Actie gratis “Contant Ja Graag” stickers voor ondernemers

Nieuwegeluid.nl, in samenwerking met het nieuwe burgerinitiatief Forum Libertas, heeft een tijdelijke actie speciaal gericht op ondernemers en (kleine) zelfstandigen. Zij zijn (of worden) namelijk ook de dupe van het anti-middenstand beleid van de overheid (ten gunste van grootbedrijven en online platforms) en als prominent onderdeel van dat beleid hoort ook het moedwillig uitfaseren van contant geld.

UPDATE PER 23-10-2021: De Nieuwegeluid redactie verstuurt zelf inmiddels geen stickers meer. Deze zijn echter wel nog steeds (zolang de voorraad strekt) gratis verkrijgbaar. Bij Sander Viergever kun je deze stickers namelijk nog steeds aanvragen. Lees verderop in dit artikel hoe en waar je dat kunt doen (namelijk door heel simpel een email te sturen naar Sander).

Door Corona angst is acceptatie contant geld (overigens onterecht) nog verder onder druk gekomen. Laten we dat tij keren!

Vanwege de angst voor Corona verspreiding is onterecht het idee ontstaan dat het doen van contante betalingen gevaarlijk zou zijn. Dit is vervolgens door de aanjagers van de contantloze maatschappij aangegrepen om contant geld verder te demoniseren. Echter, in het rapport van de DNB Taskforce Maatschappijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) wordt hier het volgende over geschreven:

“De –ongefundeerde – perceptie dat contant geld medisch onveilig is die tijdens de coronacrisis is ontstaan (zie box 3) doet afbreuk aan de acceptatie en daarmee aan het gebruik ervan. Het valt te bezien in hoeverre een en ander zich zal herstellen bij het uitdoven van de coronacrisis.”

Verwijzing naar Box 3 in het rapport, de relevante passage: “Contant geld is veilig, zoals blijkt uit diverse onderzoeken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft namens de overheid aan dat het veilig is om te betalen met contant geld. De kans is zeer klein dat het virus zich verspreidt via oppervlakten, zoals geld. Ook de ECB en de BIS constateren dat de kans op overdracht van het virus via bankbiljetten laag is vergeleken met harde oppervlaktes van staal of plastic, respectievelijk andere vaak aangeraakte objecten, zoals betaalkaartterminals.” Kortom, contant betalen is NIET gevaarlijker dan pinnen, wat betreft coronaverspreiding. Er is in dat kader dus géén aanleiding om contant geld te ontmoedigen.

Vraag de GRATIS sticker nu aan

Daarom kunnen gratis de Contant Ja Graag sticker(s) door ondernemers worden aangevraagd die ook bij willen dragen aan het in stand houden van contant betalingsverkeer en dit bij hun zaak te promoten bij consumenten die ook de voorkeur geven aan betalen met contant geld. Een Win-Win voor consument en ondernemer dus! Zolang de voorraad strekt!

Hieronder lees je hoe de sticker aan te vragen en daarna volgt nog een uitgebreidere toelichting over de redenen waarom we dit promoten.

De GRATIS Contant Ja Graag sticker voor ondernemers

Stuur een email om de GRATIS sticker aan te vragen

Om deze sticker te krijgen, stuur je heel eenvoudig een email naar:

sander.viergever@hotmail.com en geef in je email aan:

 • adresgegevens waar de sticker(s) naar toe verzonden mogen worden
 • geef het aantal gewenste/benodigde stickers door (in principe geldt een maximum van 5 exemplaren per aanvraag, maar als je in je email aangeeft dat je meerdere verkooppunten hebt of in staat en bereid bent om lokaal bij meerdere ondernemers deze sticker te verspreiden (of onder collega-ondernemers), mag je, mits je dus de motivatie in de email omschrijft, ook tot 15 exemplaren aanvragen).

(disclaimer: Sander Viergever is niet verbonden aan (de redactie van) Nieuwegeluid.nl noch aan Forum Libertas en verzend deze stickers geheel op persoonlijke titel en op vrijwillige basis)

Verder goed om te weten:

 • Op = Op
 • Afmetingen van de sticker zijn: 10 x 4,3 cm.
 • Je mag ook aanvraag doen als je ondernemers kent die graag contante betalingen ondersteunen en dus ook bereid om deze uiting bij hun zaak te tonen.

Waarom accepteren contant geld promoten?

