Avondklok? Rechter zet er een streep door

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de avondklok in Nederland per direct verboden. Zulks na een rechtszaak door Viruswaarheid.

De staatsomroep lijkt er ietwat confuus over:

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. De maatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter.

avondklok

Volgens de voorzieningenrechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig, oordeelt de rechter.

In het oordeel zitten diverse linksliberale denkbeelden verpakt, die een precedentwerking lijken te limiteren.

Voor de invoering van de avondklok is echter gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeven te worden betrokken bij de besluitvorming. Er was volgens de rechter echter geen sprake van “bijzondere spoedeisendheid” om de wet in te zetten. Het feit dat vóór de invoering al vaker over invoering van een avondklok was gesproken, illustreert volgens de rechtbank dat niet is voldaan aan de “bijzondere eisen” die voor activering van de wet vereist zijn.

Dat zie je vooral in de argumenten van de landsadvocaat, waarin de rechter niet meeging. Want dat Nederlandse rechters diep in hun hart van mening zijn dat als je mensen een redelijk verzoek doet, ze echt wel uit zichzelf thuis blijven, mag bekend zijn:

De landsadvocaat voerde namens de Staat aan dat de Corona-pandemie een dermate ernstige situatie is en daarom een spoedprocedure voor het instellen van de avondklok op zijn plaats was. Ook bleken andere Corona-maatregelen niet voldoende om de pandemie te bestrijden.

En ook was er onvoldoende reden om een haastmaatregel te continueren, als dat ook via de Kamer had gekund.

De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.”

Ook overweegt de rechter dat de regering lijkt te denken in Lalalaland te wonen:

De rechter wijst erop dat het nut van de avondklok nog niet is bewezen, omdat tegelijk met het instellen van de avondklok ook andere Corona-maatregelen werden ingesteld. Het kabinet gaat uit van een stijging van 10 procent van de Corona-besmettingen wanneer de avondklok wordt afgeschaft en de strikte bezoekregeling (één persoon per dag) wordt losgelaten.

Uitspraak: hier.

Nu zijn wij benieuwd hoe snel het kabinet de Tweede kamer zal dwingen alsnog de avondklok-maatregel op de door de rechter gewenste wijze door te drukken. Dit verbiedt de avondklok immers niet, alleen de procedure was fout. Dat het landsbestuur nu op het eigen voort[plantingsorgaantje is getrapt zal zeker waar blijken. En je weet nooit wat daarvan de gevolgen zullen zijn.


Meer over de avondklok en haar gevolgen vindt u hier.

The post Avondklok? Rechter zet er een streep door appeared first on Veren Of Lood.

Read More Veren Of Lood

Deel deze pagina...