Corona Vandaag: Youtube Coronacensuur | Minder ziekenhuisbehandelingen | Corona enkelband | Cijfers RIVM

  • Nieuwe korte feiten (of fictie?) en kritische Coronavideo binnen 36 uur verwijderd op Youtube en Vimeo;
  • Door Coronavirus en strenge maatregelen kunnen ziekenhuizen niet het aantal benodigde behandelingen uitvoeren;
  • In de V.S. zijn bij een besmetting van 1 persoon, beide partners onder huisarrest gezet, inclusief ENKELBAND;
  • Cijfers RIVM laten sterke stijging aantal besmettingen zien, ziekenhuisopnames en overlijdens nog steeds erg laag.

Nieuwe korte feiten en kritische Coronavideo binnen 36 uur verwijderd op Vimeo EN YOUTUBE!

Een korte video die zeer helder en op beknopte wijze een samenvatting geeft van diverse bekende feiten omtrent de Corona pandemie, werd in eerste instantie al binnen 36 uur verwijderd van Vimeo. Youtube zette vervolgens ook de censuur in, ook binnen 36 uur en met 75.000 views.

Reden? “Niet in lijn met de WHO richtlijnen.” De video is echter gebaseerd op talloze bronnen en informatie van een groot aantal deskundigen. De video is in meerdere talen uitgebracht, waaronder ook in het Nederlands, en in samenwerking met Viruswaanzin.

Op de website https://the-iceberg.net/dutch kan de video, die nu nog alleen op de vrijwel censuurvrije Youtube concurrent Bitchute te vinden is, bekeken worden. Op de Nederlandstalige website versie wordt een samenvatting beschreven van een aantal conclusies.

Voor de volledige argumentatie en het verifiëren van bronvermeldingen (hetgeen aan te bevelen is om zelf een oordeel te kunnen vellen over de juistheid), gebruikt de website gepubliceerde research van een Zwitserse arts; waarvan een groot deel hier te lezen is in het Nederlands (volledige versie in het Engels is daar ook te vinden).

Bekijk de Bitchute video hier:

Quotes zoals gepubliceerd door de makers op de website:

“Wat ons is verteld en wat meer dan duizend onafhankelijke internationale wetenschappers ons aangeven dat er echt is gebeurd.”

“3 redenen waarom Corona geen killer-virus is:
– Corona is even besmettelijk als Influenza
– Corona is ongeveer even dodelijk als Influenza
– Er zijn inmiddels goed werkende behandelingen”

“De PCR test is per definitie niet geschikt om te bepalen of een patient een ziekmakende hoeveelheid virus heeft, of niet” — Dr. Kary Mullis (Nobelprijswinnaar en uitvinder van de PCR test)

Door Coronavirus en strenge maatregelen kunnen ziekenhuizen niet het aantal benodigde behandelingen uitvoeren

Paradoxaal genoeg zullen, als gevolg van de uitbraak van Corona, kennelijk, volgens een rapport van ING, ziekenhuizen minder werk hebben dan normaal. Niet zozeer omdat er minder mensen ziek zijn of behandeling NODIG hebben, maar omdat door het stoppen van niet-Corona gerelateerde behandelingen, minder aantal doorverwijzingen door huisartsen en angst voro ziekenhuisbezoek, een achterstand is ontstaan die niet eenvoudig kan worden ingelopen omdat de strenge 1,5 meter maatregelen dit verhinderen.

Dit is in wezen erg zorgelijk, aangezien dit kan betekenen dat mensen niet of te laat worden behandeld. De schade aan de gezondheid van zulke patiënten, en eventuele aanvullende overlijdens zal dus nog moeten blijken. Althans dit is een logische vraag die gesteld kan worden.

Zorgaanbieders kunnen evengoed minder patiënten behandelen en lopen daardoor inkomsten mis, terwijl het grootste deel van hun operatie vaste kosten betreft die gelijk blijven ongeacht het aanbod. Tot nu toe compenseren zorgverzekeraars hiervoor, maar zijn er op langere termijn wel afspraken nodig aldus ING.

Gezin in V.S. onder huisarrest MET ENKELBAND na Coronabesmetting

Beangstigend verhaal uit de Verenigde Staten, waaruit blijkt dat enge, totalitaire/dystopische maatregelen, zoals we die eigenlijk alleen uit landen als China verwachten, blijkbaar een nieuwe norm in “vrije” Westerse landen aan het worden is.

