Brandende vragen over Jeffrey Epstein zedenzaak die maar niet beantwoord worden

Een van de redenen dat complottheorieën rondom de zedenzaak van Jeffrey Epstein welig de ronde doen, is onder andere dat zeer legitieme vragen maar niet gesteld, laat staan beantwoord, worden. Dit laat (niet geheel onterecht) meer dan voldoende ruimte voor verregaande speculaties over wat er allemaal nog meer achter deze zaak zit. Vooral ook omdat de zaak al omringd is met allerlei eigenaardigheden (en niet in de laatste plaats de bijzonder verdachte “zelfmoord” van Epstein in zijn cel).

Gaat de arrestatie van Ghislain Maxwell meer vragen beantwoorden?

De hoop is nu gevestigd op de recente arrestatie van de vrouw en handlanger van Epstein, Ghislaine Maxwell. Omdat zoveel hooggeplaatste personen te maken hebben gehad met (en de verdenking is dan ook dat een aantal betrokken zijn geweest in) het netwerk van misbruik van minderjarigen, is er grote vrees onder diegenen die de zaak volgen en de officiële lezing van Epstein’s zelfmoord sterk in twijfel trekken, dat Maxwell wellicht ook zal worden “ver-zelfmoord” of wat anders gaat overkomen, voordat zij gaat praten of ander bewijsmateriaal overhandigt.

Eerst wat feiten voor de juiste context

Voordat we ingaan op de vragen die gesteld moeten worden, eerst even wat achtergrondinformatie over de zaak voor het juiste perspectief, aangezien er enorm veel tegenstrijdige informatie de ronde doet (onder andere uit de hand gelopen complottheorieën. Om een idee te krijgen wat de zedenzaak van Epstein zo ongeveer inhield, geeft deze documentaire voor een groot deel een idee waar het om draait, hoewel er wel een paar op- of aanmerkingen te maken zijn, maar goed het geeft dus een idee. Het hele dossier is nog wel wat complexer, maar dat valt enigszins buiten het bereik van dit artikel.

Aanvullende opmerkingen over de 60 Minutes documentaire

Twee opmerking ten aanzien van de documentaire van 60 Minutes Australia (ik heb deze documentaire gekozen ondanks een aantal minpunten, omdat het voor de rest een redelijk betrouwbare uitleg geeft):

  1. De documentaire laat meerdere malen foto’s zien van Epstein samen met Trump, waarmee natuurlijk de indruk wordt gewekt dat vooral Trump onder druk staat door dit schandaal. De realiteit is dat er behalve de Engelse Prins Andrew, het andere hooggesplaatste personen (zoals Bill Clinton en Bill Gates) die veel meer connecties onderhielden en vaker in zijn vliegtuig (ook wel Lolita Express genoemd) meevlogen (al dan niet naar zijn obscure eiland met opmerkelijke, occulte tempel). Hoewel in het verre verleden (80-90-er jaren) Trump en Epstein wel degelijk elkaar tegenkwamen in het sociale circuit, is aan het contact lang geleden een einde gekomen nadat er kennelijk sprake was van een incident met Epstein en een jongere medewerkster op Trump’s Mar-o-Lago golfclub in Palm Beach, waarna Trump Epstein uit de club verbannen te hebben. Ook is er een uitspraak van een advocaat die de zaak tegen Epstein heeft opgebouwd en verklaarde dat Trump de enige was die uit zichzelf gereageerd had om een verklaringen af te leggen, daar de tijd voor had genomen en zijn verklaringen zeer behulpzaam waren in de zaak tegen Epstein. Vervolgens is het vooral de huidige Trump regering die op aanwijzing van Trump meer dan ooit achter mensen- en kinderhandel aanzit en er hierdoor al diverse zaken worden aangepakt. Onder andere dus de arrestatie van Epstein en nu dus ook die van Maxwell. Hoewel natuurlijk niets onomstotelijk bewezen kan worden tot nu toe, ligt het eenvoudigweg minder voor de hand dat Trump inderdaad op de verkeerde manier betrokken is geweest in het Epstein schandaal.
  2. In de documentaire komt naar voren dat Epstein blijkbaar aan één van zijn slachtoffers had gevraagd om een baby te verwekken die zij vervolgens aan Epstein zou afdragen en afstand van doen. Hier wordt verder niet op ingegaan, hoewel bij mij de vraag rijst: waarom deed Epstein dit verzoek? Wat was zijn bedoeling met die baby? Die vraag had ik graag gesteld gezien in de documentaire, want dat is best een bizar detail waaraan voorbijgegaan wordt.

De bijzondere, hechte band tussen Epstein en Prins Andrew

Het meest opmerkelijke aan de hele zaak is nog wel het bijzonder vriendschappelijke contact dat Prins Andrew onderhield met Epstein. Er is haast niemand met meer dan 2 hersencellen die niet het sterke vermoeden heeft dat Andrew tot over zijn oren in het schandaal zit, maar nooit hiervoor consequenties zal ondervinden.

