerende studie met contactopsporing heeft duidelijk gemaakt dat kinderen een zeer beperkte rol spelen bij de verspreiding van ziekten. Afgezien van dit bijkomende voordeel verdient contactopsporing niet de centrale plaats die het heeft gekregen in de toolkit die de volksgezondheidsautoriteiten gebruiken om COVID-19 te controleren.

https://inference-review.com/article/on-the-futility-of-contact-tracing | Reservelink: https://archive.vn/ZFSVG

Over Mondkapjes

Hugo de Jonge over mondkapjes: schijnveiligheid!

Ter herinnering, Hugo de Jonge over het feit dat mondkapjes schijnveiligheid bieden, de niet-medische mondkapjes geen toegevoegde waarde hebben en we dat [een draagplicht] vooral niet moesten laten doen.

Bron: Meldpunt Nederland (Facebook), Youtube kanaal

Later werd er alsnog een plicht ingevoerd deze, aldus de minister, niet werkende niet-medische mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Gevolgd door een “experiment” met een lokale draagplicht van mondkapjes in het kader van gedragsbeïnvloeding (dus niet vanwege daadwerkelijke klinische werking).

En nu is men voornemens een landelijke invoering van draagplicht te bewerkstelligen in alle publieke binnenruimtes (dit wordt na invoering van de “Tijdelijke” Covidwet mogelijk, aangezien de Grondwet dit eigenlijk niet toestaat; de Covidwet zet op dit punt en andere punten de Grondwet in feite buitenspel).

Website Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes: Ademvrij.nu

Uitleg over het waarom van dit initiatief, valt te lezen op de pagina Over Ons, wat we hier gedeeltelijk plaatsen ter voorlichting:

Algemene doelstelling Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM) – Adem Vrij

Net als algemeen is geaccepteerd in onze samenleving dat vrouwen de beschikking hebben over hun eigen lichaam, en dus bijvoorbeeld niet van staatswege kunnen worden verplicht om een hoofddoekje te dragen, zo willen wij ervoor zorgen dat het als algemeen rechtsprincipe wordt geaccepteerd in onze samenleving dat niemand van staatswege kan worden verplicht een mondkapje te dragen.

Het dragen van een mondkapje dient, net als het dragen van een hoofddoek, altijd vrijwillig te zijn. Dat is waarvan wij de publieke opinie en politiek willen overtuigen en dat we vastgelegd willen hebben in de wet.

Dat wil niet zeggen dat particuliere en maatschappelijke instellingen, zoals zorginstellingen, geen enkel kledingvoorschrift kunnen voorschrijven aan bezoekers of cliënten. Daar is ruimte voor, binnen de normale wettelijke kaders.

Waarom richten wij ons op verplichte mondkapjes?

De coronamaatregelen vormen een grote inbreuk op het persoonlijke en sociale leven van de bevolking. Van alle dwangmaatregelen die door de overheid worden opgelegd is de mondkapjesplicht misschien wel de meest ingrijpende.

Deze maatregel heeft een grote impact op het welbevinden van mensen en op hun sociale relaties. Hij beperkt het recht op een vrije, onbelemmerde ademhaling. Hij leidt tot een verstoring van normale menselijke communicatie. Hij vormt een inbreuk op de lichamelijke integriteit – een grondwettelijk recht – doordat van staatswege een kledingvoorschrift wordt opgelegd aan de hele bevolking, ook aan mensen en in situaties waarin geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Dit maakt deze maatregel ten diepste strijdig met de grondbeginselen van een vrije samenleving en het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

Tegelijkertijd heeft de mondkapjesplicht van alle maatregelen misschien wel de minste medische onderbouwing. Het effect van een mondkapjesplicht op de volksgezondheid is onbewezen, misschien zelfs wel negatief.

Daar komt bij dat de mondkapjesplicht, indien deze wettelijk wordt vastgelegd, een gevaarlijk precedent kan scheppen. Het zal de autoriteiten een rechtvaardiging geven om ook in de toekomst bij iedere gewenste gelegenheid deze of andere verplichtingen op te leggen. Als het afwenden van een volstrekt theoretisch risico dat het niet-dragen van een mondkapje met zich meebrengt, voldoende rechtvaardiging is voor een dergelijke dwangmaatregel, dan zijn er talloze andere ingrijpende maatregelen die in de toekomst door de overheid kunnen worden ingevoerd met dezelfde onderbouwing. Daarmee ligt de weg open naar een totalitaire samenleving, waarin de overheid totale controle krijgt over het leven van de burgers, onder het mom van risicobestrijding. Dit betekent niet alleen het einde van een vrije samenleving, maar zal ook kosten en schade met zich meebrengen die ver uitstijgen boven de vermeende baten.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de mondkapjesplicht ook een zorgwekkend sociaal-cultureel precedent schept. Het definieert de mens als een potentieel gevaar voor zijn of haar medemens. Als een wandelende besmettingshaard waartegen anderen zich moeten beschermen. Dit beeld zal, als we het niet herzien, leiden tot een verstoring en mogelijk zelfs ontwrichting van eeuwenoude menselijke vormen van samenleving en interactie. Ook om deze reden vinden wij het van groot belang dat het dragen van mondkapjes ten allen tijde vrijwillig blijft.

Op deze website zijn meerdere goede inhoudelijke artikelen te lezen. Het valt dus van harte aan te bevelen deze website te bestuderen. Lees in ieder geval de onderstaande artikelen, met name het artikel over het oordeel van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over de voorgestelde mondkapjesplicht (het volledige advies van NOvA is ook hier beschikbaar):

De nieuwe artikelen van Ademvrij.nu zullen ook in de Nieuwsfeed van onze website worden opgenomen. U kunt eenvoudig onze Nieuwsfeed eenvoudig als (web)app op uw telefoon installeren.

Het advies van Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) over mondkapjesplicht: geen medische noodzaak, geen juridische grondslag

Onderstaand het advies dat de NOvA stuurde naar aanleiding van het verzoek omtrent de voorgestelde ministeriële regeling voor mondkapjesplicht. Voor een samenvatting van de belangrijkste punten raad ik het artikel aan dat verscheen op Ademvrij.nl. Hieronder een paar highlights uit dat artikel.

