Beste “Alternatieve” media, wees terughoudend met complottheorieën zodat mainstream publiek wel bereikt kan worden

  • Geloofwaardigheid speelt belangrijke rol voor alternatieve media om mainstream publiek te kunnen bereiken;
  • Exponentieel meer informatietoegang betekent ook exponentieel meer desinformatie en dat is ok, maar hou er wel rekening mee;
  • Complottheorieën zijn onderdeel van vrijheid van meningsuiting, maar kunnen je fundamentele boodschap vertroebelen in ogen van bredere publiek;
  • Als je partijkartel stemmers wilt bereiken met je verhaal, scheidt dan koren van het kaft en bewaar controversiëlere meningen voor andere discussiemomenten, zodat het beoogde publiek niet op de rest van het verhaal afknapt.

Het doel van menig alternatieve media die zich middels websites, Youtube kanalen of andere sociale media profileren, lijkt om door de eenzijdige doctrines van de kartelpartij politiek en gevestigde media heen te breken. Dit doen zij door geluiden te laten horen en mensen en meningen aan het woord te laten, die via de reguliere ‘mainstream’ kanalen niet gehoord worden en dus de ‘gewone’ Nederlander niet bereiken.

Gevestigde media nog steeds “geautoriseerde bronnen” voor brede publiek

Die gewone Nederlander beschouwt immers doorgaans wat zij horen van de gevestigde media en politiek als de ‘waarheid’; dat zijn immers de “geautoriseerde informatiebronnen” die we kunnen vertrouwen, denkt men (vaak dus ten onrechte, wat telkens weer blijkt). Het internet en sociale media hebben echter platformen gecreëerd waardoor ook alternatieve media een ander geluid kunnen laten horen.

En dit is uiteraard een positieve ontwikkeling, want hoe diverser het aantal meningen die besproken en gedebatteerd worden, hoe beter uiteindelijk conclusies, waarheden en beslissingen gevormd kunnen worden.

Disclaimer: hoewel ik skeptisch ben over complottheorieën, boven alles VOOR Vrijheid van Meningsuiting

Voor ik verder ga eerst een korte disclaimer vooraf: ik ben een zeer fanatieke voorstander van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers en ben van mening dat dit absoluut fundamentele peilers zijn voor het functioneren van onze vrije democratische rechtsordes. Ik ben daarom ook fel tegenstander van enige beperking dan ook.

En hoewel ik persoonlijk heel veel complottheorieen niet geloof, vaak niet mee eens ben en in sommige gevallen zelfs onwenselijk vind, ben ik een absoluut tegenstander van het verbannen of wat voor wettelijke bepalingen dan ook om deze het zwijgen op te leggen. Complottheoristen (hoe erg ik het ook met ze oneens ben vaak/soms) hebben het volste recht deel te nemen aan de publieke discussie en het is aan diegene die denkt dat het anders zit, om het ongelijk aan te tonen of te beargumenteren.

Diegene die een andere mening het zwijgen wil opleggen, geeft blijk van de zwakte van zijn eigen argumenten en ik vind het daarom haast duivels om vormen van censuur op te leggen (omdat het het voortbestaan van de vrije democratie op het spel zet, iets waar onze voorouders honderden jaren hebben gestreden en veel bloed voor gevloeid is).

In een ander artikel ga ik nog wel eens verder in op de zin en onzin van complottheorieen, maar wilde mijn standpunt en mijn context van tevoren wel duidelijk hebben voor dit artikel verder gaat. Overigens wil ik daar nog aan toevoegen, dat hoewel ik dus in de meeste complottheorieën in principe niet geloof, aan de andere kant ik wel degelijk een aantal zorgwekkende elementen begrijp die deel uitmaken van die theorieen.

En daar mogen dus zeker terechte vragen over gesteld worden. Jammergenoeg schieten wel de meeste complottheoristen veel te ver door, maar dat neemt niet weg dat ik wel oog heb voor de zorgen en vragen die uit die hoek geuit worden.

Exponentieel meer informatietoegang is ook noodzakelijkerwijs exponentieel meer blootstelling aan desinformatie en dat is prima, maar ook realiteit

Aan het exponentieel uitbreiden van al die informatie en meningen door de laagdrempelige toegang tot het internet zit ook een keerzijde: er is ook een exponentiële uitbreiding aan onzinnige informatie en slechtgeïnformeerde meningen.

Dit vindt overigens plaats aan beide kanten van het politieke spectrum, en als we het bijvoorbeeld hebben over “nepnieuws” en “complottheorieën”, dan maakt de politieke kleur van de verspreider nauwelijks uit en ook niet of het gevestigde media is of niet. (Kunnen we ons nog ‘Russiagate’ herinneren die wellicht de meest prominente complottheorie van afgelopen decennia is en jarenlang door de media was gepropagandeerd, maar die totaal op drijfzand gebaseerd bleek te zijn en totaal tot het rijk der fabelen kon worden verwezen?)

