Bekende klimaatactivist bekeerd en biedt excuses aan voor verspreiden alarmisme

  • Volgens veelgeprezen, maar bekeerde (‘afvallige’) klimaatactivist Michael Shellenberger is paniek nergens voor nodig;
  • Ontkracht de mythes van klimaatalarmisten in nieuw verschenen boek;
  • Naar aanleiding van angstzaaierij door alarmistische politici en andere activistische bewegingen;
  • Hoogenergetische maatschappij beter voor mens en natuur dan doel laagenergetische samenleving van klimaatalarmisten.

Het is niet voor het eerst dat jarenlange oprechte milieu-activisten, waarvan velen ook zijn opgeschoven naar klimaatactivisten hier zo langzamerhand van terug beginnen te komen. Recentelijk is daar ook de bekende milieu- en klimaatactivist Michael Shellenberger (tevens getuige geweest als energiedeskundige voor het Congres) bijgekomen.

In een nieuw te verschijnen boek biedt hij zijn excuses aan voor de paniek die hij en zijn collega’s veroorzaakt hebben. En in zijn pleidooi tégen klimaatalarmisme maakt hij ook meteen gehakt van alle mythes rond klimaatverandering en daarmee ook van het daaruit voortvloeiende klimaatbeleid van politici.

Steeds meer milieu activisten zien groeiend bewijs tegen klimaat dogma

Uiteraard haalt hij hiermee de woede op de hals van de trouwe klimaatcult volgelingen, ondanks dat de binnenstromende data de modellen aan het diskwalificeren zijn en daarmee klimaatbeleid op drijfzand blijkt te zijn gebaseerd.

Voormalig Greenpeace president Patrick Moore

Een ander voorbeeld voormalig Greenpeace actievoerder en president Patrick Moore, een overduidelijke voorvechter voor een beter milieu, voert al jarenlang de strijd tegen de klimaathysterie die volledig het publieke debat heeft overgenomen en inmiddels ontaard is in wat sommigen omschrijven als een dogmatische cult.

Maar er zijn meer oprechte milieu-activisten die vinden dat de milieubeweging ondergesneeuwd is geraakt en volledig is overgenomen door het klimaatactivisme. Hun kritiek is doorgaans dat hierdoor alle aandacht is verplaatst naar een abstract spook, en dat dit wellicht juist meer schade aan het milieu zou aanbrengen, dan dat het goed zou doen.

Milieu activist en filmmaker Michael Moore

Maar zelfs bijvoorbeeld ook bekende filmmaker Michael Moore, die ook voorvechter van een beter milieu, die onlangs een film produceerde als aanklacht op de zwendel die door grote bedrijven en miljardairs (waaronder Al Gore) wordt gevoerd met behulp van de politiek (subsidiekraan). Met zijn documentaire maakte hij duidelijk dat alternatieve energie tot nu toe alleen maar meer geld kost en een extra belasting op het milieu is, zonder daadwerkelijk iets substantieels toe te voegen aan de uitstoot en terugdringen van fossiele energie.

Geldverspilling dus enkel ten behoeve van corporaties en investeerders, aldus Moore. Zijn film wekte alleen de woede van de klimaatcult en aan de roep om zijn film te verbannen van Youtube, slaagde uiteindelijk op een hele kinderachtige “copyright” overtreding van een paar seconden. De film is wel nog beschikbaar op alternatieve video platforms zoals Bitchute (bekijk de documentaire bijvoorbeeld hier).

Vooraanstaand activist en autheur Michael Shellenberger

Michael Shellenberger is uitgeroepen geweest tot “Held van het milieu” door Time Magazine, heeft awards gewonnen en publiceerde regelmatig in tijdschriften zoals The New York Times, Wallstreet Journal en was hij te zien op meerdere goedbekeken TedTalks. Duidelijk een gevestigde naam dus in de milieubeweging.

Maar nu komt hij dus met een heel ander verhaal. Zo schreef hij naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwe boek “Apocalypse Never – Why Environmental Alarmism Hurts Us All” (Apocalypse Nooit – Waarom milieu alarmisme ons allemaal beschadigd):

“Namens milieuactivisten van over de hele wereld wil ik mijn excuses aanbieden voor de klimaatangst die we de afgelopen 30 jaar hebben aangewakkerd. Klimaatverandering vindt plaats. Maar het is niet het einde van de wereld. Het is niet eens ons ernstigste milieuprobleem.
Ik lijk misschien de verkeerde persoon om dit allemaal te zeggen. Ik ben al 20 jaar klimaatactivist en 30 jaar milieuactivist.
Maar als energiedeskundige die door het Congres werd gevraagd om objectieve getuigenissen van deskundigen te geven, en door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) werd uitgenodigd om als Expert Reviewer van het volgende beoordelingsrapport te dienen, voel ik me verplicht me te verontschuldigen voor hoe erg wij milieuactivisten het publiek hebben misleid.”

Het volledige door Martien de Wit vertaalde artikel kun je lezen via deze link op de site van Climategate.nl. Het is van harte aanbevolen om het hele artikel te lezen, daar het vol met ogenopeners zit.