De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet daarom ‘de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.‘ “

Ook van de onderbouwing van de mondkapjesregeling laat het NOvA weinig heel. NOvA stelt: ‘Uitgangspunt is dat een mondkapje heeft te gelden als een persoonlijk beschermingsmiddel als bedoeld in de Wet, en de verplichting tot het dragen ervan zowel medisch noodzakelijk als proportioneel dient te zijn. Kort gezegd dient dus vast te staan dat een mondkapje bestemd is om te worden gedragen teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus.‘ “

Echter, ‘uit de toelichting op de Regeling volgt niet van een onderbouwde medische noodzaak, anders dan dat enig positief effect wordt verwacht in aanvulling op bestaande maatregelen, specifiek in situaties waar het houden van afstand niet altijd lijkt te lukken en in het geval van een toenemend aantal besmettingen.‘ “

Bekijk het volledige advies en argumentatie van de NOvA (PDF). Het lijkt erop dat het kabinet dit zeer goed onderbouwde advies vrijwel in zijn geheel (met uitzondering van het verlagen van de boete naar EUR 95,-) naast zich neer gaat leggen en evengoed de mondkapjesplicht in gaat voeren per 1 december 2020.

RIVM verwijdert voorlichtingsfilmpje over mondkapjes van haar website

Begin oktober verwijderde het RIVM hun voorlichtingsfilmpje over het dragen van mondkapjes, waarin uitleg gegeven wordt dat het dragen ervan in de publieke buitenruimte (op straat) géén meerwaarde heeft en alleen geadviseerd wordt voor medisch personeel (maar dan wel medische mondkapjes in een medische setting en met specifiek gebruiksprotocol dus). Gelukkig is er een gearchiveerde versie van dit filmpje bewaard gebleven.

Dit is wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelf uitlegt over nut en gebruik mondkapjes door publiek

Als je geen griepklachten hebt, zoals koorts, hoest of loopneus, dan hoef je GEEN medisch masker te dragen.

“Mondkapjes op zichzelf kunnen een gevoel van schijnveiligheid geven en kunnen zelf een bron van besmetting zijn als ze niet juist gebruikt worden.

Mondkapjes zouden alleen door zorgmedewerkers gebruikt moeten worden, zorgverleners of door mensen die ziek zijn met symptomen zoals koorts en hoest. ….. En zieke mensen kunnen maskers dragen om anderen te beschermen van kleine druppels die naar buiten komen ALS ZIJ HOESTEN OF NIEZEN. …..”

Werkt de video niet? Reservelink van Archive.org

Studies over de effectiviteit van mondkapjes

“Tot nu toe vonden de meeste studies weinig tot geen bewijs voor de effectiviteit van stoffen gezichtsmaskers voor het algemene publiek, zowel niet als persoonlijk beschermingsmiddel noch als voorkomen van het besmetten van anderen.”

Tevens is al in verschillende statistieken vastgesteld dat in een groot aantal landen dat na het invoeren van mondkapjesverplichtingen, dit niet heeft bijgedragen aan het voorkomen van besmettingen in vergelijking met landen zonder mondkapjesplicht.

“Sommige recente studies beweren dat stoffen gezichtsmaskers toch wel effectief zijn tegen het nieuwe coronavirus en op zijn minst het infecteren van andere mensen kan voorkomen. Echter, veel van deze studies lijden onder slechte methodologie en laten soms het tegenovergestelde zien dan wat er gesteld wordt.”

Naast zeer beperkte en discutabele bijdrage in de daadwerkelijke pandemiebestrijding, kleven er ook risico’s aan het dragen van gezichtsmaskers.

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/

Nog een verzameling van feiten en studies over gezichtsmaskers van de Association of American Phycisians and Surgeons: https://aapsonline.org/mask-facts/.

Kabinet en RIVM geloven zelf ook niet in mondkapjes, maar voeren desondanks toch draagplicht in

Tot voor kort heeft de Nederlandse regering ook terughoudend gereageerd op het invoeren van mondkapjesverplichting (behalve in het OV, ondanks eigen uitspraken en van RIVM die de effectiviteit betwisten, zie hieronder), mede op aandringen van het RIVM, aangezien volgens zeggen van Jaap van Dissel (RIVM) het bewijs voor de effectiviteit van zo’n verplichting eenvoudigweg ontbreekt (zie video hieronder), mede door de tegenstrijdigheid en gebrekkigheid in onderzoeken en de nogal uiteenlopende tegenstrijdige resultaten van mondkapjesverplichtingen in andere landen.

Het ontbreken van overtuigend bewijs, afgewogen tegen ernstige inbreuk op individuele vrijheid en lichamelijke integriteit (en de noodzaak van het zware middel om hiervoor van de grondwet af te wijken om dit te kunnen invoeren) waren tot voor kort reden om dit niet verplicht te stellen. Zoals hierboven al op video vastgelegd, Hugo de Jonge vond het destijds ook schijnveiligheid.

Bron: Meldpunt Nederland (Facebook), Youtube kanaal

Jaap van Dissel van het RIVM houdt vast aan het RIVM standpunt: “…op grond van beoordeling van de medische literatuur hebben we gezegd: wetenschappelijk bewijs ontbreekt momenteel om het kabinet te adviseren het stoffen, niet-medische mondkapje verplicht te stellen…. Kortom, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor.”

Eén van de argumenten tegen het gebruik van mondkapjes is ook dat de schijnveiligheid die het biedt mensen zou kunnen verleiden zich minder aan de afstandsmaatregelen te houden en dit zou volgens de regering onwenselijk zijn. Het is daarom ook eigenaardig dat er juist een experiment voor het tegenovergestelde effect werd gelanceerd in Amsterdam en Rotterdam (overigens volkomen ongrondwettelijk) met een lokale mondkapjesplicht als EXPERIMENT OP GEDRAGSBEÏNVLOEDING (let op: dus NIET voor enig medisch effect).