Nadat een vrouw in Kentucky positief werd getest voor Covid19, omdat ze haar ouders zou gaan bezoeken, werden zij en haar partner beiden door autoriteiten onder huisarrest geplaatst. Ze weigerden echter zelf-quarantaine documenten te ondertekenen. Niet omdat ze het niet eens waren met de zelf-quarantaine, daar wilden ze namelijk vrijwillig wel aan voldoen, maar omdat ze het niet eens waren met de bewoordingen in het zelf-quarantaine document.

Vervolgens kwam de politie met 8 man, waaronder van de gezondheidsdienst, bij hen aan de deur om het huisarrest in te stellen en werd hen een enkelband opgelegd. Het koppel gaf aan dat ze niets hadden gestolen of anderzijds een misdaad gepleegd, maar toch als zodanig kennelijk worden behandeld.

Cijfers RIVM laten sterke stijging aantal besmettingen zien, ziekenhuisopnames en overlijdens nog steeds erg laag

De diverse gevestigde media laten wederom een erg somber beeld zien van de “zorgelijke” toename van het aantal besmettingen. Deze zouden afgelopen week volgens het RIVM verdubbeld zijn. En inderdaad, ten opzichte van vorige week meldt het RIVM een aantal besmettingen van 987, een kleine verdubbeling ten opzichte van vorige week.

Het is echter ook van belang om te vermelden dat tot op heden het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens nog steeds ontzettend laag is, resp. 19 (toename van 3), en 7 (afname van 1). Natuurlijk als het aantal vastgestelde besmettingen werkelijk een reële toename betreft, zouden ziekenhuisopnames in een later stadium pas een sterkere stijging kunnen laten zien, en nog weer later pas of dit ook tot daadwerkelijk meer overlijdens zal leiden.

Moeten we wel kijken naar aantal besmettingen of zijn andere gegevens meer van belang?

Dit hangt natuurlijk ook erg af van welke leeftijdscategorieën daadwerkelijk zijn besmet, daar virusdragers jonger dan 65 aanzienlijk minder risico lopen op overlijden en virusdragers jonger dan 55 vrijwel geen enkel risico. Dus zolang risicocategorieën zich strenger aan de veiligheidsmaatregelen houden, hoeft de toename van besmettingen nog geen reden voor paniek te zijn.

Beschikbaarheid teststraten kunnen groot deel toename in testresultaten verklaren

Wat we vorige week al meldden, hetgeen op de website van RIVM ook te lezen valt, zijn er sinds 1 juni jl. teststraten van de GGD voor mensen met (milde) klachten. Daar het vermoedelijk zo is dat steeds meer mensen zich laten testen, dit een voorname reden kan zijn dat er ook een toename van het aantal geregistreerde gevallen te meten valt.

Media doen aan bangmakerij door zich te richten op aantal besmettingen; dit is wellicht misleidend

De website van Swiss Policy Research zegt hierover echter het volgende:

“Dit [toename uitgevoerde testen] leidde tot een toename in het aantal positieve testresultaten in sommige landen of regio’s, wat door vele media werd afgeschilderd als een zogenaamde gevaarlijke toename van “aantal gevallen” en soms leidde tot nieuwe restricties, zelfs als de ratio van positieve testen erg laag bleef.

“Aantal gevallen” zijn, echter, een misleidend beeld dat niet kan worden vertaald met zieke of geïnfecteerde mensen. Een positieve test kan, bijvoorbeeld, vanwege niet-besmettelijke virus fragmenten, een asymptomatische besmetting, een herhaalde test of een vals-positief resultaat komen.

Bovendien, het zogenaamde “aantal gevallen” tellende is niet veelzeggend eenvoudigweg omdat antilichaamtesten en immunologische testen al lang laten zien dat het nieuwe coronavirus tot 50 keer meer verspreid is dan aangenomen werd op basis van dagelijkse PCR testen.”

“Daarom, hetgeen waar het om gaat, is het aantal van werkelijke Covid patiënten in ziekenhuizen en ICU’s.”

…En daar zouden we dus nog de leeftijdscategorieën en daadwerkelijke overlijdensgevallen aan toe moeten voegen. Desondanks begint men in Nederland nu al weer te dreigen met het aanscherpen van maatregelen.

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...