“Complotgekkies” overal, en dus ook op rechts en tussen alternatieve media (en dat is ok, maar ben je bewust van je doel en boodschap)

Maar helaas ook binnen de gelederen van alternatieve media en aan de rechterzijde van het politieke spectrum worden ook meer dan genoeg complottheorieën verzonnen en gretig verspreid onder goedgelovigen. En dat moet ook gewoon kunnen en wil ik zeker op wat voor manier dan ook ontmoedigen.

Wat ik daarbij wél wil aanmoedigen, is om hier zorgvuldiger mee om te gaan en ik zal dit proberen uit te leggen. In de eerste plaats verwijten degenen die met complotten op de proppen komen en diegenen die de theorieën als zoete koek slikken, ten alle tijden dat de gevestigde media eenzijdig is, aan tunnelvisie lijdt en alleen maar “nepnieuws” verspreidt.

Echter, tegelijkertijd worden de complottheorieën door velen vervolgens wel als volle waarheid aangenomen op basis van aannames, flinterdun bewijs en bronnen die aan elkaar gelast worden maar niet noodzakelijkerwijs met elkaar te maken hebben. Heel veel mensen, helaas, nemen de complottheorieen helaas net zo klakkeloos aan als zij het mainstream publiek verwijten dat die de gevestigde media klakkeloos als waarheid aannemen.

Blijf kritisch en stel kritische vragen

Mijn oproep daarom aan diegenen die zich bezigen in buitensporige complotverhalen: blijf kritisch en blijf kritische vragen stellen; blijf er rekening mee houden dat complottheorieen theorieen zijn en dus ook net zo goed NIET waar kunnen zijn en dat alle verzamelde bewijzen een andere, wellicht meer logischere verklaring hebben. Kom niet vast te zitten in tunnelvisie.

Dan in de tweede plaats met name gericht aan die alternatieve media die zich profileren het gezonde verstand (jaja, ik weet het, dat heeft deze website ook in haar ondertitel) aan te willen spreken. In veel gevallen gaat het om outlets die met hun outlets dus alternatieve stemmen willen laten horen, zodat meer mensen met een grotere diversiteit aan meningen en ideeen worden blootgesteld, met de bedoeling hen aan het nadenken te zetten.

Hou geloofwaardigheid in de gaten als je je idee wilt overbrengen bij mainstream publiek

Vaak zit hier ook de motivatie achter om hun publiek de ogen te openen en hen los te breken uit het geconditioneerde, beperkte raamwerk dat wordt verkondigd door de gevestigde orde (media en politiek). Wat mij echter bij verschillende kanalen en outlets opvalt is dat er met veel gasten over zinvolle vraagstukken wordt gesproken en er zeer terechte punten worden gemaakt.

Vaak diepgaande gesprekken of andere betogen waar veel goede zaken naar voren worden gebracht die anders in de reguliere media nauwelijks belicht worden en dit geluid is daarom ook essentieel. Ik ben er ook van overtuigd dat een heel groot publiek kan worden bereikt buiten de echo kamers van het reeds bestaande publiek die niet veel extra overtuiging meer nodig hebben.

Maar wat helaas dan vaak wel gebeurt, is dat er gasten aan bod komen of door een schrijver of gastheer (ik praat hier over alle vormen van content, zoals video’s en artikelen) extra onnodige meningen bijgesleept worden, rechtstreeks uit de grabbelton van complottheorieën. En ik persoonlijk heb hier geen moeite mee, want ikzelf kijk daar doorheen en richt mij op de zin en onzin van het reële deel van het verhaal dat wordt gedeeld.

“Complotgekkies” hoef je vaak niet meer te overtuigen van alternatieve zienswijzen, mainstream publiek vaak wel

Aan de andere kant, diegenen die al in de complottheorieen geloven en onderdeel uitmaken van het publiek, behoeven geen verdere overtuiging, dus daar valt geen extra “winst” te behalen. Het vervelende is alleen dat als je met je conversatie en ideeen nieuw publiek weet te bereiken uit de enorm grote vijver van de mainstream volgers, deze mensen direct afknappen op de complot items die tussendoor naar boven komen drijven.

Daarmee kun je een in de basis goed verhaal, met goede argumenten onderbouwd, in de ogen van dat publiek volledig ongeloofwaardig bestempelen. Complottheorieën zijn immers de afgelopen tijd al flink gedemoniseerd in de mainstream, dus dat helpt ook niet mee Tegelijk hebben veel van de mensen uit het mainstream publiek nu eenmaal een lage tolerantie voor wat zij als klinkare onzin beschouwen en dan eigenlijk direct uitschakelen en de rest van je verhaal niet meer horen.