Aanleiding: uit de hand gelopen alarmisme

Aanleiding voor zijn ommedraai had te maken met uitlatingen van onder andere Amerikaans Congreslid Alexandria Ocasio Cortez die begon te roepen dat de wereld binnen 12 jaar zou vergaan als klimaatverandering niet met radicaal beleid zou veranderen. Zij kwam daarop met haar radicale plan de “Green New Deal”, die naast verregaande milieumaatregelen ook doordrenkt was van allerlei socialistische speerpunten.

Dit was ook een grote ergenis van andere milieu activisten, daar zij vonden dat daarmee het draagvlak voor echte vooruitgang op milieugebied ernstig bemoeilijkt zou worden. Daarnaast waren er andere alarmisten die riepen dat klimaatverandering kinderen doodt en dat beschavingen zouden worden weggevaagd.

Veroorzaken van onnodige angstzaaierij, nachtmerries en angstpsychoses

Dat onder andere zijn levenswerk dus geleid heeft tot deze mate van ongeligitimeerde angstzaaierij en het veroorzaken van angstpsychoses bij mensen (er schijnen veel kinderen met nachtmerries over klimaat verandering te zijn), daar heeft Shellenberger dus nu spijt van. En in zijn boek en artikel betoogt hij dus dat het allemaal erg blijkt mee te vallen en ontkracht hij talloze mythes die er op dit vlak bestaan:

” – Mensen veroorzaken geen ‘zesde massa-extinctie’.
– De Amazone vormt niet ‘de longen van de wereld’.
– Klimaatverandering maakt natuurrampen niet erger.
– Het aantal bosbranden is wereldwijd sinds 2003 met 25% afgenomen.
– De hoeveelheid land die we gebruiken voor vlees – het grootste landgebruik door de mensheid – is afgenomen met een gebied dat bijna net zo groot is als Alaska.
– De toename van brandbaar houtafval in bossen en meer huizen in de buurt van bossen, niet klimaatverandering, verklaren waarom er meer en gevaarlijkere branden zijn in Australië en Californië.
– De CO2-uitstoot daalt al decennia in rijke landen en bereikte halverwege de jaren zeventig een piek in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.
– Door zich aan te passen aan het leven onder zeespiegel-niveau werd Nederland rijk, niet arm.
– We produceren 25% meer voedsel dan we nodig hebben en de voedseloverschotten zullen blijven stijgen naarmate de wereld warmer wordt.
– Verlies van leefgebied en het direct doden van wilde dieren vormen een grotere bedreiging voor soorten dan klimaatverandering.
– Houtbrandstof is veel erger voor mensen en dieren dan fossiele brandstoffen.
– Voor het voorkomen van toekomstige pandemieën is meer en niet minder ‘industriële’ landbouw nodig.”

Ook oplossingen voor beter beleid voorgesteld

Nadat dus het tapeit dus compleet onder de argumenten van alarmisten en gedogmatiseerde politici vandaan is getrokken, komt Shellenberger wel ook met oplossingen voor beleid op basis van gezonder verstand in plaats van dogmatisme, waarvan enkele hoogtepunten als voorbeeld:

“– Fabrieken en moderne landbouw zijn de sleutels tot menselijke bevrijding en vooruitgang op het gebied van milieu.
– Het belangrijkste voor het redden van het milieu is het produceren van meer voedsel, met name vlees, op minder land.
– Het belangrijkste voor het verminderen van luchtverontreiniging en koolstofemissies is de beweging van hout naar kolen, naar aardolie, naar aardgas, naar uranium.
– 100% hernieuwbare energiebronnen zou de hoeveelheid land die voor energie wordt gebruikt, verhogen van de huidige 0,5% tot 50%.
– We zouden willen dat steden, boerderijen en energiecentrales hogere, niet lagere, energiedichtheden hebben.
– Vegetarisme vermindert iemands emissies met minder dan 4%.
– Greenpeace redde de walvissen niet; de omschakeling van walvisolie naar petroleum en palmolie, deed dat.”

Censuur van klimaatcult afvalligen

Zoals te verwachten met de voornamelijk radicaal linkse activisten die deel uitmaken van het klimaatalarmisme, heeft hij behoorlijk de woede van de hele beweging op de hals gehaald als afvallige. Zijn oorspronkelijke artikel die op “Forbes” was geplaatst, is dan inmiddels ook verwijderd.

Indien je het origineel (in het Engels, link naar Nederlandse vertaling hier) wilt lezen, kun je dat gelukkig nog wel doen op het webarchief: https://web.archive.org/web/20200629001029/https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2020/06/28/on-behalf-of-environmentalists-i-apologize-for-the-climate-scare/#16d9398c5dc3.

Om af te sluiten hier nog een quote die de essentie van het artikel tevens goed thuisbrengt:

“Het bewijs is overweldigend dat onze hoogenergetische maatschappij beter is voor mens en natuur dan de laagenergetische samenleving waarnaar klimaatalarmisten ons zouden terugbrengen.”

Dit is overigens ook iets waar pro-fossiele brandstoffen denker, autheur en spreker, Alex Epstein, het over heeft in zijn boek “The Moral Case For Fossile Fuels” (Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen).

Gebruikte afbeelding door Gerd Altmann van Pixabay

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...