Men wilde experimenteren of mensen zich juist béter aan de maatregelen zouden houden met een mondkapje op. Dit experiment werd echter na enige tijd weer stopgezet. Belangrijkste om te onthouden is dat ondanks de onderkenning dat men ervan op de hoogte is dat het (verplicht) dragen van mondkapjes geen medische bijdrage levert, het besluiten om het evengoed verplicht te stellen enkel omwille van een symbolisch doel is. Dit is in persconferenties mede toegegeven. Hier kunt u het uit de mond van Minister van Ark zelf horen:

Mondkapjesplicht en effectiviteit in andere landen

Behalve het feit dat het wetenschappelijk bewijs voor de werking van mondkapjes dus ontbreekt om een verplichting ervan te rechtvaardigen in de strijd tegen de snelle verpreiding van een/dit virus, zijn er ook diverse landen die al geruime tijd met mondkapjesverplichtingen hun bevolking opzadelen en waar in zeer veel gevallen geen positief effect van mondkapjes waar te nemen zijn, eerder het tegenovergestelde. Hier heeft Mark Rutte tijdens één van de persconferenties uit het eennalaatste voorgaande filmpje ook al naar verwezen.

Om dit effect nog inzichtelijker te maken, hierbij een aantal grafieken van diverse landen en staten waar de invoering van mondkapjesverplichting werd ingevoerd en het effect daarna. In al deze landen liepen de nieuwe gevallen na invoering mondkapjesplicht of de dalende trend was al reeds ruim ingezet. Bekijk die grafieken hier:

Archieflink snapshot: https://archive.vn/B7dFp

Mondkapjesmanie is niet nieuw, maar RIVM advies niet gewijzigd

Ten tijde van de Mexicaanse Griep was er ook een run op mondkapjes. Dit artikel van BNN VARA beschrijft dit en ook dat het RIVM hier toen al negatief over adviseerde in verband met het ontbreken van medisch nut. Citaat uit artikel:

“Het RIVM kan zich de reactie van publiek en bedrijven voorstellen, maar vindt het gebruik van mondkapjes niet nodig. ,,Ze beschermen niet, niet tegen het oplopen van de griep en niet tegen het verspreiden ervan. Goede hygiëne, zoals handen wassen, is beter”, aldus een woordvoerster van het RIVM.”

Verplichte mondkapjes: een aanslag op de individuele vrijheid

Mondkapjes zijn zinloos en zelfs schadelijk voor onze gezondheid. Ze worden ons opgedrongen als symbool van volgzaamheid en conformisme.

Dit artikel van de libertaire website Vrijspreker.nl stamt nog uit 3-10-2020 en is actueler dan ooit. Ook voorspelde het al nauwkeurig dat het “dringende advies” omgezet zou worden in een mondkapjesplicht.

(Dezelfde topdokter [Dr. Fauci] zei overigens op 29 augustus van dit jaar: “In de hele geschiedenis van virale luchtweginfecties is asymptomatische overdracht nog nooit een aandrijver geweest van uitbraken.” Met andere woorden: mensen die geen symptomen hebben zijn niet erg gevaarlijk voor hun medemensen.)

…feit is dat er tot dusver, zoals RIVM en WHO zelf hebben erkend, geen enkele wetenschappelijke basis is voor een gunstig gezondheidseffect van mondkapjes. Integendeel, de wetenschappelijke literatuur leidt tot drie conclusies:

1. Mondkapjes werken niet om besmetting te voorkomen.

2. Ze kunnen zelfs averechts werken en besmettingen bevorderen.

3. Ze kunnen schadelijk zijn voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de drager.

Het RIVM, het Zweedse RIVM, Deense gezondheidsautoriteiten, en een lange lijst van wetenschappers stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes effectief zijn in het voorkomen van besmettingen. In een vijf-delige serie in HP/De Tijd gaf Carla Peeters een helder overzicht van de literatuur op dit gebied. Zij legt bijvoorbeeld uit dat de doorlaatbaarheid van de virusdeeltjes te klein zijn om door mondkapjes te kunnen worden geblokkeerd.

Kennis van de volledige inhoud van dit artikel en daarmee de belangrijkste argumenten tegen het mondkapjesplicht narratief is zeer behulpzaam. Ook gaat de auteur in op de implicaties van deze onlogische, disproportionele maatregelen op onze vrijheden en mensenrechten, die zo makkelijk over boord worden gegooid.

De conclusie is onontkoombaar: we leggen met de mondkapjesplicht een verregaande vrijheidsbeperking op aan gezonde mensen om een volstrekt theoretisch, minimaal gezondheidsrisico te beperken.

Als we dit accepteren als het nieuwe normaal, dan heeft dit nogal wat implicaties. Griep werkt op dezelfde manier als corona, levert dezelfde gevaren op voor dezelfde groep mensen, en griepvirussen zijn altijd aanwezig. Zijn we nu voor altijd gedoemd om mondkapjes te dragen?

en

We moeten een mondkapje op, niet omdat het nuttig is, maar als “symbool” van solidariteit, als “talisman” om gevaar af te wenden – dat wordt ons verteld door onze burgemeesters en wetenschappers. We zijn terecht gekomen in een samenleving waarin nuchtere analyse van kosten en baten ondergeschikt zijn gemaakt aan de gemoedsrust van de natie, waarin individuele keuzes ondergeschikt zijn geworden aan een vaag concept van Veiligheid en Volksgezondheid, waarin we ons opofferingen moeten getroosten voor een ongedefinieerd collectief heil.

Lees het volledige artikel hieronder:

Reservelink: https://archive.vn/KKTaM

Lijstje met diverse studies over medische mondkapjes

Er is een gebrek aan substantieel bewijs ter ondersteuning van beweringen dat gezichtsmaskers patiënt of chirurg beschermen tegen infectieuze besmetting.

Scholen in China verbieden nu studenten van het dragen van maskers tijdens het sporten. Waarom? Omdat het hen doodde. Het ontneemt hen zuurstof en het doodde hen. Ten minste drie kinderen stierven tijdens lichamelijke opvoeding klassen – twee van hen tijdens het hardlopen op het spoor van hun school, terwijl het dragen van een masker. Een 26-jarige man liep een ingeklapte long op nadat hij 2,5 kilometer had hardgelopen terwijl hij een masker droeg.