Het in stand houden van (toegang tot) contant betalingsverkeer is essentieel voor het behouden van burgerlijke soevereiniteit en persoonlijke vrijheden. Omdat pinnen steeds makkelijker wordt gemaakt met behulp van technologie en het contant betalen steeds verder ontmoedigd ten voordele van grote corporaties, banken en overheid staat contant geld onder grote druk, dit wordt ook de “war on cash” genoemd. Vanuit de overheid en bankwezen hoeven we dus weinig aanmoediging te verwachten om contant betalingsverkeer te beschermen.

Voor ondernemer, kleine zelfstandige, ZZP-er, middenstander

Omdat in het belang van de gewone burger en in het verlengde daarvan ook de ondernemer, ZZP-er, middenstander, winkelier, restauranthouder, taxichauffeur, enzovoorts, het essentieel is dat contant geld wel in stand blijft, lijkt er weinig anders op te zitten dan dat zij in samenwerking met elkaar en in samenwerking met consumenten zelf zorgen dat contant geld in omloop blijft. Kleine(re) ondernemers en de middenstand zitten wat dat betreft in het zelfde schuitje samen met de consument en zullen daarom dus ook gezamenlijk hun handen ineen moeten slaan om dit doel te bereiken.

Contantloze maatschappij niet in belang van MKB ondernemer en consument, maar in belang overheid, banken en grootkapitaal

De contantloze maatschappij is níet in het belang van de consument en vooral ook niet in het belang van de ondernemende middenstand, welke laatste stelselmatig wordt uitgehold door huidige beleid (de Corona maatregelen hebben dit in een stroomversnelling gebracht) en het laten verdwijnen van contante betalingen is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Het wordt consument en ondernemer steeds lastiger gemaakt contant geld te accepteren of ermee te betalen (en aan de andere kant wordt men verleid met het “gemak” van pinnen), dus het vergt tegenwoordig een extra inspanning om dit desondanks te blijven doen, maar het is deze extra inspanning dubbel en dwars waard door zelf de verantwoording te nemen het contante betalingssysteem in stand te houden. Dit begint bij het proactief bewust betalen met en proactief bewust blijven accepteren van contant geld.

Vandaar deze sticker om dit expliciet kenbaar te maken. Nieuwegeluid.nl draagt deze missie een warm hart toe en moedigt het aan om deze stickers gratis ter beschikking te stellen aan ondernemers.

Steeds meer mensen wijzen het alleen pinnen af en willen contant betalen

Naast mensen die uit traditionele gewoonte nog steeds liever met contant geld betalen, zijn er ook steeds meer consumenten die juist weer terug gaan naar contant betalen, omdat zij het niet eens zijn met de trend om contant te ontmoedigen (zoals pin-only zaken). Zij wensen expliciet bij bedrijven contant te betalen, en sommigen zullen zelfs de zaak uitlopen als dit niet kan.

Wees herkenbaar voor die doelgroep

Om als ondernemer voor die klanten extra herkenbaar te zijn en als ware een uitnodiging om hun contante geld te besteden bij die ondernemers, is er dus deze actie GRATIS tijdelijk de stickers “Contant Ja Graag” (een parodie op de bekende “Pinnen Ja Graag”). Door expliciet uit te dragen dat je als ondernemer contant geld omarmt, zullen contant betalende consument en ondernemer elkaar makkelijker vinden.

Dus daarom bestel snel deze gratis sticker door een email te sturen naar Sander Viergever: sander.viergever@hotmail.com.

Zoveel mogelijk delen!

Graag delen van dit bericht om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken die willen bijdragen aan het promoten en in stand houden van het accepteren van contant geld.

Extra uitleg: Belang en voordelen van contant geld

Ondanks dat banken, overheid en grote bedrijven de zogeheten “cashless society” (contantloze maatschappij) met man en macht willen verwezenlijken (middels stelselmatige ontmoediging (tot regelrechte demonisering) van contante betalingen en het steeds makkelijker maken van pinnen, hier een korte puntsgewijze samenvatting waarom we dit met z’n allen niet moeten willen en zelfs met vuur en zwaard bestrijden:

