Corona Vandaag: WHO klimaatagenda | Loekasjenko weigering | Corona verdwenen?

  • Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur: Coronacrisis misbruiken voor (ondemocratisch) transformeren internationale samenleving voor klimaatveranderingsbeleid.
  • Is het waar dat de Witrussische president Loekasjenko weigerde “omkopingsbedragen” van internationale organisaties aan te nemen in ruil voor uitrollen lockdown beleid?
  • Huidige weekrapport van RIVM lijkt indicatie te geven dat het Coronavirus in de praktijk reeds verdwenen is?

Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur: Coronacrisis misbruiken voor (ondemocratisch) transformeren internationale samenleving voor klimaatveranderingsbeleid.

Tijdens een conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn uitspraken gedaan door directeur generaal Tedros die serieuze vragen oproepen over de daadwerkelijke agenda achter de adviezen voor maatregelen vanuit de WHO. Kennelijk is het de bedoeling dat de door de WHO geadviseerde beleid van maatregelen (welke door de meeste regeringen is gevolgd) met als gevolg de Coronacrisis, nu ingezet moet worden ter bestreiding van klimaatverandering! Jawel, in plaats van virusbestrijding, wat iedereen dacht dat de bedoeling was van alle maatregelen, blijkt de WHO vooral geïnteresseerd om de maatregelen te gebruiken voor een heel ander doel.

Zoals bekend is de doelpaal, zogenaamd voor de virusbestrijding, al veelvuldig verplaatst om de draconische maatregelen maar in stand te houden. Eerst was het doel “flatten the curve” om de IC’s niet te overbelasten (let op: het was toen niet het doel om het totaal aantal gevallen te verminderen, maar om de uitbraak te verspreiden). Vervolgens werd dat veranderd in “de curve moet helemaal verdwijnen”, toen het “nieuwe normaal” blijft tot er een nieuw vaccin is. En nu is het dus volgens de WHO: we gaan helemaal nooit meer naar normaal, want eerst moet klimaatverandering gestopt worden.

Laat dit duidelijk zijn: het doel van de WHO is nu dus samenlevingen slopen en transformeren voor een klimaatagenda waar kennelijk de adviezen van de WHO door worden beïnvloedt en die dus weinig met de werkelijke bestrijding van het virus van doen hebben.

Het lijkt me dat beleidsmakers bij deze ernstige vraagtekens moeten zetten en serieuze vragen dienen te stellen in hoeverre de adviezen voor draconische maatregelen van de WHO gebaseerd zijn op het bestrijden van een virus (en waarvoor landen burgerrechten en grondwettelijke beschermingen schenden, ondemocratische besluitvorming mogelijk makend) of dat deze adviezen in werkelijkheid bedoeld zijn om een geheel andere politieke agenda door te drukken, waarvoor eigenlijk het normale democratische proces dient plaats te vinden.

Vanaf heden zou men zich dus af moeten vragen of de WHO nog vertrouwd kan worden (voor zover deze organisatie nog vertrouwd werd) of er daadwerkelijk medische adviezen worden verstrekt of dat deze een heel ander politiek doel hebben (klimaatverandering)?

Archieflink voor het geval originele link niet beschikbaar is: https://archive.vn/wC2Pm

Is het waar dat de Witrussische president Loekasjenko weigerde “omkopingsbedragen” van internationale organisaties aan te nemen in ruil voor uitrollen lockdown beleid?

Op social media cirkelen sinds enige tijd opnames van de Witrussische president Loekasjenko, waarin hij beweert door internationale organisaties bedragen te hebben aangeboden gekregen voor het invoeren van lockdown beleid en zich aan WHO adviezen te houden. Loekasjenko heeft altijd geweigerd mee te doen aan het lockdown beleid en is gewoon zijn eigen gang gegaan.

De verklaring van de president wekt de indruk dat er sprake zou zijn van omkoping om lockdowns en WHO beleid op te dringen. Het is echter iets genuanceerder, doch niet onwaar.

Het is namelijk algemeen bekend en in de media gepubliceerd dat internationale organisaties hulpbedragen hebben aangeboden ter ondersteuning in de strijd tegen de pandemie. Voorwaarde voor het accepteren van die bedragen was inderdaad dat WHO richtlijnen gevolgd dienden te worden. Wit Rusland is niet het enige land dat hiervoor in aanmerking kwam, meerdere landen hebben dit aanbod gehad en velen hebben dit aanbod aangenomen.

Wit Rusland viel wel dermate op dat het dit geld zelfs afsloeg (kennelijk in tweede instantie zelfs een aanbod van tienmaal het eerste aanbod) om niet akkoord te hoeven gaan met de WHO richtlijnen (inclusief draconische maatregelen). Van een dictator zou men immers verwachten graag geld aan te nemen om in ruil daarvoor draconische maatregelen af te roepen over zijn bevolking.

Er is dus niet direct sprake van een complot van geheime omkopingspraktijken, daar dit in openbaarheid heeft plaatsgevonden, hoewel het tweede aanbod van tienmaal het oorspronkelijke bedrag wellicht een bedenkelijk phenomeen lijkt. Het is echter wel zaak om te weten welke regeringen er wel geld hebben aangenomen en daardoor de afspraak hebben om zich aan WHO richtlijnen te houden, welke zo is inmiddels gebleken (zie voorgaand bericht) wellicht weinig van doen hebben met virusbestrijding maar het uitvoeren van andere politieke doelen onder de dwang van een houdgreep van virusmaatregelen.

