Heeft de Amerikaanse Centrale Bank pas geleden het rentetarief verhoogd?

Ondanks dat officieel de Amerikaanse Centrale Bank aankondigde de rentetarieven niet te zullen verhogen, blijkt uit de kleine lettertjes dat hier in de praktijk, via een omweg, toch sprake van kan zijn. Auteur Thomas L. Hogan, Ph.D. van AIER, analyseert deze gang van zaken en legt dit uit aan de hand van de monetaire beleidsinstrumenten van de Centrale Bank en wat dit kan betekenen voor de economie. Vanzelfsprekend heeft de rente op de dollar en het monetaire beleid van de Verenigde Staten ook implicaties voor economieën wereldwijd. Om die reden is het zaak het vizier daarop scherp te houden.

Afbeelding door Gerd Altmann van Pixabay

Het Federal Open Market Committee (FOMC) kwam deze week bijeen om de koers van het monetaire beleid van de Federal Reserve [de Amerikaanse Centrale Bank, red.] te bepalen. In haar officiële verklaring [dd 16 juni 2021, red.] koos de commissie ervoor om haar effectieve rentedoelstelling voor de federale fondsen tussen nul en 0,25 procent te handhaven en doorlopende aankopen op de open markt van $ 120 miljard per maand.

Wel heeft de Fed* een belangrijke wijziging vermeld in haar Implementation Note. Het verhoogde de rente die de Fed aan banken en andere financiële instellingen betaalt. Hoe moeten consumenten en beleggers deze wijziging in het beleid van de Fed interpreteren?

[*: Federal Reserve of Amerikaanse Centrale Bank, red.]

De monetaire beleidsinstrumenten van de Fed

Tot 2008 voerde de Fed een monetair beleid door middel van openmarkttransacties, namelijk het kopen en verkopen van kortlopende staatsobligaties. In 2008 breidde het deze aankopen uit met door hypotheken gedekte effecten (MBS’s). In plaats van alleen te kopen of te verkopen wanneer de rente moet worden aangepast, doet de Fed momenteel doorlopende aankopen van $ 80 miljard aan staatsobligaties en $ 40 miljard aan MBS’s per maand.

Daarnaast schakelde de Fed over van een corridorsysteem van monetair beleid naar een bodemsysteem. Het introduceerde een nieuwe rente op reserves (IOR) die het aan Amerikaanse banken betaalt, wat het belangrijkste instrument van het monetaire beleid werd. Helaas was de IOR-rente niet zo effectief als de Fed had verwacht bij het vaststellen van een bodem voor de korte rente. De Fed zag zich genoodzaakt een ander instrument in het leven te roepen, een faciliteit voor ‘overnight reverse repurchase’ (ONRRP)-transacties, waarvan de rente de ‘sub-bodem’ werd voor de korte rente.

Eind 2008 stapte de Fed ook over van het streven naar één rentetarief naar een fed fondsen doelbereik. Het tarief van IOER was eerder gelijk gesteld aan de bovenkant van het doelbereik en het ONRRP-tarief aan de onderkant, maar dat is niet langer het geval. Sinds 2018 zijn deze tarieven vaak ergens binnen het fed fondsen-doelbereik vastgesteld.

De Fed stelt ook de disconteringsvoet vast als een plafond voor bankleningen, wat in totaal zes instrumenten voor monetair beleid oplevert: vijf verschillende gereguleerde tarieven naast haar open-markttransacties.

Het nieuwe beleid van de Fed

Fed-functionarissen zijn nu van plan om de rentetarieven op hun huidige laagteniveau te houden tot ten minste 2022 en hun doelstellingen pas ergens in 2023 te verhogen, hoewel recente tekenen van inflatie ervoor hebben gezorgd dat sommigen erop wijzen dat veranderingen mogelijk eerder komen.

Bovendien verwachten Fed-functionarissen dat hun activa-aankopen nog enige tijd zullen voortduren. Op zijn recente persconferentie zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat het FOMC, ondanks tekenen van potentiële inflatie, “van tevoren op de hoogte zou stellen alvorens een beslissing aan te kondigen” over geplande wijzigingen in de aankoop van activa.