Ik was zo verbaasd dat ik de medische literatuur doorzocht, zeker dat dit een toevalstreffer was en dat nieuwere studies het nut van maskers moeten aantonen bij het voorkomen van de verspreiding van ziekten. Maar tot mijn verbazing is de medische literatuur van de afgelopen vijfenveertig jaar consistent geweest: maskers zijn nutteloos in het voorkomen van de verspreiding van ziekten en, als er iets is, zijn onhygiënische objecten die zelf bacteriën en virussen verspreiden.

Studies of Surgical Masks Efficacy | Reservelink | Reservelink: https://archive.vn/LTJA0

Ex-medewerker RIVM Dr. Carla Peeters over de negatieve effecten op de gezondheid van mondkapjes en pleidooi tegen draagplicht

“dr. ir. Carla Peeters is directeur van COBALA Good Care Feels Better®. Zij is immunoloog en werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM en was bestuurder van een aantal zorgorganisaties.”

Dr. Carla Peeters schreef voor HP de Tijd een aantal artikelen over o.a. het dragen van mondkapjes, hierbij de links van twee van die artikelen:

Deel II: veel mensen die een mondkapje dragen, ervaren een negatief effect op de gezondheid

(gearchiveerde snapshot.)

Deel IV: stop met anderhalve meter afstand houden en het verplicht dragen van mondkapjes

(gearchiveerde snapshot.)

Voor het gemak hier een paar citaten die een beeld geven van de nadelige effecten op de gezondheid:

Het vrij kunnen ademen van schone lucht is belangrijk voor het behoud van een goede gezondheid.

“Afhankelijk van het soort masker/mondkapje wordt door de drager meer weerstand in ademen ervaren en kunnen problemen ontstaan om voldoende O2 in te ademen.”

“Wanneer een masker langdurig achter elkaar gedragen wordt kan het zuurstofgehalte in het bloed dalen en het CO2 gehalte toenemen. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren. Meer energie is nodig om de bestaande ontstekingen onder controle te houden. Ook kan de concentratie van bacteriën en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en weer inademen van dezelfde lucht.”

Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen terecht komen. Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière om infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en virale infecties.”

De verspreiding van het virus kan toenemen door het onveilig gebruik van mondkapjes. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het gebruik van chirurgische maskers toonde een hogere concentratie van virussen en bacteriën aan de buitenzijde van het masker. Hergebruik van mondkapjes kan daarom leiden tot een grotere kans op infecties.”

“WHO adviseert negatief voor het dragen van maskers tijdens het sporten”

“In Nederland heeft 58% van de bevolking een chronische ziekte die mogelijk veel eerder met een mondkapje dan door intensief sporten ernstig negatieve effecten op de fysiologie kunnen ervaren.”

Conclusie van het artikel hieronder (voorzien van uitgebreide lijst met bronnen): het dragen van mondmaskers wordt afgeraden, omdat ze meer een obstructie voor het gezonde ademen vormen dan ook maar enige effectieve bescherming tegen besmetting bieden.

https://www.technocracy.news/masks-are-neither-effective-nor-safe-a-summary-of-the-science/ | Archieflink: https://archive.vn/kIjsw

Over Vaccinatie

Nu er een vaccin lijkt te komen voor Covid-19, is de discussie reeds losgebarsten over direct of indirect verplicht stellen, de grote zorg die vaccin skeptici al maanden geuit hebben dat het hier op uit zou draaien. Overigens is het een misverstand dat het alleen anti-vaxxers zijn die geen Corona vaccin willen en dus ook tegen vaccinatieplicht (direct of indirecte dwang) zijn.

Het gaat hierbij ook om mensen die over het algemeen niet tegen vaccinaties zijn (of doorgaans juist zeer positief over vaccins), maar een andere risico afweging maken als het gaat om de gebogen regels die het versneld beschikbaar krijgen van het Covid vaccin mogelijk maakten en daardoor niet de normale veiligheidsregels in acht kunnen zijn genomen. Het ontwikkelen en testen van een nieuw vaccin neemt normaliter immers vele jaren in beslag.

Daarnaast zijn er tot op heden nog nooit vaccins ontdekt voor andere coronavirussen die al decennia lang bekend zijn. Er is dus terechte reden tot wantrouwen en daarvoor hoef je geen anti-vaxxer te zijn. Men weegt deze risico’s af tegen het daadwerkelijke risico dat het Covid-19 virus vormt en dan met name voor het verreweg overgrote deel van de bevolking waarvoor er nagenoeg een verwaarloosbaar sterfterisico is. De vraag is dan of de eventuele (veelal onbekende) risico’s van een “experimenteel” vaccin en de eventuele werking ervan, opwegen tegen het risico dat gezonde, minder vatbare mensen lopen als zij een natuurlijke besmetting oplopen.

Hieronder een overzicht van de inhoud van deze toegeweide pagina:

 • Miljoenen gereserveerd voor schikkingen met narcolepsiepatiënten (historisch item mbt Mexicaanse griep vaccins)
 • Het coronavaccin is niet zonder risico’s (HP de Tijd)
 • Stand van zaken werking en bijwerkingen van coronavaccins (Pfizer, Moderna & AstraZeneca) – Dick Bijl
 • ‘In top VWS is geen inhoudelijke expertise vaccins.’ Een gesprek met Dick Bijl
 • Kritische beschouwing van het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus
 • Het vaccin van Moderna tegen het SARS-CoV-2-virus – kritische beschouwing
 • Brief Hugo de Jonge aan Kamer over aankoop Covid-19 vaccins: gebruik technologie in vaccins is een risico, want nog niet eerder gedaan
 • Wat we allemaal nog niet weten over het Coronavaccin
 • Persconferentie coronavaccin BioNTech/Pfizer | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Raad van Europa adviseert TEGEN vaccinatiedwang en tegen discriminatie van ongevaccineerden
 • Motie over vaccinatieplicht – Azarkan
 • Nieuwe motie ingediend door Wilders ‘over alleen vrijwillige vaccinatie’
 • Motie over vaccinatieplicht door Van Haga/Baudet (“Onbegrijpelijk dat zoveel politieke partijen bereid blijken de vrijheid van mensen drastisch in te perken.” aldus FvD Kamerlid Wybren van Haga)