Mijn persoonlijke aanbevelingen: nodig niet meer controversie uit over controversiële onderwerpen door geloofwaardigheid aan te tasten in ogen mainstream publiek

Ik zou daarom graag mijn aanbevelingen willen delen voor die outlets die voor hun idealen, doelen en ideeën wél ook een mainstream publiek willen bereiken en meer mensen de waarde van hun kant van het verhaal te willen laten inzien, met name om directe vraagstukken in de huidige maatschappij (zoals de aantasting van democratische grondrechten (spoedwet, etc), het virus gedoe, protesten, vrijheid van meningsuiting, boeren, klimaatalarmisme, neo-marxisme en noem maar op) bespreekbaar te maken:

  1. Denk na voor welk onderwerp je welke gasten aan het woord laat; wil je complottheoristen aan het woord laten, dat moet natuurlijk kunnen, maar hou je eigen geloofwaardigheid als platform in de gaten en het onderwerp dat je wilt belichten. Houdt voor jezelf aan: hoe verder de theorieen van het mainstream publiek afliggen, hoe kritischer de vragen zouden moeten worden (ook al ben je het er zelf mee eens; laat zien dat je ook advocaat van de duivel kunt zijn door blijk te geven dat je het niet voor zoete koek aanneemt en sta ook open voor argumenten of informatie die een theorie kunnen ontkrachten; geeft blijk dat je aan een oprechte zoektocht voor waarheidsvinding deelneemt).
  2. Als de discussie over vraagstukken gaat waar vooral ook een mainstream publiek mee bereikt zou moeten worden, houdt de argumentatie en redeneringen zuiver in die zin dat je je blijft realiseren dat als je onnodig complottheorie elementen naar voren haalt, je onmiddellijk de geloofwaardigheid van je hele verhaal naar beneden haalt voor een heel groot publiek, terwijl dat misschien doodzonde is, omdat je voor 90% anders best een luisterend oor had gehad, want zelfs een groot deel van het mainstream publiek staat gerust open voor redelijke argumenten.
  3. In zekere zin samengevat, als je het graag over bizarre complottheorieën wilt hebben, doe dit vooral, maar hou er rekening mee dat je publiek aardig niche wordt. Maak daarom een duidelijke afscheiding tussen onderwerpen en geef blijk van neutraliteit met name als bizarre onbewezen theorieën en ideeen besproken worden.

Dit is geen verwijt of aanval; ik wens alle welwillende outlets succes toe voor hun missie

Ik zou graag meerdere outlets van alternatieve media zien slagen en ook door een groter publiek serieuzer worden genomen, zodat goede ideeen en meningen zich effectiever kunnen vespreiden over een breder publiek. Er worden vaak interessante dingen besproken en terechte zaken belicht die anders onderbelicht blijven en dat bredere publiek niet bereiken. Door geloofwaardigheid hoog te houden (met name voor het ‘rechtsere’ alternatieve geluid), is er de potentie om meer neuzen de goede kant op te krijgen.

Ook Nieuwegeluid.nl probeert haar inhoud zoveel mogelijk verteerbaar voor mainstream publiek te houden

Nieuwegeluid.nl wil ook zeker een bijdrage leveren door meer alternatieve media een podium te bieden en zinvolle informatie te verspreiden om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken over belangrijke maatschappelijke issues die spelen en anders niet zuiver besproken kunnen worden. Hoewel we onze ogen niet willen sluiten voor bizarre zaken waar terecht vraagtekens bij gezet kunnen worden, houden we er wel rekening mee met wie we precies willen bereiken en hoe we bepaalde controversiële zaken zo nuchter mogelijk kunnen benaderen en tegelijkertijd een open mind behouden.

Geen individuele kanalen aanspreken, ieder vragen om zelfreflectie

Overigens heb ik in het artikel bewust geen specifieke media benoemd, omdat ik ieders werk respecteer en niemand in een kwaad licht wil stellen. Mijn doel is enkel om bewustzijn te genereren en uitnodiging tot het doen van zelfreflectie waar het gaat om propageren van bepaalde theorieën.

Doel is niet censureren, in tegendeel, meer het gedoseerd toedienen van je boodschap

En nogmaals als je het over bizarre onderwerpen wilt hebben, ik ben de laatste die je tegenhoudt, maar hou je eigen geloofwaardigheid in de gaten, als je met je platform ook met andere realistischere onderwerpen een breed publiek wilt benaderen. Gebruik gewoon je gezonde verstand, bespreek zulke controversiële onderwerpen gerust, maar blijf kritisch, neem geen publiekelijke definitieve stellingnames en houdt een duidelijke scheiding met de andere meer mainstream kwesties. Of houdt verregaande conclusies meer in het midden en laat de vragen over duistere zaken meer open.

Afbeelding door Michael Knoll van Pixabay

Over Nieuwegeluid.nl

  • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
  • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
  • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...