Hoewel het contact van Andrew met Epstein al jaren bekend was sinds de “gevangenisstraf” die Epstein had gekregen, was sinds zijn nieuwe arrestatie, de Andrew-connectie wederom in de schijnwerpers komen te staan, waardoor hij onder druk was komen te staan om een interview over zijn contact met Epstein af te laten nemen door de BBC.

Het bizarre interview van Prins Andrew met de BBC

Op zijn zachtst gezegd pakte dit interview bijzonder problematisch uit en deed de vermoedens van zijn betrokkenheid enkel pijnlijk toenemen. De meest problematische highlights uit dat interview zijn samengevat in deze video.*

*: Een van de dingen die vooral complot theoristen met name als behoorlijk belastend beschouwden, was zijn alibi dat hij zich heel specifiek een etentje in een PIZZA Express kon herinneren (zie interview). De reden dat zij dit als extreem verdacht bestempelen, is omdat een van de grootste rellen in complotland uitgerekend het beruchte Pizzagate was (een andere theorie over een netwerk van pedofiele hooggeplaatste individuen waarbij een pizza restaurant en codetaal met pizza een centrale rol speelden). Volgens de complottheoristen kan daarom deze opmerking van Prins Andrew onmogelijk toeval zijn en ik kan niet ontkennen dat het toeval inderdaad bijzonder opmerkelijk is.

De complot theorie feiten

Om alle voorgaande informatie in een duidelijk perspectief te plaatsen: hoewel het onderzoek (vooral nu met de arrestatie van Ghislaine Maxwell) nog in volle gang is en er nog n hoop elementen bewezen moeten worden, de Epstein zedenzaak is in de basis verre van een complottheorie. Er is wel degelijk sprake van:

  • Veroordeelde zedendelinquent Epstein die nauwe banden onderhield met een groot aantal hooggeplaatste, invloedrijke personen, en tientallen tot honderden minderjarige meisjes beschikbaar had voor zulke lieden;
  • Een privé vliegtuig, in de volksmond bekend als de Lolita Express, waar vele van die invloedrijke personen in meegevlogen hebben (hier is een logboek van openbaar gemaakt);
  • Een privé eiland, waar seksorgies dus inderdaad plaatsvonden met aanwezigheid van minderjarige meisjes. Ook staat er op dit eiland een bizarre occulte tempel, waar ook, begrijpelijk, veel speculaties over rond gaan.
De beruchte, verdachte, occulte tempel op Epstein’s privé eiland

Wat dus jaren geleden vaak als complottheorie werd afgewimpeld (“netwerk van machtige elite misbruiken minderjarigen op grote schaal, al dan niet met heen en weer vliegen van de slachtoffers en privé landgoed/eilanden”), blijkt dus gewoon toch grotendeels waarheid te zijn en het wachten is wat er nog meer boven water komt (voor zover het niet in de doofpotten verdwijnt).

En hoewel er in complotland de meest wilde speculaties direct of indirect verbonden met de Epstein zaak rond gaan en het merendeel ervan met grote waarschijnlijkheid niet bewezen kunnen worden (of simpelweg niet waar blijken te zijn), het is onmogelijk om de legitieme vragen over toch wel verdachte omstandigheden die aan het licht gekomen zijn, volkomen te negeren.

De dringende vragen die ook Eric Weinstein graag beantwoord wil zien

Sterker nog, er zijn tal van vragen die nog beantwoord moeten worden met betrekking tot deze hele zaak. Ook Eric Weinstein (econoom, wiskundige en Managing Director van Thiel Capital) vindt dat er een aantal brandende vragen zijn die beantwoord moeten worden, maar dat niemand die vragen aan het stellen is. Omdat het gaat om inderdaad een aantal merkwaardige aspecten rondom deze zaak en in mijn ogen volledig legitiem zijn om te stellen, deel ik deze hieronder. Dit geeft ook meteen een goed beeld dat er wel degelijk nog een aantal mysteries van deze zaak opgelost moeten worden. Eric Weinstein zegt hierover:

“Iedereen is er in geïnteresseerd, de vragen zijn erg basis en er is een gegarandeerd verhaal om te schrijven. Stel simpelweg de meest basis vragen aan de functionarissen die erbij betrokken zijn en print wat voor antwoord er ook maar terugkomt. Er is geen mogelijkheid op een oninteresstant antwoord op de centrale vragen. En evengoed worden deze centrale vragen niet gesteld.

Was bekend of Jeffrey Epstein betrokken was bij welke inlichtingdienst dan ook ter wereld?

Deze vraag zou gesteld moeten worden aan elke overheid die erbij betrokken zou kunnen zijn. Het heeft te maken met de theorie dat het organiseren van misbruik van minderjarigen en het opnemen daarvan gebruikt werd als middel om invloedrijke personen mee te chanteren.

De vervolgvraag is dan: waren zijn activiteiten bekend bij die inlichtingendiensten en was er sprake van toestemming of wetenschap ervan, of is er een volledige ontkenning dat zulke technieken worden gebruikt.

Dat inlichtingendiensten hier geen commentaar op willen geven, is dan te verwachten. Maar er kan dan wel aangedrongen worden op een verklaring dat zulke technieken niet (meer) toegestaan worden voor het verkrijgen van inlichtingen.

