Corona Vandaag: Spoedwet Parlement | onderzoek immuniteit | Engeland mondkapjes | percentage besmettingen

  • Corona Noodwet door kabinet bij Tweede Kamer ingediend;
  • Onderzoek lijkt beperkte levensduur antilichamen te bevestigen;
  • In Engeland nu ook mondkapjes verplicht in winkels;
  • Percentage besmettingen daalt, hoewel aantal nieuwe besmettingen is toegenomen.

Corona Noodwet bij Tweede Kamer ingediend

Nadat in eerste instantie tegenstanders van de Corona Noodwet het riet in werden gestuurd met de “geruststelling” dat behandeling van de wet tot na het reces zou worden uitgesteld, bleek ineens dat de Noodwet alsnog vrolijk in de molen zit. Ondanks dat de ergste bezwaren eruit waren gehaald (het kunnen binnenvallen van woningen en de controversiële Corona-app), voor de rest is vrijwel alles hetzelfde en in werkelijkheid dus nog steeds een doorn in het oog van tegenstanders.

Desondanks gaat het kabinet er gewoon mee door. De wet is inmiddels door hen bekrachtigd en bij de Tweede Kamer ingediend. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer deze wet gewoon gaat aannemen als deze vandaag behandeld wordt. Als dat het geval is, dan moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Het kabinet verkoopt de wet als het beter regelen van inspraak door Tweede Kamer ten opzichte van de huidige situatie, maar Staatsrechtgeleerde Wim Voermans zegt dat het omgekeerde het geval is:

“De minister van VWS wordt zowat alleen kapitein van Nederland, voor een duur van zes maanden, een termijn die bij een virusuitbraak telkens met drie maanden kan worden verlengd. De Tweede Kamer mag alleen toekijken.”

“een machtigingswet … die een minister de volledige ruimte geeft met eigen, haast zelfstandig vastgestelde regelingen vergaande beperkingen aan het gedrag van burgers op te leggen.”

“Beperkingen waarover het parlement inhoudelijk niet mee kan praten, en die ook niet geamendeerd, verbeterd, kunnen worden. Het recht van amendement is een grondwettelijk recht van het parlement als het gaat om belangrijke vrijheidsbeperkende maatregelen.”

“Het voorstel bevat veel té vergaande machtigingen voor ministeriële regelingen die ook – anders dan de toelichting zegt – niet stroken met de constitutionele regels die we in dit land kennen op het terrein van democratisch rechtsstatelijk wetgeven.”

En hoewel dus de gevreesde Corona App niet in deze wet worden opgenomen, zal er wel een aparte wet ook hiervoor worden opgesteld. De tegenstanders dienen dus niet gerust te zijn: er komt dus gewoon ook wetgeving voor de Corona App.

Ook de boetes kunnen nog steeds oplopen tot over €4.000, in combinatie met het oplopen van een strafblad. Hoewel de wet het onthouden van een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) niet uitsluit met een Corona strafblad, komt het er in de praktijk op neer dat dit het verkrijgen van een V.O.G. dan volledig aan de liefdadigheid van de uitgevende instantie wordt overgelaten.

Zoals men dus al verwachtte, blijft in de nieuwe wet de minister dus een dictatortje, voor onbepaalde tijd wel te verstaan, want hoewel de wet “tijdelijk” wordt genoemd en in eerste instantie 6 maanden geldig is, kan deze onbeperkt telkens met 3 maanden verlengd worden. En hoewel er gesuggereerd wordt dat de Tweede Kamer moet instemmen met verlenging, stelt Voermans dat dit absoluut niet het geval is.

Onderzoek lijkt beperkte levensduur antilichamen te bevestigen

In navolging van wat Amsterdams onderzoek deed vermoeden, lijkt dit nu ook door een onderzoek met 60 Corona patiënten te worden bevestigd: de verkregen antilichamen die immuniteit zouden moeten geven tegen herbesmetting lijken al na enkele maanden aan kracht en hoeveelheid af te nemen, waardoor het risico op het opnieuw krijgen van Corona door ex-patiënten weer toeneemt.

Hierdoor zou er maar voor beperkte tijd sprake kunnen zijn van groepsimmuniteit, vooral ook doordat het aannemelijk is dat het virus zich zal muteren, waardoor antilichamen telkens buitenspel worden gezet. Ook bij normale griepvirussen is dit overigens het geval.

Dit is ook slecht nieuws voor het te ontwikkelen van het vaccin, wat ook grotendeels leunt op immuniteit door antilichamen. Als antilichamen snel afnemen en het virus muteert, is het toepassen van vaccins een tot mislukken gedoemde missie. Dit is overigens ook het geval met de griepvaccins.

Het lijkt er dus op dat dit Corona virus voorlopig een vast onderdeel gaat worden van de maatschappij en iets om rekening mee te houden, zolang er geen andere behandelmethodes tegen de ziekteverschijnselen komen.

In Engeland nu ook mondkapjes verplicht in winkels

Ondanks het grotendeels afnemende aantal besmettingen in Europa, gaan steeds meer Europese landen juist strengere maatregelen invoeren. In Engeland zal het nu ook verplicht worden om zelfs in winkels mondkapjes te dragen. De boetes voor het niet dragen van een mondkapje zal maar liefst £100 bedragen.

Overigens komt deze nieuwe wet nadat Engeland notabene het laagste aantal nieuwe doden registreert sinds de uitbraak van het virus.

Percentage besmettingen daalt, hoewel het aantal nieuwe besmettingen is toegenomen

Het goede nieuws is dat het percentage besmettingen in wezen is gedaald, terwijl de toename in het aantal besmettingen waarschijnlijk komt door toegenomen aantal afgenomen testen en deels door gevallen die al eerder hadden plaatsgevonden, maar pas later gemeld zijn bij het RIVM.

Het aantal bij het RIVM geregistreerde besmettingen in de afgelopen week is gestegen naar 534 (een toename van 102 ten opzichte van de week ervoor), het aantal ziekenhuisopnames met Corona zijn 16 en het aantal overlijdens 8. Het RIVM merkt op dat een deel van deze aantallen bestaat uit later gemelde gevallen die reeds eerder hebben plaatsgevonden.

Wat in heel veel berichtgeving ontbreekt, is dat sinds 1 juni er GGD teststraten zijn waar men zich met (milde) klachten kan laten testen. Het RIVM meldt namelijk dat het aantal afgenomen testen is toegenomen sinds 1 juni. Dit zou dus ook de toename in aantal nieuwe geregistreerde besmettingen kunnen verklaren. Het RIVM merkt ten overvloede op dat het aantal werkelijke vermoedelijk hoger ligt, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, maar dit is natuurlijk logischerwijs altijd al zo geweest.

Veel opmerkelijker is dus dat het PERCENTAGE positief geteste personen namelijk juist gedaald is van 2% in week 23 naar 0,6%(!!) in week 28.

Bron: RIVM http://archive.vn/E07AP (snapshot)

Deel deze pagina...