Cultuur Onder Vuur

Artikelen van Cultuurondervuur.nl: “De campagne Cultuur onder Vuur is opgericht in 2014, om de Nederlandse cultuur en christelijke tradities te verdedigen tegen de aanvallen van politiek-correct links. Wij begrijpen de Nederlandse cultuur in de context van de christelijke beschaving, zoals die in de loop der eeuwen in Europa vorm heeft gekregen. Als grondleggende principes van de Europese cultuur zien wij traditie, familie en privé-eigendom. De campagne Cultuur onder Vuur valt onder Stichting Civitas Christiana, die aangesloten is bij de internationale beweging Traditie, Familie en Privé-eigendom (TFP).”

De coronacoup (9) De Grote Herstart onder leiding van China
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

De coronacoup (9) De Grote Herstart onder leiding van China

In deze grote universele broederschap die door paus Franciscus wordt voorbereid, is China van plan de rol van Big Brother op zich te nemen. Hoewel het zich in het centrum van de uitbraak van de epidemie bevond en op onverantwoorde wijze naliet andere landen te waarschuwen voor wat er aan de hand was, werd het beschouwd als een model dat navolging verdiende, vanwege de veronderstelde doeltreffendheid van zijn drastische beheersingsmaatregelen. Later, door mondkapjes en beademingsapparatuur naar een groot aantal landen te sturen, wonnen de Chinese communistische leiders de sympathie van het volk dat geloofde in hun vermeende onbaatzuchtigheid, terwijl andere naties onderling om deze materialen vochten en protectionistische barrières opwierpen. [...] Lees verder: https://cultuurondervuur....
Politieleiding wil wéér islamitische hoofddoekjes bij het uniform
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

Politieleiding wil wéér islamitische hoofddoekjes bij het uniform

"Het moet binnenkort mogelijk zijn voor agenten om een hoofddoek te dragen." Dat was een stelling bij de gespreksavond over ‘diversiteit bij de politie’ in september 2020. Van de aanwezigen was 47 voor, 29 tegen. Een voorspelbaar resultaat op een avond die het politiek-correcte dogma van ‘diversiteit’ als uitgangspunt heeft. Negeer de diversiteitsdrammers Een verstandige politieleiding legt de wensen van diversiteitsdrammers kalm naast zich neer. Want politieagenten dienen onpartijdig en neutraal over te komen. [...] Lees verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/politieleiding-wil-w%C3%A9%C3%A9r-islamitische-hoofddoekjes-bij-het-uniform Bron uitgelichte afbeelding: R/DV/RS van Flickr.com onder CC BY 2.0 licentie
De zaak Dokkum: De NTR en politie
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

De zaak Dokkum: De NTR en politie

De zaak Dokkum, de gebeurtenissen voor, tijdens en na de sinterklaasintocht van 2017, is uitgebreid in de media verslagen. Althans, een deel van het verhaal. Want uit documenten die Cultuur onder Vuur in handen heeft, vrijgegeven na WOB-verzoeken van o.a. hoofdrolspeelster Jenny Douwes, blijkt dat er zich onder de oppervlakte nog veel meer heeft afgespeeld. Lees het volledige verslag hier. In drie afzonderlijke delen belichten we daarnaast de kwalijke rol van achtereenvolgens burgemeester Waanders, de ESS, en de politie en NTR. Tot slot deel 3: De NTR en politie. [...] Lees verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/de-zaak-dokkum-de-ntr-en-politie
De lange arm van Ankara: ‘Nederlandse imams houden verdachte mensen in de gaten’
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

De lange arm van Ankara: ‘Nederlandse imams houden verdachte mensen in de gaten’

Nederland is een land van kerken. Zelfs boven de kleinste dorpjes in de polder zie je kerktorens uitsteken. Het baart Nederlanders dan ook zorgen dat in de grote steden de kerktorens verdrongen worden door de minaretten. Die schallen, steeds vaker op hoog volume, de geloofsbelijdenis van de islam. Het is het credo waarmee de onderdrukking van niet-moslims – vooral christenen – wordt gerechtvaardigd. Diyanet controleert moskeeën in Nederland Nu is er een extra reden tot zorg. Dat is het feit dat de Turkse moskeeën in Nederland steeds strenger onder toezicht staan van [...] Lees verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/de-lange-arm-van-ankara-nederlandse-imams-moeten-verdachte-mensen-in-de-gaten-houden Bron uitgelichte afbeelding: kremlin.ru, CC BY 4.0 https://creativecommo...
De coronacoup (8) Naar een wereldregering met steun van paus Franciscus
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

De coronacoup (8) Naar een wereldregering met steun van paus Franciscus

Gaan we naar een wereldregering? In zijn grote document van een jaar geleden waarschuwde het IPCO dat de voorvechters van deze ‘nieuwe samenleving’ een gecoördineerde en wereldwijde reactie bepleitten als de enige oplossing voor de pandemie, waarvoor een mondiaal uitvoerend orgaan nodig zou zijn dat als eerste stap fiscale en monetaire coördinatie oplegt. De Europese Unie is al tientallen jaren een pionierend initiatief voor het geleidelijk afbouwen van soevereiniteit ten gunste van een supranationale entiteit. De grootste stap in deze richting was de invoering van een gemeenschappelijke munt die door de Europese Bank zou worden beheerd, op voorwaarde dat de schulden van de aangesloten landen niet worden geharmoniseerd, zodat de ‘zuinige’ noordelijke landen niet gedwongen wor...
Waarom George Soros het op de christelijke cultuur heeft gemunt
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