Ga naar de pagina “Over vaccinatie”

Controversies over alternatieve behandelingen/medicijnen (HCQ, Ivermectin)

Op de één of andere manier is door de politicering van mogelijke goedkope oplossingen in medicijnbehandelingen, de discussie hierover volledig in de verdomhoek terecht gekomen en mogen alleen dure behandelmethodes en met name vaccins besproken worden. Tegen vooral Hydroxychloroquine is een totale hetze ontstaan, bijna alsof men niet wil dat een goedkoop middel levens kan redden en mogelijk ziekenhuisopnames en overlijdens terugdringen tot een maatschappelijk tolereerbaar niveau (als de medicijnen zo effectief blijken als sommige artsen en wetenschappers hierover claimen). Er lijken echter steeds meer studies zich op te stapelen (anno winter 20/21) die toch de suggestie wekken dat er mogelijk toch voordelen zitten aan vroegtijdige behandeling met dit geneesmiddel (HCQ) zitten. Ook Ivermectine komt steeds meer in de belangstelling als een potentieel krachtig middel.

Disclaimer: De redactie bestaat niet uit artsen of medische wetenschappers en we zijn dus niet in staat om het waarheidsgehalte van effectiviteit voor beide medicijnen te beoordelen en zullen daarover dan ook geen uitspraken doen. Onderstaande bronnen betreffen berichtgevingen die betrekking hebben op deze om één of andere reden controversiële medicijnen.

De voorlopige beoordeling van de WHO bevestigt de effectiviteit van Ivermectin

In opdracht van de WHO uitgevoerde beoordeling van ivermectine-onderzoeken toont een vermindering van 83% in covid-mortaliteit.

Dr. Andrew Hill van de afdeling Farmacologie aan de Universiteit van Liverpool (VK) voert momenteel een in opdracht van de WHO uitgevoerde beoordeling en meta-analyse uit van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken met ivermectine tegen covid. In de volgende video van 12 minuten presenteert dr. Hill zijn voorlopige resultaten, die een zeer significante vermindering van 83% van de covid-mortaliteit bevestigen (95% BI 65% -92%).

Dit resultaat is gebaseerd op klinische onderzoeken, dus het houdt zelfs geen rekening met vroege poliklinische en profylactische behandeling. De WHO wil nu wachten op nog drie onderzoeken, die ergens in januari zullen verschijnen, alvorens een officiële aanbeveling uit te brengen. Aan het einde van zijn presentatie spreekt dr. Hill over ivermectine als een potentieel “transformationele behandeling”.

https://swprs.org/who-preliminary-review-confirms-ivermectin-effectiveness/ | Archieflink: https://archive.vn/MUk1x

INDRUKWEKKEND: Verklaring van arts bij de Amerikaanse senaatscommissie over de vroege behandeling van COVID-19 patiënten met Ivermectine protocol

Video omschrijving:

De Front Line Covid-19 Critical Care Alliance heeft nu een profylactisch en vroegtijdige poliklinische combinatiebehandelingsprotocol ontwikkeld voor COVID-19, genaamd I-Mask +. Dit protocol is gecentreerd rond het gebruik van Ivermectine, een bekend antiparasietgeneesmiddel met recent ontdekte antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen en een snel groeiende gepubliceerde medische bewijsbasis die het unieke en zeer krachtige vermogen aantoont om SARS-CoV-2 replicatie te remmen.

Dr. Pierre Kory deed op 8 december 2020 een zeer emotionele noodoproep tijdens een Amerikaanse senaatscommissiehoorzitting om de verzamelde data en ervaringen met dit protocol voor te leggen aan de bevoegde instanties om gebruik ervan goedgekeurd te krijgen. Volgens de arts kan het merendeel van patiënten, vooral in de risicogroepen, al op zeer korte termijn gered worden door inzet van het middel in vroeg stadium en zo ziekenhuisopnames en overlijdens voorkomen. Video’s van deze verklaring bij notabene de senaat werden echter gecensureerd op sociale media. De arts is bijzonder gefrustreerd, omdat hij telkens tegen een muur van bureaucratie (mogelijk gevoed door belangenverstrengeling) aanloopt.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/NSil15MibqlM/ | Youtube video met verlengde compilatie verklaringen Dr. Kory: https://youtu.be/28YV8TfTieE

Amerikaanse senatoren horen een update over vroege poliklinische behandeling met Hydroxychloroquine voor COVID van dr. Harvey Risch

Yale professor dr. Harvey Risch legt tijdens een andere senaatscommissiehoorzitting d.d. 19 november 2020 uit wat ons Nationaal Plan zou moeten zijn om Covid 19-patiënten in de vroege stadia van de ziekte te behandelen om ziekenhuisopnames te voorkomen bij een positieve test en het begin van symptomen.

Het lange tijd om politieke redenen verguisde middel Hydroxychloroquine (HCQ) lijkt na vele maanden en enorme stapels onderzoeken wel degelijk effectief te zijn voor gediagnosticeerde patiënten mits zij een medicijnencombinatie met o.a. HCQ nemen in een vroeg stadium bij eerste ziekteverschijnselen. Dit in plaats van thuis alleen afwachten of de ziekteverschijnselen erger worden tot ziekenhuisopname onvermijdelijk wordt en het reeds te laat is voor behandeling. Dr. Risch doet daarom een beroep op de politici om deze behandelmethode toe te staan breed te worden ingezet om mensenlevens te redden.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/rGU7fgRjwZhs/ | Youtubelink: https://youtu.be/R4HTsgHAlUY

‘ACADEMISCHE GENEESKUNDE PLEEGT ACADEMISCHE FRAUDE’ o.a. over de frauduleuze wijze waarop Hydroxychloroquine werd getorpedeerd.

