“Coronapas mag blijven”oordeelt rechter in de zaak Maes/Lenting tegen de overheid…

Zojuist werd bekend dat de rechter de eis van Maes/Lenting om de Coronapas
op te schorten heeft afgewezen.

In de beoordeling van het geschil was onder punt 4.1 te lezen:

“De staat heeft op grond van de Nederlandse grondwet en internationale
verdragen de taak om passende maatregelen te nemen ter bevordering van de
volksgezondheid en teneinde epidemische, endemische en andere ziekte zoveel
mogelijk te voorkomen. De vraag of en zo ja welke maatregelen de staat moet
treffen ter bestrijding van het coronavirus en of deze proportioneel en
subsidiair zijn, vergt primair een politieke afweging. Het kabinet mag in
beginsel afgaan op de adviezen van het OMT, waarvoor ook het parlement
wordt geïnformeerd. Niet voor niets is het OMT verantwoordelijk voor het
tot stand komen van het best mogelijke, professionele advies over de te
nemen crisismaatregelen. De civiele rechter – en zeker de rechter in kort
geding – moet zich daarom terughoudend opstellen bij de beoordeling van de
keuzes die de Staat binnen de grenzen van zijn beoordelings— en
beleidsvrijheid maakt”.

Lees verder en bekijk de video van BLCKBX.TV hier: Read More

Deel deze pagina...