Waarom George Soros het op de christelijke cultuur heeft gemunt

George Soros financiert radicaal linkse organisaties in Nederland. Geen wonder, want de Hongaars-Amerikaanse magnaat bedrijft zijn subversiviteit op enorme, wereldomspannende schaal. Zijn vehikel is de Open Society Foundation (OSF), dat hij miljarden ter beschikking heeft gegeven. Het blijft niet bij steun aan bewegingen, Soros probeert ook rechtstreeks verkiezingen naar links te trekken. Zo ging destijds 30 miljoen dollar naar steun voor Hillary Clinton, wat Soros meteen tot haar belangrijkste donateur stempelt. Volt We zouden dit allemaal niet zo zeker geweten hebben, als hackers enige jaren terug niet de hand hadden weten te leggen op duizenden e-mails van OSF. Daaruit bleek de enorme schaal waarop Soros de wereld naar zijn hand zet en ook dat zijn tentakels tot in Nederland reik...
De coronacoup (7) De recessie en de grote herstart
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

De coronacoup (7) De recessie en de grote herstart

In april 2020 voorspelde het Plinio Corrêa de Oliveira-instituut (IPCO) een rampzalig economisch effect van lockdown, waarbij met name het geval van Italië werd aangehaald. In werkelijkheid waren de krimp van de wereldeconomie, het aantal faillissementen van ondernemingen en de stijging van de werkloosheid, althans voorlopig, veel minder groot dan oorspronkelijk was aangekondigd. Maar dit was het resultaat van de faraonische steun die werd gegeven door regeringen die geen rekening hielden met de explosie van de overheidsschuld. Dit is een uiterst precaire situatie die plotseling kan verergeren, hetzij door een verlenging van de recessie, door het uiteenspatten van een financiële zeepbel, door een verhoging van de rente op de schuld, of gewoon door het wantrouwen van de markten, waardoor h...
Hoe de Groenen grote energiemaatschappijen van binnenuit neerhalen
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

Hoe de Groenen grote energiemaatschappijen van binnenuit neerhalen

Links maakt gebruik van de Groene Revolutie om zijn ecologische agenda van vernietiging van het huidige economische systeem te bevorderen. Haar speciale doelwit is al lange tijd ‘Big Oil’, een conglomeraat van de grootste olie- en gasbedrijven van de wereld, die een dominante rol speelt in de wereldeconomie. Gesterkt door de steun van de grote media, doen groene activisten hun uiterste best om het huidige systeem ten val te brengen. Strijd De meedogenloze oorlog van de Groenen tegen olie en gas gaat meestal gepaard met een strijd tussen gegevens en rapporten. Decennialang heeft links de ‘ongemakkelijke waarheid’ gepresenteerd van angstaanjagende [...] Lees verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/hoe-de-groenen-grote-energiemaatschappijen-van-binnenuit-neerhalen Uitgelich...
Mitchell Esajas wil subsidie tegen Zwarte Piet zélf verdelen
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

Mitchell Esajas wil subsidie tegen Zwarte Piet zélf verdelen

Waarom strijden voor Zwarte Piet? Hoe vaak is die vraag niet aan Cultuur onder Vuur gesteld. Zwarte Piet is toch maar een folkloristische figuur? De drukte niet waard, in vergelijking met andere aspecten van de rijke Nederlandse cultuur… Je kunt die vraag op twee manieren beantwoorden. Cultuurhistorisch: hoe Zwarte Piet sinds eeuwen helpt kinderen de traditionele moraal van goed en kwaad bij te brengen. Hoe diep zijn wortels zijn in onze cultuur, zelfs vóórchristelijk. Hoe gehecht de bevolking aan hem is. Riante subsidiepotjes Maar het kan ook simpeler. Zwarte Piet is het bolwerk dat de vijanden van de Nederlandse cultuur als eerste willen slechten. [...] Lees verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/mitchell-esajas-wil-subsidie-tegen-zwarte-piet-z%C3%A9lf-verdelen Bro...
De coronacoup (6) Gezondheidsdictatuur onder mom van algemeen welzijn
Alle Media, Cultuur Onder Vuur, Extern, Mediafeed

De coronacoup (6) Gezondheidsdictatuur onder mom van algemeen welzijn

Het meest paradoxale aan de huidige situatie is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp voor de volksgezondheid, dezelfde zijn die, in naam van de bescherming van de bevolking, van de uitzonderlijke omstandigheden gebruik maken om een ware gezondheidsdictatuur op te leggen aan de bevolking die zij beweren te beschermen. IPCO waarschuwde een jaar geleden dat deze overheidsfunctionarissen hun burgers chanteerden om een grotere controle van de staat over hun leven te accepteren als voorwaarde om uit de lockdown te komen. Het ging er toen vooral om te proberen mensen via hun mobiele telefoon opsporingsapps op te leggen. [...] Lees verder: https://cultuurondervuur.nl/artikelen/de-coronacoup-6-gezondheidsdictatuur-onder-mom-van-algemeen-welzijn Uitgelichte afbeelding door ...