Tijdens dezelfde senaatshoorzitting van 19 november kwam Dr. Peter McCollough aan het woord, die geschokt is over de corruptie en wetenschappelijke fraude die er gepleegd wordt rondom Covid-19 in de academische wereld. Hij legt bijvoorbeeld het fraudegeval uit waarbij in een gepubliceerd artikel in het medisch tijdschrift The Lancet het geneesmiddel HCQ als gevaarlijk en ineffectief voor behandeling van SARS-COVID-2 werd bestempeld, met als gevolg dat autoriteiten de toestemming voor gebruik introkken werd. Zo’n 2 weken later werd de publicatie ingetrokken, omdat het niet bleek te deugen, maar het kwaad was toen al geschied. Senator Johnson lijkt ook oprecht verbaasd over dit voorval.

Bitchutelink: https://www.bitchute.com/video/bRQoOe9mURCN/

Huisartsenzorg Drenthe enthousiast over nieuw behandelplan corona

Huisartsenzorg Drenthe is blij met het akkoord van de medisch-ethische toetsingscommissie voor het coronabehandelplan van Jan Scherpenisse en Marcel de Vijlder uit Valthermond. Daarmee kunnen veertien huisartsenpraktijken aan de slag met dit protocol. ….

“Voor de patiënten is dit heel erg belangrijk, omdat je probeert in een eerdere fase te behandelen en waarschijnlijk voorkomt dat het erger wordt. De patiënt kan thuis blijven, dus je wacht niet tot het erger wordt en dat diegene naar het ziekenhuis moet. Op deze manier hopen we de ziekenhuizen te ontlasten”, vertelt Schaart.

Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167342/Huisartsenzorg-Drenthe-enthousiast-over-nieuw-behandelplan-corona | Reservelink: https://archive.vn/TEtIC

Over Lockdowns

Er is nooit enig wetenschappelijk bewijs geleverd dat lockdowns ook daadwerkelijk in staat zijn om een virus uit te roeien. Er zijn aanwijzingen dat lockdowns zelfs averechts werken. Dat lockdowns tot enorme economische, maatschappelijke en psychologische schade leiden, met alle gevolgen van dien, ook voor de volksgezondheid, is wel overduidelijk. Het middel dreigt erger dan de kwaal, mogelijk zelfs zonder de kwaal effectief te bestrijden. Desondanks is dit nog steeds het favoriete gereedschap van regeringen wereldwijd.

De kosten van Lockdown

Artikel van 18-11-2020 door het American Institute for Economic Research (Founded in 1933, the American Institute for Economic Research (AIER) is one of the oldest and most respected nonpartisan economic research and advocacy organizations in the country) wordt doorlopend geupdate. Dus kijk ook of er een recentere versie van de reservelink is, mocht de originele link niet werken.

“In het debat over het coronavirusbeleid is veel te weinig aandacht besteed aan de kosten van lockdowns. Het is heel gebruikelijk voor de voorstanders van deze interventies om artikelen en grote studies te schrijven zonder zelfs maar de nadelen te vermelden.

Hier is een kort overzicht op de kosten van restricties in de Verenigde Staten, en over de hele wereld, met inbegrip van thuisblijf orders, sluitingen van het bedrijfsleven en scholen, beperkingen op bijeenkomsten, het sluiten van kunst en sport, beperkingen op medische diensten, en interventies in de vrijheid van verkeer.”

Reservelink

Lockdowns bedwingen het virus niet: het bewijs

En er hangt bovendien een hoog materieel en immaterieel prijskaartje aan. In dit artikel van 19-12-2020 wordt hier uitgebreid op ingegaan.

https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/

Archieflink: https://archive.vn/U8ASN

Dr. Ivor Cummins laat zien dat lockdowns geen effect hebben op virus en dus enkel schade toebrengt

Ivor Cummins BE(Chem) CEng MIEI PMP completed a Biochemical Engineering degree in 1990. He has since spent 30 years in corporate technical leadership positions. Since 2012 Ivor has been intensively researching the root causes of modern chronic disease. A particular focus has been on cardiovascular disease, diabetes and obesity. He shares his research insights at public speaking engagements around the world. He has recently presented at the British Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BACPR) and also at the Irish National Institute of Preventative Cardiology (NIPC) annual conferences.

In de 100 jaar tot en met 2019 blijkt de WHO dus GELIJK te hebben gehad dat ze lockdowns en test en tracing AFRAADDEN onder de omstandigheden waar ze nu voor worden gebruikt. In 2020 besloot men dit zomaar tóch omdat China het een goed idee vond, zonder enig wetenschappelijke onderbouwing en men gaat er stug mee door, ondanks dat het inmiddels overduidelijk is dat het totaal niet effectief is en de bewijzen hiervoor stapelen zich maar op. Fascinerende video.

Reservelink op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/9niC5zHeIjdD/

Lockdowns zijn zo goed als waardeloos, aldus Ierse peer-reviewed whitepaper:

In een eerder segment deelden we al het proefschrift van Ierse medici die gebaseerd op de recentere data het hele concept van lockdowns als destructief en ineffectief bestempelden en daarom een alternatieve strategie betogen. Bekijk het segment en links naar dat proefschrift hier, indien u dit nog niet gezien had.

“Je vraagt je van de weeromstuit af waarom zelfbenoemde arbeiderspartijen als de SP en de PvdA nu al zeven maanden luidkeels om strengere maatregelen roepen.”

Artikel van 14-10-2020 door Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam in De Groene Amsterdammer, “het oudste opinieweekblad van Nederland, sinds 1877”

“Variërend van middenstanders die failliet gaan, zzp’ers die hun orderportefeuille zien opdrogen, millennials die een leven lang minder salaris zullen incasseren, meer kinderen die in armoede opgroeien…”

…tot een publieke sector die weer vijftien jaar speelbal wordt van bonentellers die van alles de prijs en van niets de waarde kennen.”

”Om maar te zwijgen van de gezondheidsschade die recessies en depressies veroorzaken. En die vooral neerslaan bij kwetsbaren, laagopgeleiden en armen.”