Waarom is de Fed zo terughoudend om de activa-aankopen te verminderen? Fed-functionarissen vrezen een negatieve reactie van de financiële markten, zoals de zogenaamde Taper Tantrum van 2013. Toen leidde de aankondiging van voorzitter Ben Bernanke dat de Fed haar aankopen op de open markt zou afbouwen [lett. “taper down”, red.] tot een enorme uitverkoop op de obligatiemarkt, waardoor de rentes toenamen – iets wat de Fed niet wilde. Om een ​​dergelijke reactie te voorkomen, heeft Powell benadrukt dat elke vermindering van de aankoop van activa ruim van tevoren zou worden aangekondigd om verwachtingen te scheppen en verstoringen van de financiële markten tot een minimum te beperken.

Fed-functionarissen hebben zich hier in een hoek gedrukt. Hun vooraf aangekondigde plannen voor de aankoop van rente en activa voor de komende jaren waren bedoeld om marktverwachtingen te scheppen. Het heeft misschien te goed gewerkt. Nu zijn ze bang om die plannen te wijzigen om de verwachtingen niet te verstoren.

Ironisch genoeg negeren deze verwachtingen de belangrijkere beleidsinstrumenten van de Fed. In een vloersysteem voegen open-marktaankopen reserves toe aan het banksysteem, maar dat geld komt nooit in de economie als de IOR-rente voldoende hoog is. Evenzo is het streefbereik voor de fed funds rate belangrijk voor het stellen van verwachtingen, maar in tegenstelling tot de tarieven van IOR en ONRRP’s heeft het weinig effect op de prikkels voor banken of financiële instellingen.

In het huidige bodemsysteem van de Fed is de IOR-rente het belangrijkste instrument van het monetaire beleid. Als de Fed de IOR-rente verhoogde, verhoogde ze de rente.

Wat betekent het voor de economie?

Door de wildgroei aan monetaire beleidsinstrumenten is het beleid van de Fed moeilijk te evalueren, laat staan ​​te voorspellen. De verklaring van het FOMC zegt: “Niets om te zien hier”, maar zijn acties fluisteren: “Tarieven zouden hoger moeten zijn.” Afgezien van de verwachtingen heeft een verhoging van de IOR-rente een groter effect op het monetair beleid dan een wijziging in de door het FOMC aangekondigde doelstellingsmarge.

De complexiteit van dit monetaire beleid is verwarrend en contraproductief. De Fed stopt met één hand geld in de economie door middel van aankopen op de open markt. Maar aan de andere kant neemt het geld weg door banken en financiële instellingen te betalen om dat geld terug te storten bij de Fed. Het verhogen van de IOR kan de inflatie helpen beperken, maar in combinatie met aankopen op de open markt zal het de overtollige reserveposities van banken vergroten, hun investeringsprikkels verstoren en het politieke profiel van de Fed versterken.

Met weinig tamtam verhoogde de Fed stilletjes de rente van de IOR. Dit zich tegenstellende beleid zal het tempo van de geldgroei in de economie vertragen. Maar door hogere rentetarieven op bankreserves te betalen en tegelijkertijd meer geld aan de economie toe te voegen, zullen banken meer kasreserves oppotten en krediet in het financiële systeem verkeerd toewijzen.

Geschreven door: Thomas L. Hogan, Ph.D., een senior research fellow bij AIER. Hij was voorheen de hoofdeconoom van de Amerikaanse Senaatscommissie voor bankzaken, huisvesting en stedelijke zaken. Hij heeft ook gewerkt aan het Baker Institute for Public Policy van Rice University, Troy University, West Texas A&M University, het Cato Institute, de Wereldbank, de handelsgroep van Merrill Lynch en voor beleggingsondernemingen in de VS en Europa. Onderzoek van Dr. Hogan is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals de Journal of Macroeconomics en de Journal of Money, Credit and Banking. Hij verscheen in programma’s als BBC World News, Stossel TV en Bloomberg Radio en werd geciteerd door nieuwszenders zoals CNN Business, American Banker en de National Review.

Dit artikel is een vertaling, met enkele redactionele toevoegingen, van het oorspronkelijke artikel Did the Fed Just Raise Interest Rates? dat verscheen op de website van het American Institute for Economic Research, AIER.org. Op deze publicatie is de Creative Commons Attribution 4.0 International License van toepassing.

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...