Waar is de handelsgeschiedenis data van zijn miljarden hedgefonds?

Weinstein geeft aan dat, aangezien het hedgefonds van Epstein dat miljarden beheerde en diverse kantoren had, het niet kan zijn dat er geen geschiedenis van transacties is waaruit blijkt hoe Epstein miljardair is geworden. Bij zijn weten is er niet eens 1 transactie bekend die Epstein gedaan zou hebben. Hij legt ook uit wat zijn ervaring is van de enige ontmoeting met Epstein die hij had voor de zedenzaak naar buiten kwam:

“Ik geloof namelijk niet dat er een hedgefonds is. Toen ik Epstein ontmoette, geloofde ik niet dat hij een hedgefonds manager was. Ik belde mijn vrouw om te zeggen dat deze man een constructie lijkt te zijn. Het lijkt alsof ze een acteur ingehuurd hebben om een hedgefonds manager te spelen. Deze persoon gedroeg zich niet zoals de superrijken zich normaal gesproken gedragen, hij gedroeg zich niet als een hedgefonds manager. Hij had niet ook maar iets van de inhoud die je normaal associeert met mensen uit die klasse. Niet dat hij niet slim was, maar hij leefde als het ware als een soort “Gatsby”. Ik heb hem 1 keer ontmoet, waarschijnlijk een uur ofzo, maar hij was een absoluut beangstigende persoon om tegen te komen.”

Wat was dat met het Prins Andrew interview?

Een andere vraag die Weinstein bezig houdt is wat het interview van de BBC met Prins Andrew representeerde. Het vond het zo bizar dat bij hem het gevoel bekruipt dat hij haast aan het trollen moet zijn geweest, wetende dat het doek toch al gevallen was. Was hij gedwongen om het interview te geven en besloot om met het schip te zinken? Of voelde hij zich in de val en besloot om dan de media maar een beetje in de maling te nemen door antwoorden te geven die zo ongeloofwaardig zijn dat zelfs kinderen het niet zouden geloven.

Het hele voorval met dat interview met de zoon van de Engelse koningin vond Weinstein zo’n ontzettend waanzinnige gebeurtenis dat niemand met enig verstand er ook maar enige aannemelijke verklaring voor heeft kunnen geven. Dus ook dit probleem blijft nog open liggen. En daar sluit ik me helemaal bij aan, eerlijk gezegd.

Waarom worden deze vragen niet gesteld?

Weinstein vraagt zich af waarom deze vragen niet gesteld worden, want zelfs het antwoord: “geen commentaar’ zou al een nieuwswaardig verhaal opleveren. En wat weerhoudt de journalistiek ervan om de vragen te stellen die iedereen bezighoudt, waaronder ook: waarom is Epstein’s operatie, welke bekend was bij overheden en dat er sprake was van misbruik met minderjarigen, maar evengoed niet werd opgedoekt.

Wat er volgens Weinstein vermoedelijk gebeurd is, is dat er wel degelijk journalisten deze vragen begonnen te stellen, maar op een bepaald punt daarmee gestopt zijn, om één of andere reden:

“En dat is waar het onderdrukken van ideeën over gaat. ‘We hebben nu de middelen niet om hier op dit moment mee verder te gaan’, ‘Ik ben bezorgd dat dit nu naar complottheorie begint te ruiken’, ‘Gezien de gevoeligheden van het onderwerp, wil ik eerst heel wat meer bewijs zien voor ik toestemming kan geven hiermee door te gaan.’ Dit zijn de dingen die gezegd worden om een reeks aan vragen het zwijgen op te leggen. En mijn gok is dat, wat het verhaal ook moge zijn, dit een zeer sterke machtsstructuur is waar we over gestruikeld zijn.”

Het hele verhaal ruikt in de ogen van Weinstein bijzonder verdacht, vooral als je nagaat dat een wiskunde leraar op een middelbare school en het volgende moment ineens contacten heeft tot de hoogste niveaus van de macht als mysterieuze financierder en miljarden aan valuta verplaatst, zonder dat er ook maar iemand bekend is die ooit geld met hem verhandeld heeft.

Terechte vragen dus, waarvan we mogen hopen dat deze ook beantwoord gaan worden als de zaak met Ghislaine Maxwell voortgang kan vinden. Voorlopig ziet het er naar uit dat Trump’s intense strijd tegen mensenhandel en kindermisbruik wel tot resultaten beginnen te leiden, ook in de Epstein zaak, als ze erin slagen deze beerput alsnog verder open te krijgen.

Met name de manier waarop Epstein met zijn “gevangenisstraf” (hij mocht 6 dagen per week 12 uur per dag gewoon naar buiten om te werken) er vanaf kwam was ook een doorn in het oog van velen. Nu hij er zelf niet meer is om gerechtigheid geserveerd te krijgen, zijn er nog wel de anderen in het netwerk die hun straf niet zouden moeten ontlopen.

De conversatie met Weinstein over dit onderwerp is te zien in deze video.

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...