“Je vraagt je van de weeromstuit af waarom zelfbenoemde arbeiderspartijen als de SP en de PvdA nu al zeven maanden luidkeels om strengere maatregelen roepen.”

https://www.groene.nl/artikel/flagellanten | Reservelink: https://archive.vn/BNMrv

Een strenge lockdown is slecht voor de volksgezondheid en ook de avondklok leidt niet tot minder besmettingen

Artikel door Dr. Carla Peeters van 2-2-2021.

“Een strenge lockdown – met avondklok, thuisblijven en het sluiten van winkels en scholen – is slecht voor de volksgezondheid, schrijft dr. Carla Peeters. ‘Versoepeling van de maatregelen is nodig om erger leed te voorkomen.’ “

“Infectieziekten zullen nooit verdwijnen, ook Covid-19 niet. We zullen er mee moeten leren leven en de vraag is hoe. Om uit deze crisis te komen is het belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om risico’s te managen, resultaten te volgen en te leren van fouten. Een persoonlijke vrije keuze is daarbij belangrijk; zowel een keuze voor vaccinatie als voor het versterken van het immuunsysteem door een gezonde voeding en leefstijl. Artsen en zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning bij het maken van weloverwogen keuzes. Risicogroepen kunnen extra ondersteuning geboden worden. Ondersteuning met vitamine D en C kan de mogelijke kans op infecties bij deze groep verlagen.

Door versoepeling van de maatregelen ontstaat voor veel mensen weer een perspectief. Vooral voor jongeren, jongvolwassenen, mensen met een lage sociaaleconomische status, alleenstaande ouders en kleine ondernemers is deze stap urgent om erger leed te voorkomen.”

https://www.hpdetijd.nl/2021-02-02/een-strenge-lockdown-met-avondklok-leidt-niet-tot-minder-besmettingen/ | Reservelink: https://archive.vn/mq9dN

Over Avondklok

Tot grote verbijstering van velen is het onderwerp avondklok 75 jaar na de bevrijding kennelijk ineens een legitiem onderwerp om te bespreken. Gelukkig zijn er nog een paar partijen die zich tegen dit idee verzetten en met name de PVV heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd, in de personen van Fleur Agema en Geert Wilders. Ook heeft Geert Wilders een motie ingediend tegen dit voorstel, welke is aangenomen. Over de ingediende motie en de stemmingsuitslag kun je in dit artikel lezen. De motie zou het kabinet er dus van moeten weerhouden om uiteindelijk een avondklok in te voeren.

Het kabinet Rutte had al aangegeven voor invoering van een avondklok desnoods een nooit gebruikte noodtoestand-wet uit 1996 voor te willen aanwenden, welke eigenlijk alleen bedoeld is voor extreme, accute omstandigheden zoals oorlog of overstroming. In principe zou door het aannemen van de motie Wilders, deze intentie van het kabinet in de kiem gesmoord moeten zijn, maar als het kabinet het echt wil, zou ze evengoed de Kamer kunnen negeren en alsnog ertoe overgaan.

In onderstaande video (3 min.) ziet u onder andere:

 • Jaap van Dissel (RIVM) uitleggen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor effectiviteit tegen virusbestrijding en dat de reden voor het advies daarom ook is het “toevoegen van urgentiegevoel”, met andere woorden gedragsbeïnvloeding.
 • Fleur Agema en Geert Wilders (PVV) zich terecht kritisch uiten dat op die basis de avondklok een veel te disproportionele beperking van vrijheden is, notabene bovenop de al vele reeds genomen maatregelen.
 • Mark Rutte beweren dat het advies van het RIVM niet is om urgentiegevoel aan te wakkeren en dat dit ook niet is hoe het RIVM het adviseert, terwijl de heer Van Dissel dit dus juist wél zo uitgelegd heeft.

Credits voor deze compilatie aan Meldpunt Nederland (te volgen op Facebook)

Ondanks dat in eerste instantie de avondklok door de Tweede Kamer werd afgewezen, kwam deze er in 2e instantie alsnog en werden ook toen moties tegen ingediend, welke vervolgens toch werden afgewezen en de avondklok een feit werd. Vervolgens ontstond er een rel over slechte juridische basis, waarop een rechter de avondklok van tafel veegde. Waarop het kabinet vervolgens de rechter de pas af wilde snijden door gewoon pijlsnel een andere wet in te voeren. Er zijn over dit onderwerp diverse stemmingen geweest, welke je kunt terugvinden op deze pagina: https://nieuwegeluid.nl/stemgedrag-partijen-kamerstukken-coronacrisis-stemwijzer/

Berichten in de Media (artikelen, beeld en audio)

Artikelen in de reguliere media. Een aantal titels die op deze toegeweide pagina voorkomen:

 • NRC: Arts en filosoof Marli Huijer: ‘Niemand heeft récht op een zo lang mogelijk leven’
 • Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma in een genuanceerd interview stelt de lezer gerust
 • NRC: Deze lockdown is disproportioneel
 • Huisarts Felix van der Wissel wil meer aandacht voor niet-Coronapatiënten
 • Onderzoek: nauwelijks besmettingen in de buitenlucht
 • Volkskrant: Beddentekort is niet nieuw, de aandachte ervoor wél
 • Hoogleraar Ira Helsloot kraakt coronabeleid: ‘Tbc kon ook iedereen krijgen. Toch ging de samenleving door’
 • NRC: Intensivisten: de maatregelen eisen een te grote tol
 • Volkskrant: Opinie: Grof geweld tegen anti-lockdownprotest is onze rechtsstaat onwaardig
 • NOS: De zes vraagtekens van kritische artsen bij het coronabeleid: ‘Niet in proportie’
 • Uitstekende scherpe vragen Wybren van Haga over betrouwbaarheid PCR-testen en onwil kabinet om capaciteit zorg op te verhogen
 • ‘Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken’
 • Friesch Dagblad: De strijd tegen corona bracht schade aan fundamentele rechten en vrijheden

Lees alle artikelen hier: https://nieuwegeluid.nl/covid19kennisbank/berichten-in-de-media

Opmerkelijk stemgedrag partijen over Corona Kamerstukken

Met het oog op de verkiezingen die gepland staan in maart 2021 is het wellicht bij wijze van “stemwijzer” raadzaam om op de hoogte te zijn van hoe bepaalde partijen gestemd hebben op cruciale wetsvoorstellen en moties waar het gaat om het dossier Covid-19. Hier proberen we zoveel mogelijk opmerkelijke stemuitslagen te verzamelen, die behulpzaam kunnen zijn in het selecteren van die partij(en) waarvan u vindt dat hun stemgedrag gedurende deze crisis uw stem (of lidmaatschap partij) waardig is.