Welke redenen Loekasjenko had om niet in te gaan op de deal, is niet geheel duidelijk, maar hij zet het in ieder geval nu wel in als rechtvaardiging voor zijn beleid en het feit dat hij aan de macht wil blijven ondanks verkiezingen, hetgeen in het land nu een heet hangijzer is.

Huidige weekrapport van RIVM lijkt indicatie te geven dat het Coronavirus in de praktijk reeds verdwenen is?

Ondanks dat we van de positieve PCR testuitslagen continu maar moeten geloven dat er een enorme toename van nieuwe Coronapatiënten zijn, lijken de ziekenhuisopnames de ziekenhuisopnames die daarop zouden moeten volgen, dit niet te bevestigen. Immers, positieve PCR testen, staan niet gelijk aan “besmettingen”, of zelfs “patiënten”, hoewel media en politici anders willen doen geloven en het RIVM er weinig aan doet om dit misverstand weg te nemen.

Daar komt nog bij dat het RIVM zelfs meldt dat het aantal positief geteste nieuwe personen inmiddels alweer aan het dalen is, vorige week waren het aantal nieuwe positieve PCR testuitslagen al min of meer gelijk gebleven. Ziekenhuisopnames en overlijdens zijn wel iets gestegen, maar hier praten we nog steeds over minimale aantallen (resp. 84 en 32 totaal) ten opzichte van de totale bevolking en ten opzichte van de aantal positieve PCR uitslagen die al vele weken relatief hoge getallen lieten zien, zonder dat dit (zoals in het begin van de crisis) snel werd opgevolgd door ziekenhuisopnames. De positieve PCR testen lijken daarom eerder de groepsimmuniteit weer te geven, dan werkelijke patiënten, althans dit kan vermoed worden.

Daarentegen blijkt uit het wekelijkse rapport (pdf) dat testen die zijn gedaan door het RIVM met monsters (afgenomen door “peilstation huisartsen” in kader van steekproeven) van daadwerkelijke patiënten met griepachtige klachten of acute ademhalingsklachten (beiden ook Covid19 symptomen), vrijwel allemaal het Rhinovirus betroffen, en er bij deze geteste patiënten met werkelijke klachten GEEN sprake was van Covid19 besmettingen. Rood is Covid19 (SARS-CoV-20), welke in maart en april duidelijk voorkwam en positief op getest werd, echter niet meer zichtbaar sinds juni.

Aantal patiënten, bron RIVM, wekelijks rapport dd 1882020 (pdf), pagina 33

In de volgende grafieken is ook duidelijk zichtbaar dat er uit de monsters van patiënten met duidelijke klachten in de afgelopen er telkens GEEN sprake was van Corona, de trend blijft immers op de nullijn, terwijl er in de afgelopen periode wel sprake is van een toename van het Rhinovirus, welke de klachten dus veroorzaakten.

Percentage patiënten, bron RIVM, wekelijks rapport dd 18-8-2020 (pdf), pagina 34

Als laatste dan nog een vergelijking van het patroon van positieve testen ten opzichte van de daaropvolgende ziekenhuisopnames en de daaropvolgende overlijdens. In de periode maart-april is er een duidelijk patroon dat de positieve testen snel gevolgd worden door een golf aan ziekenhuisopnames en vervolgens overlijdens. Echter in de golf van nieuwe positieve testen, blijft dit patroon voor ziekenhuisopnames en overlijdens volledig uit, in ieder geval tot nu toe.

Patiëntmeldingen, ziekenhuisopname, overlijden, bron RIVM, wekelijks rapport dd 18-8-2020 (pdf), pagina 37

Deze data wekken sterk de indruk dat het werkelijke gevaar van Covid19 inmiddels geweken is en dat de stijging van positieve PCR testen eerder de indruk wekken dat er sprake is van groepsimmuniteit (waardoor het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens nauwelijk toeneemt terwijl er wel Coronadeeltjes worden aangetroffen). Temeer daar van daadwerkelijke patiënten met Corona-achtige klachten, in de praktijk geen Corona blijken te hebben maar het Rhinovirus.

De diverse data uit dit rapport lijken dus niet aan te sluiten bij het verhaal dat vanuit de politiek wordt gepropageert om allerlei maatregelen te rechtvaardigen en de spoedwet in te voeren.

Vandaar dus ook de vraag: nu blijkt dat de toename van het aantal positieve PCR testen (overigens grotendeels veroorzaakt door een toename in het aantal afgenomen testen) niet resulteert in een vergelijkbaar patroon van ziekenhuisopnames en overlijdens, zoals in maart-april én het gegeven dat bij patiënten met Corona-achtige klachten geen Covid19 wordt vastgesteld, maar voornamelijk een ander virus, zou de boodschap van het RIVM dan niet moeten zijn om voorzichtig de overwinning uit te roepen en het kabinet aan te moedigen de noodsituatie en daarbij behorende maatregelen en aangekondigde wetten te schrappen om verdere maatschappelijke en economische schade te beperken? Temeer er overduidelijk nog steeds zeer veel Nederlanders in een kennelijk onterechte angstpsychose verkeren en daarom niet in staat om weer op normale wijze aan de samenleving deel te nemen.

Vervolgvraag: op wie kunnen bedrijven en particulieren hun (financiële) schade verhalen door omzetverlies, inkomenverlies, schade door onnodige bedrijfssluitingen, financiële schade door opgelegde onnodige boetes en andere sancties, zolang deze maatregelen ongerechtvaardigd worden doorgezet ondanks ogenschijnlijk overduidelijke aanwijzingen dat van een crisissituatie geen sprake meer is?

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...