 • Speciaal voor ondernemers: contant geld betekent definitieve afwikkeling van de betaling; bij girale betalingen bestaat altijd het risico van terugboeking achteraf.
 • Volgens de Taskforce MOB: “Zowel cash als non-cash betaalinstrumenten voldoen aan specifieke behoeften; zolang die niet veranderen zijn beide nodig om aan het spectrum van gebruikersbehoeften te voldoen.”
 • Ook de Taskforce MOB acht een contantloze maatschappij niet wenselijk; “Dit zou leiden tot:
  • een sterke concentratie en mogelijk grote inefficiënties in het digitale betalingsverkeer,
  • kwetsbaarheid voor digitale ontwrichting,
  • uitsluiting van delen van de bevolking,
  • verminderd vertrouwen in de munt omdat banksaldi niet meer kunnen worden omgezet in centrale-bankgeld [= contant geld]
  • een dominantie van winst boven maatschappelijke motieven in de verdere ontwikkeling van het betalingsverkeer
 • De infrastructuur van contant geld vervult de rol van terugvaloptie (als girale verkeer, telecomverbindingen etc. wegvallen).
 • Voor veel mensen is contant geld zeer belangrijk om overzicht te houden voor hun budgettering.
 • Contant geld is essentieel voor onze privacy en individuele vrijheid (jawel, recht op privacy is óók belangrijk als je “niets te verbergen hebt”, net zoals vrijheid van meningsuiting belangrijk is, ook als je niets te zeggen hebt)
 • Met contant geld heb je altijd zelf de controle over je eigen geld; jij bepaalt wat ermee gebeurt en niemand anders én je betalingen kunnen niet gecensureerd worden (financiële censuur komt al voor bij betalingsverwerkers en banken); bij giraal geld kan dit wel.
 • Zonder contant geld, hebben banken en centrale banken een monopolie op het betalingsverkeer. Met contant geld, kun je ten alle tijden nog je geld uit het bank systeem trekken en dit voorkomt onder andere dat men zomaar een negatieve rente kan invoeren (jawel, dit is een zeer realistisch scenario), zoals het IMF in dit artikel beschrijft: “In een contantloze wereld zou er geen ondergrens zijn aan rentepercentages. Een centrale bank kan dan de rente verlagen van, zeg, 2 procent naar minus 4 procent…
 • Daarnaast wordt ook in internationale kringen expliciet gewaarschuwd voor de gevaren van een cyberattack, die communicatiesystemen of zelfs electriciteit plat kunnen leggen. Men neemt de kans daarop enorm serieus en voorziet grote rampscenario’s in verband met onze grote verbondenheid met digitale technologie. Prof. Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, zei hierover tijdens Cyper Polygon 2020: “We weten allemaal, maar besteden nog steeds onvoldoende aandacht aan het angstaanjagende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de stroomvoorziening, het transport, de ziekenhuisdiensten en onze samenleving als geheel volledig tot stilstand zou brengen. De covid 19-crisis zou in dit opzicht worden gezien als een kleine verstoring in vergelijking met een grote cyberaanval.“ (Bron Youtube) In een dergelijk scenario zou het beschikken over fysiek contant geld en de infrastructuur om het te kunnen besteden van grote betekenis zijn. Het is dus van levensbelang dat we als maatschappij het contante betalingssysteem gezond en in stand houden.

In de Tweede Kamer zijn ook vragen gesteld aan de minister over de stand van contant betalingsverkeer, het effect van corona hierop en wat de minister gaat doen om zijn woorden gestalte te geven dat de infrastructuur van contant geld voldoende gewaarborgd moet worden (https://nieuwegeluid.nl/minister-hoekstra-uitstel-kamervragen-betalen-contant-geld/).

Help mee om contant geld in de maatschappij te behouden!

Kortom, zorg dat contant geld blijft bestaan door als consument zoveel mogelijk actief contant te blijven betalen en als ondernemer actief contant geld te blijven accepteren en dit expliciet te communiceren (bijvoorbeeld met behulp van de gratis sticker).

Over Nieuwegeluid.nl

 • Klik hier voor onze handige, uitgebreide nieuwsfeed van diverse alternatieve, onafhankelijke nieuws- en opiniesites, maar ook eigen artikelen over politiek en maatschappij.
 • Voeg onze website toe als app op je mobiel, via “toevoegen” onderaan je telefoonscherm of via je browserinstellingen. Voortaan direct overzicht op je mobiel van alle nieuwste publicaties van onafhankelijke media!
 • Nieuwe Geluid is een platform voor de promotie van vrije en alternatieve media.

Help het Nieuwe Geluid te verspreiden door dit artikel te delen:

Deel deze pagina...