Bekijk het complete overzicht hier: https://nieuwegeluid.nl/stemgedrag-partijen-kamerstukken-coronacrisis-stemwijzer/

Op die pagina vind je onderstaande relevante wetten, amendementen en moties die ingediend zijn en de daarbij behorende stemmingsuitslagen, waarbij goed in beeld komt welke partijen voor en tegen bepaalde zaken hebben gestemd. Alles handig in een overzicht bij elkaar en onder elkaar:

 • Motie-Van Haga over kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen
 • Nieuwe Spoedwet Avondklok: “Tijdelijke” wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19
 • Motie Van Haga/Baudet over alle vrijheidsbeperkende coronamaatregelen onmiddelijk beëindigen
 • Motie van het lid Wilders over bewerkstelligen dat de terrassen weer open mogen
 • Motie Van Haga (FVD)/ Kuzu (DENK) over alle RIVM modellen openbaar maken
 • Motie Van Haga en Baudet (FVD) over de middelbare scholen zo spoedig mogelijk weer openen
 • De motie Van Haga/Baudet (FvD) over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden
 • Motie leden Stoffer (SGP) en Van Haga (FVD) over heropeningsplannen en exitstrategieën voor de gesloten branches
 • Motie leden Van Haga en Baudet (FVD) over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen
 • Motie van de leden Krol en Van Haga over de Kamer vooraf betrekken bij maatregelen die grondwettelijke vrijheden aantasten
 • Motie Wilders “Met spoed meer zorgpersoneel”
 • “Tijdelijke” wet maatregelen Covid-19
 • Amendement van Baudet/Van Haga (FvD) om instemming Parlement te verlangen voor verlenging wet maatregelen Covid-19
 • Motie Janssen c.s. over toestemming Staten Generaal over verlenging “Tijdelijke” Covidwet
 • Motie Hiddema (FVD) over onderzoeken alternatieven anderhalvemetermaatschappij
 • Motie Wilders TEGEN invoering Avondklok
 • Motie Baudet/Van Haga (FvD) over geen Avondklok
 • Nieuwe motie Wilders niet overgaan tot Avondklok
 • Motie Azarkan over geen vaccinatieplicht
 • Nieuwe motie Wilders ‘over alleen vrijwillige vaccinatie’
 • Motie Van Haga/Baudet (Fvd) over vaccinatiebewijs geen toegangspoort deelname aan samenleving
 • Motie van het lid Wilders c.s. over het eerder openen van de terrassen (n.a.v. besluit dat deze toch al open zouden gaan in mei 2020)

Ga naar het overzicht (en deel het zoveel mogelijk)

Diverse besprekingen in Kamer en Kamercommissies

Selectie van relevante uitspraken, pleidooien en besprekingen in de Tweede Kamer en Kamercommissies. Aangezien slechts zeer weinig Kamerleden kritische vragen stellen en de rechtvaardiging van het beleid op serieuze wijze ter discussie stellen, zullen in dit onderdeel slechts weinig verschillende politici aan het woord komen.

Bekijk het overzicht op deze toegewijde pagina: https://nieuwegeluid.nl/covid19kennisbank/videos-kamer-commissie/

Op die pagina komen de volgende video’s voor:

 • Wybren van Haga (FVD): “het leven is meer dan alleen niet doodgaan”
 • Stemming motie zorgpersoneel en weglopen Kamerleden
 • Coronacrisis is statistisch voorbij
 • Baudet: Geef ons nu onze vrijheid terug
 • Eerste Termijn Corona spoedwet – Bijdrage FvD/Van Haga
 • Tweede Termijn Corona spoedwt – Bijdrage FvD/Van Haga
 • Nederland heeft recht op eerlijke scenario’s

lockdownskeptics.org

De Britse website lockdownskeptics.org is ook een rijke bron aan informatie en artikelen in het Engels.

Swiss Policy Research: swprs.org

Op de website van Swiss Policy Research is ook een uitgebreide verzameling en overzicht aan feiten en besprekingen van studies te vinden, alles voorzien van de nodige bronnen en statistieken.

“Swiss Policy Research (SPR), founded in 2016, is an independent, nonpartisan and nonprofit research group investigating geopolitical propaganda in Swiss and international media. SPR is composed of independent academics and receives no external funding.

Our articles have been published or shared by numerous independent media outlets and journalists, among them Julian Assange, and have been translated into more than two dozen languages.”

https://swprs.org/facts-about-covid-19/

Maurice de Hond

Ook de blog van Maurice de Hond staat boordevol uitstekende artikelen en analyses, waarbij met name het gegoochel met data en statistieken door RIVM, media en politiek onder de loep wordt genomen. Verder heeft Maurice al vanaf het begin uit zijn eigen onderzoek naar voren proberen te brengen dat ventilatie en ionisatie een cruciale rol kunnen spelen in het terugdringen van verspreiding met name in binnenruimtes. Dit werd in het begin volkomen genegeerd, en nu pas wordt dit schoorvoetende toch erkend.

Hoe dan ook staat Maurice zijn blog boordevol uitstekende, leerzame artikelen die een hoop nuchterheid terugbrengen in de conversatie. Zijn blog is ook opgenomen in onze berichtenfeed, waar zijn nieuwste artikelen ook verschijnen. Door het installeren van Nieuwegeluid.nl op je telefoon, blijf je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Bezoek: https://www.maurice.nl/

Afbeelding door: www.1.5xbeter.nu

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen: